هرچه مرتبط است با ‘گزارش بازار’


گزارش بازاردوشنبه ۱۱ فروردین ۹۹

لبخند آخر تعطیلات !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹

فوران پول !

گزارش بازار امروزشنبه ۹فروردین ۹۹

بهار تالار!

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۶ فروردین ۹۹

حمله گازانبری به فروشنده ها !

گزارش بازاراولین روزکاری سال ۹۹

وزن کشی زشت و زیبا !

گزارش بازار امروز آخرین روز سال ۹۸

۹۸ ؛ سبز آمد و سبز رفت !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۷ اسفند ۹۸

چهارشنبه سوری جهانی ها !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸

روز سبز در جهنم جهانی ها!

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۵ اسفند ۹۸

نبرد درتنگه ۵۰۰ هزار!

گزارش بازار امروزشنبه ۲۴ اسفند ۹۸

کرونا زدگی !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۲۱اسفند ۹۸

آخر هفته های ترسناک !

گزارش بازار امروزسه شنبه ۲۰اسفند ۹۸

بگو برمیگردی ؟!

گزارش بازارامروز دوشنبه ۱۹ اسفند ۹۸

آه ناظر و آتش نفت !

گزارش بازار امروز شنبه ۱۷ اسفند ۹۸

راهی برای دوستی ...

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۴ اسفند ۹۸

پول رو پول !

گزارش بازار امروزسه شنبه ۱۳اسفند ۹۸

شور شیرین !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۲اسفند ۹۸

رفتیم و برگشتیم ... !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۱اسفند ۹۸

شلیک به کرونا !

گزارش بازار امروزشنبه ۱۰ اسفند ۹۸

تب سرد !!

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۷ اسفند ۹۸

پول پارتی!

گزارش بازار امروز سه شنبه ۶ اسفند ۹۸

اسفند شیرین !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۵ اسفند۹۸

ما بودیم ؛بازار مثبت شاخص ۵۰۰ !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۴ اسفند ۹۸

کشتی نوح و قله ۵۰۰ هزار !

گزارش بازارامروز شنبه ۳ اسفند ۹۸

یک برگشت بی نظیر!

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۳۰ بهمن ۹۸

بهمن ، خوشحال رفت !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸

از سرماخوردگی نترس!

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۸ بهمن ۹۸

ضیافت دلاری ها !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۷بهمن ۹۸

پاس گل دلار نیما !

گزارش بازارامروزشنبه ۲۶ بهمن ۹۸

بد اخلاق

گزارش بازارچهارشنبه ۲۳ بهمن ۹۸

افتاب پس از سرما !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۱بهمن ۹۸

ریزشی که ترس نداشت !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۰ بهمن ۹۸

دست به دست !

گزارش بازارامروز شنبه ۱۹بهمن ۹۸

یه چُرت کوچولو !؟

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۱۶ بهمن ۹۸

چهارشنبه شیرین ...

گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۵بهمن ۹۸

چالش های هات مانی !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۴ بهمن ۹۸

میچرخی و پاکوبان ، رقصنده میدانی

گزارش بازاریکشنبه ۱۳بهمن ۹۸

پول هست !

گزارش بازار شنبه ۱۲بهمن ۹۸

کرونا ؛ترس یا بهانه ؟!

گزارش بازارامروزسه شنبه ۸ بهمن ۹۸

جشن ۱ میلیونی !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۷ بهمن ۹۸

معکوس شگفت آنگیز !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۶ بهمن ۹۸

جدال در ۴۲۰ !

گزارش بازارامروز شنبه ۵بهمن ۹۸

پول و بازهم پول !

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲بهمن ۹۸

چک افسری جریان پول !

گزارش بازارامروزسه شنبه ۱بهمن ۹۸

جنگ پول و گزارش !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۳۰ دی ۹۸

دست به دست !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۲۹دی۹۸

اصلاحات ساعتی !

گزارش بازار یک روز تاریخی !

ضیافت ۴۰۰ کُشی !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۵دی ۹۸

۴۰۰ اماده باش !

گزارش بازارامروزسه شنبه ۲۴ دی۹۸

لب ۴۰۰ !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۳ دی۹۸

چاله ای که ۳ روزه پر شد!

گزارش بازار امروزیکشنبه ۲۲ دی۹۸

که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند!

گزارش بازارامروز شنبه ۲۱ دی ۹۸

قفل ، مثبت اما دلگیر ...

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۱۸ دی۹۸

پایان هفته دراماتیک !

گزارش بازار یک روز تلخ دیگر …

با سوز بخون ننه سرما !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۵دی۹۸

عجب جون سختی ام من که...

گزارش یک روز تلخ …

خون سردار ؛ خاک سرخ ...

گزارش بازار امروزچهارشنبه ۱۱دی ۹۸

سوپر واکنش بازار !

گزارش بازار امروز سه شنبه ۱۰ دی۹۸

دست لرزان فروش !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۹دی۹۸

بشنو از این محاسب ، عدد و شمار دیگر ...

گزارش بازارامروز یکشنبه ۸دی۹۸

نیمه اول فروشنده ! نیمه دوم خریدار!

گزارش بازارامروز شنبه ۷دی۹۸

از کدال تا دلار ، از نفت تا سیاست !

گزارش بازارامروز چهارشنبه ۴دی۹۸

پولبک ،اصلاح یا توقف !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۳دی ۹۸

لبخند بعد از توفان !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۲دی ۹۸

هیجان در ۳۶۰!

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱دی۹۸

گرمای ننه سرما!

گزارش بازارامروزشنبه آخرین روز پاییز ۹۸ !

پاییز! آغازی تلخ و پایانی شیرین !

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲۷آذر۹۸

۳۵۰ رسیدیم ؛ خون دلها خورده ایم ...

گزارش بازارامروز سه شنبه ۲۶ آذر۹۸

خوش سلیقه ها!

گزارش بازارامروزدوشنبه ۲۵آذر۹۸

درجا ؛ رقص پا !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۴آذر۹۸

ریکاوری در رشد !

گزارش بازار امروز شنبه ۲۳آذر ۹۸

هایپر شنبه !

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۲۰ آذر۹۸

نبرد دلاری !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۹ آذر۹۸

دوباره هیجان بازی !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۸آذر۹۸

همه به پیش !!

گزارش بازارامروز یکشنبه ۱۷آذر۹۸

رقص در ۳۳۰ هزار !

گزارش بازارامروز شنبه ۱۶آذر۹۸

درخشش آذرخانوم !

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۱۳آذر۹۸

روی خوش خبرها یا ... !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۲آذر۹۸

ویوا کامبک !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۱آذ ر۹۸

کارزار ۳۲۰!

گزارش بازارامروز یکشنبه ۱۰اذر۹۸

شور شیرین پاییزی !

گزارش بازار امروز شنبه ۹ آذر ۹۸

جوجه سبز پاییزی !

گزارش بازار امروزچهارشنبه ۶آذر۹۸

موج ورود ؟!

گزارش بازارامروز سه شنبه ۵آذر ۹۸

جنگ در ۳۱۰ هزار !

گزارش بازارامروز دوشنبه ۴آذر۹۸

آشتی پول با بازار!

گزارش امروز بازار یکشنبه ۳آذر۹۸

حال خوش !

گزارش بازار امروز شنبه ۲آذر۹۸

آبان تلخ رفت؛ آذر با رشد آمد !

گزارش بازار سه شنبه ۲۸آبان ۹۸

آبان نیمه تعطیل و کم حجم ...

گزارش بازار دوشنبه ۲۵ آبان ۹۸

همچنان قطع !

گزارش بازار یکشنبه ۲۶ آبان ۹۸

پرتاب به عصر قدیم ...

گزارش بازار شنبه ۲۵ آبان ۹۸

حکم لازم ؛ آرامش

گزارش بازارچهارشنبه ۲۲آبان ۹۸

چشمک دلبرانه دلار!

گزارش بازارسه شنبه ۲۱آبان ۹۸

گاهی خنده گاهی گریه !

گزارش بازاردوشنبه ۲۰فروردین ۹۸

گل طلایی در وقت طلایی !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۱۹آبان ۹۸

منفی جسور !

گزارش بازار امروز شنبه ۱۸ آبان ۹۸

صبح خوشمزه !

گزارش بازارسه شنبه ۱۴آبان ۹۸

شیرین و غیرمنتظره !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۱۳آبان ۹۸

وقت سقوط من ،چتر نجات باش !!

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۲آبان ۹۸

طعم تند تجدید !

گزارش بازار امروز شنبه ۱۱آبان ۹۸

سرد و گرم های آبانی!

گزارش بازارچهارشنبه ۸آبان ۹۸

پایان هفته یکی بود یکی نبود !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۶آبان ۹۸

یکی زیر و دو تا رو !

گزارش بازار امروز شنبه ۴آبان ۹۸

منفی در هفته تق و لق!

گزارش بازارچهارشنبه ۱آبان ۹۸

کدال زدگی !

گزارش بازار سه شنبه ۳۰ مهر۹۸

مهر بی مهری رفت !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۲۹مهر۹۸

بندبازی روی ۳۰۰ !

گزارش بازاریکشنبه ۲۸مهر۹۸

زخم عمیق !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۴مهر۹۸

آتش بس !

گزارش سه شنبه سیاه بازار !

مثل باد سرد پاییز!

گزارش بازاردوشنبه ۲۲مهر۹۸

رد خون !

گزارش بازاریکشنبه ۲۱مهر۹۸

وسواس ۳۳۰ !

گزارش بازار شنبه ۲۰مهر۹۸

۹ هزار با شور بزرگان !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۷مهر۹۸

مورینیو به جای پروین !

گزارش بازارامروز سه شنبه ۱۶مهر۹۸

سه شنبه سگی !

گزارش بازاردوشنبه ۱۵مهر۹۸

مهر ،لبخند،تردید !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۱۴مهر۹۸

گلادیاتور های خسته !

گزارش بازارامروز شنبه ۱۳مهر۹۸

منفی ناجوانمردانه !

گزارش بازار امروز چهارشنبه ۱۰مهر۹۸

بازگشایی ملت ؛ ای ناجی من... !

گزارش بازارامروزسه شنبه ۹مهر۹۸

بدفهمی از تکرار تاریخ !

گزارش بازار امروز دوشنبه ۸مهر۹۸

تو فکر یه سقفم !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۷مهر۹۸

مرا بکش بالا!

گزارش بازار امروز شنبه ۶مهر۹۸

بند بازی در ۳۲۰!

گزارش بازارچهارشنبه ۳مهر ۹۸

چشم ها کدال و گوش ها نیویورک !

لحظه به لحظه بابازارامروز…(بخش دوم)


گزارش بازار امروز سه شنبه ۲مهر۹۸

هیجان بورس بازی!

گزارش بازار دوشنبه ۱مهر۹۸

خروش اول مهر !

گزارش بازارآخرین روز تابستان

تابستان طلایی رفت !

گزارش بازارشنبه ۳۰شهریور۹۸

فرار از بحران ؟!

گزارش بازارچهارشنبه ۲۷شهریور ۹۸

شوک ۸هزاری !

گزارش بازار امروزسه شنبه ۲۶شهریور۹۸

هوامو داشته باش !!

گزارش بازاردوشنبه ۲۵شهریور۹۸

جریانی به نام پول !

گزارش بازاریکشنبه ۲۴شهریور۹۸

تجدید شیرین !

گزارش بازارامروز شنبه ۲۳شهریور ۹۸

سلام ۳۰۰ !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۰شهریور ۹۸

پایکوبی از رفتن آقای سیبیل !

گزارش بازاریکشنبه ۱۷ شهریور۹۸

سبز عاشورایی !

گزارش بازار امروزشنبه ۱۶شهریور۹۸

۶ قدم تا دروازه ۳۰۰ !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۳شهریور۹۸

چهارشنبه سوری شهریوری !

گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۲شهریور۹۸

لبخند محتاطانه !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۱شهریور۹۸

چی شد ؟ چرا شد؟!

گزارش بازاریکشنبه ۱۰شهریور۹۸

سربلند از آزمون ؟!

گزارش بازارشنبه ۹شهریور۹۸

شنبه شش گیر شده !

گزارش بازارچهارشنبه ۶شهریور ۹۸

کامبک تمیز !

گزارش بازارسه شنبه ۵شهریور ۹۸

یک چرت بین راهی !

گزارش بازاردوشنبه ۴شهریور۹۸

پاس سیاست ، گل بازار !

گزارش بازارامروزیکشنبه ۳شهریور ۹۸

پازل پیچیده بازار !

گزارش بازار امروزشنبه ۲شهریور ۹۸

شهریور ؛ شیرین آغاز شد... !

گزارش بازار آخرین روز مرداد !

مرداد داغ رفت !

گزارش بازار دوشنبه ۲۸مرداد ۹۸

سبز سیّدی !

گزارش بازار یکشنبه ۲۷مرداد ۹۸

چشم به ماهانه !

گزارش بازارشنبه ۲۶مرداد ۹۸

نیش ترمز !؟!

گزارش بازارچهارشنبه ۲۳مرداد ۹۸

از ۲۶۰ هم رد شدیم !

گزارش بازار سه شنبه ۲۲مرداد ۹۸

آماده باش پرش ؟!

گزارش بازاریکشنبه ۲۰مرداد ۹۸

لبخند قربانی !!

گزارش بازارچهارشنبه ۱۶ مرداد ۹۸

چشمک بزن دوباره !

گزارش بازار امروز سه شنبه ۱۵مرداد ۹۸

یار کشی وسط تابستان !

گزارش بازارامروزدوشنبه ۱۴مرداد ۹۸

ریز موج قایق های کوچک !

گزارش بازار امروز یکشنبه ۱۳ مرداد ۹۸

پرش گرم در هوای سرد !

گزارش بازارشنبه ۱۲مرداد ۹۸

بی تفاوت به جبهه جهانی ها !

گزارش بازار امروزچهارشنبه ۹مرداد ۹۸

تو فکر یک سقفم ؟!

گزارش بازارسه شنبه ۸مرداد ۹۸

نبرد طرز فکر ها !

گزارش بازار دوشنبه ۷مرداد ۹۸

رفیق بی کلک کدال !

گزارش بازاریکشنبه ۶مرداد ۹۸

دنبال چه میگردی ؟!

گزارش بازار شنبه ۵مرداد ۹۸

موج آخر !

گزارش بازارامروزچهارشنبه ۲مرداد ۹۸

آه این دل دل زدن ...

گزارش بازار اولین روز مرداد !

خرما پزون بورسی !

گزارش بازارآخرین روز تیر۹۸ !

چشم به راند دوم !

گزارش بازاریکشنبه ۳۰ تیر۹۸

اینجا چراغی روشنه !

گزارش بازارشنبه ۲۹ تیر۹۸

سر دوراهی میشینم !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۶تیر۹۸

آتش بس !

گزارش بازار یک روزسخت !

رقص دست نرمت ای تبر بدست

گزارش بازاردوشنبه ۲۴تیر۹۸

ریز موج های رمز آلود !

گزارش بازارامروز یکشنبه ۲۳تیر۹۸

هنوز هم پر انرژی ام !

گزارش بازارشنبه ۲۲ تیر۹۸

نور بالا در ۲۵۰ هزار !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۹تیر۹۸

کاریکاتور های زشت و زیبا !

گزارش بازارسه شنبه ۱۸تیر۹۸

هجوم نخ اولی ها !

گزارش بازاردوشنبه ۱۷ تیر ۹۸

دوباره ۲۵۰ !

گزارش بازاریکشنبه ۱۶تیر۹۸

زندگی شیرین می شود ؟!

گزارش بازارشنبه ۱۵تیر۹۸

چراغ نیم سوز !

گزارش بازارچهارشنبه ۱۲تیر۹۸

برد در نیمه اول تیر !

گزارش بازارامروزسه شنبه ۱۱تیر۹۸

برگشت در وقت اضافه !

گزارش بازاردوشنبه ۱۰ تیر۹۸

خشن و جذاب !

گزارش بازاریکشنبه ۹تیر۹۸

ذوق بازار کور شد!

گزارش بازار چهارشنبه ۵تیر۹۸

دل شیر!

گزارش بازارسه شنبه ۴تیر۹۸

کم ارتفاع و شیرین !

گزارش بازاردوشنبه ۳تیر۹۸

هللو سامر لاکچری !

گزارش بازاریکشنبه ۲تیر۹۸

اولین حرارت تابستانی !

گزارش بازار۱تیر اول تابستان ۹۸ !

بازم تابستون اومد !!

گزارش بازار چهارشنبه آخرین روزکاری بهار ۹۸!

یکی به شدت ریسک ،به صخره ام کوبید !!

گزارش بازارسه شنبه ۲۸خرداد ۹۸

متری یازده و نیم !

گزارش بازار دوشنبه ۲۷خرداد ۹۸

یار دوازدهم بازار !!

گزارش بازر یکشنبه ۲۶خرداد ۹۸

چرخش قهرمانانه !

گزارش بازارشنبه ۲۵ خرداد ۹۸

دنده معکوسی هیجانی !

گزارش بازارچهارشنبه ۲۲خرداد ۹۸

تماشای سامورایی !

گزارش بازارسه شنبه ۲۱خرداد ۹۸

برد طلایی در نیمه دوم !

گزارش بازاردوشنبه ۲۰ خرداد ۹۸

چشم و گوش به خبرها !

گزارش بازاریکشنبه ۱۹ خرداد ۹۸

رفتم که رفتم !

گزارش بازارشنبه ۱۸ خرداد ۹۸

فرار از تله تحریم !

گزارش بازاردوشنبه ۱۳خرداد ۹۸

مردانه بردیم !

گزارش بازاریکشنبه ۱۲خرداد ۹۷

چشم به قله گوش به اخبار !

گزارش بازارشنبه ۱۱خرداد ۹۸

پاتک نفتی !

گزارش بازارچهارشنبه ۸خرداد ۹۸

ایستگاه تردید ...