مشاهده ي ’بازارهای جهانی‘


گزارش بازارامروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹

پشت دریا شهری ست !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش اول)


نگاه به گروه بانک …

به نظر با خبر رسیده اخیر و بخشنامه ای که رسیده...

تحلیل تکنیکال مس


گزارش بازاراولین روزکاری سال ۹۹

وزن کشی زشت و زیبا !

تحلیل تکنیکال وتجارت


تحلیل بنیادی فولاد