مشاهده ي ’گزارش بازار‘


گزارش بازارسه شنبه ۲۱آبان ۹۸

گاهی خنده گاهی گریه !

گزارش بازاردوشنبه ۲۰فروردین ۹۸

گل طلایی در وقت طلایی !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۹آبان ۹۸

منفی جسور !

گزارش بازار امروز شنبه ۱۸ آبان ۹۸

صبح خوشمزه !

گزارش بازارسه شنبه ۱۴آبان ۹۸

شیرین و غیرمنتظره !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۳آبان ۹۸

وقت سقوط من ،چتر نجات باش !!

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۲آبان ۹۸

طعم تند تجدید !

گزارش بازار امروز شنبه ۱۱آبان ۹۸

سرد و گرم های آبانی!

گزارش بازارچهارشنبه ۸آبان ۹۸

پایان هفته یکی بود یکی نبود !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۶آبان ۹۸

یکی زیر و دو تا رو !

گزارش بازار امروز شنبه ۴آبان ۹۸

منفی در هفته تق و لق!

گزارش بازارچهارشنبه ۱آبان ۹۸

کدال زدگی !

گزارش بازار سه شنبه ۳۰ مهر۹۸

مهر بی مهری رفت !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۲۹مهر۹۸

بندبازی روی ۳۰۰ !

گزارش بازاریکشنبه ۲۸مهر۹۸

زخم عمیق !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۴مهر۹۸

آتش بس !

گزارش سه شنبه سیاه بازار !

مثل باد سرد پاییز!

گزارش بازاردوشنبه ۲۲مهر۹۸

رد خون !

گزارش بازاریکشنبه ۲۱مهر۹۸

وسواس ۳۳۰ !

گزارش بازار شنبه ۲۰مهر۹۸

۹ هزار با شور بزرگان !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۷مهر۹۸

مورینیو به جای پروین !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۶مهر۹۸

سه شنبه سگی !

گزارش بازاردوشنبه ۱۵مهر۹۸

مهر ،لبخند،تردید !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۱۴مهر۹۸

گلادیاتور های خسته !

گزارش بازارامروز شنبه ۱۳مهر۹۸

منفی ناجوانمردانه !

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۱۰مهر۹۸

بازگشایی ملت ؛ ای ناجی من... !

گزارش بازارامروزسه شنبه ۹مهر۹۸

بدفهمی از تکرار تاریخ !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۸مهر۹۸

تو فکر یه سقفم !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۷مهر۹۸

مرا بکش بالا!

گزارش بازار امروز شنبه ۶مهر۹۸

بند بازی در ۳۲۰!

گزارش بازارچهارشنبه ۳مهر ۹۸

چشم ها کدال و گوش ها نیویورک !

گزارش بازار امروز سه شنبه ۲مهر۹۸

هیجان بورس بازی!

گزارش بازار دوشنبه ۱مهر۹۸

خروش اول مهر !

گزارش بازارآخرین روز تابستان

تابستان طلایی رفت !

گزارش بازارشنبه ۳۰شهریور۹۸

فرار از بحران ؟!

گزارش بازارچهارشنبه ۲۷شهریور ۹۸

شوک ۸هزاری !

گزارش بازار امروزسه شنبه ۲۶شهریور۹۸

هوامو داشته باش !!

گزارش بازاردوشنبه ۲۵شهریور۹۸

جریانی به نام پول !

گزارش بازاریکشنبه ۲۴شهریور۹۸

تجدید شیرین !

گزارش بازارامروز شنبه ۲۳شهریور ۹۸

سلام ۳۰۰ !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۰شهریور ۹۸

پایکوبی از رفتن آقای سیبیل !

گزارش بازاریکشنبه ۱۷ شهریور۹۸

سبز عاشورایی !

گزارش بازار امروزشنبه ۱۶شهریور۹۸

۶ قدم تا دروازه ۳۰۰ !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۳شهریور۹۸

چهارشنبه سوری شهریوری !

گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۲شهریور۹۸

لبخند محتاطانه !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۱شهریور۹۸

چی شد ؟ چرا شد؟!

گزارش بازاریکشنبه ۱۰شهریور۹۸

سربلند از آزمون ؟!

گزارش بازارشنبه ۹شهریور۹۸

شنبه شش گیر شده !

گزارش بازارچهارشنبه ۶شهریور ۹۸

کامبک تمیز !

گزارش بازارسه شنبه ۵شهریور ۹۸

یک چرت بین راهی !

گزارش بازاردوشنبه ۴شهریور۹۸

پاس سیاست ، گل بازار !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۳شهریور ۹۸

پازل پیچیده بازار !

گزارش بازار امروزشنبه ۲شهریور ۹۸

شهریور ؛ شیرین آغاز شد... !

گزارش بازار آخرین روز مرداد !

مرداد داغ رفت !

گزارش بازار دوشنبه ۲۸مرداد ۹۸

سبز سیّدی !

گزارش بازار یکشنبه ۲۷مرداد ۹۸

چشم به ماهانه !

گزارش بازارشنبه ۲۶مرداد ۹۸

نیش ترمز !؟!

گزارش بازارچهارشنبه ۲۳مرداد ۹۸

از ۲۶۰ هم رد شدیم !

گزارش بازار سه شنبه ۲۲مرداد ۹۸

آماده باش پرش ؟!

گزارش بازاریکشنبه ۲۰مرداد ۹۸

لبخند قربانی !!

گزارش بازارشنبه ۱۹مرداد ۹۸

فرصت طلایی صدر نشینی !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۶ مرداد ۹۸

چشمک بزن دوباره !

گزارش بازار امروز سه شنبه ۱۵مرداد ۹۸

یار کشی وسط تابستان !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۴مرداد ۹۸

ریز موج قایق های کوچک !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۳ مرداد ۹۸

پرش گرم در هوای سرد !

گزارش بازارشنبه ۱۲مرداد ۹۸

بی تفاوت به جبهه جهانی ها !

گزارش بازار امروزچهارشنبه ۹مرداد ۹۸

تو فکر یک سقفم ؟!

گزارش بازارسه شنبه ۸مرداد ۹۸

نبرد طرز فکر ها !

گزارش بازار دوشنبه ۷مرداد ۹۸

رفیق بی کلک کدال !

گزارش بازاریکشنبه ۶مرداد ۹۸

دنبال چه میگردی ؟!

گزارش بازار شنبه ۵مرداد ۹۸

موج آخر !

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲مرداد ۹۸

آه این دل دل زدن ...

گزارش بازار اولین روز مرداد !

خرما پزون بورسی !

گزارش بازارآخرین روز تیر۹۸ !

چشم به راند دوم !

گزارش بازاریکشنبه ۳۰ تیر۹۸

اینجا چراغی روشنه !

گزارش بازارشنبه ۲۹ تیر۹۸

سر دوراهی میشینم !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۶تیر۹۸

آتش بس !

گزارش بازار یک روزسخت !

رقص دست نرمت ای تبر بدست

گزارش بازاردوشنبه ۲۴تیر۹۸

ریز موج های رمز آلود !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۳تیر۹۸

هنوز هم پر انرژی ام !

گزارش بازارشنبه ۲۲ تیر۹۸

نور بالا در ۲۵۰ هزار !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۹تیر۹۸

کاریکاتور های زشت و زیبا !

گزارش بازارسه شنبه ۱۸تیر۹۸

هجوم نخ اولی ها !

گزارش بازاردوشنبه ۱۷ تیر ۹۸

دوباره ۲۵۰ !

گزارش بازاریکشنبه ۱۶تیر۹۸

زندگی شیرین می شود ؟!

گزارش بازارشنبه ۱۵تیر۹۸

چراغ نیم سوز !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۲تیر۹۸

برد در نیمه اول تیر !

گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۱تیر۹۸

برگشت در وقت اضافه !

گزارش بازاردوشنبه ۱۰ تیر۹۸

خشن و جذاب !

گزارش بازاریکشنبه ۹تیر۹۸

ذوق بازار کور شد!

گزارش بازار چهارشنبه ۵تیر۹۸

دل شیر!

گزارش بازارسه شنبه ۴تیر۹۸

کم ارتفاع و شیرین !

گزارش بازاردوشنبه ۳تیر۹۸

هللو سامر لاکچری !

گزارش بازاریکشنبه ۲تیر۹۸

اولین حرارت تابستانی !

گزارش بازار۱تیر اول تابستان ۹۸ !

بازم تابستون اومد !!

گزارش بازار چهارشنبه آخرین روزکاری بهار ۹۸!

یکی به شدت ریسک ،به صخره ام کوبید !!

گزارش بازارسه شنبه ۲۸خرداد ۹۸

متری یازده و نیم !

گزارش بازار دوشنبه ۲۷خرداد ۹۸

یار دوازدهم بازار !!

گزارش بازر یکشنبه ۲۶خرداد ۹۸

چرخش قهرمانانه !

گزارش بازارشنبه ۲۵ خرداد ۹۸

دنده معکوسی هیجانی !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۲خرداد ۹۸

تماشای سامورایی !

گزارش بازارسه شنبه ۲۱خرداد ۹۸

برد طلایی در نیمه دوم !

گزارش بازاردوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸

چشم و گوش به خبرها !

گزارش بازاریکشنبه ۱۹ خرداد ۹۸

رفتم که رفتم !

گزارش بازارشنبه ۱۸ خرداد ۹۸

فرار از تله تحریم !

گزارش بازاردوشنبه ۱۳خرداد ۹۸

مردانه بردیم !

گزارش بازاریکشنبه ۱۲خرداد ۹۷

چشم به قله گوش به اخبار !

گزارش بازارشنبه ۱۱خرداد ۹۸

پاتک نفتی !

گزارش بازارچهارشنبه ۸خرداد ۹۸

ایستگاه تردید ...

گزارش بازار سه شنبه ۷خرداد۹۸

فاز خوش بینی !

گزارش بازاریکشنبه ۵خرداد۹۸

کمک فنر کدالی !

گزارش بازارشنبه ۴خرداد ۹۸

فن بدل به فروشنده ها!

گزارش بازار اولین روزخرداد ۹۸ !

خرداد پرخبر رسید !

گزارش بازارسه شنبه ۳۱اردیبهشت ۹۸

روح خوشبینی در کالبد بازار!

گزارش بازار دوشنبه ۳۰اردیبهشت ۹۸

۴ ضلعی رونق !

گزارش بازاریکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۸

بوی کدال میزند !

گزارش بازار شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۸

۳۰ دقیقه های نفس گیر ...

گزارش بازار چهارشنبه ۲۵اردیبهشت ۹۸

وقت حکم لازم !

گزارش بازار سه شنبه ۲۴اردیبهشت ۹۸

خوشه های خوشی !

گزارش بازاردوشنبه ۲۳اردیبهشت ۹۸

گام اول !

گزارش بازاریکشنبه ۲۲اردیبهشت ۹۸

وقت کدال بازی !

گزارش بازارشنبه ۲۱اردیبهشت ۹۸

خودکشی از ترس مرگ !

گزارش بازار چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸

نجات سرجوخه بازار !

گزارش بازارسه شنبه ۱۷اردیبهشت ۹۸

وقتشه !؟

گزارش بازار یک روز تلخ !

آبشار سرخ فروش !

گزارش بازاریکشنبه ۱۵اردیبهشت ۹۸

اوردز اردرها !

گزارش بازار شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۸

تو یه تاک قد کشیده !

گزارش بازار چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸

۲۲۰!

گزارش بازارسه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۸

چرت میان راهی !

گزارش بازاردوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸

گام های ۵هزاری !

گزارش بازاریکشنبه ۸اردیبهشت ۹۸

تب تند ترند ها !

گزارش بازارشنبه ۷ اردیبهشت ۹۸

فرار از بحران !

گزارش بازارچهارشنبه ۴اردیبهشت ۹۸

برگشت شیرین !

گزارش بازارسه شنبه ۳اردیبهشت ۹۸

سایه های ترس !

گزارش بازاردوشنبه ۲اردیبهشت ۹۸

روز تولد ریسک ها!

گزارش بازارشنبه ۳۱فروردین ۹۸

حریق سبز ۲۰۰ هزاری !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۸ فروردین ۹۸

اصلاح شیرین ...

گزارش بازارسه شنبه ۲۷فروردین ۹۸

سایه ترس و اصلاح !

گزارش بازاریک روز خاص!

سلام بر ۲۰۰ هزار !

گزارش بازاریکشنبه ۲۵ فروردین ۹۸

اهای عالیجناب پول !

گزارش بازارشنبه ۲۴فروردین ۹۸

ترس از قله

گزارش بازارچهارشنبه ۲۱فروردین ۹۸

کلید واژه های شیرین

گزارش بازارسه شنبه ۲۰فروردین ۹۸

طاقت آورد و مرد بود !

گزارش بازار دوشنبه ۱۹ فروردین ۹۸

معکوس شیرین !

گزارش بازاریکشنبه ۱۸ فروردین ۹۸

فرود گرم !

گزارش بازار شنبه ۱۷ فروردین ۹۸

رقص پای تند و آرام !

گزارش بازاریکشنبه ۱۱ فروردین ۹۸

استقبال سرد از راند دوم !

گزارش بازارشنبه ۱۰ فروردین ۹۸

کاشکی همیشه عید بود !

گزارش بازارچهارشنبه ۷ فروردین ۹۸

چهارشنبه شیرین !

گزارش بازارسه شنبه ۶ فروردین ۹۸

ماموریت ۱۸۰ هزار!

گزارش بازاراولین روزکاری بازارسرمایه !

بهار دست پر آمد !

سال نو مبارک

دوستدار و همراه تک تک لحظه های شما : بتاسهم

گزارش بازار آخرین روز سال ۹۷

سوت پایان ۹۷ ! آمد بهار جان ها!

گزارش بازاردوشنبه ۲۷ اسفند ۹۷

بوی بهبود ، بوی بهار!

گزارش بازاریکشنبه ۲۶ اسفند ۹۷

ایستگاه های آخر

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


گزارش بازار شنبه ۲۵ اسفند ۹۷

ایشالا مثبت قسمت همه !

گزارش بازارآخرین چهارشنبه سال ۹۷

آخرین چهارشنبه رفت !

گزارش بازارسه شنبه ۲۱اسفند ۹۷

استراحت بین راهی !

گزارش بازاردوشنبه ۲۰اسفند ۹۷

عطر شکوفه داری !

گزارش بازاریکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷

سراومد زمستون ؟!

گزارش بازار شنبه ۱۸اسفند ۹۷

نیم استارت خودرویی ...

گزارش بازارچهارشنبه ۱۵اسفند ۹۷

نیمه اسفند هم رفت !

گزارش بازارسه شنبه ۱۴اسفند ۹۷

آتش بار فروشنده ها !

گزارش بازاردوشنبه ۱۳اسفند ۹۷

فشار بی پولی !

گزارش بازاریکشنبه ۱۲اسفند ۹۷

چرخ های رکود و رونق!

گزارش بازارامروزشنبه ۱۱ اسفند ۹۷

برگ های پیدا و پنهان !

گزارش بازارچهارشنبه ۸اسفند ۹۷

ظریف ِ رفت و برگشت

گزارش بازار سه شنبه ۷اسفند ۹۷

ظریف کاری !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۶اسفند ۹۷

آرام و رام !

گزارش بازاریکشنبه ۵بهمن ۹۷

با انگیزه ولی با سرعت کمتر !

گزارش بازار شنبه ۴اسفند۹۷

روزفرشته !

گزارش بازاراولین روز ازآخرین ماه سال !

اسفند دود کنین چشم نخوره !

گزارش بازارسه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷

بهمن خونین ، سبز تمام کرد!

گزارش بازاردوشنبه ۲۹بهمن۹۷

نیم کام از بهمن !

گزارش بازاریکشنبه ۲۸بهمن ۹۷

من باغ زمستان زده دارم تو نداری...

گزارش بازارشنبه ۲۷ بهمن ۹۷

جدال اخبار خوب و بی پولی !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۴بهمن ۹۷

پایان هفته نیم بند

گزارش بازارسه شنبه ۲۳بهمن ۹۷

صبر بازار !

گزارش بازاریکشنبه ۲۱بهمن ۹۷

تق و لق!

گزارش بازار چهارشنبه ۱۷بهمن ۹۷

به استقبال تعطیلات

گزارش بازارسه شنبه ۱۶بهمن ۹۷

بوی پول !

گزارش بازاردوشنبه ۱۵بهمن ۹۷

کمک کدالی !

گزارش بازاریکشنبه ۱۴بهمن ۹۷

تلخ تر از زهر ...

گزارش بازارشنبه ۱۳بهمن ۹۷

چه جنگ نابرابری !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۰ بهمن ۹۷

تکه ای از کیک !

گزارش بازارسه شنبه ۹بهمن ۹۷

دوتازیر یکی رو !

گزارش بازاردوشنبه ۸بهمن ۹۷

۱۶۰ هم رفت !

گزارش بازار یکشنبه ۷بهمن ۹۷

راه باریک و تاریک !

گزارش بازارشنبه ۶بهمن ۹۷

تجارت داماد بازار!

گزارش بازار چهارشنبه ۳ بهمن ۹۷

چرخش نرم !

گزارش بازارسه شنبه ۲بهمن ۹۷

نجات نصف و نیمه !

گزارش بازاردوشنبه ۱ بهمن ۹۷

بهمن خونین بازار !

گزارش بازار یکشنبه آخرین روز دی۹۷

نفس بریده منم !

گزارش بازار شنبه ۲۹دی۹۷

نیمه های متفاوت !

گزارش بازار چهارشنبه ۲۶دی۹۷

سیاست صبر !

گزارش بازارسه شنبه ۲۵ دی۹۷

اولین جرقه !

گزارش بازاردوشنبه ۲۴دی۹۷

روزشمار کدالی !

گزارش بازاریکشنبه ۲۳ دی۹۷

لبخند بانک و تلخند خودرو!