نگاهی به نمودار فارس

 

تحلیل تکنیکال :

نگاهی به نمودار فارس 

 

فارس۱

 

توضیحات :

فارس در روند صعودی قرار دارد اما همچنان در منطقه پایین کانال صعودی درگیر است. یک مقاومت مهم در محدوده ۵۲۰ پیش روی سهم است که اگر بشکند می تواند شرایط صعودی جدیدی را برای سهم مهیا کند. پس از آن مقاومت های ۵۵۰ و سپس ۵۸۰ قرار دارند و در نهایت محدوده ۶۷۰ خودنمایی می کند که سقف کانال صعودی سهم است. نزدیک ترین حمایت سهم، در ۴۸۵ واقع شده و حمایت مهمتر در ۴۳۰ خودنمایی میکند که حفظ آن همچنان سهم را در روند صعودی نگه میدارد هرچند که منطقه ۳۷۰ تا ۳۹۰ هم حمایت کلیدی و بسیار مهمی برای سهم است. به نظر میرسد نفوذ RSI بالای ۷۰ می تواند نشانه اولیه شکست سقف و ادامه صعود سهم باشد که باید در کمین آن بمانیم

 

 

نظر بگذاريد

شما بايد وارد شويد تا بتوانيد نظر بدهيد.