اخبار پس از بازار …

 

 

۲۰:۱۶:۲۱ قیمت های جهانی دراین لحظه نفت ۷۴٫۳۶ ، روی ۳۰۵۳ و مس ۶۸۲۸ دلار است . شاخص دلار و داووجونز به واسطه آمار اشتغال امریکا رشد خوبی داشته است . ترامپ در زمینه اشتغال موفق بوده است

۲۰:۱۶:۱۲ غالبر در حالی به طور میانگین ۵۳ میلیاردریال فروش داشته که در اسفند هم ۵۲ میلیارد ریال فروش زده این عدد در فروردین ۹۷ مبلغ حدود ۳۴ میلیارد ریال بوده است

۲۰:۱۶:۰۱ دتولید میانگین هر ماه ۱۰۰ میلیارد ریال فروش داشته است در دی ماه ۱۳۱ میلیارد ریال،در بهمن ماه این عدد به ۱۴۱ میلیارد ریال رسیده و در اسفند نیز فروش به ۱۴۴ میلیارد ریال رسیده است . در فروردین عدد فروش ۷۳ میلیارد ریال است

۲۰:۱۵:۵۲ خفناور در سال ۹۶ به فروش ۱۳۸ میلیارد ریالی رسید در حالی که در اسفند با فروش ۸۶۹ میلیون تومانی مواجه بود در فروردین این عدد ۶۲۷ میلیون تومان بود . نمی شود در مورد فروش صحبت کرد

۲۰:۱۵:۴۱ غدشت در سال ۹۶ میانگین با فروش هر ماه ۱۴۶ میلیارد ریالی مواجه بوده این عدد در اسفند ۳۰۳ و یک فروش بی نظیر بود و در فروردین به ۲۲۲ میلیارد ریال رسیده است جمع فروش ۱۰ ماهه ۱۹۸۰ میلیارد ریال شده است سهم بودجه فروش ۱۷۹۶ میلیارد ریالی دارد و از بودجه فراتر رفته

۲۰:۱۵:۲۹ سخزر سهمی با فروش نه چندان بالا در سال ۹۶ میانگین ۵۳ میلیارد ریال فروش داشت گزارش بهمن شرکت فروش کمی کم شده و ۳۳ میلیارد ریال فروش رامحقق کرده است در اسفند ماه نیز فروش با کمی رشد حوالی ۵۰ میلیارد ریال بود در فروردین ۳۹ میلیارد ریال فروش داشته و هنوز کمی زود است شاهد حرکت فروش قوی شرکت باشیم

۲۰:۱۵:۱۸ کتوکا در اسفند ۸۳ میلیارد ریال فروش داشته و در میانگین هر ماه سال ۹۶ مبلغ ۶۶ میلیارد ریال فروش داشته در فروردین سال ۹۷ این عدد ۶۷ میلیارد ریال فروش داشته و بهنظر خوب آغاز کرده است

۲۰:۱۵:۰۸ حخزر در اسفند ماه ۱۳۰میلیارد ریال درامد داشته میانگین درامد هر ماه ۱۲۰ میلیارد ریال بوده است در فروردین این عدد با رشدی بسیار خوب ۱۶۲ میلیارد ریال درامد داشته است

۲۰:۱۵:۰۰ کی_بی_سی در حالی در میانگین سال ۹۶ ۱۲۳ میلیارد ریال فروش داشته در هر ماه که در اسفند ماه با فروش ۲۷۰ میلیارد ریال مواجه بوده است و سهم در بهمن ماه با فروش ۱۷۹ میلیارد ریالی مواجه بود در فروردین ۱۱۸ میلیارد ریال فروش زده و عدد خوبی بوده است

۲۰:۱۴:۵۱ رویترز: احتمال باقی ماندن ترامپ در برجام وجود دارد/ این تصمیم به خاطر «حفظ اتحاد» با فرانسه خواهد بود.

۲۰:۱۴:۴۱ دسبحان در حالی در سال ۹۶ میانگین ۱۵۶ میلیارد ریال فروش داشته که در بهمن ماه این عدد به ۲۰۷ میلیارد ریال رسید در اسفند نیز فروش حدود ۲۰۰ میلیارد ریال بوده و در فروردین ۷۸ میلیارد ریال فروش داشته است به نظر باید کمی صبر کرد

۲۰:۱۱:۴۲ شپارس در حالی ۲۱۹۰ ملیارد ریال پیش بینی فروش داشته که بودجه نشان می دهد هر ماه ۱۸۲ میلیارد ریال باید فروش داشته باشد . در بهمن ماه با فروش ۱۴۱ میلیارد ریالی مواجه شده و افزایش نرخ خاصی هم ندارد در اسفند ماه نیز عدد به خوبی رشد کرده و ۱۹۰ میلیارد ریال فروش زده و ۸۲۷ میلیارد ریال فروش فروش ۶ ماهه بوده در فروردین در حالی تنها ۹۴ میلیارد ریال فروش داشته که نکته مهم رشد قیمت پودر شوینده هاست جمع فروش ۷ ماهه ۹۲۱ میلیارد ریال و پوشش ۴۲% را داشته و بعید است به بودجه برسد

۲۰:۱۱:۳۲ کساپا در حالی در سال ۹۶ مبلغ ۳۵ میلیارد ریال فروش داشته که در فروردین این عدد حدود ۲۴ میلیارد ریال بوده است

۲۰:۱۱:۲۱ غگلپا در اسفند ۱۰۶ میلیارد ریال فروش داشت در فروردین این عدد با رشد ۱۲۳ میلیارد ریال شده است که رشد قیمت پنیر بیشتر در چشم است میانگین فروش سال قبل غگلپا ۱۳۵ میلیارد ریال بوده است

۲۰:۱۱:۱۳ فاما در حالی در فرورین سال ۹۷ مبلغ ۲۷ میلیارد ریال فروش زده است که موجودی خوبی در الکترود و مفتول دارد . این سهم در اسفند با فروش ۱۴۹ میلیارد ریالی مواجه بود البته توصیه ما این است گزارش فروردین کمی اصلاح شود

۲۰:۱۱:۰۲ سبزوا در فروردین با ۳۴ میلیارد یال فروش در مجموع ۷ ماهه ۳۱۵ میلیارد ریال فروش داشته است . شرکت موجودی خوبی دارد و نوشته بدلیل موجودی کافی کلینکر درفروردین ماه کیلینکر تولید نگردید

۲۰:۱۰:۲۶ فلامی تیغ میزند نه آن تیغ! تیغ صورت … در فروردین تیغ زده ولی نفروخته است و ۴۱۱ میلیون تومان فروش زده است ۷ ماهه ۷۳ میلیارد ریال فروش داشته سهم در حالی که ۱۶۵ میلیارد ریال پیش بینی بودجه سال مالی جدید را داشته است که در هر ماه نزدیک به ۱۴ میلیارد ریال باید درامد داشته باشد پوشش ۷ ماهه ۴۵% خوب نیست

۲۰:۱۰:۱۹ بودجه غدام برای فروش ۳۹۳ میلیارد ریال بوده و در فروردین با فروش ۱۲ میلیارد ریالی ۷۷ میلیارد ریال ۴ ماهه فروش داشته و ۲۰% را محقق کرده است

۲۰:۱۰:۰۴ سمازن در حالی بودجه فروش را ۱۷۳۰ میلیارد ریال پیش بینی کرده است که هر ماه باید ۱۴۴ میلیارد ریال فروش بزند. در بهمن ماه با فروش ۱۱۰ میلیارد ریالی مواجه بود اسفند ماه هم با فروش ۱۳۷ میلیارد ریالی مواجه بوده و در فروردین ۱۱۱ میلیارد ریال فروش داشت و در مجموع ۴ ماهه ۴۶۸ میلیارد ریال فروش زده و ۲۷% بودجه را محقق کرده و خیلی خاص نیست

۲۰:۰۹:۵۶ غگرجی در فروردین ۱۰ میلیاردریال فروش داشت در دی ماه با فروش ۵۱ میلیارد ریالی ،در بهمن ماه ۵۶ میلیاد ریالی و در اسفند با فروش ۶۱ میلیارد ریالی مواجه بود . شرکت نیمه تعطیل بوده و باید صبر کرد

۲۰:۰۹:۴۵ غمینو نزدیک به ۳۰ میلیارد ریال فروش در فروردین داشته است در بهمن ماه فروش غمینو ۵۴ میلیارد ریال و در اسفند ۶۴ میلیارد ریال بوده . اندک افزایش در نرخ بیسکوییت را دارد

۲۰:۰۹:۳۴ پاسا در دی ماه ۸۶ میلیارد ریال بوده در بهمن ۱۳۰ ملیارد ریال و در اسفند با یک پرش ۲۲۳ میلیارد ریال فروش زده بود در فروردین شرکت تولید کرده ولی فروش خاصی نداشته است

۲۰:۰۹:۲۵ پترو تحلیل :منابع خبری از متفق القول شدن شرکتهای پتروشیمی، بورس کالا و شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای برداشتن سقف قیمتهای محصولات پتروشیمی در بورس کالا خبر می دهند

۲۰:۰۹:۱۸ سناتور نزدیک به ترامپ:فکر می کنم ترامپ در برجام بماند/ توافق به مدت کوتاهی تمدید خواهد شد تا بر سر توافق جدید مذاکره کنیم.

۲۰:۰۹:۰۰ رویترز از ارایه بسته پیشنهادی طرف های اروپایی به آمریکا جهت قانع کردن او برای حضور در برجام خبر داد.

۰۷:۵۱:۰۲ مبین در گزارش فعالیت هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود را ۸۶۰ ریال اعلام کرده است .سهم در یک گزارش بسیار خوب برای ۱۲ ماهه ۹۵۵ ریال سود محقق کرده است در حالی که سود پیش بینی شده شرکت پیش ازاین ۹۱۰ریال بود . مبین سود سهامداران حقیقی را ۵ روز بعد واریز خواهد کرد .

۰۷:۵۰:۵۲ فسرب در ۱۲ ماهه ۳۰۴ریال محقق کرده است که رشد بیش از ۱۰برابری سود عملیاتی نسبت به سال قبل از مهم ترین رویداد های شرکت است

۰۷:۵۰:۴۰غشصفها در ۱۲ماهه ۵۳۸ریال را محقق کرد

۰۷:۵۰:۲۵ رانفور در ۱۲ماهه تلفیقی حسابرسی شده ۲۹۳۳ ریال سود محقق کرده

۰۷:۵۰:۱۱ سفار جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ درمحل تهران-خیابان مطهری-بعد از خیابان قائم مقام فراهانی پلاک ۳۳۴-سالن اجتماعات شرکت بین المللی بازرسی کالای تجاری برگزار میگردد

۰۷:۴۹:۵۷ دارو جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ درمحل کیلومتر ۱۸ اتوبان تهران – کرج،خیابان داروپخش، شرکت کارخانجات داروپخش برگزار میگردد

۰۷:۴۹:۴۴ شدوص جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ درمحل ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی- بلوار دهکده المپییک- سالن پارسا برگزار میگردد

۰۷:۴۹:۲۹ دیران که یک بار تعدیل منفی زده بود در ۱۲ ماهه بازهم کاهش سود داشت و سود را از ۲۰۱ به ۱۷۰ ریال باردیگر کاهش داده است

۰۷:۴۹:۲۴ ظریف یک پیام ویدویی منتشر کرده است  به وضوح اعلام میکند حاضر به هیچ گونه مذاکره و اضافه کردن هیچ  امتیازی به برجام نیست.آمریکا باید  تصمیم بگیرد  میخواهد در برجام بماند یاخیر ؟او تاکید کرده است اگر امریکا خارج شود ما هم  تصمیم خواهیم گرفت .هیاهو و جنجال  توافق جدیدی را را برای امریکا به وجودنمی آورد  . و آخرهم  به نوعی تهدید کرده که خروج شما باعث می شودپس ازاین عواقب هر گونه تصمیمی را  بپذیرید …

۱۸:۴۰:۳۵ در قیمت های جهانی نفت ارام ارام زیر ۷۳ دلار رسید. روی ۳۰۷۰ دلار و مس ۶۸۰۲ دلار است. آلومینیوم هم ۲۲۸۵ دلار است

۱۸:۳۸:۰۲ اما در صورتی که ترامپ توافق را لغو کند گام بعدی اش چه خواهد بود؟

دو احتمال وجود دارد، یا اینکه دولت ترامپ تحریمهای بیشتری را علیه ایران اعمال می کند و به دولتهای اروپایی نیز در این راستا فشار می آورد.  و یا آمریکا وارد ائتلافی با فرانسه، انگلیس و برخی دولتهای خلیج فارس می شود تا در یک عملیات نظامی، ایران را در سوریه شکست داده و از این کشور خارج کند. این مساله منجر به تحقق دو هدف استراتژیک مهم می شود: حمایت از اسرائیل و باز گذاشتن دست آن در غرب آسیا و تضعیف نفوذ روسیه، که  به آمریکا، اروپا و دولتهای خلیج فارس اجازه می دهد عواید بازسازی سوریه پس از جنگ را از آن خود کنند.

علاوه بر این، سران دولت ترامپ و راست گراهای اسرائیل بر این عقیده هستند که روسیه به دنبال مقابله با ائتلاف آمریکایی اروپایی خلیج فارس در میدان سوریه نیست، چرا که می داند این مساله می تواند مسکو را در باتلاق فرسایشی طولانی مدتی وارد کند که توان مقاومت در آن را ندارد. این مسئولان آمریکایی همچنین معتقدند پاسخ ایران به خروج آمریکا از توافق و بازگشت به غنی سازی اورانیوم، پیامدهای نظامی خطرناکی ندارد، چرا که ایران به لحاظ دینی و سیاسی ملتزم به موضع امام خمینی در مورد حرام بودن ساخت سلاح اتمی است.

متخصصان مسائل ایران بالا گرفتن لحن دشمنی صهیونیستی آمریکایی علیه ایران را عاملی برای تجدید نظر ایران در موضع سلبی اش در خصوص ساخت بمب اتمی می دانند. ایشان بر این عقیده اند که مالکیت سلاح جمعی توسط ایران می تواند این سلاحها را در دسترس نیروهای مقاومت سوریه، لبننا و فلسطین نیز قرار دهد و در ادامه خسارتهای سنگینی را متوجه صهیونیستها کند.

فرماندهان اسرائیل از این خطر آگاهند و برخی از آنها به اغاز جنگی نابود کننده علیه ایران دعوت می کنند، تا در زمانی پیش از مجهز شدن ایران به این سلاح، با حمایت ایالات متحده برای مقابله با ایران تلاش کنند.

اسرائیل قطعا بدون موافقت آمریکا و با حمایت محکم آن تصمیم به شروع جنگی علیه ایران نخواهد گرفت. عقل و منطق با قطعیت می گویند که آمریکا تصمیم جنون آمیزی در این باره نمی گیرد، چرا که هنوز در کنگره و پنتاگن افراد عاقلی هستند که مانع از اتخاذ چنین تصمیمی می شوند.

به این ترتیب مشخص می شود که معامله قرن از فلسطین آغاز شد، با محوریت سوریه ادامه یافت و پایان آن به ایران منتهی می شود.

۱۸:۳۷:۳۵  وزارت خارجه چین روز چهارشنبه (امروز) تأکید کرد که تمامی طرفین گروه ۱+۵ (آمریکا، انگلیس،‌فرانسه، روسیه، چین بعلاوه آلمان) باید به حفظ برجام پایبند باشند و اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها بر پایبندی ایران به این توافق هسته‌ای تأکید کرده است

۰۸:۰۵:۴۰ #وکار عملکرد قوی نداشته در فروردین ۱۲۸۱ میلیارد ریال درامد تسهیلات اعطایی داشته داشته واز ان  سو ۱۶۲۶ میلیارد ریال سود پرداخت  کرده است گزارش خوبی نیست

۰۱:۱۸:۴۸ خبر خوب برای #ارفع  این سهم که پس از بحث حل شدن وام ارزی به  سود ۸۳۴ ریالی رسیده  بود در ۱۲ ماهه موفق شده ۹۲۳ ریال را محقق کند .خبر بسیار خوبی برای سهم است عمده این  رشد ناشی از رشد سود عملیاتی از ۲۷۸۵ میلیاردریال به ۲۸۹۵ میلیارد ریال است که به  سود  شرکت کمک کرده است رشد درامد های غیرعملیاتی نیز عامل دیگر این تعدیل خوب بوده است

۰۱:۱۷:۲۵ #غگلستا که پیش ازاین سود خود را از ۹۸۰ ریال به ۷۸۹ ریال رسانده بود در گزارش ۱۲ ماهه  سود  را  به ۷۱۲ ریال  کاهش داد

۰۱:۱۴:۴۰ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعای تازه نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران را رد کرد؛ از سال ۲۰۰۹ تا کنون نشانه معتبری ازاقدامات مربوط به برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران وجودندارد/ وزارت امور خارجه فرانسه در پی ادعاهای جدید نتانیاهو درباره فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان، بیانیه‌ای منتشر کرد و در اظهاراتی زیاده‌خواهانه خواستار ادامه بازرسی‌های مستقل برای تضمین اجرای کامل توافق هسته‌ای از سوی ایران شد.

۰۱:۱۱:۵۸ #سصفها در سال ۹۶ هر ماه ۷۹ میلیاردریال فروش داشته در فروردین این عدد ۳۸ میلیارد ریال  بوده است

۰۱:۰۹:۲۴ #حتوکا در حالیدر اسفند  ۵۲ و در میانگین سال ۹۶  مبلغ ۵۸ میلیاردریال را محقق کرده بود در فروردین عدد  تحقق سود او ۳۰ میلیارد ریال بوده است باید کمی صبر کرد

۰۱:۰۳:۰۸ #وبشهر در حالی که  ۱۵۱ریال سود اعلام کرده بود در ۱۲ ماهه همان ۱۵۱ ریال  را محقق کرده و تعدیل خاصی نسبت به پیش بینی بودجه نداده است

۰۱:۰۲:۵۲ #سفانو جلسه مجمع عمومی این شرکت  در ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ درمحل تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان قائم مقام فراهانی، پلاک ۳۳۴، سالن اجتماعات شرکت بازرسی کالاهای تجاری (IGI) برگزار میگردد

۰۱:۰۱:۳۲  #زاگرس جلسه مجمع عمومی این شرکت  در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ درمحل سالن مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش واقع در تهران-خیابان ولیعصر-بالاتر از جام جمبرگزار میگردد/ تقسیم سود از ۴ روز بعد با مراجعه به بانک تجارت خواهد بود

نظر بگذاريد

شما بايد وارد شويد تا بتوانيد نظر بدهيد.