تحلیل بنیادی داروسازی کوثر

تحلیل بنیادی داروسازی کوثر

 

مقدمه:داروسازی کوثر یکی از برندهای انتی بیوتیک ساز دارویی بوده که با سرمایه ۵۴ میلیارد تومان فعالیت می کند

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

سال سود هر سهم

(ریال)

سود خالص

(میلیارد ریال)

۱۳۹۴ ۶۸۲ ۳۶۸
۱۳۹۵ ۸۴ ۴۵
۱۳۹۶ ۶۸ ۳۷

 

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر در سطوح پایینی قرار داشته است

سودسازی ۹ماهه سال ۹۷ شرکت:

شرح واقعی حسابرسی نشده واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به ۹۷،۹،۳۰ ۹۶،۹،۳۰
فروش ۱،۵۶۲،۸۸۸ ۹۷۳،۲۲۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته (۱،۲۶۸،۵۵۴) (۸۲۷،۶۵۹)
سود و زیان ناخالص ۲۹۴،۳۳۴ ۱۴۵،۵۶۸
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی (۶۷،۶۱۰) (۴۱،۱۵۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی (۵،۷۲۳) (۱،۷۵۶)
سود و زیان عملیاتی ۲۲۱،۰۰۱ ۱۰۲،۶۶۲
هزینه های مالی (۱۱۶،۰۰۶) (۱۰۳،۴۸۵)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها ۹ ۰
درامدها(هزینه های) متفرقه (۵۰،۳۱۱) ۳،۶۳۶
سود(زیان)قبل از کسر مالیات ۵۴،۶۹۳ ۲،۸۱۳
مالیات ۰ ۰
سود و زیان پس از کسرمالیات ۵۴،۶۹۳ ۲،۸۱۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات ۱۰۱ ۵
سرمایه ۵۴۰،۰۰۰ ۵۴۰،۰۰۰

 

دارویی کوثر برای ۹ماهه امسال به سود۱۰۱ ریالی رسیده که ۱۸۴۴درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

 

 

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

 

نوع محصول واحد مقدار فروش

سال ۹۷

قیمت فروش(هر واحد/تومان)

سال۹۷

 

مقدار فروش

۱۲ماهه۹۷

 

قیمت فروش(هر واحد /تومان)

۱۲ماهه۹۷

 

قرص هزارعدد ۴۱۳،۰۰۰ —- ۲۴۹،۰۰۰ ۴۰۲،۰۰۰
کپسول هزار عدد ۲۷۹،۰۰۰ —- ۲۷۶،۰۰۰ ۱۹۴،۰۰۰
سوسپانسیون هزار شیشه ۱۴،۰۰۰ —- ۱۴،۲۵۲ ۳،۸۹۶،۰۰۰

 

شرکت فروش سال ۹۷ را در سطوح۲۲۳،۶میلیارد تومان در نظر گرفته که در عملکرد ۱۲ ماهه با فروش ۲۰۹،۳میلیاردی

۹۴ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

 

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

۱

همانطور که مشاهده میشود انواع قرص بخش عمده سبد فروش شرکت را تشکیل داده است

 

 

صادرات و واردات شرکت:

این شرکت بخشی از مواد اولیه را از طریق واردات با دلار۴۲۰۰ تومانی تامین می کنداما ریز وضعیت ارزی خود را منتشر نکرده است

 

بررسی بهای تمام شده:

نام مبلغ(میلیون ریال) درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم ۱،۶۳۳،۶۴۱ ۹۱
دستمزد مستقیم ۴۵،۰۰۰ ۳
سربار ۱۱۱،۲۶۲ ۶

 

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه وارداتی تشکیل میدهد

 

مواد مستقیم:

شرکت قیمت مواد اولیه را در راستای افزایش قیمت ارز با رشد ۲۷ درصدی در سال ۹۷ پیشبینی کرده است

سرمایه گذاری ها

نام شرکت درصد مالکیت سهم شرکت سرمایه گذاری(میلیون ریال)
داروی امین ۴۴،۸ —-

 

برای دارویی امین برای سال جاری انتظار سود ۴۶ میلیاردی را داریم با توجه به سابقه تقسیم سود سود شرکت انتظار تقسیم سود ۵۰ درصدی را داریم که سهم دارویی کوثر ۱۰،۳ میلیارد تومان خواهد شد

 

هزینه انرژی و سوخت مصرفی:

هزینه سوخت و انرژی در این شرکت بسیار ناچیز میباشد و عملا ازاد سازی یارانه ها تاثیری بر این شرکت ندارد

 

 

 

سهامداران عمده:

نام سهامدار درصد سهام
سهامداران حقیقی ۵۲،۳
پورا دارو ایرانیان ۱،۷
سرمایه گذاری ملی ۱،۱

 

تمامی سهام شرکت در اختیار سهامداران حقیقی میباشد

 

 

 

نتیجه گیری:

شرکت فروش سال ۹۷ را در سطوح۲۲۳،۶میلیارد تومان در نظر گرفته که در عملکرد ۱۲ ماهه با فروش ۲۰۹،۳میلیاردی

۹۴ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

 

شرح پشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به ۹۷،۱۲،۲۹
فروش ۲،۰۹۳،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته (۱،۷۰۰،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص ۳۹۳،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی (۹۲،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی (۶،۵۰۰)
سود و زیان عملیاتی ۲۹۴،۵۰۰
هزینه های مالی (۱۵۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها ۱۰۳،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه (۵۰،۳۱۱)
سود(زیان)قبل از کسر مالیات ۱۹۷،۱۸۹
مالیات ۰
سود و زیان پس از کسرمالیات ۱۹۸،۱۸۹
سود هر سهم پس از کسر مالیات ۳۶۷
سرمایه ۵۴۰،۰۰۰

 

شرکت جای دست یابی به سود ۳۶ الی۳۷ تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت به دلیل تولید انتی بیوتیک با بازاری رقابتی همراه اما توانسته با تحول در فروش خود همراه شود

از مشکلات اصلی شرکت هزینه های مالی بسیار سنگین است که عمده سود شرکت را میبلعد این شرکت سالانه به ازای هر سهم ۲۸ تومان هزینه مالی پرداخت می کند

سهم با فرض سود ۳۷ تومانی دارا پی بر ای ۶،۸ مرتبه ای بوده که نشان از رشد قیمت مناسب سهم می باشد

 

 

ماه فروش سال ۹۷ میلیارد تومان فروش سال ۹۶ میلیارد تومان
فروردین ۹،۵ ۴،۶
اردیبهشت ۱۰،۸ ۱۲،۹
خرداد ۱۷،۹ ۱۰،۵
تیر ۱۳،۶ ۷،۶
مرداد ۱۶،۸ ۶،۷
شهریور ۱۸،۳ ۱۴،۱
مهر ۲۳،۸ ۱۲
آبان ۲۵،۱ ۹،۹
اذر ۲۳،۱ ۱۶،۵
دی ۲۵،۱ ۱۵،۷
بهمن ۱۸،۲ ۱۳،۶
اسفند ۹،۷ ۱۶،۷
جمع ۲۰۹،۳ ۱۴۳،۴

 

فروش ۱۲ ماهه امسال با جهش قابل توجه ۴۶ درصدی همراه شده است

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

 

۱۳۹۸/۲/۹