تحلیل تکنیکال توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی – مفاخر

تحلیل تکنیکال توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی – مفاخر

چهارچو ب زمانی روزانه:

روند فعلی صعودی(Bullish مقاومت ها و حمایت ها

 ۱

بررسی روند قیمتی سهم در بازه زمانی یک سال اخیر نشان میدهد بعد از هر دوره روند اصلاح کوتاه مدتی و شکست سقف تاریخی، روند پرشتابی در سهم شکل گرفته است. از طرفی بررسی ساختار قیمتی در روزهای اخیر نیز نشان می دهد روند روزهای اخیر کاملا اصلاحی بوده و هم اکنون و با برگشت صعودی مومنتوم روند صعودی جدیدی در حال شکل گیری می باشد.

از اینرو روند اصلی سهم را صعودی در نظر گرفته و انتظار می رود مقاومت پیشرو(تراز سیگنال دهنده یا تریگری) در سطح ۴۳٫۰۰۰ ریال شکسته شود و روند پرشتابی در سهم ایجاد گردد. در این صورت هدف اولیه سهم را محدوده ۶۵٫۰۰۰ ریال شناسای می نماییم. همچنین محدوده حمایت کوتاه مدتی سهم ناحیه ۳۵٫۰۰۰ ریال و سطح تعادلی و حمایت میان مدتی سهم ناحیه ۲۷٫۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.

 

نکات کلیدی:

  • روند فعلی صعودی می باشد و انتظار می رود با عبور از مقاومت به سمت هدف قیمتی اشاره شده حرکت نماید.
  • با توجه به برگشت صعودی مومنتوم و ساختار اصلاحی هفته های اخیر انتظار شکست محدوده مقاومتی و حرکت پرشتاب کوتاه مدتی می رود.

توصیه:

  • دارندگان سهام: حد زیان معامله گران کوتاه مدتی محدوده ۳۵٫۰۰۰ ریال می باشد.
  • خریداران بالقوه: بر مبنای مفروضات تحلیل تکنیکی روند صعودی از شانس بیشتری برخوردار هست. هرچند توجه به حد زیان و مدیریت سرمایه بسیار ضروری است.

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۲ مرداد ۱۳۹۹