گزارش بازار شنبه ۲۰مهر۹۸

گزارش بازار شنبه ۲۰مهر۹۸ 

۹ هزار با شور بزرگان ! 

امروز بازار با تمام قدرت داشت پرواز میکرد پروازی ۹ هزار پایی که دل برخی از سرنشینان راآب کرده  بود و چشم ها را خیره … این  روزها تمام بحث در بازار این است از کمند بحران  خلاص شدیم یا این یک پرواز موقت است …

عجب بازاری بود امروز …داغ و دست نیافتنی . بی شک امروز دست خدا در کار بود که امروز باد از یسار، ابر از یمین آمد ! آن هم در این  مقطع حساس کنونی ! این همه خبر مثبت  به  سمت  بازار سرمایه  سرازیر شد . صبح  ترامپ  سرعقل امد و با چین نیمچه توافقی کرد تا دوشنبه احتمالا  بازارها اتشین  باشد و کمی جلوتر دولت خوش خلق ما هم  همراه  شده و با نرخ اوره به سود پتروشیمی ها موافقت کرد  . بازار امروز بسیار حساس بود بسیار خاص پیش میرفت چند اتفاق مهم برای او باید رخ میداد قبل از هرچیز باید به کف ایجاد شده واکنش جدی نشان میداد که واکنش امروز انقدر جدی بود که تقریبا فکر اصلاح بازار از ذهن بسیاری خارج شد و تازه احتمالا از روزهای بعد برخی پول های مردد و پارک شده  راهی بازار می شود . دومی بحث نموداری بود که امروز حسابی بازار را شارژ کرد و در سوی دیگر بحث حجم و ارزش بازار بود که امروز این عامل هم برگشت خوبی زد و بازار را امیدوار نمود . البته روزهای قبل که در مورد حجم و ارزش می نوشتیم عزیزان چارتیست زحمت کشیدند بیان کردند این که حجم کم می شود طبیعی است و نمی تواند نشانه بدی باشد ولی به هر حال افت حجم همیشه نگران کننده بوده که این موضوع نیز امروز تا حدودی جبران شد.

حالا بازار به واقع به چند دسته یا بهتر بگوییم دو دسته تقسیم شده است دسته اول معتقد است این فرصت اصلاحی بود که رخ داده و بازاردوباره مسیر رشد خود را می رود و دولت میخواهد این بازار مثبت باشدو از این دست حرف ها و دسته دوم  معتقد است بله جوجه را اخر پاییز میشمارند و خلاصه فعلا نقد هستند و این یک فرصت خروج بود و … . به نظر نه نظر هیجانی اول درست است و نه نظر بدبینانه دومی ها . بازار را بنیاد ان مشخص می کند و این بنیاد در روزهای قبل گفتیم بر ۳ مدار میچرخد اولی گزارش ها دومی جریان پول و سومی خبرهای تجدید ارزیابی دارایی ها و البته امروز خبربازارهای جهانی هم به او کمک کرد . ما نمیخواهیم زود قضاوت کنیم چرا که باید دقیق نظر بدهیم نظر دقیق مستلزم تحلیل و بررسی دقیق تر است . به نظر بازار به شدت به گزارش ها وابسته خواهد بود و از همین رو برای بازار معتقدیم کمی زود است حرف بزنیم و با این که به بازار نگاه مثبت داریم ولی برای گذر از ۳۳۰ هزار روزهای سفت و سخت تری را پیش رو داریم فعلا همه خوش بین هستند ولی باید روزهای بعد را دید . فعلا  آغاز هفته توفانی بود باید به فکر روزهای پیش رو  بود …

و اما سراغ بازار برویم و چند اتفاق و حرف خاص اول از همه در مورد روند آتی بازار باید گفت که در ۱۰ الی ۱۱ روز کاری پیش رو بازار با دو موج اطلاعیه مواجه است موج اول که موج بسیار مهمی است گزارش های ۶ ماهه و میاندوره ای شرکت ها را روایت میکند که استارت ان اغاز شده و موج دوم موج گزارش های ماهانه مهر است و که ان نیز مهم است و اثر گذار . به نظر سرنوشت بازار را این گزارش ها می سازند چرا چون جریان پول کمی کند شده و این نقش خبرها و گزارش ها را می رساند که می تواند کمک شایانی برای بازار باشد . برای حرکت پیوسته بازار لازم است  روند هر دو گزارش مثبت  باشد ولی دقت کنید تازه بعد ازاین گزارش هاست که  بسیاری از سهامداران  شرکت ها  را سبک و سنگین میکنند .

و اما یک نکته مهم …  به نظر عزیزان در سازمان بورس بهتر است نتایج مثبت بازار امروز را و انچه در بازار به واسطه خبر نرخ اوره رخ داد به دیده عزیزان دولتی برسانند و به انها نشان بدهند شما  فقط کافی است  کمی شفاف شده و فرایند ها  را تسهیل کنید و منطقی به اقتصاد  نگاه کنید بازار سرمایه  با رشد خود می تواند فضای خوبی را رقم  بزند  که در این  فضا مهم ترین اتفاق خلق شده اعتماد است  که به وجود می اید و تازه  در این بازی دولت دوسره  سود می برد چرا که در نهایت  سود ایجاد شده از محل رشد سود خالص این  شرکت ها نیز عمدتا  دوباره به خود  دولت  بازخواهد گشت  . منتهی فضای اعتماد ایجاد شده می تواند نقدینگی بیشتری را به این سمت بیاورد و بازار را جذاب تر نماید و دولت هم می تواند  برای مثلا عرضه پالایشی ها و یا سهم های دیگر شرایط بهتری را  رقم  بزند  . باید  این روز و اثرات  ان خبر برای عزیزان  بارها  بیان  شود که  بدانند می توانند  با اخبار منطقی و مناسب کمک  شایانی برای اقتصاد  کشور و بازار سرمایه باشند تا هوش و حواس نقدینگی به این سمت جلب باشد  .

نکته بعد اهمیت اخبار در بازاری که  به شدت  منتظر یک جرقه است  به خوبی روشن می شود یک باردیگر پیشنهادات خاص خود را که  روز چهارشنبه نوشتیم  مطرح میکنیم البته  برای پیش بینی سود هنوز حرف داریم ولی بحث اصلی ما  روی تجدید ارزیابی دارایی ها بود یک  باردیگر مطرح میکنیم و به نظر برای بازار این  اقدامات می تواند مفید  باشد و به  شفاف تر شدن  بازار کمک کند و حداقل باعث می شود کدال منبع اول و اخر خبرها نباشد چهارشنبه گفته شد : نیمی از سال گذشته و تازه تک و توک شرکت ها مشغول بررسی این موضوع هستند. به نظر شرکت بورس و یا سازمان بورس در یک اقدام  مهم و قوی وبا قدرت از شرکت ها درخواست نماید ظرف ۳ هفته اتی برنامه خود  برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها  را ارائه نماید . این  به چه معناست ۱- موجب تقویت  بازار و گرم ماندن همان تنور داغ پول و جریان پول میشود  ۲-  شرکت ها در این حوزه شفاف تر شده و اطلاعات نهانی را برخی لوطی خور نمیکنند و اخر ماجرا کدال مطلع باشد  . ۳- شرکت ها ترغیب می شوند که وقتی این موضوع اعلام شده کم کم  اجرایی شود  به نظر کمک  بزرگی هم  برای بازار است

و حرف آخر … چند وقت پیش یکی از دوستان تماس گرفت و میگفت چطور این  تکه فیلم مغزهای کوچک زنگ زده را به بازار ربط میدهی چه ربطی دارد!! چند روز گذشته اظهار نظرهای عجیبی را در مورد  بازار میخواندیم کاری نداریم  درست یا غلط بازار بریزد یا نه ، پر باشدو یا به قیمت ! این انصاف نیست که برخی از عزیزان این طور با تغییر پرتفوی خود نظرات کارشناسی شان تغییر میکند ! اخر مگر می شود در عرض ۱ هفته  اقتصاد کلان کشور تغییر کند ! اول هفته نشانه های رونق در پیش باشد و اخر هفته  رکودی عمیق !! این که برخی فروخته اندو میخواهند بازار بریزد شاید  یک  حس درونی منطقی  باشد و یک علاقه ذاتی ،  ولی بیان برخی نظرات برای ریزش و افراط در این موضوع با صدای بلند چیزی جز همان مغزهای کوچک زنگ زده نیست که چند وقت پیش روایت کردیم دوست نداشتیم در مورد  این موضوعات چیزی بنویسیم  هفته قبل نیز تاکید کردیم  بهتر است هر دو طرف کمی فضا را ارام کنند ولی انگار توپخانه ها فعال و این میان بازار بیشترین  اسیب را می بیند  .توصیه ما به همه عزیزان است که ار دریچه منطق و تحلیل ببینید …

و اما در بازار چه خبر بود  امروز بازار خوب اغاز کرد و مثبت  بود ولی پیش بینی میشد که وضعیت کمی پر عرضه دنبال شود که ناگهان خبر نرخ اوره از طریق کانال و سایت بتاسهم به  بازار رسید و خبرخوبی برای بازار شد و باعث شد محرکی برای پتروشیمی ها  سپس هلدینگ ها و بعد کل سهم های بزرگ و قوی بازار شود . به نظر این  حرکت امروز نشان میدهد  فردا  بازار مثبت است ولی به نظر نیمه اول بازار فردا مثبت و بعد  رفته  رفته فشار عرضه ها  افزایش خواهد  یافت  بازهم  معتقدیم موج خبرها می تواند جالب توجه و تعیین کننده باشد  .

و حالا  سراغ اخبار برویم  …

فایننشال‌تایمز:«مذاکرات مخفیانه» عربستان و انصارالله یمن آغاز شده است

سخنگوی وزارت امور خارجه : نخست وزیر پاکستان فردا به تهران سفر و با رهبر انقلاب و رییس جمهور دیدار و گفتگو می کند   موسوی درخصوص برخی اخبار که عمران خان به عنوان میانجی میان ایران و عربستان خواهد بود، گفت: تا این لحظه موضوع میانجیگری مطرح نیست .

توئیت ظریف درباره تاکید رهبری نسبت به ممنوعیت شرعی سلاح هسته‌ای
رهبر ایران مدتهاست به طور صریح روشن کرده است که تسلیحات هسته‌ای غیر اخلاقی و مغایر با شرع است.

لادیمیر پوتین از عربستان و امارات خواست با همسایه خود، ایران به منظور حل مشکلات پیچیده بین آنها وارد مذاکرات مستقیم شوند. پوتین افزود، روسیه روابط خوبی با ایران و “دوستان عرب” دارد و تلاش خود را برای ایجاد شرایط لازم برای اتفاقی مثبت در این راستا صورت خواهد داد اولین واکنش عربستان به حادثه برای نفتکش ایرانی: قصد کمک‌رسانی داشتیم . سخنگوی اداره مرزبانی دولت سعودی در اولین واکنش به حادثه نفتکش ایرانی در دریای سرخ، مدعی شد که قصد کمک‌رسانی به این نفتکش را داشته است

ظاهرا توافقات آتش بس و توقف جنگ یمن نهایی شده و به زودی به اجراء گذاشته می شود . ورود عمران خان به تهران با این توافقات هماهنگ شده و تصریح امروز ایران به اینکه حمله به نفتکش ایرانی از ناحیه عربستان نبوده حاکی از ورود توافقات جمعی ایران و کشورهای جنوب خلیج فارس به مرحله نهایی است .

در خبرهای جهانی یک نکته مهم بود ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا:ما به فاز ۱ توافقی اساسی دست یافته‌ایم. ما درباره مالکیت معنوی، خدمات مالی یک توافق فوق‌العاده برای کشاورزان، خرید ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار محصولات کشاورزی توافق کردیم.
این مساله را بعید نمی‌دانم که بخش نخست این توافق در نشست آتی همکاری اقتصادی آسیا – پاسفیک (اپک) در شیلی به امضا برسد.
این نشست از ۱۱ تا ۱۷ نوامبر (۲۰-۲۶ آبان ماه) برگزار می‌شود.

یک مقاله جالب هم داشتیم  بانک جهانی پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی از رکود خارج شود. براساس ارزیابی‌های این نهاد اگرچه در پایان سال ۲۰۱۹ اقتصاد ایران رشد منفی تجربه خواهد کرد و در مجموع سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بیش از ۱۰ درصد حجم خود را از دست می‌دهد، اما می‌تواند اولین رشد مثبت خود پس از تحریم‌های اخیر را در سال آینده میلادی تجربه کند.
پیش‌بینی بانک جهانی بر مبنای فروش و صادرات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز بنا شده است و انتظار می‌رود در سال آینده میلادی(۲۰۲۰)، اقتصاد ایران به میزان ۰٫۱ درصد منبسط شود. همچنین تخمین کارشناسان بانک جهانی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ می‌تواند یک درصد رشد مثبت را در پیش داشته باشد که به معنای خروج کامل از رکود است. با وجود این، همچنان تورم در سطوح بالای ۲۰ درصد باقی خواهد ماند. توصیه این بانک برای انعطاف بیشتر در برابر شوک‌های خارجی، ایجاد تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غیرنفتی و درآمدهای دولتی است

در بازار چه میگذرد …  

سقف شکنی پالایشی ها!!!

انتظارات برای جهش سود پالایشی ها در صورت های مالی ۶ ماهه و خبرهای خوب بنیادی سبب سقف شکنی و معاملات مثبت خوبی در سهام این گروه شد.

ببنید امروز هم در ستون شایعا  در مورد  این  گروه  صحبت کردیم  روزهای قبل نیز گفته  بودیم در بازار زمزمه ها از تغییرات  قوانینی در این گروه حکایت دارد گویا بحث بر سر این است که  اگر قرار بر عرضه پالایشی هاست  پیش زمینه ان  ثبات  قوانین سود اوری در این  گروه است  به نظر می تواند خبرخوبی برای این گروه  باشد  شرایط ۶ ماهه ها نیز مناسب است و نوع خرید ها ان را نشان میدهد

پالایش نفت تبریز با صف خرید فوق سنگینی همراه و به رشد خود ادامه داد این سهم پالایشی میرود تا قیمت های ۴۰۰۰ تومانی را فتح نماید سهمی که شایعات سود ۳۵۰ تومانی در ۶ ماهه داشته و وضعیت خوبی پیدا کرده است این سهم همچنین با شایعات تحول در سود سرمایه گذاری های خود از طریق جهش سود شرکت پتروشیمی زیر مجموعه اش همراه است حتی امروز برخی شایعه  کردن دشبریز یک  افزایش سرمایه از انباشته و عرضه پتروشیمی تبریز را در بازار دارد  .

شتران هم توانست قیمت های ۶۲۰ تومانی را بشکند مسیر سهم برای رسیدن به قیمت های ۶۸۰ تومان می باشد سهمی که شایعات سود سازی خوبی داشته و شنیده میشود به دلیل نرخ گذاری بالای محصولاتش که دارای درجه کیفی بالا می باشد سهم در موقعیت تحقق سود خوبی در ۶ ماهه میباشد

اهداف قیمتی ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی را برای شبندر وعده داده بودیم شایعات سود ۳۵۰ تا ۴۰۰ تومانی برای سال جاری در سهم وجود دارد شبندری که بدین ترتیب باید سود ۱۷۰ الی ۲۰۰ تومانی در گزارش ۶ ماهه داشته باشد این سهم در صورت تحقق چنین سودی در ۶ ماهه میتواند رشد قیمتی بالاتری از اهداف ۲۰۰۰ تومانی داشته باشد

در این  گروه  شاوان هم  بالاخره به  صف رسید  به نظر کمی پر ریسک تر ظاهر شود

سیگنال صعودی پتروشیمی ها!!!

در پتروشیمی ها شاهد صدور سیگنالهای خوبی بودیم سودسازی خوبی در ۶ ماهه این گروه در انتظار سهام پتروشیمی می باشد سهامی که جای رشد قیمتی خوبی داشته و با دید میان مدت صعود خوبی در انتظارشان می باشد. امروز خبر نهایی این  بود که  قیمت فروش اوره در کیسه های ۵۰ کیلویی جهت تحویل به شرکت خدمات کشاورزی حدود ۳۹۸۰۰ تومان است و حوالی ۸۰۰ هزار تومان در هر تن و باقی باید  با نرخ  ازاد  حساب شود و ما  به تفاوت پرداخت گردد .   در متن مصوبه قید شده است :سازمان برنامه و بودجه موظف است مابه‌التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا در شش ماهه گذشته با قیمت فروش شرکت ها پتروشیمی به بخش کشاورزی را پس از حسابرسی در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید تا پس از تصویب و تخصصی اعتبار توسط وزارت جهاد کشاورزی به شرکت ها پرداخت شود

در این گروه زاگرس به سمت قیمت های ۷۲۰۰ تومان برگشت مقاومت قوی که اگر شکسته شود مسیر سهم برای رشد قیمتی بیشتر تا قیمت های ۸۰۰۰ تومان باز میشود زاگرس وضعیت بنیادی خوبی داشته و شایعات سود سازی بالایی در ۶ ماهه دارد که میتواند حتی زمینه ساز رشد قیمتی بالاتری در سهم شود

در شیران هم سهم به سمت قیمت های ۱۲۵۰ تومانی در حرکت است سهمی که اوضاع خوبی داشته و پتانسیلهای زیادی از سود سازی بالا تا افزایش سرمایه جذاب از سود انباشته را دارد این سهم نیز دو هدف قیمتی ۱۲۵۰ و در صورت شکست این مقاومت قیمت های ۱۴۰۰ تومانی را در پیش رو دارد

شاراک باز صف خرید شد این سهم پتروشیمی فروش خوبی در ۶ ماهه داشته و انتظار تحقق رنج سود ۸۰ تا ۹۰ تومانی را از سهم در نیمه اول سال داریم به نظر میرسد در صورت تحقق چنین سودی حتی احتمال رسیدن به سود ۱۸۰ توماین سهم بتواند تا قیمت های ۹۰۰ تومان بالا رفته و بخشی از عقب افتادگی خود از بازار را جبران نماید

در این  گروه  شپدیس با این خبر مشکل برطرف شدن  نطر حسابرس را دارد و می تواند تقسیم  سود خوبی داشته  باشد برای شپدیس هم خبرخوبی است در مورد این  گروه  به نظر بازی ها می تواند ادامه داشته  باشد

شیراز  و خراسان نیز شرایط خوبی را دارند به خصوص خراسان که  به نظر گزارش خوب میزند  در شهریور با فروش ۱۲۶۱ میلیارد ریالی و نرخ فروش ۲۴,۶۹۳,۸۷۶ ریالی بیش از ۳۱ هزار تن صادر کرده است . در مرداد عالی بود و ۱۴۴۹ میلیارد ریال فروش زده است و اتفاق خوبی است حدود ۲۷ هزار تن اوره صادر کرده ۲۵,۷۴۴,۴۶۸ نرخ فروش بوده است تیر هم خوب بود و ۱۱۸۸ میلیارد ریال فروش داشت۳۴ هزار تن با نرخ ۲۴,۲۸۹,۶۸۲ ریال فروش داشت جمع فروش۶ ماهه ۷۰۳۱ میلیارد ریال بوده و در مدت مشابه سال قبل فروش نصف امسال و ۳۵۶۴ میلیارد ریال بوده است

طبق برخی خبرها  اخر مهر جلسه  اریا ساسول است وسهم راهی بازار می شود البته عرضه او در ابان خواهد بود خبرخوبی برای پارس است و به نظر فروش پارس دراین قیمت ها منطقی نیست  . گزارش خوبی هم خواهد داشت . در بین  شرکت ها  به نظر جم پیلن هم  ۶ ماهه ای خوبی میزنند

دیگر سهم پتروشیمی که  با گزارش کمی مورد توجه  قرار میگیرد جم  است که جم می تواند در یک روند میان مدت  وضعیت  پایدار تری را در پیش بگیرد  .

در این  گروه  با دید میان مدت  پارسان با  سود  ۱۲۰۰  ریالی امسال  ۱۸۰۰  ریالی سال بعد  یکی از گزینه های خوب می تواند باشد  .

فارس هم  واقعا خوب عمل کرده و با دید میان مدت عالی است سود تلفیقی مناسب ، تقسیم  سود احتمالی ۶۵۰ تا ۷۰۰  ریالی . افزایش سرمایه ۶۴% از انباشته  ، واگذاری یکی از شرکت های زیر مجموعه و شناسایی سود ، عرضه  برخی سهم ها به  بازار سرمایه و …  همه از اتفاقات خاص این  سهم در بازار است  به نظر سهم  در حال حاضر در این  قیمت ها با دید میان مدت  یکی از گم ریسک ترین  سهم های بازار است و توصیه  به خرید و نگهداری می شود  .

سرمایه گذاریهای شاخص شکن!!!

سرمایه گذاری ها امروز در راستای جهش شاخص اکثرا با صف خرید و جهش قیمت یهمراه شدند سرمایه گذاری های شاخص شکنی که رشد قیمتی خوبی در انتظارشان بوده و همواره بر سهام بنیادی این گروه تاکید داشتیم

غدیر امروز عالی بود و به صف خرید رسید سهمی که وضعیت خوبی داشته و تا قیمت های ۳۵۰ تومان تارگت دارد این اولین تارگت سهم می باشد و سهمی با سود ۶۰ تومانی امسال تارگت های بالاتر ۴۰۰ الی ۴۲۰ تومانی خواهد داشت رشد غدیر بنیادی بوده و به واسطه ارزش ان ای وی و توان سود سازی بالای سهم میباشد

در سرمایه گذاری سایپا شایعات فروش ملک در این شرکت سبب شده تا سهم با صف خرید خوبی همراه شود این سهم نیز سطوح قیمتی ۱۸۰ و ۲۰۰ تومانی را در پیش رو دارد به نظر میرسد در صورت صحت این شایعه سهم برای شفاف سازی متوقف و سپس با گپ مثبت خوبی بازگشایی شود

در امید هم بالاخره سهم مهمان صف خرید شد سهمی با ارزش ان ای وی بالای ۱۲۰۰ تومان و توان سود سازی ۱۱۰ الی ۱۲۰ تومان برای سال جاری و سود ۱۵۰ الی ۱۷۰ تومان برای سال مالی اتی در موقعیت بسیار خوبی قرار داشت سهم هدف قیمتی ۷۲۰ و ۸۰۰ تومانی را دنبال و حسابی به بازار بدهکار می باشد

بیمه های پرنوسان!!!

بیمه ای ها با رشد قیمتی و نوسانات مثبت همراه شدند سهامی که مطمئن و پرنوسان بوده و اینده خوبی در انتظارشان است

بیمه ملت با رشد بسیار خوبش به سطوح قیمتی ۶۰۰ تومان نزدیک شد این سهم بیمه ای به نظر میرسد نیاز به خبرها و محرک های قوی بریا شکست این سطوح دارد در صورتی که سطوح قیمتی ۶۲۰ تومان در سهم شکسته شود سهم توان رشد تا قیمت های ۶۸۰ الی ۷۲۰ تومان را داراست مهمترین خبر سهم بحث افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و درصد این افزایش سرمایه است

بیمه البرز فعلا نوسانات ارامی را تجربه میکند این سهم در صورتی که قیمت های ۳۲۰ تومانی را از دست ندهد تا سوطح قیمتی ۳۵۰ تومانب ا برگشت روند همراه میشود البرزی که هدف قیمتی ۴۰۰ تومانی در بازه میان مدت داشته و با توجه به حجم بالای خرید و فروش سهام شرکت به نظر میرسد کم کم سهم با تغییر مسیر و روند همراه شود

بیمه ما به مصاف قیمت های ۴۸۰ تومانی میرود سهمی که توان سود ۸۰ تومانی داشته و افزایش سرمایه خوبی از تجدید ارزیابی دارد این سهم گزارش مهمی از عملکرد ۶ ماهه در پیش رو داشته و در صورت سودسازی بالا توان رشد قیمتی بسیار بهتری خواهد داشت

حساب بانک ها شارژ شارژ شد!!!

در بانکیها روند مثبت ادامه داشت بانکها میل خوبی به صعود پیدا کرده و اکثرا در حال تحول میباشند بانکهایی که خریدشان در سطوح حمایتی میتواند هم نوسان کوتاه مدت خوبی بدهد و هم با دید میان مدت بازدهی خوبی داشته باشد البته  نباید این را نگفت که به نظر کمی موج عرضه در گروه  بانک زیاد شده است

بانک ملت با رشد قیمتی به سطوح مقاومتی ۶۲۰ تومانی رسید سهمی که وضعیت بنیادی بسیار خوبی داشته و افزایش سرمایه پیش رو مهمترین دست اویز براتی رشد قیمتی سهم خواهد بود ملتی که قیمت های ۶۵۰ و سپس ۷۰۰ الی ۷۲۰ تومانی را در پیش روی خود دارد این سهم حمایت خوبی شدذه و کف قیمتی ۵۸۰ تومانی را بسته است در این سهم  به نظر گزارش ۶ ماهه  باید  راهگشا  باشد و گزارش ماهانه  سهم

بانک اقتصاد نوین قیمت های ۴۲۰ تومان را با صف خرید پس گرفت این سهم اوضاع و احوال خوبی داشته و توان برگشت روند خوبی دارد سهمی که تا سطوح قیمتی ۴۸۰ تومان میتواند نوسان داشته باشد کف  قیمتی سهم قیمت های ۴۰۰ تومان و سقف قیمتی سهم سطوح ۴۸۰ تومان است سهمی که این روزها دعواهای مدیریتی داشته و تغییرات شدید سهامداری سبب شده تا از ارزش ذاتیش دور بماند گفته می شود  با هماهنگی صف نشسته و سهامدارانی که وثیقه دارند  سهم  را عرضه میکنند  .

بانک صادرات در صورتی که بتواند قیمت های ۶۰ تومانی را بشکند تا قیمت های ۶۵ الی ۷۰ تومان صعود خواهد کرد بازار انتظار دارد سهم صورت های مالی ۶ ماهه خوبی ارائه و به مانند گزارش ۳ ماهه با سود همراه شود صادراتی که تارگت های ۷۰ تومانی از دید تکنیکالی هم مورد تایید و به نظر میرسد به این قیمت ها دست یابد

در این  گروه وپارس را نیز با دید افزایش سرمایه خوب میخرند در تجارت نیز وضعیت  مثبت است در تجارت احتمالا  گزارش ۳ ماهه دوم خوبی را داشته  باشد  .

چهارگوشه بازار!!!

تاصیکو را بارها بر خریدش تاکید داشتیم سهم با شکست قیمت های ۳۰۰ تومانی به سمت قیمت های ۳۲۰ تومانی و سپس سطوح ۳۵۰ تومان حرکت خواهد کرد این سهم سرمایه گذاری وضعیت و ارزش ان ای وی بالایی داشته و سودش هم به واسطه جهش سود شرکتهای زیر مجموعه در استانه تحول قرار دارد

سایپا هم معاملات خوبی در پیش گرفت سهم با رشد قیمتی به سمت قیمت های ۲۲۰ و ۲۵۰ تومانی روانه میشود روند فروش دارایی ها  می تواند در این  سهم  جالب باشد در گزارش خودرویی ها  یک پیش بینی داریم همچنان  برمدار زیان هستند ولی ۳ ماهه دوم انها بهتر از ۳ ماهه اول است

در این گروه خبهمن  را نیز زیر نظر بگیرید  سهم  خوبی است که شرایط خوبی را خواهد داشت  سهم در بسیاری از سهم ها از جمله پارسان  سهامدار درصدی است  که اثرات خوبی در سود و ارزش ذاتی سهم دارد

توافق تجاری چین و امریکا و احتمال قطععی شدن این توافق سبب شده تا کامودیتی ها با رشد خوبی همراه شوند باما میتواند در راستای رشد قیمت های جهاین روی با رشد قیمتی همراه و به سمت سطوح ۱۸۰۰ و ۲۰۰۰ تومانی برسد  بامایی که عرضه اولیه روی اصفهان هم جدی شده است امروز فاسمین هم  صف شد و به نظر فملی هم خوب می تازد البته  بین این  ۳ سهم  گزارش فملی احتمالا  بهتر از بقیه خواهد بود

امروز کگل را هم خوب میخریدند یکی از بهترین های بازار است  در بازار به نظر این  سهم  نیز گزارش خوبی در ۶ ماهه میدهد و می تواند در این  قیمت ها مورد  توجه  بازار باشد

فولادی ها امروز شرایط خوبی داشتند  به نظر کاوه یکی از سهم های خوب بازار می شود و گزارش خوبی خواهد زد  جمعا ۶ماهه ۲۶۳۰۲ میلیارد ریال فروش زده و در مدت مشابه این عدد ۱۳۱۳۳ میلیارد ریال بوده است . گزارش خوبی زده است و ۶ ماهه خوبی میدهد  دیگر سهم ها نیز جالب بودند در فولاد

جمع  فروش ۶ ماهه  ۲۰۰۳۳۷    میلیارد ریال بوده است . در ۳ ماهه تازه  هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی را باد  کرد  ۲۹۰  ریال  سود داشت  سهمی که با فروش ۹۵۷۳۸ میلیارد ریالی ،سود عملیاتی ۴۸۷۰۳ میلیارد ریالی  به سود خالص ۳۷۶۵۳ میلیاردریالی رسیده  بود به نظر فولاد در ۶ ماهه  بدون  سود های سرمایه گذاری ها که  ۱۲ماهه محقق میکند ۶۱۰  تا  ۶۲۰  ریال در ۶ ماهه  محقق خواهد کرد  . سهم واقعا در این  قیمت ها می تواند جذاب باشد  بدون  ریسک خاصی

در فخوز نیز شرایط به همین شکل است   ۶ ماهه  ۷۹۴۷۰    میلیارد ریال  فروش زده است سهمی که   در ۳ ماهه ۶۱۷ ریال سود محقق کرده است که گزارش خوبی را داشته است سهم  با  فروش ۳۸۰۴۷ میلیارد ریالی  و سود عملیاتی ۱۱۹۰۴ میلیارد ریالی و سود خالص ۱۱۷۵۹ میلیارد ریالی را داشته و به نظر ۶ ماهه  ۱۳۰۰ ریال را محقق کرده است و می توان  به  سود ۱۲ ماهه  ۲۵۰۰  ریال  بسیار امیدوار بود  به نظر او نیز شرایط خوبی دارد  .

رانفور را در بازار بسیار خوب میخرند  گفته می شود  یک  سود غیرعملیاتی خاص در این  سهم  شناسایی می شود ولی در کل باید سهم  را زیر نظر گرفت

مبین  هم  شرایط خوبی را دارد و خبرهای خاصی از سهم مخابره می شود  سهم علاوه برخبرهای خوب گزارش ماهانه و ۶ ماهه  یک نکته خاص دیگر را دارد گفته می شود  سهم  به زودی پتروشیمی اپادانا را از هلدینگ خلیج  فارس خریداری خواهد کرد و این  خبرخوبی برای مبین خواهد بود این  سهم  رادر بازار کمی بیشتر و دقیق تر زیر نظر داشته باشید  . می تواند  جالب توجه  باشد .

غپینو امروز جالب بود خبر افزایش سرمایه  را گذاشت و سهم  به منفی ها رفت  به نظر بازی کمی دراین  شرایط در نوسان  قرار گیردو  بعد  سهم  بهتر شود بازی غپینو  انگار منتظر شنیدن خبر افزایش سرمایه  بود که موقتا تمام  شود

در بین  قطعه  سازی ها وضعیت ختور و خاهن خیلی بد نبوده ولی خاص هم نبوده اند   در خاهن از سهم های خاص قطعه سازی است که این رابا هم مرور کنیم
در فروردین با فروش ۶۷ میلیارد ریالی مواجه بوده در اردیبهشت این عدد با رشد ۱۶۵ میلیارد ریال شده و در خرداد نیز با رشد ۲۵۱ میلیارد ریال بوده و
تیر با کمی افت ۱۴۸ میلیارد ریال رسید و در مرداد ۶۸ میلیارد ریال و شهریور با رشدی بسیار خوب ۲۵۰ میلیارد ریال فروش زده و افزایش نرخ و مقدار گرفته است . در۶ ماهه ۱۱۱۲ میلیارد ریال فروش زده است در مدت مشابه جمع فروش۶ ماهه این سهم ۱۰۰۰ میلیارد ریال بوده است که نزدیک است در ختور نیز در تیر این عدد به ۳۱۵ میلیارد ریال رسیده بود و در مرداد با کمی افت ۲۲۶ میلیارد ریال فروش زد و شهریور به فروش ۳۲۲ میلیارد ریالی رسید و نرخ فروش ۷۸۸,۷۵۵ ریال است و جمع فروش۶ ماهه ۱۳۹۵ میلیاردریال شده است در مدت مشابه این عدد ۷۷۴ میلیارد ریال بوده است.نرخ فروش مرداد ۸۲۴,۵۲۸ ریال بوده است و در شهریور کمی کمتر شده است

 

 

نظر بگذاريد

شما بايد وارد شويد تا بتوانيد نظر بدهيد.