مشاهده ي ’تحليل ها‘


تحلیل تکنیکال رانفور


تحلیل تکنیکال سپ


تحلیل تکنیکال غشهداب


تحلیل تکنیکال بانک تجارت – وتجارت


گزارش تحلیلی شرکت موتوژن


تحلیل تکنیکال واتی


گزارش تحلیلی شرکت تولیدی چدن سازان


گزارش تحلیلی شرکت فولاد هرمزگان جنوب


تحلیل بنیادی کی بی سی


تحلیل بنیادی شرکت فولاد خوزستان


تحلیل بنیادی کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان


تحلیل تکنیکال جنرال مکانیک- رنیک


تحلیل تکنیکال پرداخت الکترونیک سامان کیش- سپ


تحلیل تکنیکال داروسازی تولید دارو- دتولید


تحلیل تکنیکال مبین


تحلیل تکنیکال وخارزم


تحلیل بنیادی شیر و گوشت زاگرس


تحلیل بنیادی پتروشیمی فن آوران


تحلیل تکنیکال وتوسم


تحلیل تکنیکال شسپا


تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری خوارزمی – وخارزم


تحلیل بنیادی سینا کاشی


تحلیل بنیادی کشتیرانی دریای خزر


تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال تامین سرمایه امید


تحلیل تکنیکال آپ


تحلیل بنیادی معادن منگنز


تحلیل بنیادی کاشی سرامیک اردکان


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پویا


تحلیل تکنیکال غلتک سازان سپاهان- فسازان


تحلیل تکنیکال پتروشیمی شازند – شاراک


تحلیل تکنیکال داروسازی اسوه – داسوه


تحلیل تکنیکال پالایش نفت بندرعباس- شبندر


تحلیل تکنیکال پخش هجرت


نگاهی به نمودار چدن


نگاهی به نمودار فاذر


نگاهی به نمودار رنیک


تحلیل بنیادی نفت پاسارگاد


تحلیل بنیادی کگهر


نگاهی به نمودار سمگا


نگاهی به نمودار ارفع


تحلیلی بنیادی سرمایه گذاری سپه (وسپه)


تحلیل بنیادی زغال سنگ پروده طبس


تحلیل بنیادی زغال سنگ نگین طبس


تحلیل بنیادی داروسازی البرز و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی داروسازی فارابی و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال نیرو کلر- شکلر


تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری شفادارو- شفا


تحلیل تکنیکال مس جهانی


تحلیل بنیادی صنایع لاستیک کرمان


تحلیل بنیادی فراوری مواد معدنی ایران


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری گروه توسعه مالی مهر آیندگان


اخابر بااین …

شایعات مختلف در اخابر نیز شنیده می شود ولی...

تحلیل تکنیکال توسعه معادن و فلزات – ومعادن


تحلیل تکنیکال گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی- سمگا


تحلیل بنیادی به فرابورس ایران (فرابورس) و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی پتروشیمی غدیر و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


نگاهی به وضعیت وخارزم


نگاهی به نمودار ومعادن


نگاهی به نمودار چکاپا


تحلیل بنیادی مادیران


تحلیلی بنیادی گروه گسترش نفت و گاز پارسیان


تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری رنا


تحلیلی بنیادی سرمایه گذاری غدیر


تحلیل بنیادی شگل


تحلیل تکنیکال خدمات‌انفورماتیک‌- رانفور


تحلیل تکنیکال تامین سرمایه نوین – تنوین


تحلیل تکنیکال حکشتی


تحلیل تکنیکال کویر


تحلیل تکنیکال آپ


تحلیل تکنیکال کحافظ


تحلیل بنیادی فولاد ارفع و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال باما- کاما


تحلیل تکنیکال وپارس


تحلیل تکنیکال فولاد هرمزگان جنوب – هرمز


تحلیل بنیادی به بورس اوراق بهادار (بورس) و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی ابسال


تحلیل بنیادی شرکت گروه دارویی البرز


تحلیل تکنیکال بانک سینا – وسینا


تحلیل تکنیکال روی جهانی


تحلیل بنیادی دارویی کاسپین


تحلیل بنیادی دارویی امین


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری بوعلی


تحلیل بنیادی کلر پارس


تحلیل بنیادی دارویی ره آورد تامین


تحلیل تکنیکال صنایع پتروشیمی خلیج فارس- فارس


تحلیل تکنیکال مپنا- رمپنا


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری غدیر


تحلیل تکنیکال ونوین


تحلیل تکنیکال پترول


تحلیل تکنیکال حخزر


تحلیل بنیادی معدنی‌وصنعتی‌چادرملو


تحلیل بنیادی فولاد صبا نور


تحلیل بنیادی تاصیکو


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری بوعلی


تحلیل تکنیکال خبهمن


تحلیل تکنیکال کاوه


تحلیل بنیادی پتروشیمی خراسان


تحلیل بنیادی آهنگری تراکتورسازی


تحلیل تکنیکال غدیس


تحلیل تکنیکال آریان


تحلیل بنیادی وبانک


تحلیل بنیادی پتروشیمی خراسان


تحلیل بنیادی پتروشیمی آریا ساسول


تحلیل بنیادی دارویی زهراوی


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پردیس


تحلیل تکنیکال ومعادن


تحلیل تکنیکال تاصیکو


تحلیل تکنیکال پارس


تحلیل تکنیکال کچاد


تحلیل تکنیکال شفن


تحلیل بنیادی پاکدیس


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صبا تامین


تحلیل بنیادی لاستیک یزد


تحلیل بنیادی توکاریل (توریل)


تحلیل تکنیکال مپنا- رمپنا


تحلیل بنیادی به بورس کالا و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی به تجارت الکترونیک پارسیان


تحلیل بنیادی بانک ملت


تحلیل تکنیکال توسعه معدنی و صنعتی صبانور- کنور


تحلیل بنیادی قند هکمتان


تحلیل بنیادی دارویی جابر


تحلیل بنیادی لاستیک سهند


تحلیل بنیادی توریل


تحلیل تکنیکال های وب


تحلیل تکنیکال دکوثر


تحلیل بنیادی شرکت داروسازی فارابی


تحلیل تکنیکال پتروشیمی پارس – پارس


تحلیل بنیادی جنرال مکانیک


تحلیل تکنیکال پتروشیمی پارس


تحلیل بنیادی توکاریل و برآورد سود


تحلیل تکنیکال صنایع ماشین های اداری ایران – مادیرا


تحلیل تکنیکال معدنی املاح ایران – شاملا


تحلیل تکنیکال ومعادن


تحلیل بنیادی پتروشیمی کرمانشاه و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی بیمه پارسیان


تحلیل بنیادی کنور


تحلیل بنیادی پتروشیمی کرمانشاه


تحلیل تکنیکال وبصادر


تحلیل تکنیکال دلر


تحلیل بنیادی داروسازی اکسیر و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی لاستیک سهند


تحلیل تکنیکال بیمه پارسیان


تحلیل تکنیکال ذوب


تحلیل تکنیکال شسپا


تحلیل تکنیکال وبملت


تحلیل بنیادی به پرداخت ملت


تحلیل تکنیکال بانک پاسارگاد – وپاسار


تحلیل بنیادی به پرداخت ملت (پرداخت) و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی شرکت خدمات انفورماتیک


تحلیل تکنیکال بانک آینده


تحلیل تکنیکال باما- کاما


تحلیل بنیادی حمل و نقل توکا و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال پالایش نفت اصفهان- شپنا


تحلیل تکنیکال افرا


تحلیل تکنیکال حفارس


تحلیل بنیادی پخش هجرت و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی سیمان بجنورد


تحلیل تکنیکال کمنگنز


تحلیل تکنیکال دفارا


تحلیل بنیادی شرکت سنگ اهن گهر زمین


تحلیل تکنیکال وکادو


تحلیل تکنیکال پارسیان


تحلیل بنیادی توکا نسوز


تحلیل بنیادی ریشمک


تحلیل تکنیکال فولاد خوزستان


تحلیل بنیادی سیمان دورود


تحلیل بنیادی شرکت سنگ اهن گهر زمین


تحلیل بنیادی سیمان ارومیه


تحلیل بنیادی کارخانجات‌داروپخش‌ و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی سیمان غرب و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال وپست


تحلیل تکنیکال وبهمن


تحلیل تکنیکال کنور


تحلیل تکنیکال قپیرا


تحلیل تکنیکال حسینا


تحلیل تکنیکال شبندر


تحلیل بنیادی توکا رنگ سپاهان


تحلیل بنیادی کارت اعتباری ایران کیش و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی سیمان ساوه و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال فولاد هرمزگان جنوب – هرمز


تحلیل تکنیکال سنگ آهن گهرزمین


تحلیل بنیادی سیمان بجنورد


تحلیل تکنیکال دسبحا


تحلیل تکنیکال وپارس


تحلیل تکنیکال وبصادر


تحلیل بنیادی نفت پاسارگاد و برآورد سود


تحلیل تکنیکال پارسان


تحلیل تکنیکال صنایع ملی مس


تحلیل تکنیکال مس جهانی


تحلیل بنیادی نفت پاسارگاد


تحلیل بنیادی شرکت صنعتی بهپاک


تحلیل تکنیکال وپخش


تحلیل تکنیکال میدکو


تحلیل بنیادی نفت ایرانول


تحلیل بنیادی نفت سپاهان


تحلیل بنیادی وساخت


تحلیل تکنیکال وساخت


تحلیل تکنیکال وبانک