تیر ۳۰, ۱۴۰۳
نوید خاندوزی
گزارش بازارامروزشنبه ۳۰ تیر۱۴۰۳ شنبه تلخ ! امروز بازار در یک روز نسبتا خلوت و... ادامه دارد
تیر ۲۷, ۱۴۰۳
نوید خاندوزی
گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲۷ تیر۱۴۰۳  کویر خشک و بی برگ اعتماد …  امروز بازار در چهارشنبه‌ای... ادامه دارد
تیر ۲۴, ۱۴۰۳
نوید خاندوزی
گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۴ تیر۱۴۰۳  اهرم بازی …  بازارامروز سرصبح کمی از خبرترامپ و ترور... ادامه دارد
تیر ۲۳, ۱۴۰۳
نوید خاندوزی
گزارش بازارامروزشنبه ۲۳تیر ۱۴۰۳  انگار نه انگار !  بازار امروز جوری آغاز کرد و جوری... ادامه دارد
تیر ۲۰, ۱۴۰۳
نوید خاندوزی
گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳ شروع شیرین و تمامی تلخ ! عجب هفته ای بود... ادامه دارد
تیر ۱۹, ۱۴۰۳
نوید خاندوزی
گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۹تیر۱۴۰۳  روپوش سرخ !  باار که امیدوار بود اگر روپوش سبز پزشکی... ادامه دارد
تیر ۱۸, ۱۴۰۳
نوید خاندوزی
گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۸ تیر۱۴۰۳   پایان خوش بینی یا استراحت بین راهی ؟!  تمام حرف بازارامروز... ادامه دارد
تیر ۱۷, ۱۴۰۳
نوید خاندوزی
گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۷ تیر۱۴۰۳  تخلیه نرم هیجان !  امروز بازار سبز بود ولی نه به... ادامه دارد
تیر ۱۶, ۱۴۰۳
نوید خاندوزی
گزارش بازارامروز شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۳  فصل تازه  !  امروز یک روز تاریخی در بازارسرمایه... ادامه دارد
تیر ۱۳, ۱۴۰۳
نوید خاندوزی
گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۳  و جمعه سرنوشت ساز …  بازار امروز با تمام... ادامه دارد
در حال بارگزاری

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم