خطای ورود همزمان!

فرد دیگری با نام‌کاربری شما وارد بتاسهم شده است.
هر کاربر تنها اجازه‌ی یک ورود فعال را دارد.

برای ورود و یا تغییر رمز عبور از گزینه‌های زیر استفاده کنید:

/

توجه داشته باشید استفاده همزمان دو یا چند نفر از یک نام‌کاربری تخلف محسوب شده و بتاسهم اجازه دارد یوزر مختلف را مسدود سازد.
توصیه می‌کنیم هرچه سریع‌تر رمز عبور خود را تغییر دهید و در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

در صورت بروز هرگونه مشکل می‌توانید با پشتیبانی بتاسهم در تماس باشید