هرچه مرتبط است با ‘کگل’


تحلیل تکنیکال کگل


در نماد کگل به …

در گروه سنگ آهن کگل کمی اصلاح کند و به قیمت های...

در نماد کگل با این …

به نظر در گروه سنگ آهن کگل گزارش بدی ...

در نماد کگل هم …

به نظر میرسد کگل هم گزارش خیلی خاصی...

تحلیل تکنیکال کگل


کگل در این که …

در مورد کگل دو بحث است اول این که...

کگل در بین این گروه …

از دی ما قرار بر رشد قیمت شمش و فولادی باشد ...

کگل هم در این …

کگل دیروز صف فروش بود به نظر سهم ...

در کگل به این …

در بازار به طور کلی کگل از نظر بنیادی...

در نماد کگل با این …

امروزبازار می تواند روی کگل شرایط خوبی را ...

کگل در بین سنگ آهنی ها …

حسی که فملی در گزارش خود دارد کگل نیز در گروه ...

شاهکار کگل …

کگل هم بالاخره گزارش ۳ ماهه را روی کدال گذاشت...

کگل در این شرایط …

در روزهای قبل روی دو گزارش خوب تاکیدکردیم...

در نماد کگل نیز …

زارش کچاد که رسید و مانع از افت قیمت سهم نشد...

کگل نیز امروز برای …

امروز سهم برای مجمع متوقف می شود...

در نماد کگل این گزارش …

در بازار گزارش کگل هم رسید مثل کچاد...

در کگل با این که …

ببنید سهم خوبی است و به نظر این قیمت ها...

در نماد کگل به …

سهم زمزمه تعدیل مثبت اش جدی شده است...

در نماد کگل …

گزارش اخر این سهم جالب بود و نشان از یک...

گزارش کگل به این که

واقعا این گروه یعنی گروه سنگ آهن هم...

در نماد کگل با خبرهای

در گروه سنگ اهن به نظر هم کچاد و هم کگل...

در نماد کگل با خبرهای

در گروه سنگ اهن به نظر هم کچاد و هم کگل...

در نماد کگل با خبرهای

در گروه سنگ اهن به نظر هم کچاد و هم کگل...

در نماد کگل با خبرهای

به افزایش سرمایه نزدیک می شویم...

در کگل با خبر

در این سهم خبر مجمع فوق العاده رسید...

کگل با این که

به نظر در این گروه یعنی گروه سنگ آهن این گزارش...

فضای خاص کگل با

هم کچاد و هم کگل تعدیلات خوبی دادند ولی...

در بازگشایی کگل …

کگل در حالی گزارش ماهانه را داده است که ...

و حالا نوبت کگل است …

بازی سنگ آهن ها به نظر با این گزارشات و این تب...

در هلدینگ های سنگ آهنی …

در بازار تعدیل کگل...

تحلیل تکنیکال کگل


درنماد کگل با این …

در این گروه به نظر کگل در منفی ها ...

تحلیل تکنیکال کگل


در نماد کگل نیز

در این سهم گزارش مرداد ماه واقعا خوب بود ...

در نماد کگل هم …

یکی دیگر از بهترین گزارش ها برای کگل بود ...

در نماد کگل

در این سهم انتظار ما از کگل کمی بیشتر بود ولی...

در گزارش کگل …

در کگل به نظر باید کمی بیشتر دقیق شد ...

در نماد های کچاد و کگل …

در این دو سهم گزارش ها خوب بوده...

در نماد کگل هم به …

در نماد کگل بازار سهم را خوب نمی خرد ولی...

در نماد کگل هم به …

در نماد کگل بازار سهم را خوب نمی خرد ولی...

در کگل و کچاد …

در مورد این سهم ها باید اذعان داشت...

سوپر گل کگل !

بی شک یکی از بهترین...

کگل با این …

در این سهم روند فروش بهتر شده ...

بازگشایی کگل با …

در مورد کگل دیروز هم نوشتیم...

بازگشایی کگل با …

در مورد کگل افزایش سرمایه...

کگل امروز برای …

بازهم صحبت از سنگ اهنی ها شد

کگل این روزها …

سهم این روزها صف مینشینند

کگل در مجمع با …

خبرهای خوبی در مجمع کگل بود...

در کگل با خبر …

در این سهم در ۱۲ ماهه...

در گزارش کگل نیز …

گزارش گل گهر هم رسیده است...

در نماد کگل …

باور کنید نمودار هم اشک میریزد....

کچاد و کگل به …

سهم بد عمل نکرده هر چند هنوز....

کگل با این …

باید باز شوند یا خیر....

در نماد کگل به …

افزایش سرمایه ....

كگل را در قيمت …

در بازار خبرمي رسد ...

در نماد كگل …

شرايط خاص كگل در قيمت

در كچاد و كگل …

زماني اين دو سهم...

بازگشايي كگل با …

رشد هزينه ها عاملي براي...

در نماد كچاد و كگل …

عاملي براي رشد سود انها...

در نماد كگل…

اثران روي وسپه و اميد ...

شرايط كگل …

خريد در قيمت هاي منفي ...

در صورت بازگشایی کگل …

قیمتی که می تواند با ...

مجمع گل گهر در …

خبرهایی که سهامداران در ...

کگل در حالی که می تواند …

از سوی دیگر شنیده می شود

کگل با خبر …

در این سهم سود ...

در نماد کگل …

خبری که شاید باعث...

کگل در حالی که با …

بااین حساب خرید در ...

کگل در حالی با …

امروز شرایط این سهم با روز های دیگر ...

در نماد گل گهر باید …

سه خبر باعث شد تا ...

کگل در شرایطی که …

دراین سهم شنیده می شود...

در نماد کگل با …


بازگشت موفق کگل …


شنیده ها از کگل با …


در نماد کگل با …


در نماد کگل با …


کگل با خبرهایی …


بازگشایی کگل ؟!


آخرین فرصت گل گهر …


در نماد کگل …


شرایط گل گهر …


بررسی اهداف میان مدت گل گهر


در نماد کگل …


خبرهای گل گهر در …


بحث اخیر در گل گهر …


با کگل چه کنیم …


شرایط کگل در …


سود احتمالی کگل …


توقف کگل …


شنیده ها از کگل …


شرایط گل گهر…..


شرایط پیش روی گل گهربا …


شنیده ها از گل گهر


خبرها از کگل …


در نماد کگل …


خبرهای خوب گل گهر …


گل گهر در شرایطی …