هرچه مرتبط است با ‘کگل’


کگل امروز بازمی شود ؟ً!

سهم امروز باز می شود مجمع خوبی را داشت...

کگل با این که …

در بین توقف های بازار امروز یک شرکت خاص وجود دارد ...

در نماد کگل به این …

در بین سنگ آهنی ها کگل این روزها...

کگل و شرایط این گروه …

به نظر باید منتظر گزارش های این گروه بود ولی...

کگل و سایر شرکت های …

در بین شرکت ها کگل باز می شود...

تحلیل بنیادی گل گهر (کگل)


کگل در گروه سنگ آهن …

با وجود نرخ خوب شمش گزارش کگل تقریبا ...

تحلیل تکنیکال کگل


کگل بعد از این که …

یکی از سهم های خاص گروه سنگ آهن کگل است...

کگل به این که …

در بین شرکت هایی که شرایط خوبی دارند...

کگل به این که …

در مورد کچاد مفصل صحبت کردیم حالا نوبت...

کگل با این که …

در بازار به نظر این سهم نیز گزارش خوبی در...

تحلیل تکنیکال کگل


کگل به این شکل …

در مورداین سهم به نظر میرسد بازار کمی...

در گزارش کگل …

کگل در گزارش خود خوش درخشید ...

در نماد کگل به این …

دیروز هم در مورد این سهم صحبت شد...

کگل یکی از …

انصافا این سهم یکی از به قیمت ترین سهم های...

کگل در این که …

کگل در بازار عرضه کننده زیاد دارد ولی...

شرایط کگل به این که …

کگل یکی از شرکت هایی است که...

در کگل با این که …

گزارش کگل خیلی خاص نبود ولی...

تحلیل بنیادی کگل


امروز بازگشایی کگل را در …

در گروه سنگ آهن بارها در ارزندگی کگل...

کگل امروز با این …

در مورد کگل سهم امروز متوقف می شود ...

کگل با این که …

در مورد کگل سهم در ۱۲ماهه حسابرسی...

گزارش خاص اقای گل !

کگل گزارش داد و به نظر گزارش خوبی است...

کگل در فضای بازار …

دیروز عجیب این سهم را فروختند...

کگل در صورتی که با …

تحولات افزایش سرمایه در سهم پیش می رود ...

تحلیل تکنیکال کگل


تحلیل تکنیکال کگل


کگل با این که …

در گروه سنگ اهن یکی از به قیمت ترین سهم ها...

کگل در این گروه …

بازار روز چهارشنبه تازه کگل را انگار کشف کرده بود...

در کگل با این که …

برخی عزیزان درخواست داشتند در گروه سنگ آهن...

کگل در این شرایط هم …

واقعا نمیدانیم بازار از کگل چه میخواهد ...

در نماد کگل به …

در نماد کگل ببنید سهم از هر نظر فاز های...

و در کگل با این …

یکی از بهترین گزارش ها را کگل داده...

کگل و به طور کلی گروه …

با گزارش خوب کگل و کچاد هر دو این سهم ها...

در نماد کگل نیز به این …

شایعات و شنیده هایی از هر دو نماد خبرها و پوشش...

کگل به این که …

در این سهم واقعا شرایط بنیادی باید...

در نماد کگل به این …

در مورد این سهم واقعا شرایط برای...

تحلیل تکنیکال کگل


در نماد کگل به …

در گروه سنگ آهن کگل کمی اصلاح کند و به قیمت های...

در نماد کگل با این …

به نظر در گروه سنگ آهن کگل گزارش بدی ...

در نماد کگل هم …

به نظر میرسد کگل هم گزارش خیلی خاصی...

تحلیل تکنیکال کگل


کگل در این که …

در مورد کگل دو بحث است اول این که...

کگل در بین این گروه …

از دی ما قرار بر رشد قیمت شمش و فولادی باشد ...

کگل هم در این …

کگل دیروز صف فروش بود به نظر سهم ...

در کگل به این …

در بازار به طور کلی کگل از نظر بنیادی...

در نماد کگل با این …

امروزبازار می تواند روی کگل شرایط خوبی را ...

کگل در بین سنگ آهنی ها …

حسی که فملی در گزارش خود دارد کگل نیز در گروه ...

شاهکار کگل …

کگل هم بالاخره گزارش ۳ ماهه را روی کدال گذاشت...

کگل در این شرایط …

در روزهای قبل روی دو گزارش خوب تاکیدکردیم...

در نماد کگل نیز …

زارش کچاد که رسید و مانع از افت قیمت سهم نشد...

کگل نیز امروز برای …

امروز سهم برای مجمع متوقف می شود...

در نماد کگل این گزارش …

در بازار گزارش کگل هم رسید مثل کچاد...

در کگل با این که …

ببنید سهم خوبی است و به نظر این قیمت ها...

در نماد کگل به …

سهم زمزمه تعدیل مثبت اش جدی شده است...

در نماد کگل …

گزارش اخر این سهم جالب بود و نشان از یک...

گزارش کگل به این که

واقعا این گروه یعنی گروه سنگ آهن هم...

در نماد کگل با خبرهای

در گروه سنگ اهن به نظر هم کچاد و هم کگل...

در نماد کگل با خبرهای

در گروه سنگ اهن به نظر هم کچاد و هم کگل...

در نماد کگل با خبرهای

در گروه سنگ اهن به نظر هم کچاد و هم کگل...

در نماد کگل با خبرهای

به افزایش سرمایه نزدیک می شویم...

در کگل با خبر

در این سهم خبر مجمع فوق العاده رسید...

کگل با این که

به نظر در این گروه یعنی گروه سنگ آهن این گزارش...

فضای خاص کگل با

هم کچاد و هم کگل تعدیلات خوبی دادند ولی...

در بازگشایی کگل …

کگل در حالی گزارش ماهانه را داده است که ...

و حالا نوبت کگل است …

بازی سنگ آهن ها به نظر با این گزارشات و این تب...

در هلدینگ های سنگ آهنی …

در بازار تعدیل کگل...

تحلیل تکنیکال کگل


درنماد کگل با این …

در این گروه به نظر کگل در منفی ها ...

تحلیل تکنیکال کگل


در نماد کگل نیز

در این سهم گزارش مرداد ماه واقعا خوب بود ...

در نماد کگل هم …

یکی دیگر از بهترین گزارش ها برای کگل بود ...

در نماد کگل

در این سهم انتظار ما از کگل کمی بیشتر بود ولی...

در گزارش کگل …

در کگل به نظر باید کمی بیشتر دقیق شد ...

در نماد های کچاد و کگل …

در این دو سهم گزارش ها خوب بوده...

در نماد کگل هم به …

در نماد کگل بازار سهم را خوب نمی خرد ولی...

در نماد کگل هم به …

در نماد کگل بازار سهم را خوب نمی خرد ولی...

در کگل و کچاد …

در مورد این سهم ها باید اذعان داشت...

سوپر گل کگل !

بی شک یکی از بهترین...

کگل با این …

در این سهم روند فروش بهتر شده ...

بازگشایی کگل با …

در مورد کگل دیروز هم نوشتیم...

بازگشایی کگل با …

در مورد کگل افزایش سرمایه...

کگل امروز برای …

بازهم صحبت از سنگ اهنی ها شد

کگل این روزها …

سهم این روزها صف مینشینند

کگل در مجمع با …

خبرهای خوبی در مجمع کگل بود...

در کگل با خبر …

در این سهم در ۱۲ ماهه...

در گزارش کگل نیز …

گزارش گل گهر هم رسیده است...

در نماد کگل …

باور کنید نمودار هم اشک میریزد....

کچاد و کگل به …

سهم بد عمل نکرده هر چند هنوز....

کگل با این …

باید باز شوند یا خیر....

در نماد کگل به …

افزایش سرمایه ....

كگل را در قيمت …

در بازار خبرمي رسد ...

در نماد كگل …

شرايط خاص كگل در قيمت

در كچاد و كگل …

زماني اين دو سهم...

بازگشايي كگل با …

رشد هزينه ها عاملي براي...

در نماد كچاد و كگل …

عاملي براي رشد سود انها...

در نماد كگل…

اثران روي وسپه و اميد ...

شرايط كگل …

خريد در قيمت هاي منفي ...

در صورت بازگشایی کگل …

قیمتی که می تواند با ...

مجمع گل گهر در …

خبرهایی که سهامداران در ...

کگل در حالی که می تواند …

از سوی دیگر شنیده می شود

کگل با خبر …

در این سهم سود ...

در نماد کگل …

خبری که شاید باعث...

کگل در حالی که با …

بااین حساب خرید در ...

کگل در حالی با …

امروز شرایط این سهم با روز های دیگر ...

در نماد گل گهر باید …

سه خبر باعث شد تا ...

کگل در شرایطی که …

دراین سهم شنیده می شود...

در نماد کگل با …


بازگشت موفق کگل …


شنیده ها از کگل با …


در نماد کگل با …


در نماد کگل با …


کگل با خبرهایی …


بازگشایی کگل ؟!


آخرین فرصت گل گهر …


در نماد کگل …


شرایط گل گهر …


بررسی اهداف میان مدت گل گهر


در نماد کگل …


خبرهای گل گهر در …


بحث اخیر در گل گهر …


با کگل چه کنیم …


شرایط کگل در …


سود احتمالی کگل …


توقف کگل …


شنیده ها از کگل …


شرایط گل گهر…..


شرایط پیش روی گل گهربا …


شنیده ها از گل گهر


خبرها از کگل …


در نماد کگل …


خبرهای خوب گل گهر …


گل گهر در شرایطی …