نگاهی به نمودار ورنا

نگاهی به نمودار ورنا

۱

ورنا هم مانند سایر سهام گروه خود ، شرایط مطلوبی را دنبال میکند. هرچند این سهم به مدت ۲ سال وضعیت نزولی و سختی را طی کرده است، اما اخیرا شرایط جور دیگری رقم خورده و سهم با برخورد به روند صعودی بلند مدت خود، با ایجاد شرایط بازگشتی و الگوهای صعودی، در حال احیای وضعیت قیمتی خود است. در حال حاضر ورنا با تشکیل یک الگوی سر و شانه کف، و شکست خط گردن الگو(خط چین سرمه ای)، همچنین شکست خطوط متناظر در rsi ، عملا الگوی سر و شانه را تایید کرده و در حال حرکت به سمت اهداف الگو در ۹۷ و سپس ۱۰۹ تومان است . البته هدف اول در ۹۷ تومان در نزدیکی مقاومت های مهمی واقع شده که شامل سقف کانال نزولی و خط مقاومت هندسی سهم است که هر دو در محدوده ۱۰۰ تومان واقع شده اند. در صورتی که قیمت بتواند محدوده ۱۰۰ تومان را با موفقیت شکسته و از آن عبور کند در مرحله اول می توان انتظار داشت به هدف دوم الگو در حدود ۱۰۹ تومان دسترسی یابیم و سپس مقاومت مهم ۱۲۲ تومانی پیش روی سهم قرار خواهد گرفت.
از طرف دیگر در صورتی که قیمت به پایین تر از ۸۴ تومان نفوذ کند، احتمال مردودی الگو و افت قیمت وجود دارد و عملا در حال حاضر مهم ترین حمایت و منقطه ورود مناسب، پیش از دستیابی به هدف اول الگو ، همین محدوده ۸۴ تومانی خواهد بود و در نهایت حمایت کلیدی و مهم سهم که بر خط روند صعودی بلند مدت استوار است در محدوده ۷۵ تومانی خود نمایی میکند که لازم است توجه کافی به آنها بشود.

گروه تحلیل گری بتا سهم…

نظر بگذاريد

شما بايد وارد شويد تا بتوانيد نظر بدهيد.