مشاهده ي ’تحليل ها‘


تحلیل بنیادی تراکتورسازی ایران


تحلیل بنیادی نسوز ایران


تحلیل تکنیکال فولاد امیرکبیرکاشان – فجر


تحلیل بنیادی ایران سایا تایر


تحلیل بنیادی کشت و دام قیام اصفهان و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال تاصیکو


تحلیل تکنیکال شبریز


تحلیل تکنیکال فارس


تحلیل بنیادی تامین سرمایه امین و برآورد سود سال مالی ۱۴۰۰


تحلیل بنیادی داروسازی جابر ابن حیان و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال گسترش نفت و گاز پارسیان – پارسان


تحلیل تکنیکال کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران – حکشتی


تحلیل تکنیکال پتروشیمی شازند – شاراک


تحلیل بنیادی شرکت فولاد آلیاژی ایران


گزارش تحلیلی شرکت موتوژن ایران


نگاهی به تحولات بازار و شاخص کل


تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری توکا فولاد – وتوکا


تحلیل تکنیکال فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش – افق


تحلیل بنیادی پدیده شیمی قرن و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی های وب و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹


تحلیل بنیادی نفت بهران و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صنعت نفت


تحلیل بنیادی فولاد هرمزگان جنوب و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی شرکت خدمات بندری سینا


تحلیل تکنیکال سفارس


تحلیل تکنیکال فجر


تحلیل تکنیکال رنیک


تحلیل بنیادی داروسازی اکسیر و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل هفتگی بازار ها


تحلیل بنیادی غلتک سازان سپاهان و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال وتوشه


تحلیل تکنیکال وتجارت


تحلیل بنیادی سیمان فارس نو


تحلیل بنیادی پتروشیمی پردیس


تحلیل بنیادی کارت اعتباری ایران کیش و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی کاشی حافظ


تحلیل بنیادی پتروشیمی خراسان و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری تکادو


تحلیل بنیادی شرکت صنایع کاشی وسرامیک الوند


تحلیل بنیادی شرکت خدمات بندری سینا


تحلیل تکنیکال مس‌ شهید باهنر


تحلیل بنیادی کالسیمین و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰


تحلیل بنیادی ذوب روی اصفهان


تحلیل بنیادی شرکت زرین معدن اسیا


تحلیل بنیادی تایدواتر خاورمیانه


تحلیل بنیادی شرکت های پتروشیمی


تحلیل تکنیکال کوثر


تحلیل تکنیکال دفارا


تحلیل تکنیکال حفاری


تحلیل تکنیکال شبریز


تحلیل تکنیکال مس جهانی – Copper (LME Select)


تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی تولید دارو‌ (دتولید) و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال صنایع ملی مس- فملی


تحلیل بنیادی سینا کاشی


تحلیل بنیادی سیمان ارومیه


تحلیل بنیادی شرکت صنایع کاشی پارس


تحلیل تکنیکال وپارس


تحلیل تکنیکال فاراک


تحلیل بنیادی مواد اولیه داروپخش


تحلیل تکنیکال فولاد هرمزگان جنوب – هرمز


تحلیل تکنیکال روی جهانی


تحلیل تکنیکال فولاد هرمزگان جنوب – هرمز


تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری البرز- والبر


تحلیل تکنیکال گروه دارویی برکت – برکت


تحلیل بنیادی سبحان انکولوژی


تحلیل بنیادی فولاد هرمزگان


تحلیل تکنیکال شصفها


تحلیل تکنیکال گروه بانکی


تحلیل تکنیکال خودرو


تحلیل بنیادی آریا ساسول و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹


تحلیل بنیادی شرکت رایان هم افزا


تحلیل بنیادی ایران ترانسفو


تحلیل تکنیکال ونوین


تحلیل بنیادی صنعتی پارس مینو و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹


تحلیل بنیادی فولاد ارفع


تحلیل هفتگی بازار ها


تحلیل بنیادی سیمان مازندران


تحلیل بنیادی کخاک


تحلیل بنیادی آهنگری تراکتور سازی ایران


تحلیل تکنیکال ذوب آهن اصفهان


تحلیل تکنیکال پتروشیمی نوری


تحلیل تکنیکال دتماد


تحلیل تکنیکال حتاید


تحلیل تکنیکال برکت


تحلیل تکنیکال کچاد


تحلیل بنیادی شرکت شیمیایی ایران


تحلیل بنیادی پتروشیمی غدیر و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال تاصیکو


تحلیل تکنیکال وغدیر


تحلیل هفتگی بازارها


تحلیل بنیادی سیمان هگمتان


تحلیل بنیادی شرکت غلتک سـازان سپاهان


تحلیل تکنیکال فجر


تحلیل تکنیکال فایرا


تحلیل بنیادی معدنی شمال شرق


تحلیل بنیادی فولاد سپید فراب کویر و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹


تحلیل بنیادی پتروشیمی خراسان


تحلیل بنیادی های وب


تحلیل بنیادی پتروشیمی تندگویان و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹


تحلیل بنیادی پتروشیمی آریا ساسول


نگاهی به آخرین نظرسنجی ها در انتخابات آمریکا


تحلیل بنیادی پتروشیمی تند گویان


تحلیل بنیادی شرکت داروسازی ابوریحان


تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری سایپا


تحلیل تکنیکال وبملت


تحلیل بنیادی کارت اعتباری ایران کیش و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال ونوین


تحلیل تکنیکال حفاری


تحلیل تکنیکال رمپنا


تحلیل بنیادی داروسازی کوثر


تحلیل بنیادی چدن سازان


تحلیل بنیادی رمپنا و آشنایی با صنعت نیروگاهی


تحلیل بنیادی آسان پرداخت پرشین و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری تکادو


گزارش هفتگی کیان


تحلیل بنیادی خدمات‌انفورماتیک و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی فولاد مبارکه و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال پتایر


تحلیل بنیادی شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه


تحلیل بنیادی معادن منگنز


تحلیل بنیادی فسپا


تحلیل تکنیکال شسپا


تحلیل تکنیکال پکرمان


تحلیل بنیادی کچاد و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰


تحلیل بنیادی داروسازی سبحان انکولوژی و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال حتاید


تحلیل تکنیکال تاپیکو


تحلیل بنیادی کالسیمین و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صدر تامین


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پتروشیمی


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پتروشیمی


تحلیل تکنیکال شپنا


تحلیل تکنیکال رانفور


تحلیل تکنیکال سفارس


تحلیل تکنیکال خبهمن


تحلیل بنیادی هلدینگ شفا دارو


تحلیل بنیادی پتروشیمی فن آوران و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال نفت ایرانول – شرانل


تحلیل بنیادی آریا ساسول و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰


تحلیل بنیادی پتروشیمی غدیر


تحلیل بنیادی مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر


تحلیل بنیادی شرکت فولاد کویر


تحلیل تکنیکال غشهداب


تحلیل تکنیکال وخارزم


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات


تحلیل بنیادی غلتک سازان سپاهان و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی ورد و قطعات فولادی


شکل خبرهای بترانس …

سهم در مورد تحولات نموداری اماده است...

تحلیل تکنیکال پتروشیمی زاگرس- زاگرس


تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش


گزارش تحلیلی از سود شرکت ها


تحلیل بنیادی بورس اوراق بهادار تهران و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری سپه


تحلیل بنیادی شرکت صنایع و معادن احیا سپاهان


تحلیل تکنیکال پرداخت الکترونیک سامان کیش- سپ


تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صدرتامین – تاصیکو


تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری کشاورزی کوثر- زکوثر


تحلیل تکنیکال مخابرات ایران- اخابر


تحلیل تکنیکال فجر


تحلیل تکنیکال آپ


تحلیل تکنیکال وتوکا


تحلیل بنیادی فولاد هرمزگان جنوب و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری بانک ملی


تحلیل بنیادی پتروشیمی خراسان و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال وغدیر


تحلیل تکنیکال تاپیکو


تحلیل تکنیکال نوری


تحلیل تکنیکال توسعه معادن و فلزات – ومعادن


تحلیل بنیادی آهن و فولاد ارفع و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی پخش البرز و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال وتوسم


تحلیل تکنیکال ومهان


تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال داروسازی اسوه – داسوه


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری امید


تحلیل تکنیکال صنایع و معادن احیاء سپاهان – واحیا


تحلیل بنیادی سیمان بهبهان


تحلیل بنیادی فولاد خوزستان و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال ولصنم


تحلیل تکنیکال پکویر


تحلیل تکنیکال دتماد


تحلیل بنیادی صنایع خاک چینی ایران


تحلیل تکنیکال کچاد


تحلیل بنیادی صنعتی پارس مینو و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال غلتک سازان سپاهان- فسازان


سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان


تحلیل بنیادی مجتمع کشت و صنعت چین چین


تحلیل بنیادی رانفور


بررسی اجمالی گزارش ۱۲ ماهه سنگ آهن احیا سپاهان


تحلیل تکنیکال معدنی و صنعتی گل گهر- کگل


تحلیل تکنیکال سیمرغ


تحلیل تکنیکال کنور


تحلیل تکنیکال مارون


تحلیل تکنیکال رانفور


تحلیل بنیادی تجارت الکترونیک پارسیان و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس


تحلیل بنیادی ریل سیر کوثر و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹