تحلیل بنیادی فولاد

تحلیل بنیادی فولاد

تحلیل بنیادی فولاد مبارکه (فولاد) و برآورد سود سالهای مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

نگاهی به عملکرد ماهانه در سال ۱۳۹۸

 

در سال مالی اخیر و در مجموع عملکرد ۱۱ ماهه، ۳۶۵۹۴ میلیارد تومان فروش داشته است که میانگین فروش ماهانه شرکت ۳۲۲۷ میلیارد تومان بوده است. روند فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۸ به تفکیک ماهانه به شرح جدول ذیل است:

۱

 

بهای تمام شده کالای فروش رفته:

۲

۳

 

 

همانطور که در جداول بالا ملاحظه می نمایید، هزینه مستقیم مواد اولیه و سربار تولید، بیشترین سهم را در بهای تمام شده فولاد ایفا می نمایند.

 

 

بررسی عملکرد فصلی شرکت در سال مالی ۱۳۹۸:

۴

شرکت در فصل اول به سود ۱۸۰ ریالی، در فصل دوم به سود ۲۰۶  و در فصل سوم به سود ۱۳۳ ریالی رسیده است. به دلیل رشد هزینه سربار و همچنین عدم شناسایی سود تسعیر ارز عملیاتی در ۳ ماهه سوم، سود شرکت با کاهش همراه بوده است.

پیش بینی سود سالهای مالی ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

مفروضات پیش بینی ۱۳۹۸:

 • مقدار فروش در اسفند همانند بهمن در نظر گرفته شده است..
 • نرخ فروش همانند نرخ های فروش ۲ هفته اخیر بورس کالا درنظر گرفته شده است.
 • مقدار مصرف مواد اولیه متناسب با مقدار فروش در نظر گرفته شده است.
 • نرخ مواد اولیه مصرفی مطابق بانرخ فروش در نظر گرفته شده است.
 • برای پایان سال مالی در حدود ۳ هزار میلیارد تومان سود سرمایه گذاری درنظر گرفته شده است.
 • سایر موارد متناسب با عملکرد ماههای قبل منظور شده است.

 

مفروضات پیش بینی ۱۳۹۹ – سناریو ۱:

 • مقدار فروش همانند سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
 • نرخ فروش همانند نرخ های فروش ۲ هفته اخیر بورس کالا درنظر گرفته شده است.
 • مقدار مصرف مواد اولیه متناسب با مقدار فروش در نظر گرفته شده است.
 • نرخ مواد اولیه مصرفی مطابق بانرخ فروش در نظر گرفته شده است.
 • تورم برای هزینه های دستمزد، سربار و عمومی و اداری ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
 • برای پایان سال مالی در حدود ۳٫۶ هزار میلیارد تومان سود سرمایه گذاری درنظر گرفته شده است.
 • سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

 

مفروضات پیش بینی ۱۳۹۹ – سناریو ۲:

 • مقدار فروش همانند سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است.
 • نرخ فروش با رشد ۱۵ درصدی نرخ های فروش ۲ هفته اخیر بورس کالا درنظر گرفته شده است.
 • مقدار مصرف مواد اولیه متناسب با مقدار فروش در نظر گرفته شده است.
 • نرخ مواد اولیه مصرفی مطابق بانرخ فروش در نظر گرفته شده است.
 • تورم برای هزینه های دستمزد، سربار و عمومی و اداری ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
 • برای پایان سال مالی در حدود ۳٫۶ هزار میلیارد تومان سود سرمایه گذاری درنظر گرفته شده است.
 • سایر موارد متناسب با عملکرد سال قبل منظور شده است.

۵

۶

 

 

با توجه به مفروضات فوق، سود شرکت در سال مالی ۱۳۹۸ در حدود ۸۵ تومان و برای سال مالی ۱۳۹۹ در بازه ۱۱۰ تا ۱۳۰ تومان برآورد می­گردد.

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۱ اسفند ۱۳۹۸

 

نظر بگذاريد

شما بايد وارد شويد تا بتوانيد نظر بدهيد.