Category: گزارش بازار

گزارش بازار بورس، همه روزه در بتاسهم! در این گزارش‌ها به بررسی اتفاقات و رویدادهای کلی بازار و سپس بررسی یک به یک نمادها و گروه‌های مورد توجه پرداخته می‌شود و به‌نوعی جمع‌بندی بازار آن‌ روز تلقی می‌شود.