هرچه مرتبط است با ‘گزارش بازار’


گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۶تیر۹۹

دیدار با گاندوها !!

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۵ تیر۹۹

کامبک تمام عیار !

گزارش بازارامروز شنبه ۱۴تیر۹۹

توفان های سیستمی ...

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۱تیر۹۹

پاقدم سیتا !

گزارش بازارسه شنبه ۱۰ تیر یک روز داغ تابستانی !

۶۰ تیر !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۹ تیر۹۹

اصلاحات هسته ای !!

گزارش بازار امروز یکشنبه ۸ تیر۹۹

جدال در یک و نیم !

گزارش بازار امروز شنبه ۷ تیر۹۹

بازار نیم سوز !

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۴تیر۹۹

اصلاح ساعتی و بازی جنگا !

گزارش بازار امروز سه شنبه ۳تیر۹۹

تب ۵۰ هزار درجه !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۲تیر۹۹

طلوع طلایی تابستان !

گزارش بازار یکشنبه ۱تیر۹۹ اولین روز تابستان !

HELLO SUMMER یک وسیصدی !

گزارش بازار آخرین روز بهار بیادماندنی سال ۹۹

بهار بی بدیل و دلربا !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۷ خرداد ۹۹

مثبت طلایی بازار !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۲۶خرداد ۹۹

دوران تثبیت !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۵ خرداد۹۹

بندبازی در مرز ۱٫۲

گزارش بازار امروز شنبه ۲۴خرداد ۹۹

بهار تابستانی !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۹

پروسه آشتی کنان !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۹

رنگارنگ !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۹ خرداد ۹۹

داماد ِ بازار !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۱۸خرداد۹۹

یک و یک !

گزارش بازار امروز شنبه داغ ۱۷ خرداد !

موج سواری روی میلیون !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۳خرداد ۹۹

دوباره میلیونر شدیم !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۲خرداد ۹۹

سبز یواش !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۱خرداد ۹۹

پارکو بورسی !!

گزارش بازارامروز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹

زخم های شیرین !

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۷خرداد ۹۹

اتمام تراژدی !؟

گزارش بازارامروز سه شنبه ۶خرداد ۹۹

تیغ تیز عدالت !

گزارش بازار امروزشنبه ۳ خرداد ۹۹

و باز خرداد پرحادثه ... !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۳۱اردیبهشت ۹۹

اردیبهشت طلایی تمام شد !

گزارش بازارسه شنبه ۳۰اردیبهشت ۹۹

بازی در مرز میلیون !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۲۹اردیبهشت ۹۹

سوت پایان اصلاح ؟!

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۸اردیبهشت ۹۹

زهر فروش و ماه عسل!

گزارش بازاریک روز تلخ اما …

جو زده برگرد !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۹

مسیر تندرستی !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۳اردیبهشت ۹۹

ترن هوایی بورس !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۲۲اردیبهشت ۹۹

برهم خوردن تعادل !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۲۱اردیبهشت ۹۹

خساپا زدگی !

گزارش بازار یک روزتاریخی !

آقای بازارمیلیونر شد !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۷اردیبهشت ۹۹

شبیه قهوه ! تلخ اما دلچسب

گزارش بازارسه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۹

تشنه لب چشمه !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۵اردیبهشت ۹۹

فردا که بهار آید صد لاله به بار آید

گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۹

بند بازی لب میلیون !

گزارش بازارامروزشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۹

خوابم یا بیدارم !لمس ۹۰۰ خواب نیست ؟!

گزارش یک روز تاریخی !

رالی با رنگ عدالت!

گزارش بازارامروز سه شنبه ۹ اردیبهشت ۹۹

ترس و سود !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت۹۹

زمانی برای مستی سهم ها !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۷اردیبهشت ۹۹

دل دل زدن تا منزل ۸۰۰ هزار!

گزارش بازاریک روزخوب! شنبه ۶ اردیبهشت ۹۹

میخوام دو دو تا ۴تا نشه!!

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۳اردیبهشت ۹۹

روزهای فرشته !

گزارش بازارامروزسه شنبه ۲ اردیبهشت ۹۹

نترسون مارو از نفت !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۱اردیبهشت ۹۹

تولدت مبارک ۷۰۰!

گزارش بازارامروز یکشنبه ۳۱ فروردین ۹۹

پایان فروردین طلایی!

گزارش بازارشنبه ۳۰ فروردین ۹۹

تب ۲۳ هزار درجه !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۷ فروردین ۹۹

از اقتصاد بالشی به تالار شیشه ای !

گزارش بازار امروزسه شنبه ۲۶فروردین ۹۹

ضربه شست ااا !!

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۵فروردین ۹۹

ترس و خرابی !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۴فروردین ۹۹

ولکام شیرین رئیس !

گزارش بازارامروز شنبه ۲۳فروردین ۹۹

چراغ ۶۰۰ روشن شد !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹

پشت دریا شهری ست !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹

آمده ام که زَر برم !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۹

نفس گرم پول !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۷ فروردین ۹۹

جدال پول و سیستم !

گزارش بازارامروز شنبه ۱۶ فروردین ۹۹

تو خودت نمره ۲۰ ی !

گزارش بازاردوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹

لبخند آخر تعطیلات !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹

فوران پول !

گزارش بازار امروزشنبه ۹فروردین ۹۹

بهار تالار!

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۶ فروردین ۹۹

حمله گازانبری به فروشنده ها !

گزارش بازاراولین روزکاری سال ۹۹

وزن کشی زشت و زیبا !

گزارش بازار امروز آخرین روز سال ۹۸

۹۸ ؛ سبز آمد و سبز رفت !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸

چهارشنبه سوری جهانی ها !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸

روز سبز در جهنم جهانی ها!

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۵ اسفند ۹۸

نبرد درتنگه ۵۰۰ هزار!

گزارش بازار امروزشنبه ۲۴ اسفند ۹۸

کرونا زدگی !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۲۱اسفند ۹۸

آخر هفته های ترسناک !

گزارش بازار امروزسه شنبه ۲۰اسفند ۹۸

بگو برمیگردی ؟!

گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۹ اسفند ۹۸

آه ناظر و آتش نفت !

گزارش بازار امروز شنبه ۱۷ اسفند ۹۸

راهی برای دوستی ...

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۴ اسفند ۹۸

پول رو پول !

گزارش بازار امروزسه شنبه ۱۳اسفند ۹۸

شور شیرین !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۲اسفند ۹۸

رفتیم و برگشتیم ... !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۱اسفند ۹۸

شلیک به کرونا !

گزارش بازار امروزشنبه ۱۰ اسفند ۹۸

تب سرد !!

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۷ اسفند ۹۸

پول پارتی!

گزارش بازار امروز سه شنبه ۶ اسفند ۹۸

اسفند شیرین !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۵ اسفند۹۸

ما بودیم ؛بازار مثبت شاخص ۵۰۰ !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۴ اسفند ۹۸

کشتی نوح و قله ۵۰۰ هزار !

گزارش بازارامروز شنبه ۳ اسفند ۹۸

یک برگشت بی نظیر!

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸

بهمن ، خوشحال رفت !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸

از سرماخوردگی نترس!

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸

ضیافت دلاری ها !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۷بهمن ۹۸

پاس گل دلار نیما !

گزارش بازارامروزشنبه ۲۶ بهمن ۹۸

بد اخلاق

گزارش بازارچهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۸

افتاب پس از سرما !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۱بهمن ۹۸

ریزشی که ترس نداشت !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۰ بهمن ۹۸

دست به دست !

گزارش بازارامروز شنبه ۱۹بهمن ۹۸

یه چُرت کوچولو !؟

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۶ بهمن ۹۸

چهارشنبه شیرین ...

گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۵بهمن ۹۸

چالش های هات مانی !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۸

میچرخی و پاکوبان ، رقصنده میدانی

گزارش بازاریکشنبه ۱۳بهمن ۹۸

پول هست !

گزارش بازار شنبه ۱۲بهمن ۹۸

کرونا ؛ترس یا بهانه ؟!

گزارش بازارامروزسه شنبه ۸ بهمن ۹۸

جشن ۱ میلیونی !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۷ بهمن ۹۸

معکوس شگفت آنگیز !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۶ بهمن ۹۸

جدال در ۴۲۰ !

گزارش بازارامروز شنبه ۵بهمن ۹۸

پول و بازهم پول !

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲بهمن ۹۸

چک افسری جریان پول !

گزارش بازارامروزسه شنبه ۱بهمن ۹۸

جنگ پول و گزارش !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۳۰ دی ۹۸

دست به دست !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۹دی۹۸

اصلاحات ساعتی !

گزارش بازار یک روز تاریخی !

ضیافت ۴۰۰ کُشی !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۵دی ۹۸

۴۰۰ اماده باش !

گزارش بازارامروزسه شنبه ۲۴ دی۹۸

لب ۴۰۰ !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۳ دی۹۸

چاله ای که ۳ روزه پر شد!

گزارش بازار امروزیکشنبه ۲۲ دی۹۸

که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند!

گزارش بازارامروز شنبه ۲۱ دی ۹۸

قفل ، مثبت اما دلگیر ...

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۱۸ دی۹۸

پایان هفته دراماتیک !

گزارش بازار یک روز تلخ دیگر …

با سوز بخون ننه سرما !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۵دی۹۸

عجب جون سختی ام من که...

گزارش یک روز تلخ …

خون سردار ؛ خاک سرخ ...

گزارش بازار امروزچهارشنبه ۱۱دی ۹۸

سوپر واکنش بازار !

گزارش بازار امروز سه شنبه ۱۰ دی۹۸

دست لرزان فروش !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۹دی۹۸

بشنو از این محاسب ، عدد و شمار دیگر ...

گزارش بازارامروز یکشنبه ۸دی۹۸

نیمه اول فروشنده ! نیمه دوم خریدار!

گزارش بازارامروز شنبه ۷دی۹۸

از کدال تا دلار ، از نفت تا سیاست !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۴دی۹۸

پولبک ،اصلاح یا توقف !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۳دی ۹۸

لبخند بعد از توفان !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۲دی ۹۸

هیجان در ۳۶۰!

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱دی۹۸

گرمای ننه سرما!

گزارش بازارامروزشنبه آخرین روز پاییز ۹۸ !

پاییز! آغازی تلخ و پایانی شیرین !

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲۷آذر۹۸

۳۵۰ رسیدیم ؛ خون دلها خورده ایم ...

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۶ آذر۹۸

خوش سلیقه ها!

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۵آذر۹۸

درجا ؛ رقص پا !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۴آذر۹۸

ریکاوری در رشد !

گزارش بازار امروز شنبه ۲۳آذر ۹۸

هایپر شنبه !

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۲۰ آذر۹۸

نبرد دلاری !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۹ آذر۹۸

دوباره هیجان بازی !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۸آذر۹۸

همه به پیش !!

گزارش بازارامروز یکشنبه ۱۷آذر۹۸

رقص در ۳۳۰ هزار !

گزارش بازارامروز شنبه ۱۶آذر۹۸

درخشش آذرخانوم !

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۱۳آذر۹۸

روی خوش خبرها یا ... !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۲آذر۹۸

ویوا کامبک !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۱آذ ر۹۸

کارزار ۳۲۰!

گزارش بازارامروز یکشنبه ۱۰اذر۹۸

شور شیرین پاییزی !

گزارش بازار امروز شنبه ۹ آذر ۹۸

جوجه سبز پاییزی !

گزارش بازار امروزچهارشنبه ۶آذر۹۸

موج ورود ؟!

گزارش بازارامروز سه شنبه ۵آذر ۹۸

جنگ در ۳۱۰ هزار !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۴آذر۹۸

آشتی پول با بازار!

گزارش امروز بازار یکشنبه ۳آذر۹۸

حال خوش !

گزارش بازار امروز شنبه ۲آذر۹۸

آبان تلخ رفت؛ آذر با رشد آمد !

گزارش بازار سه شنبه ۲۸آبان ۹۸

آبان نیمه تعطیل و کم حجم ...

گزارش بازار دوشنبه ۲۵ آبان ۹۸

همچنان قطع !

گزارش بازار یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸

پرتاب به عصر قدیم ...

گزارش بازار شنبه ۲۵ آبان ۹۸

حکم لازم ؛ آرامش

گزارش بازارچهارشنبه ۲۲آبان ۹۸

چشمک دلبرانه دلار!

گزارش بازارسه شنبه ۲۱آبان ۹۸

گاهی خنده گاهی گریه !

گزارش بازاردوشنبه ۲۰فروردین ۹۸

گل طلایی در وقت طلایی !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۹آبان ۹۸

منفی جسور !

گزارش بازار امروز شنبه ۱۸ آبان ۹۸

صبح خوشمزه !

گزارش بازارسه شنبه ۱۴آبان ۹۸

شیرین و غیرمنتظره !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۳آبان ۹۸

وقت سقوط من ،چتر نجات باش !!

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۲آبان ۹۸

طعم تند تجدید !

گزارش بازار امروز شنبه ۱۱آبان ۹۸

سرد و گرم های آبانی!

گزارش بازارچهارشنبه ۸آبان ۹۸

پایان هفته یکی بود یکی نبود !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۶آبان ۹۸

یکی زیر و دو تا رو !

گزارش بازار امروز شنبه ۴آبان ۹۸

منفی در هفته تق و لق!

گزارش بازارچهارشنبه ۱آبان ۹۸

کدال زدگی !

گزارش بازار سه شنبه ۳۰ مهر۹۸

مهر بی مهری رفت !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۲۹مهر۹۸

بندبازی روی ۳۰۰ !

گزارش بازاریکشنبه ۲۸مهر۹۸

زخم عمیق !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۴مهر۹۸

آتش بس !

گزارش سه شنبه سیاه بازار !

مثل باد سرد پاییز!

گزارش بازاردوشنبه ۲۲مهر۹۸

رد خون !

گزارش بازاریکشنبه ۲۱مهر۹۸

وسواس ۳۳۰ !

گزارش بازار شنبه ۲۰مهر۹۸

۹ هزار با شور بزرگان !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۷مهر۹۸

مورینیو به جای پروین !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۶مهر۹۸

سه شنبه سگی !

گزارش بازاردوشنبه ۱۵مهر۹۸

مهر ،لبخند،تردید !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۱۴مهر۹۸

گلادیاتور های خسته !

گزارش بازارامروز شنبه ۱۳مهر۹۸

منفی ناجوانمردانه !

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۱۰مهر۹۸

بازگشایی ملت ؛ ای ناجی من... !

گزارش بازارامروزسه شنبه ۹مهر۹۸

بدفهمی از تکرار تاریخ !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۸مهر۹۸

تو فکر یه سقفم !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۷مهر۹۸

مرا بکش بالا!

گزارش بازار امروز شنبه ۶مهر۹۸

بند بازی در ۳۲۰!

گزارش بازارچهارشنبه ۳مهر ۹۸

چشم ها کدال و گوش ها نیویورک !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


گزارش بازار امروز سه شنبه ۲مهر۹۸

هیجان بورس بازی!

گزارش بازار دوشنبه ۱مهر۹۸

خروش اول مهر !

گزارش بازارآخرین روز تابستان

تابستان طلایی رفت !

گزارش بازارشنبه ۳۰شهریور۹۸

فرار از بحران ؟!

گزارش بازارچهارشنبه ۲۷شهریور ۹۸

شوک ۸هزاری !

گزارش بازار امروزسه شنبه ۲۶شهریور۹۸

هوامو داشته باش !!

گزارش بازاردوشنبه ۲۵شهریور۹۸

جریانی به نام پول !

گزارش بازاریکشنبه ۲۴شهریور۹۸

تجدید شیرین !

گزارش بازارامروز شنبه ۲۳شهریور ۹۸

سلام ۳۰۰ !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۰شهریور ۹۸

پایکوبی از رفتن آقای سیبیل !

گزارش بازاریکشنبه ۱۷ شهریور۹۸

سبز عاشورایی !

گزارش بازار امروزشنبه ۱۶شهریور۹۸

۶ قدم تا دروازه ۳۰۰ !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۳شهریور۹۸

چهارشنبه سوری شهریوری !