هرچه مرتبط است با ‘گزارش بازار’


گزارش بازارچهارشنبه ۵اردیبهشت ۹۷

چو تخته پاره بر موج سیاست ...

گزارش بازارسه شنبه ۴ اردیبهشت ۹۷

بوی ناپلئونی ؟!

گزارش بازاردوشنبه ۳ اردیبهشت ۹۷

فکراتو بکن !

گزارش بازار یکشنبه ۲اردیبهشت ۹۷

گریه های بازار ...

گزارش بازار شنبه ۱ اردیبهشت ۹۷

تولدی از دل اردیبهشت

گزارش بازار چهارشنبه ۲۹فروردین ۹۷

فروردین تلخ گذشت ...

گزارش بازار سه شنبه ۲۸ فروردین ۹۷

خوابیدی بدون لالایی و قصه ...

گزارش بازاردوشنبه ۲۷فروردین ۹۷

فاز ابهام ، فاز فروش

گزارش بازاریکشنبه ۲۶ فروردین ۹۷

ابهام و ترس !

گزارش بازار چهارشنبه ۲۲ فروردین ۹۷

چک اول و چک دوم !

گزارش بازار سه شنبه ۲۱فروردین ۹۷

سورپرایز آخر شبی !!

گزارش بازاردوشنبه ۲۰ فروردین ۹۷

سر مستی دلاری ها !

گزارش بازاریکشنبه۱۹ فروردین سال ۹۷

فردوسی عروسیه ؛حافظ ...

گزارش بازارشنبه۱۸ فروردین سال ۹۷

آه از این حال بد ...

گزارش بازارچهار شنبه۱۵ فروردین سال ۹۷

زنگ پایان تعطیلات !!

گزارش بازارسه شنبه ۱۴ فروردین ۹۷

چوبی با روکش طلا

گزارش بازارچهار شنبه ۸ فروردین سال ۹۷

رقص شمشیر فولادی ها!

گزارش بازارسه شنبه ۷ فروردین سال ۹۷

۳گانه ی رشد!

گزارش بازاردوشنبه ۶ فروردین سال ۹۷

دلار بازی !

گزارش بازاریکشنبه ۵ فروردین اولین روز سال ۹۷

آغازی خوب اما مردد...

گزارش بازاردوشنبه آخرین روز سال ۹۶

و تمام ! خسته نباشی دلاور

گزارش بازاریکشنبه۲۷اسفند ۹۶

نرم نرمک میرسد آخر بهار!

گزارش بازارشنبه۲۶اسفند ۹۶

در روزهای آخر اسفند ...

گزارش بازارچهارشنبه۲۳ اسفند ۹۶

پلاسکو های آخر سال!

گزارش بازارسه شنبه ۲۲ اسفند ۹۶

نفس های آخر سال !

گزارش بازاردوشنبه ۲۱ اسفند ۹۶

واکنش سریع !

گزارش بازاریکشنبه ۲۰ اسفند ۹۶

یکشنبه های خون ریز!

گزارش بازارشنبه ۱۹ اسفند ۹۶

روزها قاتلمن !

گزارش بازارچهار شنبه ۱۶ اسفند ۹۶

خکاوه!قیصر بازار!!!

گزارش بازارسه شنبه ۱۵ اسفند ۹۶

بلوک بازی آخر سالی !

گزارش بازاردوشنبه ۱۴ اسفند ۹۶

چک افسری!

گزارش بازاریکشنبه ۱۳ اسفند ۹۶

تک خال خودرویی !

گزارش بازارشنبه ۱۲ اسفند ۹۶

فشار بازار افتاد ...

گزارش بازارچهارشنبه ۹ اسفند ۹۶

آمدیم زیر ۹۸ هزار

گزارش بازارسه شنبه ۸ اسفند ۹۶

غایبان بزرگ !

گزارش بازاردوشنبه ۷ اسفند ۹۶

گوشه چشم !

چشم انداز بازار دوشنبه ۷ اسفند ۹۶


گزارش بازاریکشنبه ۶ اسفند ۹۶

سرد شدی درد شدی سوختم و ساختم !

گزارش بازارشنبه ۵ اسفند ۹۶

شمشیر زن یک دست !

گزارش بازارچهارشنبه ۲ اسفند ۹۶

راند آخر !

گزارش بازاردوشنبه ۳۰ بهمن ۹۶

نه این قرارمون نبود ...

گزارش بازاریکشنبه ۲۹ بهمن ۹۶

دست های یخ زده !

گزارش بازارشنبه ۲۸ بهمن ۹۶

فرار موقت ...

گزارش بازارچهار شنبه ۲۵ بهمن ۹۶

لبخند نرم در روزعشاق!

گزارش بازارسه شنبه ۲۴ بهمن ۹۶

بازار منتظر دو رویداد ...

گزارش بازاردوشنبه ۲۳ بهمن ۹۶

چون کشتی بی لنگر ...

گزارش بازارشنبه ۲۱ بهمن ۹۶

خبرهای بد قطار قطار !

گزارش بازارچهار شنبه ۱۸ بهمن ۹۶

ویراژ با پلاک جعلی!

گزارش بازارسه شنبه ۱۷ بهمن ۹۶

مزد ترس

گزارش بازاردوشنبه ۱۶بهمن ۹۶

دوباره ۹۸ ؛دوباره خودرو !!

گزارش بازاریکشنبه ۱۵بهمن ۹۶

مثبت یواشکی

گزارش بازارشنبه ۱۴بهمن ۹۶

پل های معلق بازار !

گزارش بازارچهار شنبه ۱۱بهمن ۹۶

یازده یازده !

گزارش بازارسه شنبه ۱۰بهمن ۹۶

بیابان را سراسر مه گرفته !

گزارش بازاردوشنبه ۹ بهمن ۹۶

روی بازار زیاد بود !

گزارش بازار یکشنبه ۸ بهمن ۹۶

نقطه انجماد!

گزارش بازار شنبه ۷ بهمن ۹۶

شنبه بی انگیزه !

گزارش بازار چهارشنبه ۴ بهمن ۹۶

دو قدم مانده که شاخص به ثریا برود!

گزارش بازار سه شنبه ۳ بهمن ۹۶

اشاره دلار،چشمک کدال

گزارش بازار دوشنبه ۲ بهمن ۹۶

اولین خنده بهمنی!

گزارش بازار یکشنبه ۱ بهمن ۹۶

بهمن ؛خونین آغاز شد !

گزارش بازار شنبه ۳۰ دی ۹۶

دنبال بهانه برای منفی شدن ؟!

گزارش بازارچهار شنبه ۲۷ دی ۹۶

آتش بازی بزرگان ؟!

گزارش بازارسه شنبه ۲۶ دی ۹۶

دومینوی کدالی!

گزارش بازاردوشنبه ۲۵ دی ۹۶

آماده برای حمله به ۱۰۰!

گزارش بازاریکشنبه ۲۴ دی ۹۶

شوک تلگرامی ،خبرهای کدالی

گزارش بازارشنبه ۲۳ دی ۹۶

لبخند مصنوعی

گزارش بازارچهار شنبه ۲۰ دی ۹۶

پاشو نفس بریده !

گزارش بازارسه شنبه ۱۹ دی ۹۶

مریض حالی ...

گزارش بازاردوشنبه ۱۸دی ۹۶

اشک و لبخند بازار

گزارش بازار یکشنبه ۱۷دی ۹۶

دست سرد بازار !

گزارش بازار شنبه ۱۶دی ۹۶

عبور از بحران ؟!

گزارش بازار چهار شنبه ۱۳دی ۹۶

پس از دلار !!

گزارش بازار سه شنبه ۱۲دی ۹۶

پولی که میترسد!

گزارش بازار دوشنبه ۱۱دی ۹۶

پرواز با ترس و احتیاط

گزارش بازار یکشنبه ۱۰دی ۹۶

اصلاح سیاست زده !

گزارش بازار شنبه ۹دی ۹۶

بهانه های اصلاح گازانبری بازار !

گزارش بازار چهار شنبه ۶دی ۹۶

مسیر خاص اصلاح !

گزارش بازار سه شنبه ۵ دی ۹۶

استراحت گاو های وحشی !

گزارش بازار دوشنبه ۴دی ۹۶

مارو پله بازار!

گزارش بازار یکشنبه ۳دی ۹۶

۳ قدم تا ۱۰۰

گزارش بازار شنبه ۲ دی ۹۶

زمستون خدا گرمه دمش گرم !

گزارش بازار چهار شنبه ۲۹ آذر ۹۶

جوجه های تپل آخر پاییز !

گزارش بازار سه شنبه ۲۸ آذر ۹۶

صندلی بازی و سیمان !

گزارش بازار دوشنبه ۲۷ آذر ۹۶

ویراژ در مسیر اصلاح !

گزارش بازار یکشنبه ۲۶ آذر ۹۶

کندلی برای نفس کشیدن !

گزارش بازار شنبه ۲۵ آذر ۹۶

سریع،خشن پرهیجان !

گزارش بازار چهار شنبه ۲۲ آذر ۹۶

بالای بالا !!

گزارش بازار سه شنبه ۲۱ آذر ۹۶

میخندی؟! بفکر باش!!

گزارش بازار دوشنبه ۲۰ آذر ۹۶

موج های مخلوط !

گزارش بازار یکشنبه ۱۹ آذر ۹۶

بودجه بازی !

گزارش بازار شنبه ۱۸ آذر ۹۶

بازار ؛فسنجان تازه عروس!

گزارش بازار سه شنبه ۱۴آذر ۹۶

آش شله قلم کار !

گزارش بازار دوشنبه ۱۳آذر ۹۶

تاج و تیغ !

گزارش بازار یکشنبه ۱۲آذر ۹۶

ریزش بزرگان !

گزارش بازار شنبه ۱۱آذر ۹۶

بازار چُرتی

گزارش بازار چهار شنبه ۸آذر ۹۶

استراحت ...

گزارش بازار سه شنبه ۷آذر ۹۶

گمانه زنی از جنس پول!

گزارش بازار یکشنبه ۵آذر ۹۶

آتش سرد ...

گزارش بازار شنبه ۴آذر ۹۶

سلام برخورشید !!!

گزارش بازار چهار شنبه ۱آذر ۹۶

پرواز در آغاز آذر!

گزارش بازار سه شنبه ۳۰ آبان ۹۶

نفتی نشی !نفتی نشی !

گزارش بازار دوشنبه ۲۹ آبان ۹۶

پالایش و دیگر هیچ !

گزارش بازار شنبه ۲۷ آبان ۹۶

آتش بازی در قله ۸۸هزار!

گزارش بازارچهار شنبه ۲۴ آبان ۹۶

تاچ ۸۸ هزار !

گزارش بازارسه شنبه ۲۳ آبان ۹۶

مسیرهای کندرو!

گزارش بازاردوشنبه ۲۲ آبان ۹۶

دلهایی که لرزید!

گزارش بازاریکشنبه ۲۱ آبان ۹۶

نیم نگاه دلاری ...

گزارش بازارشنبه ۲۰ آبان ۹۶

بی حالی و بی پولی !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۷ آبان ۹۶

پای پیاده !

گزارش بازار سه شنبه ۱۶ آبان ۹۶

نفت و تیغ دو سر!

گزارش بازار دوشنبه ۱۵ آبان ۹۶

پاتیناژ روی نیم سانت یخ !

گزارش بازار یکشنبه ۱۴ آبان ۹۶

ویراژ در جاده مخصوص !

گزارش بازار شنبه ۱۳ آبان ۹۶

مصلحت مثبت اندیشی !

گزارش بازار چهارشنبه ۱۰ آبان ۹۶

کاتسا کشی !

گزارش بازار سه شنبه ۹ آبان ۹۶

پول هست !

گزارش بازار دوشنبه ۸ آبان ۹۶

استراحت بین راهی !

گزارش بازار یکشنبه ۷ آبان ۹۶

بازار و بوی شیرین دلار!

گزارش بازار شنبه ۶ آبان ۹۶

روزهای نفتی و دلاری !

گزارش بازارچهار شنبه ۳آبان ۹۶

دوباره کدال !

گزارش بازارسه شنبه ۲ آبان ۹۶

موج های بنیادی!

گزارش بازاردوشنبه ۱ آبان ۹۶

شب کدالی صبح بیحالی!

گزارش بازاریکشنبه ۳۰ مهر ۹۶

خفگی اکسیژن تعدیل ها!

گزارش بازارشنبه ۲۹ مهر ۹۶

اتش نفتی ها ، سختی فولادی ها !

گزارش بازارچهار شنبه ۲۶ مهر ۹۶

فندک تب دار نفتی ها!

گزارش بازار سه شنبه ۲۵ مهر ۹۶

روزهای کدالی!

گزارش بازار دوشنبه ۲۴ مهر ۹۶

گل های فلزی !

گزارش بازار یکشنبه ۲۳مهر ۹۶

کم حجم و بی هیجان !

گزارش بازار شنبه ۲۲مهر ۹۶

آتش بس موقت !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۹مهر ۹۶

تماشاچیان سیاست !

گزارش بازارسه شنبه ۱۸ مهر ۹۶

تله ترس !

گزارش بازار دوشنبه ۱۷ مهر ۹۶

آرامش قبل توفان یا بعدتوفان ؟

گزارش بازار یکشنبه ۱۶ مهر ۹۶

هوام دوباره پسه !

گزارش بازار شنبه ۱۵ مهر ۹۶

پیتزا مخلوط خبرها !

گزارش بازارچهار شنبه ۱۲ مهر ۹۶

هوای سرد و معتدل!

گزارش بازارسه شنبه ۱۱ مهر ۹۶

ایستاده در غبار!

گزارش بازار دوشنبه ۱۰ مهر ۹۶

زخمه برجام و جاروبرقی های وب !

گزارش بازار چهارشنبه ۵ مهر ۹۶

هنوز پول هست !

گزارش بازار سه شنبه ۴ مهر ۹۶

سکوت و تماشا !

گزارش بازار دوشنبه ۳ مهر ۹۶

دوباره کدال !

گزارش بازار یکشنبه ۲ مهر ۹۶

آغاز سرد پاییز !

گزارش بازار شنبه ۱ مهر ۹۶

اول مهر بی مهر!

گزارش بازار چهار شنبه ۲۹ شهریور ۹۶

گودبای سامر شیرین !

گزارش بازار سه شنبه ۲۸ شهریور ۹۶

ته مانده های شیرین تابستان !

گزارش بازار دوشنبه ۲۷ شهریور ۹۶

رگ خواب بیدار شد

گزارش بازار یکشنبه ۲۶ شهریور ۹۶

رسیدیم ۸۴ !

گزارش بازار شنبه ۲۵ شهریور ۹۶

به هفته آخر تابستان رسیدیم !

گزارش بازارچهار شنبه ۲۲ شهریور ۹۶

یه نیمه خودرو ،یه نیمه پالایش !

گزارش بازار سه شنبه ۲۱ شهریور ۹۶

تسویه های نرم !

گزارش بازار دوشنبه ۲۰ شهریور ۹۶

لبخند باچشمک جهانی ...

گزارش بازار یکشنبه ۱۹ شهریور ۹۶

بهانه های ریزش ...

گزارش بازار چهار شنبه ۱۵ شهریور ۹۶

شروع خون ریزی شهریوری !

گزارش بازار سه شنبه ۱۴ شهریور ۹۶

لبخند شاخص،نگاه بازار !

گزارش بازار دوشنبه ۱۳ شهریور ۹۶

شور شیرین پالایشی !

گزارش بازار یکشنبه ۱۲ شهریور ۹۶

۱۲ روز احتیاط !

گزارش بازار شنبه ۱۱ شهریور ۹۶

صدای خفیف بازار

گزارش بازارچهار شنبه ۸ شهریور ۹۶

قربانی شیرین !

گزارش بازارسه شنبه ۷شهریور ۹۶

بازار به رنگ فولاد و فلزات!

گزارش بازاردوشنبه ۶شهریور ۹۶

لمس ۸۳ !

گزارش بازاریکشنبه ۵شهریور ۹۶

بازار تحلیل محور !

گزارش بازارشنبه ۴شهریور ۹۶

شنبه شیرین شهریور!

گزارش بازارچهار شنبه ۱شهریور ۹۶

بی اعتنا به نرخ سود !

گزارش بازارسه شنبه ۳۱مرداد ۹۶

شوک نرخ سود !

گزارش بازاردوشنبه ۳۰مرداد ۹۶

پنچری ریز بازار !

گزارش بازاریکشنبه ۲۹مرداد ۹۶

بازار و وزیر جدید !

گزارش بازارشنبه ۲۸مرداد ۹۶

بند بازی در ۸۲ هزار !

گزارش بازارچهار شنبه ۲۵مرداد ۹۶

دوپینگ با روی و مس !

گزارش بازارسه شنبه ۲۴مرداد ۹۶

آغاز ماراتن کابینه !

گزارش بازاردوشنبه ۲۳مرداد ۹۶

بیحالی بازار

گزارش بازاریکشنبه ۲۲مرداد ۹۶

فشار فروشنده ها !

گزارش بازارشنبه ۲۱مرداد ۹۶

نیم خیز پالایشی ها !

گزارش بازارچهار شنبه ۱۸مرداد ۹۶

گرمای کوره ها در بازار !

گزارش بازارسه شنبه ۱۷مرداد ۹۶

ناخدا کرباسیان !

گزارش بازاردوشنبه ۱۶مرداد ۹۶

بازار شوک لازم !

گزارش بازاریکشنبه ۱۵مرداد ۹۶

دولت۱۲،آغازی معتدل در چله تابستان !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۱مرداد ۹۶

غروب ۱۱ و طلوع ۱۲!

گزارش بازار سه شنبه ۱۰مرداد ۹۶

نگاه به کابینه !

گزارش بازار دو شنبه ۹مرداد ۹۶

خوش بینی های شیرین !

گزارش بازار یکشنبه ۸مرداد ۹۶

تعدیل های ته دیگ شده !

گزارش بازار شنبه ۷مرداد ۹۶

سکته موقت

گزارش بازار چهارشنبه ۴مرداد ۹۶

ایستاده در غبار !

گزارش بازار سه شنبه ۳مرداد ۹۶

برگشت بزرگان !

گزارش بازار دوشنبه ۲مرداد ۹۶

سلام کوتاه به ۸۱

گزارش بازار یکشنبه ۱مرداد ۹۶

مرداد و برگشت رفقا !

گزارش بازار شنبه ۳۱ تیر ۹۶

پرواز با بال آهنی

گزارش بازارچهار شنبه ۲۸ تیر ۹۶

آتش بازی کدالی !

گزارش بازارسه شنبه ۲۷ تیر ۹۶

صدای پای رونق؟!

گزارش بازاردوشنبه ۲۶تیر ۹۶

موج داغ فولادی ها!

گزارش بازاریکشنبه ۲۵ تیر ۹۶

آغاز زنگ مجامع ...

گزارش بازارشنبه ۲۴ تیر ۹۶

بهانه های شیرین !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۱ تیر ۹۶

بازار با طعم کدالی!

گزارش بازارسه شنبه ۲۰ تیر ۹۶

مهندس!چرا بنزین تموم شد؟!

گزارش بازاردوشنبه ۱۹ تیر ۹۶

شیرهای خفته بیدار شدند؟!

گزارش بازاریکشنبه ۱۸ تیر ۹۶

صندلی بازی و نوبت خودرو !

گزارش بازارشنبه ۱۷ تیر ۹۶

بنزین برای آتش سرد ؟!

گزارش بازارچهار شنبه ۱۴ تیر ۹۶

شورشیرین !

گزارش بازار سه شنبه ۱۳ تیر ۹۶

سکوت بزرگان ، فریاد بره ها!

گزارش بازار دوشنبه ۱۲ تیر ۹۶

هجوم ریزسهم ها !

گزارش بازار یکشنبه ۱۱ تیر ۹۶

باغ بی حجمی !

گزارش بازار شنبه ۱۰ تیر ۹۶

مثبت با چاشنی اعتراض !