جشنواره نوروز ۱۴۰۳ آغاز شدورود / عضویت

اسفند ۹, ۱۴۰۲
میلاد خاندوزی
خبر اخبار پالایشی ها از … تحلیل خبر زمزمه هایی در جریان است که طرح... ادامه دارد
اسفند ۷, ۱۴۰۲
میلاد خاندوزی
خبر بازهم پالایشی ها از … تحلیل خبر روز های قبل نیمچه تحرکاتی در گروه... ادامه دارد
اسفند ۵, ۱۴۰۲
میلاد خاندوزی
خبر اخبار خاص پالایشی ها که … تحلیل خبر شنیده می شود دستورالعمل ابلاغ شده... ادامه دارد
بهمن ۲۹, ۱۴۰۲
میلاد خاندوزی
خبر از بین پالایشی ها این … تحلیل خبر کمی اسپرد ها  بهبود یافته و... ادامه دارد
بهمن ۲۳, ۱۴۰۲
میلاد خاندوزی
خبر از پالایشی ها باید … تحلیل خبر شنیده می شود دستور العمل چیزی بینابین... ادامه دارد
بهمن ۲۱, ۱۴۰۲
میلاد خاندوزی
خبر در مسیر اخبار پالایشی … تحلیل خبر دو دسته خبر وجود دارد که برای... ادامه دارد
بهمن ۱۷, ۱۴۰۲
میلاد خاندوزی
خبر بازهم پالایشی ها از … تحلیل خبر به نظر میرسد زمزمه های تغییر در... ادامه دارد
بهمن ۱۶, ۱۴۰۲
میلاد خاندوزی
خبر اخباری از پالایشی ها که … تحلیل خبر به نظر کمی ورق برگشت و... ادامه دارد
بهمن ۷, ۱۴۰۲
میلاد خاندوزی
خبر در پالایشی ها این که … تحلیل خبر در گروه پالایش زمزمه اخبار و... ادامه دارد
بهمن ۴, ۱۴۰۲
میلاد خاندوزی
خبر در پالایشی ها از این … تحلیل خبر اثرات موضوع کم کم  بیرون می... ادامه دارد
در حال بارگزاری

روش‌های جایگزین پرداخت

درصورتی‌که امکان استفاده از درگاه پرداخت آنلاین برای شما وجود ندارد، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به مشخصات بانکی زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت را برای ما ارسال کنید.

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

تلگرام پشتیبانی بتاسهم