تحلیل بنیادی سیمان غرب

تحلیل بنیادی سیمان غرب

 

مقدمه: سیمان غرب یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده سیمان با ظرفیت سالانه ۱،۳ میلیون تن سیمان میباشد همچنین این شرکت با صادرات سالانه ۲۰۰-۳۰۰هزار تن سیمان یکی از بزرگترین صادر کنندگان سیمان به کشور عراق نیز میباشد

روند سوداوری سغرب:

سال سود هر سهم

(ریال)

سود خالص

(میلیارد ریال)

۱۳۹۴ ۴۲۲ ۱۲۶
۱۳۹۵ ۳۴۱ ۱۰۲
۱۳۹۶ ۴۳۷ ۱۳۱
۱۳۹۷ ۵۰۸ ۲۵۴

 

سود شرکت طی سال ۹۷ احیا  روند صعودی به خود گرفته است و شرکت پیشبینی نموده در سال ۹۸ این روند ادامه دار باشد

پیشبینی سود سال ۹۸:

شرح پیشبینی حسابرسی نشده واقعی حسابرسی نشده

 

سال مالی منتهی به ۹۸،۱۲،۲۹ ۹۷،۱۲،۲۹
فروش ۱،۴۳۹،۷۸۵ ۱،۱۹۸،۰۰۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته (۹۳۲،۵۴۹) (۸۲۸،۷۷۴)
سود و زیان ناخالص ۵۰۷،۲۳۶ ۳۶۹،۲۲۸
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی (۹۴،۴۶۲) (۷۹،۳۷۱)
خالص سایر درامدهای عملیاتی (۶۳،۷۲۴) (۸۷۱)
سود و زیان عملیاتی ۳۴۹،۰۲۳ ۲۸۸،۹۸۶
هزینه های مالی (۴۴،۰۰۲) (۳۳،۹۴۷)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها ۴۵،۶۲۴ ۲۹،۹۰۴
درامدها(هزینه های) متفرقه ۰ ۱۱،۵۲۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات ۳۵۰،۶۴۵ ۲۹۶،۴۶۳
مالیات (۴۳،۹۲۲) (۴۲،۷۷۴)
سود و زیان پس از کسرمالیات ۳۰۶،۷۲۳ ۲۵۳،۶۸۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات ۶۱۳ ۵۰۸
سرمایه ۵۰۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰

 

سیمان غرب سود سال ۹۸ را در سطوح ۶۱۳ ریال اعلام که این سود ۲۱ درصد بیش از سال ۹۷ می باشد

 

تولید و فروش سال ۹۸:

نوع محصول مقدار فروش(تن)

سال۹۸

قیمت فروش (هر تن)

سال ۹۸(تومان)

مقدار فروش(تن)

۱ماهه۹۸

قیمت فروش (هر تن) ۱ماهه۹۸(تومان)
سیمان داخلی ۷۱۵،۴۸۸ —- ۴۳،۸۴۲ ۱۳۷،۵۰۰
سیمان صادراتی ۲۳۴،۵۱۲ —- ۰ ۰

 

شرکت فروش ۹۵۰ هزار تن سیمان برای سال ۹۸ را پیشبینی نموده که این مقدار برای سال قبل ۹۵۹ هزار تن بوده است

شرکت فروش ریالی را برای سال ۹۸ ۱۳۷،۷ میلیارد پیشبینی که به نسبت سال قبل رشد ۱۵ درصدی و در عملکرد ۱ ماهه ۵ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

 

بررسی بهای تمام شده در شرکت سیمان غرب:

نام مبلغ(میلیون ریال) درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم ۸۴،۵۶۶ ۹
دستمزد مستقیم ۵۷،۰۰۰ ۶
سربار ۹۰۴،۹۸۳ ۸۵

 

همانطور که مشاهده میشود بیش از ۸۵درصد بهای تمام شده مربوط به هزینه های سربار و عمدتا انرژی میباشد

حدود سالانه۲۰ میلیارد تومان از هزینه های سربار این شرکت مربوط به هزینه سوخت و انرژی میباشد

 

سهامداران عمده شرکت:

نام سهامدار درصد سهام
سیمان فارس و خوزستان ۵۰،۹
گروه مالی ایرانیان ۸،۶
سرمایه گذاری بهمن ۷،۱

 

حدود ۲۵درصد از سهام شرکت به صورت شناور میباشد

نتیجه گیری:

 

نوع محصول مقدار فروش(تن)

سال۹۸

قیمت فروش (هر تن)

سال ۹۸(تومان)

مقدار فروش(تن)

۱ماهه۹۸

قیمت فروش (هر تن) ۱ماهه۹۸(تومان)
سیمان داخلی ۷۱۵،۴۸۸ —- ۴۳،۸۴۲ ۱۳۷،۵۰۰
سیمان صادراتی ۲۳۴،۵۱۲ —- ۰ ۰

 

شرکت فروش ۹۵۰ هزار تن سیمان برای سال ۹۸ را پیشبینی نموده که این مقدار برای سال قبل ۹۵۹ هزار تن بوده است

شرکت فروش ریالی را برای سال ۹۸ ۱۳۷،۷ میلیارد پیشبینی که به نسبت سال قبل رشد ۱۵ درصدی و در عملکرد ۱ ماهه ۵ درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است

 

 

شرح پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به ۹۸،۱۲،۲۹
فروش ۱،۴۳۹،۷۸۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته (۹۳۲،۵۴۹)
سود و زیان ناخالص ۵۰۷،۲۳۶
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی (۹۴،۴۶۲)
خالص سایر درامدهای عملیاتی (۶۳،۷۲۴)
سود و زیان عملیاتی ۳۴۹،۰۲۳
هزینه های مالی (۴۴،۰۰۲)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها ۴۵،۶۲۴
درامدها(هزینه های) متفرقه ۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات ۳۵۰،۶۴۵
مالیات (۴۳،۹۲۲)
سود و زیان پس از کسرمالیات ۳۰۶،۷۲۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات ۶۱۳
سرمایه ۵۰۰،۰۰۰

 

شرکت سود خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است در صورت کاهش هزینه ها سود شرکت می تواند به سطوح ۶۵ تومان هم افزایش داشته باشد

 

 

 

جمع بندی:

شرکت برای سال ۹۸با ظرفیت ۷۷ درصدی به تولید و فروش پرداخته و حدود ۲۵ درصد از تولیدات خود را صادر می کند

این شرکت عمده صادراتش سیمان بوده و از این حیث به نسبت شرکتهای هم گروه که کلینکربا حاشیه سود پایینتر صادر می کنند در موقعیت بهتری قرار دارد اما ممنوعیت صادرات سیمان به کردستان عراق میتواند صادرات شرکت را با مشکل همراه سازد

نرخ های فروش داخلی شرکت در سطوح بهتری قرار دارد قیمت فروش صادراتی شرکت با جهش بالایی به سطوح ۱۴۵ هزار تومان و فروش داخلی شرکت نیز با رشد خوبی به سطوح ۱۳۷ هزار تومان رسیده است

شرکت دارای بدهی ارزی نبوده و تسهیلات دریافتی شرکت ریالی می باشد

با فرض سود ۶۱ تومانی شرکت دارای پی بر ای ۷،۸ مرتبه ای بوده که نسبت بالایی می باشد

شرکت به تازگی افزایش سرمایه داده و سرمایه فعلی شرکت ۵۰ میلیارد تومان می باشد

سغرب با رشد قیمتی بالایی به سقف قیمتی خود رسیده و از دید بنیادی به خصوص با توجه به تردید در صادرات و تحقق بودجه صادراتی برای سال ۹۸ و عدم توان جهش بالای سود در سال جاری به نسبت سال ۹۷ از دید بنیادی در این سوطح خرید سهم توجیه پذیر نبوده و قیمت های ۴۸۰ الی۵۰۰ تومانی سقف قیمتی سهم ارزیابی می شود

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۱۳۹۸/۲/۱۵