مشاهده ي ’تحليل ها‘


تحلیل بنیادی داروسازی سبحان انکولوژی و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال حتاید


تحلیل تکنیکال تاپیکو


تحلیل بنیادی کالسیمین و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صدر تامین


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پتروشیمی


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پتروشیمی


تحلیل تکنیکال شپنا


تحلیل تکنیکال رانفور


تحلیل تکنیکال سفارس


تحلیل تکنیکال خبهمن


تحلیل بنیادی هلدینگ شفا دارو


تحلیل بنیادی پتروشیمی فن آوران و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال نفت ایرانول – شرانل


تحلیل بنیادی آریا ساسول و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰


تحلیل بنیادی پتروشیمی غدیر


تحلیل بنیادی مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر


تحلیل بنیادی شرکت فولاد کویر


تحلیل تکنیکال غشهداب


تحلیل تکنیکال وخارزم


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات


تحلیل بنیادی غلتک سازان سپاهان و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی ورد و قطعات فولادی


شکل خبرهای بترانس …

سهم در مورد تحولات نموداری اماده است...

تحلیل تکنیکال پتروشیمی زاگرس- زاگرس


تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش


گزارش تحلیلی از سود شرکت ها


تحلیل بنیادی بورس اوراق بهادار تهران و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری سپه


تحلیل بنیادی شرکت صنایع و معادن احیا سپاهان


تحلیل تکنیکال پرداخت الکترونیک سامان کیش- سپ


تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری صدرتامین – تاصیکو


تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری کشاورزی کوثر- زکوثر


تحلیل تکنیکال مخابرات ایران- اخابر


تحلیل تکنیکال فجر


تحلیل تکنیکال آپ


تحلیل تکنیکال وتوکا


تحلیل بنیادی فولاد هرمزگان جنوب و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری بانک ملی


تحلیل بنیادی پتروشیمی خراسان و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال وغدیر


تحلیل تکنیکال تاپیکو


تحلیل تکنیکال نوری


تحلیل تکنیکال توسعه معادن و فلزات – ومعادن


تحلیل بنیادی آهن و فولاد ارفع و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی پخش البرز و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال وتوسم


تحلیل تکنیکال ومهان


تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال داروسازی اسوه – داسوه


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری امید


تحلیل تکنیکال صنایع و معادن احیاء سپاهان – واحیا


تحلیل بنیادی سیمان بهبهان


تحلیل بنیادی فولاد خوزستان و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال ولصنم


تحلیل تکنیکال پکویر


تحلیل تکنیکال دتماد


تحلیل بنیادی صنایع خاک چینی ایران


تحلیل تکنیکال کچاد


تحلیل بنیادی صنعتی پارس مینو و برآورد سود سال مالی ۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال غلتک سازان سپاهان- فسازان


سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان


تحلیل بنیادی مجتمع کشت و صنعت چین چین


تحلیل بنیادی رانفور


بررسی اجمالی گزارش ۱۲ ماهه سنگ آهن احیا سپاهان


تحلیل تکنیکال معدنی و صنعتی گل گهر- کگل


تحلیل تکنیکال سیمرغ


تحلیل تکنیکال کنور


تحلیل تکنیکال مارون


تحلیل تکنیکال رانفور


تحلیل بنیادی تجارت الکترونیک پارسیان و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس


تحلیل بنیادی ریل سیر کوثر و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال غلتک سازان سپاهان- فسازان


تحلیل تکنیکال ذوب آهن اصفهان- ذوب


تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس


تحلیل بنیادی پتروشیمی غدیر


تحلیل تکنیکال بانک صادارت – وبصادر


تحلیل بنیادی سیمان ساوه و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


در رمپنا ازاین …

این سهم گزارش های خوبی را راهی بازار کرده..

تحلیل بنیادی تیپیکو


تحلیل بنیادی فولاد مبارکه و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال غپینو


تحلیل تکنیکال سفارس


تحلیل تکنیکال کنور


تحلیل تکنیکال کشرق


تحلیل بنیادی ایران کیش و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی پتروشیمی ارومیه


تحلیل بنیادی داروسازی اکسیر و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی گروه دارویی سبحان – دسبحا بعد از انتشار پرتفوی ۳۱ تیر ۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال مس جهانی


تحلیل بنیادی برق گیلان


تحلیل بنیادی تامین سرمایه امین


تحلیل بنیادی پتروشیمی پردیس


تحلیل بنیادی پتروشیمی ارومیه


تحلیل تکنیکال وپاسار


تحلیل تکنیکال وصنعت


تحلیل تکنیکال وصندوق


تحلیل تکنیکال وغدیر


تحلیل تکنیکال رمپنا


تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری مسکن


تحلیل تکنیکال عمران‌وتوسعه‌فارس‌ – ثفارس


تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری شفادارو- شفا


تحلیل بنیادی سیمان کرمان


تحلیل بنیادی پتروشیمی کرمانشاه


تحلیل تکنیکال کمنگنز


تحلیل تکنیکال بترانس


تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس


تحلیل هفتگی بازار ها


تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی فناوران


تحلیل تکنیکال توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی – مفاخر


تحلیل تکنیکال کفرا


تحلیل تکنیکال مرقام


تحلیل بنیادی ملی مس و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال فاسمین


تحلیل تکنیکال چدن


تحلیل تکنیکال فارس


تحلیل تکنیکال کحافظ


تحلیل تکنیکال کپرور


تحلیل بنیادی بانک تجارت


تحلیل بنیادی گلتاش


تحلیل بنیادی های وب و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری گروه توسعه ملی- وبانک


تحلیل تکنیکال به پرداخت ملت – پرداخت


تحلیل تکنیکال بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان- ثاخت


تحلیل تکنیکال جنرال مکانیک- رنیک


تحلیل تحولات بازار و شاخص کل


گزارش تحلیلی شرکت فولاد خوزستان


تحلیل تکنیکال وخارزم


تحلیل تکنیکال شسپا


تحلیل تکنیکال کخاک


تحلیل بنیادی ومهان


تحلیل بنیادی ساروم


تحلیل بنیادی وصندوق


ارزش خالص دارایی های تاپیکو


تحلیل تکنیکال ونوین


تحلیل تکنیکال وبشهر


تحلیل بنیادی ایران ‌پاسا تایر و رابر و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی پتروشیمی غدیر


تحلیل تکنیکال بموتو


تحلیل تکنیکال وپاسار


تحلیل بنیادی فولاد ارفع


تحلیل بنیادی شرکت پلی پروپیلن جم


تحلیل تکنیکال دارویی برکت


تحلیل بنیادی سیمان ساوه


تحلیل بنیادی سیمان ارومیه و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی کچاد


تحلیل تکنیکال فاسمین


تحلیل تکنیکال تیپیکو


تحلیل تکنیکال وبملت


تحلیل بنیادی چادر ملو


تحلیل بنیادی ایران یاسا تایر


تحلیل بنیادی به پرداخت ملت و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال وبشهر


تحلیل تکنیکال دکوثر


تحلیل بنیادی شرکت رایان هم افزا


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری توسعه صنعتی


تحلیل بنیادی دارویی فارابی


تحلیل تکنیکال دفارا


تحلیل تکنیکال ونوین


نگاهی به بازارهای جهانی روی نفت مس


تحلیل بنیادی شیر و گوشت زاگرس شهرکرد و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی همکاران سیستم و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی فولاد خوزستان و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی فولاد هرمزگان و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل بنیادی زامیاد


تحلیل تکنیکال شساخت


تحلیل بنیادی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانخودرو


تحلیل تکنیکال زفکا


تحلیل بنیادی شرکت آتیه داده پرداز


تحلیل بنیادی افق کوروش


تحلیل تکنیکال مادیرا


تحلیل تکنیکال وملل


تحلیل تکنیکال رانفور


تحلیل تکنیکال سپ


تحلیل تکنیکال غشهداب


تحلیل تکنیکال بانک تجارت – وتجارت


گزارش تحلیلی شرکت موتوژن


تحلیل تکنیکال واتی


گزارش تحلیلی شرکت تولیدی چدن سازان


گزارش تحلیلی شرکت فولاد هرمزگان جنوب


تحلیل بنیادی کی بی سی


تحلیل بنیادی شرکت فولاد خوزستان


تحلیل بنیادی کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان


تحلیل تکنیکال جنرال مکانیک- رنیک


تحلیل تکنیکال پرداخت الکترونیک سامان کیش- سپ


تحلیل تکنیکال داروسازی تولید دارو- دتولید


تحلیل تکنیکال مبین


تحلیل تکنیکال وخارزم


تحلیل بنیادی شیر و گوشت زاگرس


تحلیل بنیادی پتروشیمی فن آوران


تحلیل تکنیکال وتوسم


تحلیل تکنیکال شسپا


تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری خوارزمی – وخارزم


تحلیل بنیادی سینا کاشی


تحلیل بنیادی کشتیرانی دریای خزر


تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس و برآورد سود سال مالی۱۳۹۹


تحلیل تکنیکال تامین سرمایه امید


تحلیل تکنیکال آپ