تحلیل تکنیکال فلزات جهانی به همراه گزارشات فصلی

تحلیل تکنیکال فلزات جهانی به همراه گزارشات فصلی

برای دریافت گزارش ها بر روی فایل های زیر کلیک کنید

Aluminium 940724

Copper 940723

Zinc 940720

 

 

بتاسهم ۲۸ مهر۹۴