تحلیل بنیادی دشیمی

تحلیل بنیادی دشیمی

 

مقدمه:داروسازی شیمی دارویی داروپخش با سرمایه ۲۵ میلیارد تومان عمدتا فعال در زمینه تولید اقلام مواد اولیه دارویی می باشد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

سال سود هر سهم

(ریال)

سود خالص

(میلیارد ریال)

۱۳۹۵ ۳۲۹ ۸۴
۱۳۹۶ ۴۶۶ ۱۱۹
۱۳۹۷ ۶۳۳ ۱۶۱

 

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر صعودی بوده است

سود سال ۹۷ شرکت:

شرح واقعی حسابرسی نشده واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به ۹۷،۱۲،۲۹ ۹۶،۱۲،۲۹
فروش ۱،۱۵۵،۳۴۶ ۱،۰۸۸،۶۸۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته (۷۹۴،۱۰۳) (۷۸۶،۴۸۴)
سود و زیان ناخالص ۳۶۱،۲۴۳ ۳۰۲،۱۹۹
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی (۵۱،۶۲۴) (۴۵،۶۱۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی ۹،۸۷۲ (۲۱،۱۰۱)
سود و زیان عملیاتی ۳۱۹،۴۹۱ ۲۳۵،۴۸۸
هزینه های مالی (۹۹،۶۹۴) (۸۲،۶۵۸)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها ۲ ۱۲
درامدها(هزینه های) متفرقه (۵،۵۶۱) ۶۰۹
سود(زیان)قبل از کسر مالیات ۲۱۴،۲۳۸ ۱۵۳،۴۵۱
مالیات (۵۲،۸۶۷) (۳۴،۷۰۷)
سود و زیان پس از کسرمالیات ۱۶۱،۳۷۱ ۱۱۸،۷۴۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات ۶۳۳ ۴۶۶
سرمایه ۲۵۵،۰۰۰ ۲۵۵،۰۰۰

 

شیمی دارویی داروپخش سود ۶۳۳ را برای سال ۹۷ حاصل نموده که این سود ۳۶ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

 

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

 

نوع محصول واحد مقدار فروش

سال ۹۸

قیمت فروش(هر واحد/تومان)

سال۹۸

 

مقدار فروش

۱ماهه۹۸

 

قیمت فروش(هر واحد /تومان)

۱ماهه۹۸

 

انتی بیوتیک ها کیلوگرم ۷۹،۰۰۰ —- ۱،۴۱۳ ۱،۵۵۳،۰۰۰
قلبی عروقی کیلوگرم ۴۳،۸۵۰ —- ۵،۲۴۸ ۵۱۳،۰۰۰
مواد موثره دارویی پلت ها کیلوگرم ۲۵،۳۳۰ —- ۰ ۰
مسکن و ضد التهاب کیلوگرم ۳۹،۶۰۰ —- ۲،۱۹۲ ۱۴۴،۰۰۰
سایر مواد موثره دارویی کیلوگرم ۱۳۳،۲۶۰ —- ۱،۳۹۳ ۲۶۳،۰۰۰

 

شرکت فروش سال ۹۸ را در سطوح ۱۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته که در عملکرد ۱ ماهه ۴درصد از بودجه خود را پوشش داده است

شرکت برای سال مالی قبل به فروش ۱۱۵،۵ میلیاردی رسیده که فروش سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷ با رشد ۳۰ درصدی پیشبینی شده است

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

۱

همانطور که مشاهده میشود انواع  مواد اولیه انتی بیوتیک بخش عمده سبد فروش شرکت را تشکیل داده است

 

صادرات و واردات شرکت:

این شرکت بخشی از فروش خود را صادر اما بخش بزرگتری از مواد اولیه را از طیق واردات با دلار۴۲۰۰ تومانی تامین می کند

نوع ارز مبلغ ارزی مبلغ ریالی
منابع ارزی(دلار) ۴۰۴،۰۰۰ ۳۸،۰۰۰
مصارف ارزی(دلار) ۱۱،۶۵۱،۰۰۰ ۴۸۹،۰۰۰

 

بررسی بهای تمام شده:

نام مبلغ(میلیون ریال) درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم ۷۹۹،۷۵۲ ۷۸
دستمزد مستقیم ۶۵،۰۰۰ ۶
سربار ۱۵۶،۴۴۰ ۱۶

 

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه وارداتی تشکیل میدهد

 

مواد مستقیم:

شرکت قیمت مواد اولیه را با رشد ۳۳ درصدی پیشبینی کرده است

هزینه انرژی و سوخت مصرفی:

هزینه سوخت و انرژی در این شرکت بسیار ناچیز میباشد و عملا ازاد سازی یارانه ها تاثیری بر این شرکت ندارد

 

طرح توسعه:

 

 

 

نام طرح براورد سرمایه گذاری درصد پیشرفت طرح تاکنون سال بهره برداری
مبلغ میلیون ریال نام ارز مبلغ ارزی
خط تولید محصولات جدید ۵۱،۰۰۰ —- —- ۵۰ شهریور۹۹
خط تولید جدید محصولات انسانی کارخانه کرمانشاه ۵۰،۰۰۰ —- —- ۶۰ شهریور۹۹
سایر طرح ها ۲۴۱،۰۰۰ —- —- ۳۰ به تدریج

 

شرکت دارای طرح های توسعه ای خوبی بوده که افتتاح انها در سالهای اتی سبب رشد خوبی در فروش و سود سازی شرکت می شود

 

سهامداران عمده:

نام سهامدار درصد سهام
سرمایه گذاری دارویی تامین ۸۱،۳
صبا تامین ۴،۳
گسترش فردای ایرانیان ۱،۹

 

تمامی سهام شرکت در اختیار دارویی تامین بوده و شرکت شناور پایینی دارد

 

 

 

نتیجه گیری:

 

شرکت فروش سال ۹۸ را در سطوح ۱۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته که در عملکرد ۱ ماهه ۴درصد از بودجه خود را پوشش داده است

شرکت برای سال مالی قبل به فروش ۱۱۵،۵ میلیاردی رسیده که فروش سال ۹۸ به نسبت سال ۹۷ با رشد ۳۰ درصدی پیشبینی شده است

 

 

 

 

شرح پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به ۹۸،۱۲،۲۹
فروش ۱،۵۰۱،۴۴۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته (۱،۰۲۱،۱۹۲)
سود و زیان ناخالص ۴۸۰،۲۵۳
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی (۵۱،۲۸۵)
خالص سایر درامدهای عملیاتی ۱۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی ۴۳۸،۹۶۸
هزینه های مالی (۱۰۲،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها ۰
درامدها(هزینه های) متفرقه ۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات ۳۳۶،۹۶۸
مالیات (۷۲،۴۴۸)
سود و زیان پس از کسرمالیات ۲۶۴،۵۲۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات ۱،۰۳۵
سرمایه ۲۵۵،۰۰۰

 

شرکت جای دست یابی به سود۱۰۳ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت پتانسیل رشد فروش خوبی داشته و به دلیل تولید عمدتا داروهای پرمصرف و مواد اولیه این داروها از بازار فروش خوبی برخوردار می باشد

با توجه به ادامه دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی و رشد فروش محصولات شرکت قابلیت سود سازی خوبی دارد

شرکت هزینه مالی بالایی به ازای هر سهم ۴۰ تومان دارد که از نکات منفی سهم به شمار میاید

سهم با فرض سود ۱۰۳ تومانی پی بر ای ۵،۲ مرتبه ای داشته که با احتساب سود مجمع و سود سال ۹۸ جای بازدهی خوبی در میان مدت داشته و انتظار بازدهی ۲۰درصدی در بازه میان مدت با احتساب سود مجمع می رود

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

۲۰ خرداد ۱۳۹۸