بسته‌های ویژه مشترکین سازمانی

مشترکین سازمانی و کارگزاری‌های محترم که تمایل به استفاده از تعداد بیشتری از نام‌کاربری دارند، می‌توانند از بسته‌های ویژه مشترکین سازمانی بتاسهم، با در نظر گرفتن تخفیف‌ها و تعرفه‌های ویژه استفاده کنند.

در صورت تمایل و انتخاب هریک از بسته‌های اشتراکی زیر، مبلغ مورد نظر را از طریق زیر واریز کرده و اطلاعات پرداخت خود را از طرق یاد شده برای پشتیبانی بتاسهم ارسال کنید

کارت بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۶۲۷۴-۱۲۱۱-۶۵۳۰-۵۱۱۱

شماره حساب بانک اقتصاد نوین به نام نوید خاندوزی

۳۰۰۱-۸۰۰-۱۶۸۲۳۰-۲

اطلاعات پرداخت را از طریق تماس تلفنی و یا پیام تلگرامی به شماره ۰۹۳۳۳۶۷۹۱۹۰ ارسال کنید.

بسته‌های اشتراکی ۵ کاربره

مجموعه ۵ کاربر یک‌ ماهه

۸/۴۰۰/۰۰۰ ریال

مجموعه ۵ کاربر دو ماهه

۱۶/۸۰۰/۰۰۰ ریال

مجموعه ۵ کاربر چهار ماهه

۳۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال

مجموعه ۵ کاربر شش ماهه

۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مجموعه ۵ کاربر یک‌ساله

۸۶/۱۰۰/۰۰۰ ریال

بسته‌های اشتراکی ۱۰ کاربره

مجموعه ۱۰ کاربر یک‌ ماهه

۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مجموعه ۱۰ کاربر دو ماهه

۳۰/۸۰۰/۰۰۰ ریال

مجموعه ۱۰ کاربر چهار ماهه

۶۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مجموعه ۱۰ کاربر شش ماهه

۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مجموعه ۱۰ کاربر یک‌ساله

۱۵۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال