مشاهده ي ’گزارش بازار‘


گزارش بازاردوشنبه ۲۷ اسفند ۹۷

بوی بهبود ، بوی بهار!

گزارش بازاریکشنبه ۲۶ اسفند ۹۷

ایستگاه های آخر

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازار شنبه ۲۵ اسفند ۹۷

ایشالا مثبت قسمت همه !

گزارش بازارآخرین چهارشنبه سال ۹۷

آخرین چهارشنبه رفت !

گزارش بازارسه شنبه ۲۱اسفند ۹۷

استراحت بین راهی !

گزارش بازاردوشنبه ۲۰اسفند ۹۷

عطر شکوفه داری !

گزارش بازاریکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷

سراومد زمستون ؟!

گزارش بازار شنبه ۱۸اسفند ۹۷

نیم استارت خودرویی ...

گزارش بازارچهارشنبه ۱۵اسفند ۹۷

نیمه اسفند هم رفت !

گزارش بازارسه شنبه ۱۴اسفند ۹۷

آتش بار فروشنده ها !

گزارش بازاردوشنبه ۱۳اسفند ۹۷

فشار بی پولی !

گزارش بازاریکشنبه ۱۲اسفند ۹۷

چرخ های رکود و رونق!

گزارش بازارامروزشنبه ۱۱ اسفند ۹۷

برگ های پیدا و پنهان !

گزارش بازارچهارشنبه ۸اسفند ۹۷

ظریف ِ رفت و برگشت

گزارش بازار سه شنبه ۷اسفند ۹۷

ظریف کاری !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۶اسفند ۹۷

آرام و رام !

گزارش بازاریکشنبه ۵بهمن ۹۷

با انگیزه ولی با سرعت کمتر !

گزارش بازار شنبه ۴اسفند۹۷

روزفرشته !

گزارش بازاراولین روز ازآخرین ماه سال !

اسفند دود کنین چشم نخوره !

گزارش بازارسه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷

بهمن خونین ، سبز تمام کرد!

گزارش بازاردوشنبه ۲۹بهمن۹۷

نیم کام از بهمن !

گزارش بازاریکشنبه ۲۸بهمن ۹۷

من باغ زمستان زده دارم تو نداری...

گزارش بازارشنبه ۲۷ بهمن ۹۷

جدال اخبار خوب و بی پولی !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۴بهمن ۹۷

پایان هفته نیم بند

گزارش بازارسه شنبه ۲۳بهمن ۹۷

صبر بازار !

گزارش بازاریکشنبه ۲۱بهمن ۹۷

تق و لق!

گزارش بازار چهارشنبه ۱۷بهمن ۹۷

به استقبال تعطیلات

گزارش بازارسه شنبه ۱۶بهمن ۹۷

بوی پول !

گزارش بازاردوشنبه ۱۵بهمن ۹۷

کمک کدالی !

گزارش بازاریکشنبه ۱۴بهمن ۹۷

تلخ تر از زهر ...

گزارش بازارشنبه ۱۳بهمن ۹۷

چه جنگ نابرابری !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۰ بهمن ۹۷

تکه ای از کیک !

گزارش بازارسه شنبه ۹بهمن ۹۷

دوتازیر یکی رو !

گزارش بازاردوشنبه ۸بهمن ۹۷

۱۶۰ هم رفت !

گزارش بازار یکشنبه ۷بهمن ۹۷

راه باریک و تاریک !

گزارش بازارشنبه ۶بهمن ۹۷

تجارت داماد بازار!

گزارش بازار چهارشنبه ۳ بهمن ۹۷

چرخش نرم !

گزارش بازارسه شنبه ۲بهمن ۹۷

نجات نصف و نیمه !

گزارش بازاردوشنبه ۱ بهمن ۹۷

بهمن خونین بازار !

گزارش بازار یکشنبه آخرین روز دی۹۷

نفس بریده منم !

گزارش بازار شنبه ۲۹دی۹۷

نیمه های متفاوت !

گزارش بازار چهارشنبه ۲۶دی۹۷

سیاست صبر !

گزارش بازارسه شنبه ۲۵ دی۹۷

اولین جرقه !

گزارش بازاردوشنبه ۲۴دی۹۷

روزشمار کدالی !

گزارش بازاریکشنبه ۲۳ دی۹۷

لبخند بانک و تلخند خودرو!

گزارش بازارشنبه ۲۲دی۹۷

دردمشترک !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۹دی۹۷

گاهی بساط عیش خودش جور میشود

گزارش بازار سه شنبه ۱۸دی۹۷

کوچه های آماده عروسی !

گزارش بازاردوشنبه ۱۷ دی ۹۷

بوی بهبود!

گزارش بازاریکشنبه ۱۶دی۹۷

طرح زوج و فرد بانکی ها!

گزارش بازارشنبه ۱۵ دی ۹۷

یک روز دلم چون گیس!

گزارش بازارچهارشنبه ۱۲ دی ۹۷

خبرتجدید و تجدید قوا!

گزارش بازارسه شنبه ۱۱دی۹۷

حجم های گل کرده !

گزارش بازاردوشنبه ۱۰ دی۹۷

تک چرخ تک سهم ها!

گزارش بازاریکشنبه ۹دی ۹۷

موج های خوابیده اند !

گزارش بازارشنبه ۸دی۹۷

۱۶۰ ما برگشتیم !

گزارش بازارچهارشنبه ۵دی۹۷

رنگ دلار ،زنگ گزارش !

گزارش بازارسه شنبه ۴ دی ۹۷

طاقت بیار و مردباش !

گزارش بازاردوشنبه ۳ دی ۹۷

کابوس نفتی !

گزارش بازاریکشنبه ۲دی۹۷

اولین چراغ زمستانی !

گزارش بازارشنبه ۱ دی۹۷

زمستون خدا سرده !!

گزارش بازارآخرین روز کاری پاییز !

پایان پاییز تلخ !

گزارش بازارسه شنبه ۲۷ آذر۹۷

جوجه های نفله پاییز !

گزارش بازاردوشنبه ۲۶آذر۹۷

به کجا چنین شتابان !

گزارش بازاریکشنبه ۲۵آذر۹۷

مثل باد سرد پاییز!

گزارش بازارشنبه ۲۴ آذر۹۷

در به در دنبال پول !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۱آذر۹۷

بازار ویتامین لازم !

گزارش بازارسه شنبه ۲۰آذر۹۷

هسته های پردست انداز!

گزارش بازاردوشنبه ۱۹ آذر۹۷

رقص ریسک ها !

گزارش بازاریکشنبه ۱۸آذر۹۷

همه چیز حول یک چیز! پول !

گزارش بازارشنبه ۱۷ آذر۹۷

خرگوش و کلاه شعبده باز!

گزارش بازارچهارشنبه ۱۴اذر ۹۷

روزهای کدالی !

گزارش بازارسه شنبه ۱۳آذر۹۷

استند بای !

گزارش بازاردوشنبه ۱۱ اذر۹۷

اینجا چراغی روشنه !

گزارش بازاریکشنبه ۱۱اذر۹۷

سوت پایان بحران ! ؟

گزارش بازارشنبه ۱۰ آذر۹۷

کارد به استخوان رسید !

گزارش بازارچهارشنبه ۷ آذر۹۷

کجایی که من بی قرارم !

گزارش بازارسه شنبه ۶آذر۹۷

آتش بس !

گزارش بازار دوشنبه ۵آذر۹۷

تو بزن تبر بزن !

گزارش بازارشنبه ۳آذر۹۷

آغاز سرخ اذر!

گزارش بازارچهارشنبه آخرین روز آبان ۹۷

ترس نفت و شجاعت بازار!

گزارش بازارسه شنبه ۲۹ آبان ۹۷

طاقت بیار رفیق!

گزارش بازاردوشنبه ۲۸ آبان ۹۷

فرار از بحران !

گزارش بازاریکشنبه تلخ بازار !

قرمز و عمیق !

گزارش بازارشنبه ۲۶ آبان ۹۷

مشت آهنین عرضه !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۳آبان ۹۷

نفتی نشی !

گزارش بازارسه شنبه ۲۲آبان ۹۷

چشم به خبرها !

گزارش بازاردوشنبه ۲۱آبان ۹۷

پرهای پرواز !

گزارش بازاریکشنبه ۲۰آبان ۹۷

به دمی یا قلمی یا قدمی یا درمی

گزارش بازارشنبه ۱۹ آبان ۹۷

بازار دو قطبی !

گزارش بازار سه شنبه ۱۵آبان ۹۷

واکنش سریع !

گزارش بازاردوشنبه ۱۴ آبان ۹۷

بورس و سیاست قاطی !

گزارش بازاریکشنبه ۱۳آبان ۹۷

لایحه بازی !

گزارش بازارشنبه ۱۲ آبان ۹۷

ساکن طبقه مردد !

گزارش بازارچهارشنبه ۹آبان ۹۷

پایان روز نیمه تعطیل!

گزارش بازاردوشنبه ۷آبان ۹۷

وقت اضافه های طلایی !

گزارش بازاریکشنبه ۶آبان ۹۷

از نفس افتاده بودم !اومدی ...

گزارش بازارشنبه ۵آبان ۹۷

خرابم چه خرابی !

گزارش بازار چهارشنبه ۲آبان ۹۷

به دادم برس !

گزارش بازارسه شنبه ۱آبان ۹۷

قلب پرنده ، پوست شیر !

گزارش بازاردوشنبه ۳۰مهر۹۷

بمباران کدالی ...

گزارش بازار یکشنبه ۲۹مهر۹۷

زودباش کدال !

گزارش بازارشنبه ۲۸مهر ۹۷

باغ بی برگی که میگوید که زیبا نیست !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۵مهر۹۷

حیثیت این باغ منم

گزارش بازارسه شنبه ۲۴مهر۹۷

نیم ساعت های طلایی !

گزارش بازاردوشنبه ۲۳مهر۹۷

پالس های درگوشی !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۲مهر۹۷

هیس !! هسته خوابه !

گزارش بازار شنبه ۲۱مهر ۹۷

مثل باد سرد پاییز ....

گزارش بازارچهارشنبه ۱۸مهر۹۷

و باز نیم ساعت عجیب !

گزارش بازارسه شنبه ۱۷مهر۹۷

موج سواری روی نوسانها !

گزارش بازاردوشنبه ۱۶مهر۹۷

پانسمان زخم ۲۰ هزاری !

گزارش بازاریکشنبه ۱۵مهر۹۷

فشنگ های آخر فروش !؟

گزارش بازارشنبه ۱۴ مهر ۹۷

مشت آهنین فروش !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۱مهر۹۷

پادزهر فروش !

گزارش بازار سه شنبه ۱۰ مهر۹۷

خون بازی !

گزارش بازاردوشنبه ۹مهر ۹۷

خوراک دردسرساز!

گزارش بازاریکشنبه ۸مهر ۹۷

عجب لطف بهاری تو !

گزارش بازارشنبه ۷مهر سال ۹۷

و دوباره یک روز ۶ تایی !

گزارش بازارچهارشنبه ۴مهر۹۷

سلام ۱۸۰ !

گزارش بازارسه شنبه ۳مهر۹۷

اینجا همه چی درهم مثبته !

گزارش بازاردوشنبه ۲مهر۹۷

دوباره داغی دلار!

گزارش بازاریکشنبه ۱مهر ۹۷

جوجه های خندان پاییز!

گزارش بازارشنبه آخرین روزتابستان ۹۷ !

خداحافظ تابستان داغ !

گزارش بازارسه شنبه ۲۷شهریور ۹۷

چشم انتظار کدال

گزارش بازار دوشنبه ۲۶شهریور ۹۷

پاقدم رئیس !

گزارش بازاریکشنبه ۲۵شهریور ۹۷

بازار رفت و برگشت !

گزارش بازارشنبه ۲۴ شهریور ۹۷

هسته ی خسته !

گزارش بازار امروز چهارشنبه یک روز خوب !

این پیروزی خجسته باد این پیروزی ...

گزارش بازارسه شنبه ۲۰ شهریور۹۷

فولاد بازار و برد پیت تروی !

گزارش بازاردوشنبه ۱۹شهریور۹۷

سیل پول !

گزارش بازاریکشنبه ۱۸شهریور۹۷

تو فکریک سقفم !

گزارش بازار شنبه ۱۷شهریور ۹۷

رقص نوبتی صنایع ...

گزارش بازار چهارشنبه ۱۴شهریور۹۷

دید دلاری !

گزارش بازارسه شنبه ۱۳شهریور۹۷

میخندم اما خنده ام تلخه میدونی ؟!

گزارش بازاردوشنبه ۱۲شهریور ۹۷

برد در نیمه مربی ها !

گزارش بازار یکشنبه ۱۱شهریور ۹۷

آرایشگری سر کچل بازار !

گزارش بازارشنبه ۱۰ شهریور۹۷

۱۳ روز انتظار !

گزارش بازارچهارشنبه ۷شهریور۹۷

عیدی برای زندانی و صف فروشی

گزارش بازار سه شنبه ۶شهریور۹۷

نفس بریده ولی امیدوار!

گزارش بازاردوشنبه ۵ شهریور۹۷

قمار نرخ ها!

گزارش بازار یکشنبه ۴شهریور ۹۷

آتش بازی نفتی ها !

گزارش بازارشنبه ۳ شهریور۹۷

دردسرهای یک تاک قد کشیده !

گزارش بازارسه شنبه ۳۰ مرداد ۹۷

مرداد داغ هم رفت ...

گزارش بازاردوشنبه ۲۹ مرداد ۹۷

خوب بد زشت !

گزارش بازار یکشنبه ۲۸مرداد ۹۷

گرگ های حافظ استریت

گزارش بازارشنبه ۲۷ مرداد ۹۷

شیزوفرنی نرخ ها !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۴ مرداد ۹۷

دلگرمی ها در خرید ...

گزارش بازارسه شنبه ۲۳مرداد۹۷

عروسی در بازار ...

گزارش بازاردوشنبه ۲۲مرداد ۹۷

جدال خبرهای خوب وبد !

گزارش بازاریکشنبه ۲۱مرداد ۹۷

مردانه ایستاد !

گزارش بازارشنبه ۲۰ مرداد ۹۷

مشکلی برات پیش آمده کسگم ؟!

گزارش بازارچهارشنبه ۱۷مرداد ۹۷

دو ۱۰۰ متر !

گزارش بازارسه شنبه ۱۶مرداد ۹۷

چک افسری عرضه ها !

گزارش بازار دوشنبه ۱۵ مرداد ۹۷

خنجر تیز حقوقی ها در عرضه !

گزارش بازاریکشنبه ۱۴مرداد ۹۷

شب؛شب شعر و شوره!

گزارش بازارشنبه ۱۳مرداد ۹۷

دوشنبه جان بیا!

گزارش بازارچهارشنبه ۱۰ مرداد ۹۷

بسته بازی !

گزارش بازار سه شنبه ۹مرداد ۹۷

سلام بر ۱۲۰ هزار !

گزارش بازار دوشنبه ۸ مرداد ۹۷

مرداد داغ !

گزارش بازار یکشنبه ۷مرداد ۹۷

سر دلار سوت کشید !

گزارش بازارشنبه ۶مرداد ۹۷

عجب جایی به داد من رسیدی !

گزارش بازار چهارشنبه ۳مرداد۹۷

امید به همت !

گزارش بازار سه شنبه ۲مرداد۹۷

مادرشوک ها!

گزارش بازار دوشنبه ۱مرداد۹۷

آغاز داغ مرداد!

گزارش بازار امروز یکشنبه ۳۱تیر۹۷

چرخش کدالی در تیرآخر!

گزارش بازارشنبه ۳۰ تیر۹۷

تابستان داغ،گزارش های داغ تر!

گزارش بازارچهارشنبه ۲۷ تیر۹۷

ترافیک توقف ...

گزارش بازارسه شنبه ۲۶تیر۹۷

مظلوم کشی بازار!

گزارش بازاردوشنبه ۲۵تیر۹۷

طرح لبخند !!

گزارش بازاریکشنبه ۲۴تیر۹۷

خلاصه بازار؛ پارس نشینی ،پراید سواری !

گزارش بازار شنبه ۲۳تیر۹۷

بازار پارس زده ...

گزارش بازارچهارشنبه ۲۰ تیر۹۷

پاگنده به حافظ رسید ...

گزارش بازارسه شنبه ۱۹ تیر۹۷

دور درجا !

گزارش بازاریکشنبه ۱۷تیر۹۷

چشم در چشم دولت !

گزارش بازارشنبه ۱۶ تیر ۹۷

خسته و گیج بین خبرها ...

گزارش بازارچهارشنبه ۱۳تیر۹۷

تعطیلی ترس نداره ؟!

گزارش بازارسه شنبه ۱۲تیر۹۷

خواب های دلاری !پرش ریالی !

گزارش بازار دوشنبه ۱تیر۹۷

الو ۱۱۰! برگشتیم با ترس و لرز

گزارش بازاریکشنبه ۱۰ تیر۹۷

هیجان در رفت و برگشت

گزارش بازار شنبه ۹تیر۹۷

شکارچی گوزن !

گزارش بازاچهارشنبه ۶تیر۹۷

نفس بریده ...

گزارش بازارسه شنبه ۵تیر۹۷

زهر و شهد دلار

گزارش بازارامروزدوشنبه ۴تیر۹۷

جدال ترس و تحول !

گزارش بازاریکشنبه ۳تیر ۹۷

حرارت بورسی !

گزارش بازارشنبه ۲تیر۹۷

بازار مبهوت دلار!

گزارش بازارچهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷

ای بهار دلنشین !

گزارش بازارسه شنبه ۲۹ خرداد ۹۷

توفیق اجباری توقف !

گزارش بازاردوشنبه ۲۸ خرداد ۹۷

بشکن وقت رفتنه ؟!

گزارش بازاریکشنبه ۲۷خرداد۹۷

اینجا بورس بر فراز ۱۰۰ هزار !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۳خرداد۹۷

همسایه ۹۹ هزار !

گزارش بازارسه شنبه ۲۲خرداد ۹۷

عروسی به کوچه بورس رسید؟!

گزارش بازاردوشنبه ۲۱خرداد۹۷

بازی با جمع صفر ...

گزارش بازاریکشنبه ۲۰ خرداد۹۷

ضیافت تلخ !

گزارش بازارشنبه ۱۹ خرداد ۹۷

لبخند های کوتاه ...

گزارش بازاریکشنبه ۱۳خرداد۹۷

هفته ای که نیامده رفت

گزارش بازار شنبه ۱۲ خرداد ۹۷

شجاعت و حقیقت

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۹خرداد۹۷

پس لرزه های کدالی ...

گزارش بازارسه شنبه ۸ خرداد ۹۷

خواب آلودگی حجم ها !