هرچه مرتبط است با ‘گزارش بازار’


گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲مهر۹۹

فراز و فرود مهری

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


گزارش بازاراولین روز پاییز ۹۹!

چشم امید به خزان !

گزارش بازارآخرین روز تابستان …

تابستان تلخ رفت !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۹۹

و باز منفی ...

گزارش بازارشنبه ۲۹ شهریور ۹۹

برگشت نفت کش ها !

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲۶ شهریور ۹۹

آشتی پول ...

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۵ شهریور ۹۹

هیجانی که به شدت کافی است !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۴ شهریور۹۹

پاشو راند آخره !!

گزارش بازار امروزیکشنبه ۲۳شهریور ۹۹

روزهای بهانه و تشویش !

گزارش بازارامروزشنبه ۲۲ شهریور ۹۹

شکست غول اول !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۹شهریور ۹۹

کورسوی روشن ...

گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۸شهریور۹۹

قفل بی کلید

گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۷شهریور ۹۹

۱۷شهریور خونین بازار

گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۶شهریور۹۹

پوست سبز و دل قرمز ...

گزارش بازارامروز شنبه ۱۵شهریور ۹۹

ترسی که رفت بر باد ، ترسی که داد برباد !!

لحظه به لحظه بابازار امروز…(بخش اول)


گزارش بازار امروز چهارشنبه ۱۲شهریور ۹۹

چهارشنبه چالشی !

گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۱شهریور۹۹

این جنون بی قانون ...

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۰ شهریور ۹۹

بازی ترس و شجاعت !

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۵شهریور۹۹

سبز از دل عاشورا

گزارش بازارامروزسه شنبه ۴شهریور ۹۹

سوت پایان ریزش ؟!

گزارش بازارامروزدوشنبه ۳شهریور ۹۹

جدال شیر ها و خرس ها !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲شهریور ۹۹

سرها بریده بینی ،بی جرم و بی جنایت ...

گزارش بازارامروز شنبه ۱شهریور ۹۹

کم رنگ تر ،پرحجم تر !

گزارش بازارآخرین روز از مردادی تلخ !

کی اشکاتو پاک میکنه ...

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۸ مرداد ۹۹

شوک شپنایی !

گزارش بازار امروزدوشنبه ۲۷ مرداد ۹۹

زهر فروش خالی شد ؟!

گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۶ مرداد ۹۹

جنون ترس واصلاح !

گزارش بازار امروز شنبه ۲۵ مرداد ۹۹

زخمی تر از همیشه ...

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲۲مرداد ۹۹

سریع و خشن !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۱ مرداد ۹۹

جنگ در قلعه ۲میلیون !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۹۹

دارای نداری !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۹۹

عبور از گردنه ؟!

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۹۹

از موج های مکزیک تا موج های خزر !

گزارش بازار امروزسه شنبه ۱۴ مرداد ۹۹

بند بازی در ارتفاع ۲ میلیون !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۳ مرداد ۹۹

شوالیه های کور در تاریکی !

گزارش بازار یک روز تاریخی !

فتح ۲ میلیون ؛ فتح دژ بدبین ها !

گزارش بازارامروز شنبه ۱۱ مرداد ۹۹

رقص پای دیوار ۲ میلیون !

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۸ مرداد ۹۹

پایان اصلاح؟!

گزارش بازارامروز سه شنبه ۷ مرداد ۹۹

فشارهای ۳ بعدی !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۶مرداد۹۹

واکسن های شیرین !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۵ مرداد ۹۹

معاملات سرخپوستی !

گزارش بازارامروزشنبه ۴ مرداد ۹۹

پشت خاکریز ۲ میلیون !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱ مرداد۹۹

مداد سبز من کجاست ؟!

گزارش بازارامروز سه شنبه آخرین روزتیر ۹۹

تیر تابستانی رفت !!

گزارش بازار امروز دوشنبه ۳۰ تیر۹۹

بعد از ظهر کدالی !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۲۹ تیر۹۹

معکوس و دنده هوایی !

گزارش بازارامروز شنبه ۲۸ تیر۹۹

اصلاح شیرین !

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۲۵ تیر۹۹

ما همه قرمز هستیم !

چشم اندازبازارفردا چهارشنبه ۲۵ تیر۹۹


گزارش بازارامروزسه شنبه ۲۴ تیر۹۹

به ظاهر سبز و به واقع قرمز !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۳ تیر۹۹

هپروت سیستمی !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۲۲ تیر۹۹

ابرهای عرضه در ارتفاع ۱٫۸!

گزارش بازارامروز شنبه ۲۱ تیر۹۹

نترسون کوه از حرف !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۸ تیر۹۹

شلاق کلامی عرضه !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۷ تیر۹۹

رمز گشایی رشد !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۶تیر۹۹

دیدار با گاندوها !!

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۵ تیر۹۹

کامبک تمام عیار !

گزارش بازارامروز شنبه ۱۴تیر۹۹

توفان های سیستمی ...

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۱تیر۹۹

پاقدم سیتا !

گزارش بازارسه شنبه ۱۰ تیر یک روز داغ تابستانی !

۶۰ تیر !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۹ تیر۹۹

اصلاحات هسته ای !!

گزارش بازار امروز یکشنبه ۸ تیر۹۹

جدال در یک و نیم !

گزارش بازار امروز شنبه ۷ تیر۹۹

بازار نیم سوز !

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۴تیر۹۹

اصلاح ساعتی و بازی جنگا !

گزارش بازار امروز سه شنبه ۳تیر۹۹

تب ۵۰ هزار درجه !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۲تیر۹۹

طلوع طلایی تابستان !

گزارش بازار یکشنبه ۱تیر۹۹ اولین روز تابستان !

HELLO SUMMER یک وسیصدی !

گزارش بازار آخرین روز بهار بیادماندنی سال ۹۹

بهار بی بدیل و دلربا !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۷ خرداد ۹۹

مثبت طلایی بازار !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۲۶خرداد ۹۹

دوران تثبیت !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۵ خرداد۹۹

بندبازی در مرز ۱٫۲

گزارش بازار امروز شنبه ۲۴خرداد ۹۹

بهار تابستانی !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۲۱ خرداد ۹۹

پروسه آشتی کنان !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۲۰ خرداد ۹۹

رنگارنگ !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۹ خرداد ۹۹

داماد ِ بازار !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۱۸خرداد۹۹

یک و یک !

گزارش بازار امروز شنبه داغ ۱۷ خرداد !

موج سواری روی میلیون !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۳خرداد ۹۹

دوباره میلیونر شدیم !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۲خرداد ۹۹

سبز یواش !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۱خرداد ۹۹

پارکو بورسی !!

گزارش بازارامروز شنبه ۱۰ خرداد ۹۹

زخم های شیرین !

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۷خرداد ۹۹

اتمام تراژدی !؟

گزارش بازارامروز سه شنبه ۶خرداد ۹۹

تیغ تیز عدالت !

گزارش بازار امروزشنبه ۳ خرداد ۹۹

و باز خرداد پرحادثه ... !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۳۱اردیبهشت ۹۹

اردیبهشت طلایی تمام شد !

گزارش بازارسه شنبه ۳۰اردیبهشت ۹۹

بازی در مرز میلیون !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۲۹اردیبهشت ۹۹

سوت پایان اصلاح ؟!

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۸اردیبهشت ۹۹

زهر فروش و ماه عسل!

گزارش بازاریک روز تلخ اما …

جو زده برگرد !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۹

مسیر تندرستی !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۳اردیبهشت ۹۹

ترن هوایی بورس !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۲۲اردیبهشت ۹۹

برهم خوردن تعادل !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۲۱اردیبهشت ۹۹

خساپا زدگی !

گزارش بازار یک روزتاریخی !

آقای بازارمیلیونر شد !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۷اردیبهشت ۹۹

شبیه قهوه ! تلخ اما دلچسب

گزارش بازارسه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۹

تشنه لب چشمه !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۵اردیبهشت ۹۹

فردا که بهار آید صد لاله به بار آید

گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۹۹

بند بازی لب میلیون !

گزارش بازارامروزشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۹

خوابم یا بیدارم !لمس ۹۰۰ خواب نیست ؟!

گزارش یک روز تاریخی !

رالی با رنگ عدالت!

گزارش بازارامروز سه شنبه ۹ اردیبهشت ۹۹

ترس و سود !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت۹۹

زمانی برای مستی سهم ها !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۷اردیبهشت ۹۹

دل دل زدن تا منزل ۸۰۰ هزار!

گزارش بازاریک روزخوب! شنبه ۶ اردیبهشت ۹۹

میخوام دو دو تا ۴تا نشه!!

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۳اردیبهشت ۹۹

روزهای فرشته !

گزارش بازارامروزسه شنبه ۲ اردیبهشت ۹۹

نترسون مارو از نفت !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۱اردیبهشت ۹۹

تولدت مبارک ۷۰۰!

گزارش بازارامروز یکشنبه ۳۱ فروردین ۹۹

پایان فروردین طلایی!

گزارش بازارشنبه ۳۰ فروردین ۹۹

تب ۲۳ هزار درجه !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۷ فروردین ۹۹

از اقتصاد بالشی به تالار شیشه ای !

گزارش بازار امروزسه شنبه ۲۶فروردین ۹۹

ضربه شست ااا !!

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۵فروردین ۹۹

ترس و خرابی !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۴فروردین ۹۹

ولکام شیرین رئیس !

گزارش بازارامروز شنبه ۲۳فروردین ۹۹

چراغ ۶۰۰ روشن شد !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۲۰ فروردین ۹۹

پشت دریا شهری ست !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۹ فروردین ۹۹

آمده ام که زَر برم !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۸ فروردین ۹۹

نفس گرم پول !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۷ فروردین ۹۹

جدال پول و سیستم !

گزارش بازارامروز شنبه ۱۶ فروردین ۹۹

تو خودت نمره ۲۰ ی !

گزارش بازاردوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹

لبخند آخر تعطیلات !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹

فوران پول !

گزارش بازار امروزشنبه ۹فروردین ۹۹

بهار تالار!

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۶ فروردین ۹۹

حمله گازانبری به فروشنده ها !

گزارش بازاراولین روزکاری سال ۹۹

وزن کشی زشت و زیبا !

گزارش بازار امروز آخرین روز سال ۹۸

۹۸ ؛ سبز آمد و سبز رفت !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸

چهارشنبه سوری جهانی ها !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸

روز سبز در جهنم جهانی ها!

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۵ اسفند ۹۸

نبرد درتنگه ۵۰۰ هزار!

گزارش بازار امروزشنبه ۲۴ اسفند ۹۸

کرونا زدگی !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۲۱اسفند ۹۸

آخر هفته های ترسناک !

گزارش بازار امروزسه شنبه ۲۰اسفند ۹۸

بگو برمیگردی ؟!

گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۹ اسفند ۹۸

آه ناظر و آتش نفت !

گزارش بازار امروز شنبه ۱۷ اسفند ۹۸

راهی برای دوستی ...

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۴ اسفند ۹۸

پول رو پول !

گزارش بازار امروزسه شنبه ۱۳اسفند ۹۸

شور شیرین !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۲اسفند ۹۸

رفتیم و برگشتیم ... !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۱اسفند ۹۸

شلیک به کرونا !

گزارش بازار امروزشنبه ۱۰ اسفند ۹۸

تب سرد !!

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۷ اسفند ۹۸

پول پارتی!

گزارش بازار امروز سه شنبه ۶ اسفند ۹۸

اسفند شیرین !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۵ اسفند۹۸

ما بودیم ؛بازار مثبت شاخص ۵۰۰ !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۴ اسفند ۹۸

کشتی نوح و قله ۵۰۰ هزار !

گزارش بازارامروز شنبه ۳ اسفند ۹۸

یک برگشت بی نظیر!

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸

بهمن ، خوشحال رفت !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸

از سرماخوردگی نترس!

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸

ضیافت دلاری ها !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۷بهمن ۹۸

پاس گل دلار نیما !

گزارش بازارامروزشنبه ۲۶ بهمن ۹۸

بد اخلاق

گزارش بازارچهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۸

افتاب پس از سرما !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۱بهمن ۹۸

ریزشی که ترس نداشت !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۰ بهمن ۹۸

دست به دست !

گزارش بازارامروز شنبه ۱۹بهمن ۹۸

یه چُرت کوچولو !؟

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۶ بهمن ۹۸

چهارشنبه شیرین ...

گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۵بهمن ۹۸

چالش های هات مانی !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۸

میچرخی و پاکوبان ، رقصنده میدانی

گزارش بازاریکشنبه ۱۳بهمن ۹۸

پول هست !

گزارش بازار شنبه ۱۲بهمن ۹۸

کرونا ؛ترس یا بهانه ؟!

گزارش بازارامروزسه شنبه ۸ بهمن ۹۸

جشن ۱ میلیونی !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۷ بهمن ۹۸

معکوس شگفت آنگیز !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۶ بهمن ۹۸

جدال در ۴۲۰ !

گزارش بازارامروز شنبه ۵بهمن ۹۸

پول و بازهم پول !

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲بهمن ۹۸

چک افسری جریان پول !

گزارش بازارامروزسه شنبه ۱بهمن ۹۸

جنگ پول و گزارش !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۳۰ دی ۹۸

دست به دست !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۹دی۹۸

اصلاحات ساعتی !

گزارش بازار یک روز تاریخی !

ضیافت ۴۰۰ کُشی !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۵دی ۹۸

۴۰۰ اماده باش !

گزارش بازارامروزسه شنبه ۲۴ دی۹۸

لب ۴۰۰ !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۳ دی۹۸

چاله ای که ۳ روزه پر شد!

گزارش بازار امروزیکشنبه ۲۲ دی۹۸

که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند!

گزارش بازارامروز شنبه ۲۱ دی ۹۸

قفل ، مثبت اما دلگیر ...

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۱۸ دی۹۸

پایان هفته دراماتیک !

گزارش بازار یک روز تلخ دیگر …

با سوز بخون ننه سرما !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۵دی۹۸

عجب جون سختی ام من که...

گزارش یک روز تلخ …

خون سردار ؛ خاک سرخ ...

گزارش بازار امروزچهارشنبه ۱۱دی ۹۸

سوپر واکنش بازار !

گزارش بازار امروز سه شنبه ۱۰ دی۹۸

دست لرزان فروش !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۹دی۹۸

بشنو از این محاسب ، عدد و شمار دیگر ...

گزارش بازارامروز یکشنبه ۸دی۹۸

نیمه اول فروشنده ! نیمه دوم خریدار!

گزارش بازارامروز شنبه ۷دی۹۸

از کدال تا دلار ، از نفت تا سیاست !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۴دی۹۸

پولبک ،اصلاح یا توقف !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۳دی ۹۸

لبخند بعد از توفان !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۲دی ۹۸

هیجان در ۳۶۰!

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱دی۹۸

گرمای ننه سرما!

گزارش بازارامروزشنبه آخرین روز پاییز ۹۸ !

پاییز! آغازی تلخ و پایانی شیرین !

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲۷آذر۹۸

۳۵۰ رسیدیم ؛ خون دلها خورده ایم ...

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۶ آذر۹۸

خوش سلیقه ها!

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۵آذر۹۸

درجا ؛ رقص پا !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۴آذر۹۸

ریکاوری در رشد !

گزارش بازار امروز شنبه ۲۳آذر ۹۸

هایپر شنبه !

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۲۰ آذر۹۸

نبرد دلاری !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۹ آذر۹۸

دوباره هیجان بازی !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۸آذر۹۸

همه به پیش !!

گزارش بازارامروز یکشنبه ۱۷آذر۹۸

رقص در ۳۳۰ هزار !

گزارش بازارامروز شنبه ۱۶آذر۹۸

درخشش آذرخانوم !

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۱۳آذر۹۸

روی خوش خبرها یا ... !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۲آذر۹۸

ویوا کامبک !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۱آذ ر۹۸

کارزار ۳۲۰!