مشاهده ي ’گزارش بازار‘


گزارش بازارچهارشنبه ۲۳آبان ۹۷

نفتی نشی !

گزارش بازارسه شنبه ۲۲آبان ۹۷

چشم به خبرها !

گزارش بازاردوشنبه ۲۱آبان ۹۷

پرهای پرواز !

گزارش بازاریکشنبه ۲۰آبان ۹۷

به دمی یا قلمی یا قدمی یا درمی

گزارش بازارشنبه ۱۹ آبان ۹۷

بازار دو قطبی !

گزارش بازار سه شنبه ۱۵آبان ۹۷

واکنش سریع !

گزارش بازاردوشنبه ۱۴ آبان ۹۷

بورس و سیاست قاطی !

گزارش بازاریکشنبه ۱۳آبان ۹۷

لایحه بازی !

گزارش بازارشنبه ۱۲ آبان ۹۷

ساکن طبقه مردد !

گزارش بازارچهارشنبه ۹آبان ۹۷

پایان روز نیمه تعطیل!

گزارش بازاردوشنبه ۷آبان ۹۷

وقت اضافه های طلایی !

گزارش بازاریکشنبه ۶آبان ۹۷

از نفس افتاده بودم !اومدی ...

گزارش بازارشنبه ۵آبان ۹۷

خرابم چه خرابی !

گزارش بازار چهارشنبه ۲آبان ۹۷

به دادم برس !

گزارش بازارسه شنبه ۱آبان ۹۷

قلب پرنده ، پوست شیر !

گزارش بازاردوشنبه ۳۰مهر۹۷

بمباران کدالی ...

گزارش بازار یکشنبه ۲۹مهر۹۷

زودباش کدال !

گزارش بازارشنبه ۲۸مهر ۹۷

باغ بی برگی که میگوید که زیبا نیست !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۵مهر۹۷

حیثیت این باغ منم

گزارش بازارسه شنبه ۲۴مهر۹۷

نیم ساعت های طلایی !

گزارش بازاردوشنبه ۲۳مهر۹۷

پالس های درگوشی !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۲مهر۹۷

هیس !! هسته خوابه !

گزارش بازار شنبه ۲۱مهر ۹۷

مثل باد سرد پاییز ....

گزارش بازارچهارشنبه ۱۸مهر۹۷

و باز نیم ساعت عجیب !

گزارش بازارسه شنبه ۱۷مهر۹۷

موج سواری روی نوسانها !

گزارش بازاردوشنبه ۱۶مهر۹۷

پانسمان زخم ۲۰ هزاری !

گزارش بازاریکشنبه ۱۵مهر۹۷

فشنگ های آخر فروش !؟

گزارش بازارشنبه ۱۴ مهر ۹۷

مشت آهنین فروش !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۱مهر۹۷

پادزهر فروش !

گزارش بازار سه شنبه ۱۰ مهر۹۷

خون بازی !

گزارش بازاردوشنبه ۹مهر ۹۷

خوراک دردسرساز!

گزارش بازاریکشنبه ۸مهر ۹۷

عجب لطف بهاری تو !

گزارش بازارشنبه ۷مهر سال ۹۷

و دوباره یک روز ۶ تایی !

گزارش بازارچهارشنبه ۴مهر۹۷

سلام ۱۸۰ !

گزارش بازارسه شنبه ۳مهر۹۷

اینجا همه چی درهم مثبته !

گزارش بازاردوشنبه ۲مهر۹۷

دوباره داغی دلار!

گزارش بازاریکشنبه ۱مهر ۹۷

جوجه های خندان پاییز!

گزارش بازارشنبه آخرین روزتابستان ۹۷ !

خداحافظ تابستان داغ !

گزارش بازارسه شنبه ۲۷شهریور ۹۷

چشم انتظار کدال

گزارش بازار دوشنبه ۲۶شهریور ۹۷

پاقدم رئیس !

گزارش بازاریکشنبه ۲۵شهریور ۹۷

بازار رفت و برگشت !

گزارش بازارشنبه ۲۴ شهریور ۹۷

هسته ی خسته !

گزارش بازار امروز چهارشنبه یک روز خوب !

این پیروزی خجسته باد این پیروزی ...

گزارش بازارسه شنبه ۲۰ شهریور۹۷

فولاد بازار و برد پیت تروی !

گزارش بازاردوشنبه ۱۹شهریور۹۷

سیل پول !

گزارش بازاریکشنبه ۱۸شهریور۹۷

تو فکریک سقفم !

گزارش بازار شنبه ۱۷شهریور ۹۷

رقص نوبتی صنایع ...

گزارش بازار چهارشنبه ۱۴شهریور۹۷

دید دلاری !

گزارش بازارسه شنبه ۱۳شهریور۹۷

میخندم اما خنده ام تلخه میدونی ؟!

گزارش بازاردوشنبه ۱۲شهریور ۹۷

برد در نیمه مربی ها !

گزارش بازار یکشنبه ۱۱شهریور ۹۷

آرایشگری سر کچل بازار !

گزارش بازارشنبه ۱۰ شهریور۹۷

۱۳ روز انتظار !

گزارش بازارچهارشنبه ۷شهریور۹۷

عیدی برای زندانی و صف فروشی

گزارش بازار سه شنبه ۶شهریور۹۷

نفس بریده ولی امیدوار!

گزارش بازاردوشنبه ۵ شهریور۹۷

قمار نرخ ها!

گزارش بازار یکشنبه ۴شهریور ۹۷

آتش بازی نفتی ها !

گزارش بازارشنبه ۳ شهریور۹۷

دردسرهای یک تاک قد کشیده !

گزارش بازارسه شنبه ۳۰ مرداد ۹۷

مرداد داغ هم رفت ...

گزارش بازاردوشنبه ۲۹ مرداد ۹۷

خوب بد زشت !

گزارش بازار یکشنبه ۲۸مرداد ۹۷

گرگ های حافظ استریت

گزارش بازارشنبه ۲۷ مرداد ۹۷

شیزوفرنی نرخ ها !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۴ مرداد ۹۷

دلگرمی ها در خرید ...

گزارش بازارسه شنبه ۲۳مرداد۹۷

عروسی در بازار ...

گزارش بازاردوشنبه ۲۲مرداد ۹۷

جدال خبرهای خوب وبد !

گزارش بازاریکشنبه ۲۱مرداد ۹۷

مردانه ایستاد !

گزارش بازارشنبه ۲۰ مرداد ۹۷

مشکلی برات پیش آمده کسگم ؟!

گزارش بازارچهارشنبه ۱۷مرداد ۹۷

دو ۱۰۰ متر !

گزارش بازارسه شنبه ۱۶مرداد ۹۷

چک افسری عرضه ها !

گزارش بازار دوشنبه ۱۵ مرداد ۹۷

خنجر تیز حقوقی ها در عرضه !

گزارش بازاریکشنبه ۱۴مرداد ۹۷

شب؛شب شعر و شوره!

گزارش بازارشنبه ۱۳مرداد ۹۷

دوشنبه جان بیا!

گزارش بازارچهارشنبه ۱۰ مرداد ۹۷

بسته بازی !

گزارش بازار سه شنبه ۹مرداد ۹۷

سلام بر ۱۲۰ هزار !

گزارش بازار دوشنبه ۸ مرداد ۹۷

مرداد داغ !

گزارش بازار یکشنبه ۷مرداد ۹۷

سر دلار سوت کشید !

گزارش بازارشنبه ۶مرداد ۹۷

عجب جایی به داد من رسیدی !

گزارش بازار چهارشنبه ۳مرداد۹۷

امید به همت !

گزارش بازار سه شنبه ۲مرداد۹۷

مادرشوک ها!

گزارش بازار دوشنبه ۱مرداد۹۷

آغاز داغ مرداد!

گزارش بازار امروز یکشنبه ۳۱تیر۹۷

چرخش کدالی در تیرآخر!

گزارش بازارشنبه ۳۰ تیر۹۷

تابستان داغ،گزارش های داغ تر!

گزارش بازارچهارشنبه ۲۷ تیر۹۷

ترافیک توقف ...

گزارش بازارسه شنبه ۲۶تیر۹۷

مظلوم کشی بازار!

گزارش بازاردوشنبه ۲۵تیر۹۷

طرح لبخند !!

گزارش بازاریکشنبه ۲۴تیر۹۷

خلاصه بازار؛ پارس نشینی ،پراید سواری !

گزارش بازار شنبه ۲۳تیر۹۷

بازار پارس زده ...

گزارش بازارچهارشنبه ۲۰ تیر۹۷

پاگنده به حافظ رسید ...

گزارش بازارسه شنبه ۱۹ تیر۹۷

دور درجا !

گزارش بازاریکشنبه ۱۷تیر۹۷

چشم در چشم دولت !

گزارش بازارشنبه ۱۶ تیر ۹۷

خسته و گیج بین خبرها ...

گزارش بازارچهارشنبه ۱۳تیر۹۷

تعطیلی ترس نداره ؟!

گزارش بازارسه شنبه ۱۲تیر۹۷

خواب های دلاری !پرش ریالی !

گزارش بازار دوشنبه ۱تیر۹۷

الو ۱۱۰! برگشتیم با ترس و لرز

گزارش بازاریکشنبه ۱۰ تیر۹۷

هیجان در رفت و برگشت

گزارش بازار شنبه ۹تیر۹۷

شکارچی گوزن !

گزارش بازاچهارشنبه ۶تیر۹۷

نفس بریده ...

گزارش بازارسه شنبه ۵تیر۹۷

زهر و شهد دلار

گزارش بازارامروزدوشنبه ۴تیر۹۷

جدال ترس و تحول !

گزارش بازاریکشنبه ۳تیر ۹۷

حرارت بورسی !

گزارش بازارشنبه ۲تیر۹۷

بازار مبهوت دلار!

گزارش بازارچهارشنبه ۳۰ خرداد ۹۷

ای بهار دلنشین !

گزارش بازارسه شنبه ۲۹ خرداد ۹۷

توفیق اجباری توقف !

گزارش بازاردوشنبه ۲۸ خرداد ۹۷

بشکن وقت رفتنه ؟!

گزارش بازاریکشنبه ۲۷خرداد۹۷

اینجا بورس بر فراز ۱۰۰ هزار !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۳خرداد۹۷

همسایه ۹۹ هزار !

گزارش بازارسه شنبه ۲۲خرداد ۹۷

عروسی به کوچه بورس رسید؟!

گزارش بازاردوشنبه ۲۱خرداد۹۷

بازی با جمع صفر ...

گزارش بازاریکشنبه ۲۰ خرداد۹۷

ضیافت تلخ !

گزارش بازارشنبه ۱۹ خرداد ۹۷

لبخند های کوتاه ...

گزارش بازاریکشنبه ۱۳خرداد۹۷

هفته ای که نیامده رفت

گزارش بازار شنبه ۱۲ خرداد ۹۷

شجاعت و حقیقت

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۹خرداد۹۷

پس لرزه های کدالی ...

گزارش بازارسه شنبه ۸ خرداد ۹۷

خواب آلودگی حجم ها !

گزارش بازاردوشنبه ۷ خرداد ۹۷

ورزشکار سیگاری !

گزارش بازار یکشنبه ۶ خرداد ۹۷

تب سرد شده !

گزارش بازارشنبه ۵ خرداد۹۷

آتش بازی با جرقه کدال !

گزارش بازار چهارشنبه ۲خرداد ۹۷

توفان کدالی ...

گزارش بازار سه شنبه ۱خرداد۹۷

خرداد پر حادثه رسید ...

گزارش بازاردوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۷

سوت پایان اردیبهشت ...

گزارش بازاریکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۷

کدال بازی شرکت ها !

گزارش بازار شنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۷

رونق در روز رمضانی

گزارش بازارچهارشنبه ۲۶اردیبهشت ۹۷

شور نیمه دوم !

گزارش بازارسه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۷

مقاومت شیرین ...

گزارش بازاردوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷

بالاخره لبخند از ته دل !

گزارش بازار یکشنبه ۲۳اردیبهشت ۹۷

دستی گرم و نامرئی !

گزارش بازارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۹۷

آتش بس !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۷

چقدر جریمه باید ...

گزارش بازارسه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۷

امشب شب برجامه ...

گزارش بازار دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۷

نیمچه لبخند بهاری

گزارش بازاریکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۷

همدلی در نه به فروش !

گزارش بازارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۷

سردشد ،دور شد ،سوختنم را دید و رفت

گزارش بازارسه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۷

تابلوی قیمت ، شرمنده سهامداران !

گزارش بازار دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۷

شلاق بی حجمی !

گزارش بازاریکشنبه ۹ اردیبهشت ۹۷

فوتبال بدون تماشاچی

گزارش بازارشنبه ۸اردیبهشت ۹۷

ترس و تب

گزارش بازارچهارشنبه ۵اردیبهشت ۹۷

چو تخته پاره بر موج سیاست ...

گزارش بازارسه شنبه ۴ اردیبهشت ۹۷

بوی ناپلئونی ؟!

گزارش بازاردوشنبه ۳ اردیبهشت ۹۷

فکراتو بکن !

گزارش بازار یکشنبه ۲اردیبهشت ۹۷

گریه های بازار ...

گزارش بازار شنبه ۱ اردیبهشت ۹۷

تولدی از دل اردیبهشت

گزارش بازار چهارشنبه ۲۹فروردین ۹۷

فروردین تلخ گذشت ...

گزارش بازار سه شنبه ۲۸ فروردین ۹۷

خوابیدی بدون لالایی و قصه ...

گزارش بازاردوشنبه ۲۷فروردین ۹۷

فاز ابهام ، فاز فروش

گزارش بازاریکشنبه ۲۶ فروردین ۹۷

ابهام و ترس !

گزارش بازار چهارشنبه ۲۲ فروردین ۹۷

چک اول و چک دوم !

گزارش بازار سه شنبه ۲۱فروردین ۹۷

سورپرایز آخر شبی !!

گزارش بازاردوشنبه ۲۰ فروردین ۹۷

سر مستی دلاری ها !

گزارش بازاریکشنبه۱۹ فروردین سال ۹۷

فردوسی عروسیه ؛حافظ ...

گزارش بازارشنبه۱۸ فروردین سال ۹۷

آه از این حال بد ...

گزارش بازارچهار شنبه۱۵ فروردین سال ۹۷

زنگ پایان تعطیلات !!

گزارش بازارسه شنبه ۱۴ فروردین ۹۷

چوبی با روکش طلا

گزارش بازارچهار شنبه ۸ فروردین سال ۹۷

رقص شمشیر فولادی ها!

گزارش بازارسه شنبه ۷ فروردین سال ۹۷

۳گانه ی رشد!

گزارش بازاردوشنبه ۶ فروردین سال ۹۷

دلار بازی !

گزارش بازاریکشنبه ۵ فروردین اولین روز سال ۹۷

آغازی خوب اما مردد...

تبریک سال نو


گزارش بازاردوشنبه آخرین روز سال ۹۶

و تمام ! خسته نباشی دلاور

گزارش بازاریکشنبه۲۷اسفند ۹۶

نرم نرمک میرسد آخر بهار!

گزارش بازارشنبه۲۶اسفند ۹۶

در روزهای آخر اسفند ...

گزارش بازارچهارشنبه۲۳ اسفند ۹۶

پلاسکو های آخر سال!

گزارش بازارسه شنبه ۲۲ اسفند ۹۶

نفس های آخر سال !

گزارش بازاردوشنبه ۲۱ اسفند ۹۶

واکنش سریع !

گزارش بازاریکشنبه ۲۰ اسفند ۹۶

یکشنبه های خون ریز!

گزارش بازارشنبه ۱۹ اسفند ۹۶

روزها قاتلمن !

گزارش بازارچهار شنبه ۱۶ اسفند ۹۶

خکاوه!قیصر بازار!!!

گزارش بازارسه شنبه ۱۵ اسفند ۹۶

بلوک بازی آخر سالی !

گزارش بازاردوشنبه ۱۴ اسفند ۹۶

چک افسری!

گزارش بازاریکشنبه ۱۳ اسفند ۹۶

تک خال خودرویی !

گزارش بازارشنبه ۱۲ اسفند ۹۶

فشار بازار افتاد ...

گزارش بازارچهارشنبه ۹ اسفند ۹۶

آمدیم زیر ۹۸ هزار

گزارش بازارسه شنبه ۸ اسفند ۹۶

غایبان بزرگ !

گزارش بازاردوشنبه ۷ اسفند ۹۶

گوشه چشم !

گزارش بازاریکشنبه ۶ اسفند ۹۶

سرد شدی درد شدی سوختم و ساختم !

گزارش بازارشنبه ۵ اسفند ۹۶

شمشیر زن یک دست !

گزارش بازارچهارشنبه ۲ اسفند ۹۶

راند آخر !

گزارش بازاردوشنبه ۳۰ بهمن ۹۶

نه این قرارمون نبود ...

گزارش بازاریکشنبه ۲۹ بهمن ۹۶

دست های یخ زده !

گزارش بازارشنبه ۲۸ بهمن ۹۶

فرار موقت ...

گزارش بازارچهار شنبه ۲۵ بهمن ۹۶

لبخند نرم در روزعشاق!

گزارش بازارسه شنبه ۲۴ بهمن ۹۶

بازار منتظر دو رویداد ...

گزارش بازاردوشنبه ۲۳ بهمن ۹۶

چون کشتی بی لنگر ...

گزارش بازارشنبه ۲۱ بهمن ۹۶

خبرهای بد قطار قطار !

گزارش بازارچهار شنبه ۱۸ بهمن ۹۶

ویراژ با پلاک جعلی!

گزارش بازارسه شنبه ۱۷ بهمن ۹۶

مزد ترس

گزارش بازاردوشنبه ۱۶بهمن ۹۶

دوباره ۹۸ ؛دوباره خودرو !!

گزارش بازاریکشنبه ۱۵بهمن ۹۶

مثبت یواشکی

گزارش بازارشنبه ۱۴بهمن ۹۶

پل های معلق بازار !

گزارش بازارچهار شنبه ۱۱بهمن ۹۶

یازده یازده !

گزارش بازارسه شنبه ۱۰بهمن ۹۶

بیابان را سراسر مه گرفته !

گزارش بازاردوشنبه ۹ بهمن ۹۶

روی بازار زیاد بود !

گزارش بازار یکشنبه ۸ بهمن ۹۶

نقطه انجماد!

گزارش بازار شنبه ۷ بهمن ۹۶

شنبه بی انگیزه !

گزارش بازار چهارشنبه ۴ بهمن ۹۶

دو قدم مانده که شاخص به ثریا برود!

گزارش بازار سه شنبه ۳ بهمن ۹۶

اشاره دلار،چشمک کدال

گزارش بازار دوشنبه ۲ بهمن ۹۶

اولین خنده بهمنی!

گزارش بازار یکشنبه ۱ بهمن ۹۶

بهمن ؛خونین آغاز شد !

گزارش بازار شنبه ۳۰ دی ۹۶

دنبال بهانه برای منفی شدن ؟!

گزارش بازارچهار شنبه ۲۷ دی ۹۶

آتش بازی بزرگان ؟!

گزارش بازارسه شنبه ۲۶ دی ۹۶

دومینوی کدالی!

گزارش بازاردوشنبه ۲۵ دی ۹۶

آماده برای حمله به ۱۰۰!