هرچه مرتبط است با ‘گزارش بازار’


گزارش بازاریکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۸

بوی کدال میزند !

گزارش بازار شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۸

۳۰ دقیقه های نفس گیر ...

گزارش بازار چهارشنبه ۲۵اردیبهشت ۹۸

وقت حکم لازم !

گزارش بازار سه شنبه ۲۴اردیبهشت ۹۸

خوشه های خوشی !

گزارش بازاردوشنبه ۲۳اردیبهشت ۹۸

گام اول !

گزارش بازاریکشنبه ۲۲اردیبهشت ۹۸

وقت کدال بازی !

گزارش بازارشنبه ۲۱اردیبهشت ۹۸

خودکشی از ترس مرگ !

گزارش بازار چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۸

نجات سرجوخه بازار !

گزارش بازارسه شنبه ۱۷اردیبهشت ۹۸

وقتشه !؟

گزارش بازار یک روز تلخ !

آبشار سرخ فروش !

گزارش بازاریکشنبه ۱۵اردیبهشت ۹۸

اوردز اردرها !

گزارش بازار شنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۸

تو یه تاک قد کشیده !

گزارش بازار چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۸

۲۲۰!

گزارش بازارسه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۸

چرت میان راهی !

گزارش بازاردوشنبه ۹ اردیبهشت ۹۸

گام های ۵هزاری !

گزارش بازاریکشنبه ۸اردیبهشت ۹۸

تب تند ترند ها !

گزارش بازارشنبه ۷ اردیبهشت ۹۸

فرار از بحران !

گزارش بازارچهارشنبه ۴اردیبهشت ۹۸

برگشت شیرین !

گزارش بازارسه شنبه ۳اردیبهشت ۹۸

سایه های ترس !

گزارش بازاردوشنبه ۲اردیبهشت ۹۸

روز تولد ریسک ها!

گزارش بازارشنبه ۳۱فروردین ۹۸

حریق سبز ۲۰۰ هزاری !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۸ فروردین ۹۸

اصلاح شیرین ...

گزارش بازارسه شنبه ۲۷فروردین ۹۸

سایه ترس و اصلاح !

گزارش بازاریک روز خاص!

سلام بر ۲۰۰ هزار !

گزارش بازاریکشنبه ۲۵ فروردین ۹۸

اهای عالیجناب پول !

گزارش بازارشنبه ۲۴فروردین ۹۸

ترس از قله

گزارش بازارچهارشنبه ۲۱فروردین ۹۸

کلید واژه های شیرین

گزارش بازارسه شنبه ۲۰فروردین ۹۸

طاقت آورد و مرد بود !

گزارش بازار دوشنبه ۱۹ فروردین ۹۸

معکوس شیرین !

گزارش بازاریکشنبه ۱۸ فروردین ۹۸

فرود گرم !

گزارش بازار شنبه ۱۷ فروردین ۹۸

رقص پای تند و آرام !

گزارش بازاریکشنبه ۱۱ فروردین ۹۸

استقبال سرد از راند دوم !

گزارش بازارشنبه ۱۰ فروردین ۹۸

کاشکی همیشه عید بود !

گزارش بازارچهارشنبه ۷ فروردین ۹۸

چهارشنبه شیرین !

گزارش بازارسه شنبه ۶ فروردین ۹۸

ماموریت ۱۸۰ هزار!

گزارش بازاراولین روزکاری بازارسرمایه !

بهار دست پر آمد !

گزارش بازار آخرین روز سال ۹۷

سوت پایان ۹۷ ! آمد بهار جان ها!

گزارش بازاردوشنبه ۲۷ اسفند ۹۷

بوی بهبود ، بوی بهار!

گزارش بازاریکشنبه ۲۶ اسفند ۹۷

ایستگاه های آخر

گزارش بازار شنبه ۲۵ اسفند ۹۷

ایشالا مثبت قسمت همه !

گزارش بازارآخرین چهارشنبه سال ۹۷

آخرین چهارشنبه رفت !

گزارش بازارسه شنبه ۲۱اسفند ۹۷

استراحت بین راهی !

گزارش بازاردوشنبه ۲۰اسفند ۹۷

عطر شکوفه داری !

گزارش بازاریکشنبه ۱۹ اسفند ۹۷

سراومد زمستون ؟!

گزارش بازار شنبه ۱۸اسفند ۹۷

نیم استارت خودرویی ...

گزارش بازارچهارشنبه ۱۵اسفند ۹۷

نیمه اسفند هم رفت !

گزارش بازارسه شنبه ۱۴اسفند ۹۷

آتش بار فروشنده ها !

گزارش بازاردوشنبه ۱۳اسفند ۹۷

فشار بی پولی !

گزارش بازاریکشنبه ۱۲اسفند ۹۷

چرخ های رکود و رونق!

گزارش بازارچهارشنبه ۸اسفند ۹۷

ظریف ِ رفت و برگشت

گزارش بازار سه شنبه ۷اسفند ۹۷

ظریف کاری !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۶اسفند ۹۷

آرام و رام !

گزارش بازاریکشنبه ۵بهمن ۹۷

با انگیزه ولی با سرعت کمتر !

گزارش بازار شنبه ۴اسفند۹۷

روزفرشته !

گزارش بازاراولین روز ازآخرین ماه سال !

اسفند دود کنین چشم نخوره !

گزارش بازارسه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷

بهمن خونین ، سبز تمام کرد!

گزارش بازاردوشنبه ۲۹بهمن۹۷

نیم کام از بهمن !

گزارش بازاریکشنبه ۲۸بهمن ۹۷

من باغ زمستان زده دارم تو نداری...

گزارش بازارشنبه ۲۷ بهمن ۹۷

جدال اخبار خوب و بی پولی !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۴بهمن ۹۷

پایان هفته نیم بند

گزارش بازارسه شنبه ۲۳بهمن ۹۷

صبر بازار !

گزارش بازاریکشنبه ۲۱بهمن ۹۷

تق و لق!

گزارش بازار چهارشنبه ۱۷بهمن ۹۷

به استقبال تعطیلات

گزارش بازارسه شنبه ۱۶بهمن ۹۷

بوی پول !

گزارش بازاردوشنبه ۱۵بهمن ۹۷

کمک کدالی !

گزارش بازاریکشنبه ۱۴بهمن ۹۷

تلخ تر از زهر ...

گزارش بازارشنبه ۱۳بهمن ۹۷

چه جنگ نابرابری !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۰ بهمن ۹۷

تکه ای از کیک !

گزارش بازارسه شنبه ۹بهمن ۹۷

دوتازیر یکی رو !

گزارش بازاردوشنبه ۸بهمن ۹۷

۱۶۰ هم رفت !

گزارش بازار یکشنبه ۷بهمن ۹۷

راه باریک و تاریک !

گزارش بازارشنبه ۶بهمن ۹۷

تجارت داماد بازار!

گزارش بازار چهارشنبه ۳ بهمن ۹۷

چرخش نرم !

گزارش بازارسه شنبه ۲بهمن ۹۷

نجات نصف و نیمه !

گزارش بازاردوشنبه ۱ بهمن ۹۷

بهمن خونین بازار !

گزارش بازار یکشنبه آخرین روز دی۹۷

نفس بریده منم !

گزارش بازار شنبه ۲۹دی۹۷

نیمه های متفاوت !

گزارش بازار چهارشنبه ۲۶دی۹۷

سیاست صبر !

گزارش بازارسه شنبه ۲۵ دی۹۷

اولین جرقه !

گزارش بازاردوشنبه ۲۴دی۹۷

روزشمار کدالی !

گزارش بازاریکشنبه ۲۳ دی۹۷

لبخند بانک و تلخند خودرو!

گزارش بازارشنبه ۲۲دی۹۷

دردمشترک !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۹دی۹۷

گاهی بساط عیش خودش جور میشود

گزارش بازار سه شنبه ۱۸دی۹۷

کوچه های آماده عروسی !

گزارش بازاردوشنبه ۱۷ دی ۹۷

بوی بهبود!

گزارش بازاریکشنبه ۱۶دی۹۷

طرح زوج و فرد بانکی ها!

گزارش بازارشنبه ۱۵ دی ۹۷

یک روز دلم چون گیس!

گزارش بازارچهارشنبه ۱۲ دی ۹۷

خبرتجدید و تجدید قوا!

گزارش بازارسه شنبه ۱۱دی۹۷

حجم های گل کرده !

گزارش بازاردوشنبه ۱۰ دی۹۷

تک چرخ تک سهم ها!

گزارش بازاریکشنبه ۹دی ۹۷

موج های خوابیده اند !

گزارش بازارشنبه ۸دی۹۷

۱۶۰ ما برگشتیم !

گزارش بازارچهارشنبه ۵دی۹۷

رنگ دلار ،زنگ گزارش !

گزارش بازارسه شنبه ۴ دی ۹۷

طاقت بیار و مردباش !

گزارش بازاردوشنبه ۳ دی ۹۷

کابوس نفتی !

گزارش بازاریکشنبه ۲دی۹۷

اولین چراغ زمستانی !

گزارش بازارشنبه ۱ دی۹۷

زمستون خدا سرده !!

گزارش بازارآخرین روز کاری پاییز !

پایان پاییز تلخ !

گزارش بازارسه شنبه ۲۷ آذر۹۷

جوجه های نفله پاییز !

گزارش بازاردوشنبه ۲۶آذر۹۷

به کجا چنین شتابان !

گزارش بازاریکشنبه ۲۵آذر۹۷

مثل باد سرد پاییز!

گزارش بازارشنبه ۲۴ آذر۹۷

در به در دنبال پول !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۱آذر۹۷

بازار ویتامین لازم !

گزارش بازارسه شنبه ۲۰آذر۹۷

هسته های پردست انداز!

گزارش بازاردوشنبه ۱۹ آذر۹۷

رقص ریسک ها !

گزارش بازاریکشنبه ۱۸آذر۹۷

همه چیز حول یک چیز! پول !

گزارش بازارشنبه ۱۷ آذر۹۷

خرگوش و کلاه شعبده باز!

گزارش بازارچهارشنبه ۱۴اذر ۹۷

روزهای کدالی !

گزارش بازارسه شنبه ۱۳آذر۹۷

استند بای !

گزارش بازاردوشنبه ۱۱ اذر۹۷

اینجا چراغی روشنه !

گزارش بازاریکشنبه ۱۱اذر۹۷

سوت پایان بحران ! ؟

گزارش بازارشنبه ۱۰ آذر۹۷

کارد به استخوان رسید !

گزارش بازارچهارشنبه ۷ آذر۹۷

کجایی که من بی قرارم !

گزارش بازارسه شنبه ۶آذر۹۷

آتش بس !

گزارش بازار دوشنبه ۵آذر۹۷

تو بزن تبر بزن !

گزارش بازارشنبه ۳آذر۹۷

آغاز سرخ اذر!

گزارش بازارچهارشنبه آخرین روز آبان ۹۷

ترس نفت و شجاعت بازار!

گزارش بازارسه شنبه ۲۹ آبان ۹۷

طاقت بیار رفیق!

گزارش بازاردوشنبه ۲۸ آبان ۹۷

فرار از بحران !

گزارش بازاریکشنبه تلخ بازار !

قرمز و عمیق !

گزارش بازارشنبه ۲۶ آبان ۹۷

مشت آهنین عرضه !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۳آبان ۹۷

نفتی نشی !

گزارش بازارسه شنبه ۲۲آبان ۹۷

چشم به خبرها !

گزارش بازاردوشنبه ۲۱آبان ۹۷

پرهای پرواز !

گزارش بازاریکشنبه ۲۰آبان ۹۷

به دمی یا قلمی یا قدمی یا درمی

گزارش بازارشنبه ۱۹ آبان ۹۷

بازار دو قطبی !

گزارش بازار سه شنبه ۱۵آبان ۹۷

واکنش سریع !

گزارش بازاردوشنبه ۱۴ آبان ۹۷

بورس و سیاست قاطی !

گزارش بازاریکشنبه ۱۳آبان ۹۷

لایحه بازی !

گزارش بازارشنبه ۱۲ آبان ۹۷

ساکن طبقه مردد !

گزارش بازارچهارشنبه ۹آبان ۹۷

پایان روز نیمه تعطیل!

گزارش بازاردوشنبه ۷آبان ۹۷

وقت اضافه های طلایی !

گزارش بازاریکشنبه ۶آبان ۹۷

از نفس افتاده بودم !اومدی ...

گزارش بازارشنبه ۵آبان ۹۷

خرابم چه خرابی !

گزارش بازار چهارشنبه ۲آبان ۹۷

به دادم برس !

گزارش بازارسه شنبه ۱آبان ۹۷

قلب پرنده ، پوست شیر !

گزارش بازاردوشنبه ۳۰مهر۹۷

بمباران کدالی ...

گزارش بازار یکشنبه ۲۹مهر۹۷

زودباش کدال !

گزارش بازارشنبه ۲۸مهر ۹۷

باغ بی برگی که میگوید که زیبا نیست !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۵مهر۹۷

حیثیت این باغ منم

گزارش بازارسه شنبه ۲۴مهر۹۷

نیم ساعت های طلایی !

گزارش بازاردوشنبه ۲۳مهر۹۷

پالس های درگوشی !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۲مهر۹۷

هیس !! هسته خوابه !

گزارش بازار شنبه ۲۱مهر ۹۷

مثل باد سرد پاییز ....

گزارش بازارچهارشنبه ۱۸مهر۹۷

و باز نیم ساعت عجیب !

گزارش بازارسه شنبه ۱۷مهر۹۷

موج سواری روی نوسانها !

گزارش بازاردوشنبه ۱۶مهر۹۷

پانسمان زخم ۲۰ هزاری !

گزارش بازاریکشنبه ۱۵مهر۹۷

فشنگ های آخر فروش !؟

گزارش بازارشنبه ۱۴ مهر ۹۷

مشت آهنین فروش !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۱مهر۹۷

پادزهر فروش !

گزارش بازار سه شنبه ۱۰ مهر۹۷

خون بازی !

گزارش بازاردوشنبه ۹مهر ۹۷

خوراک دردسرساز!

گزارش بازاریکشنبه ۸مهر ۹۷

عجب لطف بهاری تو !

گزارش بازارشنبه ۷مهر سال ۹۷

و دوباره یک روز ۶ تایی !

گزارش بازارچهارشنبه ۴مهر۹۷

سلام ۱۸۰ !

گزارش بازارسه شنبه ۳مهر۹۷

اینجا همه چی درهم مثبته !

گزارش بازاردوشنبه ۲مهر۹۷

دوباره داغی دلار!

گزارش بازاریکشنبه ۱مهر ۹۷

جوجه های خندان پاییز!

گزارش بازارشنبه آخرین روزتابستان ۹۷ !

خداحافظ تابستان داغ !

گزارش بازارسه شنبه ۲۷شهریور ۹۷

چشم انتظار کدال

گزارش بازار دوشنبه ۲۶شهریور ۹۷

پاقدم رئیس !

گزارش بازاریکشنبه ۲۵شهریور ۹۷

بازار رفت و برگشت !

گزارش بازارشنبه ۲۴ شهریور ۹۷

هسته ی خسته !

گزارش بازار امروز چهارشنبه یک روز خوب !

این پیروزی خجسته باد این پیروزی ...

گزارش بازارسه شنبه ۲۰ شهریور۹۷

فولاد بازار و برد پیت تروی !

گزارش بازاردوشنبه ۱۹شهریور۹۷

سیل پول !

گزارش بازاریکشنبه ۱۸شهریور۹۷

تو فکریک سقفم !

گزارش بازار شنبه ۱۷شهریور ۹۷

رقص نوبتی صنایع ...

گزارش بازار چهارشنبه ۱۴شهریور۹۷

دید دلاری !

گزارش بازارسه شنبه ۱۳شهریور۹۷

میخندم اما خنده ام تلخه میدونی ؟!

گزارش بازاردوشنبه ۱۲شهریور ۹۷

برد در نیمه مربی ها !

گزارش بازار یکشنبه ۱۱شهریور ۹۷

آرایشگری سر کچل بازار !

گزارش بازارشنبه ۱۰ شهریور۹۷

۱۳ روز انتظار !

گزارش بازارچهارشنبه ۷شهریور۹۷

عیدی برای زندانی و صف فروشی

گزارش بازار سه شنبه ۶شهریور۹۷

نفس بریده ولی امیدوار!

گزارش بازاردوشنبه ۵ شهریور۹۷

قمار نرخ ها!

گزارش بازار یکشنبه ۴شهریور ۹۷

آتش بازی نفتی ها !

گزارش بازارشنبه ۳ شهریور۹۷

دردسرهای یک تاک قد کشیده !

گزارش بازارسه شنبه ۳۰ مرداد ۹۷

مرداد داغ هم رفت ...

گزارش بازاردوشنبه ۲۹ مرداد ۹۷

خوب بد زشت !

گزارش بازار یکشنبه ۲۸مرداد ۹۷

گرگ های حافظ استریت

گزارش بازارشنبه ۲۷ مرداد ۹۷

شیزوفرنی نرخ ها !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۴ مرداد ۹۷

دلگرمی ها در خرید ...

گزارش بازارسه شنبه ۲۳مرداد۹۷

عروسی در بازار ...

گزارش بازاردوشنبه ۲۲مرداد ۹۷

جدال خبرهای خوب وبد !

گزارش بازاریکشنبه ۲۱مرداد ۹۷

مردانه ایستاد !

گزارش بازارشنبه ۲۰ مرداد ۹۷

مشکلی برات پیش آمده کسگم ؟!

گزارش بازارچهارشنبه ۱۷مرداد ۹۷

دو ۱۰۰ متر !

گزارش بازارسه شنبه ۱۶مرداد ۹۷

چک افسری عرضه ها !

گزارش بازار دوشنبه ۱۵ مرداد ۹۷

خنجر تیز حقوقی ها در عرضه !

گزارش بازاریکشنبه ۱۴مرداد ۹۷

شب؛شب شعر و شوره!

گزارش بازارشنبه ۱۳مرداد ۹۷

دوشنبه جان بیا!

گزارش بازارچهارشنبه ۱۰ مرداد ۹۷

بسته بازی !

گزارش بازار سه شنبه ۹مرداد ۹۷

سلام بر ۱۲۰ هزار !

گزارش بازار دوشنبه ۸ مرداد ۹۷

مرداد داغ !

گزارش بازار یکشنبه ۷مرداد ۹۷

سر دلار سوت کشید !

گزارش بازارشنبه ۶مرداد ۹۷

عجب جایی به داد من رسیدی !

گزارش بازار چهارشنبه ۳مرداد۹۷

امید به همت !

گزارش بازار سه شنبه ۲مرداد۹۷

مادرشوک ها!

گزارش بازار دوشنبه ۱مرداد۹۷

آغاز داغ مرداد!