جشنواره نوروز ۱۴۰۳ آغاز شدورود / عضویت

اسفند ۹, ۱۴۰۲
میلاد خاندوزی
خبر شرایط کپرور را از … تحلیل خبر در گروه معدنی ها یکی از گزینه... ادامه دارد
بهمن ۳۰, ۱۴۰۲
میلاد خاندوزی
بر از هم گروه زغال از … تحلیل خبر دراین گروه با دید کمی توجه... ادامه دارد
بهمن ۲۳, ۱۴۰۲
میلاد خاندوزی
خبر کپرور و کمنگتز را به … تحلیل خبر در بین سهم‌های کانی فلزی و... ادامه دارد
بهمن ۱۸, ۱۴۰۲
میلاد خاندوزی
خبر در کپرور و کزغال و برخی … تحلیل خبر در مورد این گروه روزهای... ادامه دارد
بهمن ۱۶, ۱۴۰۲
میلاد خاندوزی
خبر بازهم کپرور و کنور … تحلیل خبر روزهای گذشته از کپرور گفتیم و واقعا... ادامه دارد
بهمن ۱۵, ۱۴۰۲
میلاد خاندوزی
تحلیل تکنیکال کپرور   کپرور که در دی خوب بود و ۱۷۷۲ میلیارد ریال فروش... ادامه دارد
بهمن ۱۵, ۱۴۰۲
میلاد خاندوزی
خبر از کپرور به عنوان … تحلیل خبر سهم نموداری هم جای خوبی است  بنیادی... ادامه دارد
بهمن ۸, ۱۴۰۲
میلاد خاندوزی
خبر کپرور و کزغال را اگر … تحلیل خبر کپرور و کزغال این  روزها  با... ادامه دارد
بهمن ۷, ۱۴۰۲
میلاد خاندوزی
خبر کنور و کپرور هردو … تحلیل خبر در کنور واقعا گزارشی خوب عمل کرده... ادامه دارد
بهمن ۲, ۱۴۰۲
میلاد خاندوزی
خبر کمنگنز و کپرور هردو … تحلیل خبر دراین دو سهم هردو  شرایط خوبی را... ادامه دارد
در حال بارگزاری

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم