مشاهده ي ’تحلیل شایعات‘


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


گروه پالایش در صورتی که …

به نظر فضا گروه بد نیست یعنی از...

در پتروشیمی ها سراغ این شرکت ها …

در این گروه بازار گزارش ها را می خواندو...

در نماد های فولادی خبرهایی که …

گزارش های ماهانه این گروه رسید نرخ ها بد...

کچاد و کگل به این …

در بازار دیروز گزارش فخوز رسید که به نظر...

و بازهم این خودرویی ها …

در گروه خودرو کمی فضا بهتر شده است...

ولساپا و باقی لیزینگی ها به …

بارها در مورد ولساپا نوشتیم و حالا بازار تازه ...

همراه اول امروز با …

کوتاه و خلاصه بگوییم همراه اول به...

در بین برقی ها بسویچ …

در نماد بسویچ همه چیز به اینده موکول می شود...

وتوصا با این که …

در نماد وتوصا گزارش های خوبی را شاهد هستیم....

سرچشمه و کرمان دو سهمی که …

در نماد سرچشمه سهم با اصلاح تعدیل و کمی ...

زمگسا در بین این …

در نماد زمگسا بازهم شاهد تعدیل منفی بودیم...

در گروه روی و کیمیا …

در گروه روی قیمت ها بد نیست زمزمه هایی...

در نماد خصدرا

سهم متوقف شده و به نظر تحولات مختلفی را...

در گروه غذایی به این …

در گروه غذایی باید سراغ خوب ها رفت...

بین چکاپاو چکارن …

در کارتن سازی ها به نظر چکارن به قول...

بازهم گروه رایانه به این …

در گروه رایانه ما رانفور را داریم که...

در بازی تایری ها به این …

در گروه تایر خیلی این خبر افزایش نرخ...

در گروه سیمان با این …

در گروه سیمان وضعیت خاص دنبال می شود ولی...

در گروه دارو به این …

در گروه دارو ریشمک که چیزی نفروخت...

تحولات روز بازار با …

در ابتدا باید مروری بر خبرها داشت و بعد نظر خود را گفت ...

برداشت هر کس از بازار …

در تحولات بازار امروز واقعا هر کس ...

چشم انداز بازار چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۹۷


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


در این چند شرکت پتروشیمی …

در این گروه بازار منتظر تحولات ارزی بود ...

با این تحولات نفتی …

در این گروه اعضا به دو گروه تقسیم می شوند...

بازی گروه فولاد با این …

اخبار و مطالب دو سهم ذوب و فولاد ...

در بین خودرویی ها …

آنچه در خودرویی ها نظر همه را جلب کرده ...

در رانفور و مرقام باید …

در هر دو سهم دیروز هم صحبت شد به نظر...

در قیمت شمش اگر …

برخی به سنگ آهنی بد بین شده اند ولی...

در معدنی ها این چند نماد …

در مورد این گروه بارها بحث شده و حالا امروز...

خبرخوب برای دپارس …

در مورد این سهم دپارس و خبرخوب...

تکمبا از دو نظر …

اوضاع فروش نه خیلی خوب و نه خیلی بد است ولی...

گزارش های شگل و پاکشو …

در مورد هر دو گزارش های خیلی خاصی...

در بوتان باید به …

در مورد بوتان ببنید سهم کمی زمان میخواهد...

در این دو قندی

در گروه قندی بارها و بارها روی قشهد صحبت کردیم...

در این سه سهم غذایی …

در گروه غذایی هنوز ۳ سهم...

در نماد فجر باید به …

گزارش اسفند مبین خیلی خوب بود ....

در گروه لیزینگ به این …

بارها در مورد ولساپا در این گروه صحبت شد...

در نماد حپارسا باید به …

ببنید روند درامد فروردین از ماه های قبل بهتر بود ولی...

اخبار بازار امروز …

اظهار نظرهای مختلف در مورد برجام یکی از ...

در تحولات بازار باید …

در تحولات بازار امروز چند رویداد مثبت دیگر را...

چشم انداز بازار سه شنبه ۴ اردیبهشت ۹۷


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


در گروه خودرو با این خبرها …

موج خبرهای گروه خودرو مثبت بوده است...

در گروه پالایش این موضوع به …

ببنید از نظر بنیادی بارها در مورد گروه پالایش...

در گروه پتروشیمی با این…

قیمت نفت رشد کرده ولی ...

در بورس کالا فولاد مبارکه …

زمزمه هایی در بازار شنیده می شود مبنی بر این که...

زنگان از دو منظر با …

این سهم هم از نظر نموداری و هم بنیادی...

کرازی نیز با این …

در مورد این سهم نیز گزارش خوبی را ...

گزارش تایرا نیز با این

ببنید گزارش تایرا نیز بد نبوده است حداقل...

در نماد وامید با این …

نمیدانیم ولی اقدام وامید نیز کمی نمایشی...

یک گزارش خوب از چکاپا …

چکاپا هم گزارش داده است...

در این دو نماد قندی باید …

در بازار شاهد گزارش قشهد و قلرست هستیم ....

حریل با این خبرها امروز …

ببنید در این نماد از نظر نموداری اصلاح...

در نماد شتوکا …

امروز شاهد گزارش ۱۲ ماهه شتوکا و تحقق ...

کشرق با این خبرها به …

امروز سهم متوقف شده و دوباره بازمی شود ....

یک گزارش از بالاس سهم را …

سهم تعداد روزهای مثبتش بیش از منفی هاست...

در نماد سکرد امروز …

سهم امروز برای افزایش سرمایه متوقف...

فنوال در این شکل خود …

سهم به تازگی بحث بلوک بازی را پشت سرگذاشت...

ولغدر و ولساپا با این …

بارها در مورد ولساپا صحبت کردیم که سهمی...

با این گزارش از سمایه …

او کم کم دارد رکورد دار می شود حتی در گینس...

اخبار بازار امروز …

رفتار اروپایی ها در قبال ترامپ و صحبت های ظریف مهم است ...

سه خبری که شاید بازار …

در مورد بازار امروز با توفانی که دیروز رخ داد به نظر ...

چشم انداز بازاردوشنبه ۳ اردیبهشت ۹۷


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


در گروه پالایش به این که …

دربازارتنها گروهی که با رشد تحولات رشدی نکرده...

خبرهای گروه روی که به …

دربازار تحولات گروه روی جالب است...

گروه پتروشیمی که شامل …

در این گروه نیز گزارش ها می تواند کمی کمک کند ولی...

در فولادی ها این شرایط …

در فولادی ها واقعا دیروز رنج منفی فولاد عجیب بود...

درگروه حمل و نقل این شرکت ها …

دربین شرکت های این گروه حریل از نظر اصلاح قیمتی...

در این دو نماد

دربین شرکت های سرمایه گداری دو نماد وتوصا و وپترو...

در گروه قند این دو نماد …

در این گروه دیروز در مورد قپیرا صحبت شد که...

در نماد چکاپا …

در این سهم شاهد بازی سهامداری هستیم ...

در گروه رایانه این نمادها …

در گروه رایانه به نظر رانفور را زیر نظر داشته باشید...

خموتور و خمحرکه هر دو …

در گروه خودرو که وضعیت خیلی جذاب نیست ولی...

در نماد حفاری هم …

در نمادحفاری بیش از هر چیز این قیمت ...

در فنوال با این خبرها …

در نماد فنوال بعد از جابجایی و بلوک به نظر...

در گروه سیمان با این که …

در سیمانی ها هر چه جلوتر می رویم...

اخبار بازار امروز با …

در مورد بازار امروز خبرها ضد و نقیض است...

اتفاقاتی که برای بازار …

در مورد بازار امروز به نظر اتفاق خارق العادهای...

چشم اندازبازاریکشنبه ۲اردیبهشت ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


و بازهم پالایش …

گروه پالایش دیگر چه می خواهد که رشد کند...

در پتروشیمی ها باید به …

در گروه پتروشیمی حقیقت امر کمی انتظار ما بیشتر بود ولی...

در گروه فولاد این بارنیز …

به نظر گروه فولاد گزارش فروردین را بدهد...

در فلزاتی ها بازهم …

در گروه فلزات به نظر گروه روی امروز یک...

در گروه لیزینگ به این …

در گروه لیزینگ هم فضا بد نیست...

در نماد امید …

منظور ان امید نیست منظور تامین سرمایه امید است...

در این سه شرکت باید …

شاملا شکلر و پاکسان را بررسی میکنیم که...

در نماد شکربن با این …

این سهم واقعا گزارش خوبی را داشته...

در مرقام و رانفور باید …

درگروه رایانه به نظر مرقام از نظر گزارش دهی...

در این دو غذایی بازهم …

در مورد گروه روغنی ها دو شرکت متفاوت دارید....

در دارویی ها این چند نماد را …

در مورد گروه دارو چند گزارش رسیده که...

در بین سرمایه گذاری ها …

در مورد این گروه به نظر برخی از انها با سود هایی...

چافست در این شرایط …

در مورد این سهم به نظر گزارش ها نشان می دهد...

گزارش تلیسه به این که …

در مورد این سهم وضعیت کمی بهتر بود...

روزهای خوب گروه قند …

در مورد گروه قند اوضاع کمی خاص است و نمی شود...

در گروه سیمان گزارش ها …

در مورد گروه سیمان به نظر گزارش ها جذاب...

خبرهایی که در دلار …

در مورد سامانه نیما گفته می شود ...

امروز با این خبرها …

و اما ببنیم در خبرها چه می گذرد ...

امروز با این خبرها …

در چشم انداز دیشب نوشتیم که...

چشم انداز بازارفرداشنبه ۱ اردیبهشت ۹۷


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


در نماد وامید و فولاد …

قبل از هر چیز خبر آب را برای فولادی ها باید...

در هلدینگ ها با این …

طبق برخی شنیده ها اوایل هفته بعد...

در نماد کگل …

گزارش اخر این سهم جالب بود و نشان از یک...

در نماد فایرا …

رشد قیمت الومینیوم همچنان ادامه دارد...

در گروه قند …

تقریبا هر روز از این گروه صحبت شد...

در گروه غذایی بهپاک …

این سهم یکی از خوب های گروه غذایی است که...

در گروه روی به این …

گزارش های گروه روی به نظر خوب و جذاب بود...

در این دو سیمانی نیز …

گزارش های گروه سیمان دارد از راه میرسد ولی...

در گروه رایانه به این …

در مورد این گروه از نظر نموداری بی شک...

شکربن نیز در گروه

در مورد این سهم به نظر از نظر قیمتی جذاب شده...

در نماد کطبس نیز …

در مورد این سهم و کپرور به نظر گزارش های...

در گروه لیزینگ این ۳ شرکت …

در مورد این گروه بارها در مورد ولساپا صحبت شده...

در نماد وسپه نیز …

در مورد این دست شرکت ها از وصنا گرفته تا وسپهو برخی دیگر ...

در حاشیه بازار با …

خبرها کمی خاص و ضد و نقیض هم هست ولی...

با توجه به تحولات …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

چشم انداز بازارچهارشنبه ۲۹ فروردین ۹۷


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز …(بخش اول)


در نماد فایرا به این …

به دلیل تحریم های روسیه قیمت آلومینیوم با...

در گروه پتروشیمی بازهم …

در این گروه بعد از قیمت گذاری محصولات پتروشیمی با ...

در خودرویی ها بازهم …

در این گروه به نظر فضای قمیتی طوری است که...

خبرهای فولادی نیز …

در این گروه دیروز در بورس کالا فضا بد نبود...

در نماد شسپا به این …

در این سهم تا قبل از بحث دلار بیش از...

در گروه قطعاتی ها به این سه شرکت …

در این گروه شرایط برای رشد بد نیست ولی...

در گروه ساختمان به این …

در این گروه تحلیل ها متفاوت است...

در گروه قند با این که …

در این گروه بارها و بارها صحبت کردیم بارها گفتیم...

در وپترو با این …

در این سهم یعنی .وپترو به نظر شرایط قمیتی...

بازگشایی رمپنا به …

در این سهم به نظر بعد از افزایش سرمایه...

در همراه اول …

این سهم بالاخره روال سال های قبل را تکرار کرد...

تعدیل در کتوکا به …

در نماد کتوکا وضعیت کمی بهتر شده است...

در این دو سیمانی به …

در نماد های سیمانی ۲ گزارش رسیده...

در غبشهر و غپاک …

در نماد غبشهر هر چه بازار سر زمین به او...

در این دو نماد باید …

شاید این دو نماد هیچ ربطی به هم نداشته باشند ولی...

وبیمه و ونیکی در این …

در نماد ونیکی امروز سهم متوقف شده و به مجمع می رود...

اخبار بازار امروز …

اسرائیل ول کن نیست و بازهم...

روند امروز بازار به این …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

چشم انداز بازارسه شنبه ۲۸ فروردین ۹۷


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازار امروز…(بخش اول)


و بازهم پتروشیمی …

درجریان ارزی این گروه لباس جنگ بر تن کرده...

در گروه روی به این …

دربازار در این گروه بعد از حرکات دلاری جو به طور کلی...

بازی خودرویی ها این روزها …

دربازار در این گروه می بینیم جو چند روزی...

در این دو سهم …

دربازار و در گروه تجهیزات به نظر قابلیت های...

سفانو به این …

در گروه سیمان وضعیت بد نیست این گروه نیز...

در گروه بانک این …

ببنید با این که این گروه فضای بنیادی خوبی ندارد...

زگلدشت با این گزارش …

سهم دست به کار بزرگی زده و دو بار طی مدت اخیر...

در لپارس این شرکت …

در بازاراین شرکت دست به فروش دارایی و اموال زده ...

در گروه مسکن با این …

در بازاردیروز این گروه تحرکاتی را داشت...

کفپارس و وآتی امروز …

در بازار امروز دو نماد واتی و کفپارس برای مجمع....

اخبار بازار امروز …

در یکی از مهم ترین خبرها بحث های هسته ای...

تلاش هایی که امروز می تواند …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

چشم انداز بازاردوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش اول)


هر آنچه می خواهد …

گروه پالایش دیگر از بازار چه می خواهد ...

در پتروشیمی ها به این که …

امروز روز مهمی برای پتروشیمی هاست...

در نماد های فولادی به این …

بعد از تحولات دلاری یک بار فولاد مبارکه و یک بار فخوز...

بازهم هلدینگ ها به این …

تحولات دلاری روی هلدینگ ها موثر بوده ...

فملی در این شرایط …

تکلیف دلار او باید مشخص گردد ولی...

موج هایی که شپلی ایجاد کرده …

شپلی کل سال مالی قبل ...

بنیرو در این که …

در مورد این سهم یعنی بنیرو خبرهای...

در همراه و اخابر به زودی …

در مورد این دو سهم به زودی مجمع انها...

ولساپا در این …

در مورد این سهم به نظر یک تعدیل مثبت را دارد ...

در نماد بالاس به این

در مورد این سهم هم از نظر بنیادی هم نموداری...

گکوثر سهم هتلداری در بازار که …

در گکوثر گزارش های ماهانه خوب بود ولی....

در این دو سهم سیمانی …

در مورد سفانو واقعا یک گزارش خیره کننده را داد...

با تحولات دلاری می توان …

یک جرقه برای برگشت بخش های مهمی از بازار کافی است...

بازی خبرها در این شرایط می تواند …

خبرها جالب و جالب تر می شود ...

بازار امروز

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که ...

چشم اندازبازاریکشنبه ۲۶ فروردین ۹۷


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش دوم )


لحظه به لحظه با بازار امروز …(بخش اول)


گروه پتروشیمی با این که …

در مورد این گروه مبین راه خود را جدا کرد و درست...

بازی پالایشی ها حالا با …

در مورد این شرایط دو دلیل وجود دارد که معتقدیم باید...

در نماد های خودرویی …

در گروه خودرو ببنید وقتی از شرایط بنیادی...

فخوز و سایر فولادی ها نیز

در نماد فخوز امروز روز مهمی را در بورس کالا ...

فملی در این فضا به

در نماد فملی تعدیل سود سال ۹۶ را داریم...

ولساپا یکی از سهم هایی است که …

در بازار به نظر ولساپا را باید حسابی زیر نظر داشت...

بلوک هایی که امروز …

در بازار امروز حواستان باشد بلوک وبیمه از...

بازی قندی ها در …

در گروه قند به نظر یکی از گروه هایی است که ...

در غمارگ و بهنوش به این

در موردغمارگ سهم امروز به مجمع می رود ...

در این دو دارویی با …

در مورد این دو دارویی یکی مثبت و خوب و دیگری منفی...

در نماد بترانس …

دیروز در مورد برخی برقی ها صحبت شد...

اخبار بازار امروز …

شبکه فاکس نیوز گزارش داد که...

نگاه قوی تر به رویداد هایی که …

امروز بازار را در حالی آغاز می کنیم که...

چشم انداز بازار چهارشنبه ۲۲ فروردین ۹۷ …


لحظه به لحظه با بازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


عروسی در کوچه پالایش …

بیشترین سود را از این تصمیم گروه پالایش خواهد برد...

روز خودرویی ها …

اما سراغ خودرویی ها برویم روز روز انهاست...

پتروشیمی بد شانس ترین گروه …

بدترین و بیشترین ضربه را در نگاه اول ...