مشاهده ي ’تحلیل شایعات‘


چشم اندازبازارفردا سه شنبه ۲بهمن ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش پتروشیمی ها یه جز یکی !

واقعا این گروه نیز گزارش خوبی را داشت...

پالایشی ها بهترین گروه در گزارش …

با فروش از موجودی قبل بوده و یا نرخ گذاری های...

با این گزارش بانکی ها …

یکی از برگ های برنده این گروه یعنی ...

در بازی فولادی ها به این …

در این گروه نیز ۲ گزارش شاخص وجود داشت...

گزارش بد خودرویی ها با این …

یکی از تلخ ترین گزارش ها گزارش خساپا و خودرو بود...

فملی و فباهنر با این که …

در مورد فباهنر صحبت میکنیم بی تعارف ...

در گروه دارو گزارش های خوبی را …

از گروه هایی که گزارش های خوبی را راهی بازار کرد...

در نفتی ها گزارش این گروه …

سراغ سه نماد شرانل شبهرن و شسپا میرویم...

در گروه روی با این گزارش ها …

در گروه روی فراور گزارش متوسطی را دارد...

سیمان در شرایط فعلی …

یکی از گزارش های خوب بازار را سیمانی ها دادند...

قندی ها با این گزارش ها …

با این گزارش ها باید گفت حتما ...

در گروه غذایی این گزارش ها …

بی تعارف میگوییم در گروه غذایی...

گزارش مبین و فجر …

ببنید در فجر هنوز نرخ ها نرخ قدیم است ...

عرضه اولیه لوتوس با …

بالاخره قطعی شد و لوتوس...

همراه و اخابر در گزارش های خود …

خیلی گزارش های موفقی را نداشتند به خصوص...

در نماد پاکشو …

یکی از بهترین گزارش های گروه را شوینده داشت...

در شدوص با این که …

سهم به افزایش سرمایه رفته ولی با این حال...

بموتو را باید به …

این سهم را زیر نظر داشته باشید...

شاملا و بازی های جدید …

سهم را باز دو قسمت بررسی کرد ...

کهمدا در یکی از …

یکی از سهم های خوب بازار بوده است...

در کساوه این سهم باید …

بحث گزارش یک چیز است و پیشرفت قیمت موضوع دیگر...

در پاسا و پکرمان نیز …

انتظارات از گزارش پاسا کمی بهتر بود البته...

در چکارن این بار …

ببنید بحث قیمت یک چیز است و بحث گزارش...

در لکما به این …

سهم در گزارش توضیح خود قسم حضرت و ایه اورده است که...

پلوله با پیچیدگی های خود …

در نگاه اول یکی از بهترین گزارش ها خواهد بود...

بازی کمنگنز در این …

از گزارش های خوب بازار را همین نماد...

در حمل و نقلی ها بهترین شرایط …

به نظر یکی از بهترین گزارش ها را ...

در بین بیمه ها کوثر …

یکی از گزارش های خوب گروه بیمه بود ...

در این چند سهم سرمایه گذاری …

در بازار وصنعت را جالب میخرند سهم...

نطرین با این شرایط …

یکی ازگزارش های نسبتا خوب در...

در گروه رایانه …

در این گروه شاهد گزارش های نسبتا ...

بازار امروز با این پیچیدگی ها …

یکی از خاص ترین و حساس ترین بازارها را داریم ...

چشم انداز بازار فردادوشنبه ۱بهمن ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در گروه پتروشیمی با …

امروز در این گروه گزارش غیر اوره ای ها که منتشر شد...

آتش بازی پالایشی ها …

گزارش شتران به نظر سرآغاز یک دور مثبت...

در بین فولادی ها …

در نماد های فولادی گزارش فجر و فخوز عالی بود ولی...

در خودرویی ها با این …

هیچ کسی انتظار گزارش خوبی را از خودرویی ها ندارد...

در بانکی ها با اخبار …

در گروه بانک گزارش خاصی هنوز نرسیده ولی...

در غدیر و پارسان …

به نظر ۲ اتفاق می تواند در غدیر و پارسان موثر باشد...

در نماد فاما …

در این سهم کمی قیمت این گزارش ها...

وپترو جز شرکت هایی است که …

در گروه پتروشیمی بارها روی پترول و وپترو ...

در این چند دارویی …

یکی از گزارش های خوب گروه دارو دقاضی بود ...

حفارس با این که …

به نظر حفارس هم مشمول قاعده ...

در گروه سنگ آهن نیز …

واقعا هنوز فکر میکنیم کگل دیروز باید...

ولساپا با این …

به نظر ولساپا با این گزارش خیلی انتظارات را ...

کخاک در شرایط فعلی …

کخاک هم گزارش ۹ماهه خوبی داشت...

در گروه قند شاهد …

در این گروه قند اصفهان گزارش خوبی را ...

شگل با این …

شگل به نظر دیروز مجمع خوبی را داشت...

عرضه لوتوس در راه است …

گفته می شود خبر قطعی عرضه لوتوس...

در کطبس به این که …

سهم گزارش بدی را ندادو تاکید کرده...

در گروه تراکتوری ها !

در گروه تراکتوری ها بهترین گزارش برای...

وتوشه در این که …

یکی از گزارش هایی که به چشم ما جالب آمد...

گزارشات خاص سیمانی ها …

بی شک یکی از خاص ترین گزارش ها را...

در گروه غذایی با این …

در گروه غذایی گزارش خوب داشتیم گزارش بد هم داشتیم ...

در نماد آپ با این …

سهم به نظر امروز بازم شود و توضیحاتی در...

اخبار بازار امروز …

خبرهای امروز خیلی زیاد نیست ...

اثرات کدالی با …

امروز در حالی بازار را آغاز میکنیم که

چشم اندازبازاریکشنبه ۳۰ دی۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


و در کگل با این …

یکی از بهترین گزارش ها را کگل داده...

در پتروشیمی ها به این …

بازار منتظر گزارش های خوب این گروه خواهد بود...

در گروه روی با این که …

بببنید گروه روی در مدت اخیر با ...

در پالایشی ها به این …

امیدواری پالایشی ها به رشد سود بیشتر...

در گروه بانک با این …

این هفته باید تکلیف خبرهای گروه بانک روشن شود...

در گروه خودرو با این …

در این گروه خبرها خیلی خوب نیست...

در مپنا با این که …

در بازار خبرهایی وجود دارد که قیمت ...

در نماد فولاد بازهم …

در مورد این گروه در فولاد به نظر یکی از ...

در نماد های سیمانی …

در این گروه شاهد گزارش های نسبتا خوبی...

در گروه قند با این …

هگمتان در مجمع ۹۰۰ ریال تقسیم کرد و حالا ...

در این سه شرکت …

بازهم سراغ گزینه های سرمایه گذاری ها میرویم که ...

واحیا با این که …

این سهم اصلاح خوبی کرد و در مجمع هم...

در نماد وساپا با این خبر…

طبق برخی خبرها و شنیده ها لوتوس پارسیان این هفته....

در حمل و نقل حریل و حتوکا …

در این گروه حریل بازی های جالبی را دارد و سهم...

در پتایر هم …

در سهم شاهد یک گزارش خوب بودیم ...

خبرخوب برای فسپا با …

فسپا یکی از سهم هایی است که ...

در نماد گکوثر با این …

به نظرنزولی بودن روند درامدی در گکوثر...

در این دو دارویی …

در بین دارویی ها دعبید مدام در حال توسعه است...

شتوکا هم با این …

در بین شرکت های زیر مجموعه توکا شتوکا نیز...

شگل با این که …

سهم سراغ مجمع رفته است و خبر...

در باهنر و چدن …

برای فباهنر هم به نظر اوضاع می تواند...

شکربن با این …

یکی از بهترین گزارش های ۹ ماهه تا به این لحظه...

در گروه دام این ۳ شرکت …

در این گروه گزارش های خوبی را شاهد هستیم...

اخبار بازار امروز …

خبرهای این چند روز بسیار زیاد بود ...

آغاز بازار با این …

برای بازار امروز به نظر هر طور شده باید...

چشم انداز بازار فردا شنبه ۲۹ دی۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازی بانکی ها …

در بازاراین گروه کمی از تب و تاب افتاده ولی....

در پتروشیمی ها به این …

در این گروه اولین گزارش ۹ ماهه برای شغدیر...

در نماد های دارویی …

ببنید حرف از دعبید زیاداست و بسیاری بر ...

در گروه نفت و پالایش …

در بازار حرف از گروه پالایش که میزنیم فضا کمی...

در نماد فولاد نیز …

در بازار به نظر بازهم از نظر فروش و مقدار فروش...

در خودرویی ها به این …

در بازار بارها عرض کردیم بازهم میگوییم فعلا بازی...

دربین این شرکت ها زکشت …

گزارش زکشت گزارش خوبی بود و نشان میدهد...

در بالاس به این …

فقط توصیه ما روی این سهم این است که...

در ولبهمن با این …

دربین لیزینگی ها به نظر بازهم فقط...

در ثپردیس و ثفارس …

درگروه ساختمان توجه ها به این گروه زیاد شده...

در بین قندی ها …

چند نکته در بین قندی ها بگوییم اول این که...

در کتوکا به این …

کتوکا رشد بالایی را در این مدت داشته...

در گروه غذایی به …

روزهای قبل در مور غشان مفصل صحبت شد ...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بازاربارها روی پترول صحبت کردیم به نظر...

در توقف نماد ها برای مجمع …

هر شرکتی سعی می شود در صنعت خود...

اخبار بازار امروز …

احتمال عزل یا استعفای...

در بازار با این …

در بازار امروز شکل کار کمی متفاوت دنبال می شود...

چشم اندازبازار فردا چهارشنبه ۲۶دی۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


بازهم بانکی ها …

در وپست به نظر ما از دید بنیادی و نگاه به سهم ...

در خودرویی ها با این که …

در بازار این گروه حجم خوبی داشته ولی...

در گروه پالایش …

بارها و بارها در مورد این گروه صحبت شد که...

فولادی ها به این …

در بین سهم های فولادی فولاژ و کاوه را...

لبوتان هم با این که …

در نماد لبوتان گزارش بسیار خوبی را داشتیم ولی...

شرایط بمپنا نه خیلی …

گزارش بمپنا خیلی برای سهم شرایط جذابی نبود...

در غذایی ها به این …

در این گروه بهنظر غشان را خیلی خوب می خرند ...

خبرخوب ونفت …

ونفت خبرهای مثبت را یکی کی رو میکند...

کپرور در این که …

این سهم نیز در بازار مورد توجه است...

وپترو و پترول نیز …

در هر دو نماد قابلیت های خوبی برای رشد وجود دارد...

در دارویی ها به این …

در بازار دلیل منفی شدن دفارا را نمیدانیم ولی...

در بین شرکت های سرمایه گذاری …

در بین این شرکت ها شاهد رشد ...

کپارس در بین کاشی ها …

این سهم گزارش خوبی را داده است ...

در نماد توریل …

توریل هم این روزها مورد توجه بازار است ...

در سپ و اپ !

این دو حرفی ها حرف های جالبی برای گفتن دارند...

در گروه قند امروز …

رکورد افزایش سرمایه ها با قشرین شکسته شده...

در توقف های امروز بازار …

در بین توقف های امروز بازار بالبر برای مجمع عادی...

اخبار بازار امروز …

سطح غنی‌سازی سوخت اورانیومی که ایران...

شرایط بازار با این …

بازار را در حالی اغاز میکنیم که...

چشم اندازبازارفردا سه شنبه ۲۵دی۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


حجم خودرویی ها با …

در گروه خودرو شاهد حجم بسیار بالای ...

بانکی ها با خبرهای …

کار گروه بانک امروز با خبرهایی که میرسد...

در گروه دارو با این …

در مورد این گروه بارها تحلیل شد که گزارش های...

بعد از فولاد نیز …

واقعا دیروز گزارش تلفیقی فولاد حرف های زیادی...

فملی با این …

دیروز بعد از مدت ها در بورس کالا...

در بین سرمایه گذاری ها …

در بازار از پردیس شنیده می شود ...

در این دو سهم …

بحث ما در گروه شیمایی روی...

کهمدا را می توان …

در مورد این سهم عملکرد خوبی را ...

خبرهای آپ با این …

آپ که در جریان افزایش سرمایه است...

کطبس بعد از این …

کطبس طی این مدت اصلاح قیمتی خوبی را داشته ...

در ساختمانی ها …

در این گروه ثغرب و ثتران خوب معامله شدند ولی...

فروس با خبرهای …

این سهم به نظر خبرهای غیرعملیاتی خوبی را ...

در غذایی ها به …

در نماد قشرین گزارش حسابرسی شده...

اخبار بازار امروز …

ادعای وال استریت ژورنال...

بازار امروز در این …

بازار امروز با رونق احتمالی در گروه ...

چشم اندازبازارفردادوشنبه ۲۴دی۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


حالا نوبت خودرویی ها …

بالاخره در کوچه خودرویی ها ...

خطرات خاص بانکی ها …

بازهم تکرار میکنیم که...

پارسان با این شرایط …

این سهم در قیمت های ۳۷۵۰ ریال در بازار...

در نماد شسپا به این …

روی گروه نفت و پالایش نمی شود خیلی...

در این ۳ شرکت خاص …

در مورد فباهنر به نظر حرف و حدیث زیاد است و...

در نماد فخوز نیز …

انتظارات از این سهم کمی بیشتر شده است...

در سخوز و سفانو …

در هر دو سهم گروه سیمانی هر دو سهم ...

در سرمایه گذاری ها …

در این گروه دیروز پردیس واقعا گزارش خوبی داد...

چافست با این …

سهم امروز متوقف شده و به مجمع عادی خود میرود...

شدوص امروز برای …

امروزشدوص برای افزایش سرمایه به مجمع می رود ...

در چکاپا نیز باید …

سهم به مجمع می رود و فضای سهم بد نیست...

در بین دارویی ها …

از داوه خبر خوب و مهم افزایش سرمایه رسیده است...

در خموتور نیز به …

این سهم را باید بیشتر زیر نظر گرفت...

حخزر با این …

این سهم را باید از نظر گزارش دهی به خوبی....

بسویچ نیز با این که …

بعد از بنیرو حالا گزارش خوب بسویچ را نیز داریم...

در نماد چدن …

سهم هنوز گزارش ۹ ماهه نداده است ولی...

اخبار بازار امروز …

افشای دیدار سری در قاهره برای تدارک دیدار نتانیاهو...

در مقام مقایسه با بازار …

امروز بازار را در حالی آغاز میکنیم که...

چشم اندازبازارفردا یکشنبه ۲۳ دی۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در گروه سنگ آهن …

معجزه گزارش کچاد شوک خوبی برای...

در گروه پالایش به این …

خبر قیمت نفت خبرخوبی برای گروه است...

بانکی ها با دو اهرم …

هفته ای است که صدای بانکی ها هم باید دربیاید ...

در بین پتروشیمی ها …

در بازار به نظر منفی شاراک...

در مپنا با این …

سهم در بازار در صورتی که در قیمت های...

بازی خودرویی ها با این …

بازهم مجبوریم بگوییم بازی, چرا که ...

هم غدیر و هم پارسان …

مجمع پارسان با تقسیم سود ۴۰۰ ریالی تمام شد و...

در گروه دارو نیز …

ما در نماد های دارویی یک رویداد خوب را ...

فجر و مبین نیز …

در مورد این دو درست در روزی که باز شدند ...

گروه قند با این که …

پیش ازاین یک باردیگر هم در مورد گروه قند ...

در گروه سیمان با …

به نظر رفته رفته گزارش این شرکت ها نیز میرسد...

در فملی و فایرا …

فملی از یک سو با ...

حریل در این فضا …

امروزد بازار ممکن است باردیگر بازار سراغ...

در نطرین با این …

در خبرها داشتیم که این سهم افزوده شدن دو محصول...

در وصنعت و وتوصا …

وتوصا به مجمع می رود و شرایط سهم با رفتن به مجمع...

چافست در این شرایط …

در این سهم نیز شرایط طوری است که...

در تکمبا با این …

در مورد این سهم بی تعارف صحبت میکنیم...

در نماد شکلر …

سهم این روزها به شدت مورد توجه بازار ....

در نماد اخابر …

در این سهم زمزمه های خاصی از فروش دارایی...

در ثنوسا و وساخت …

خبر افزایش سرمایه ثنوسا را داشتیم که...

در نماد بنیرو نیز …

سهم گزارش ۹ماهه خود را راهی بازار کرده است...

اخبار بازار امروز …

اروپا و جامعه جهانی برای حفظ برجام همکاری می کنند...

با این خبرها این هفته …

امروز بازار را در واقع این هفته را آغاز میکنیم که...

چشم اندازبازارشنبه ۲۲دی ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)