هرچه مرتبط است با ‘کهمدا’


کهمدا در این که …

به نظر این سهم نیز هم ازنظر بنیادی ...

کهمدا به این که …

در مورد این سهم گزارش بدی نداشتیم ولی...

گزارش کهمدا نشان میدهد …

جریان سود آوری در کهمدا نشان میدهد...

کهمدا در این …

در مورد این سهم باید گفت شرایط خوب است ...

در کهمدا با …

سهم نشان داده است که در سود اوری...

کهمدا به این …

کهمدا یکی از خاص های بازار است ...

تحلیل بنیادی شیشه همدان


شرایط پیش روی کهمدا …

سهمی که باید به زودی گزارش ۶ ماهه بدهد...

کهمدا در این وضعیت با …

سهم اصلاح خوبی داشته گزارش خوبی هم داشت...

تحلیل تکنیکال کهمدا


کهمدا به این که …

در مورد کهمدا فضای بازار بد نیست...

کهمدا بعد از این …

سهم پیشرفت بسیار خوبی را داشته است...

در کهمدا نیز سهم …

در بازار کهمدا خوب اصلاح کرد ...

در کهمدا به این …

روز های قبل مفصل از کرازی گفتیم ...

تحلیل بنیادی کهمدا


کهمدا در بین این شرکت ها …

این سهم به همراه کخاک می تواند شرایط خوبی...

در کهمدا می توان این طور …

سهم گزارش بسیار خوبی را زده و به نظر...

کهمدا با این شرایط …

یکی از سهم های جالب بازار که از نظر...

در کهمدا باید به …

این سهم را از این بابت نوشتیم که...

باردیگر کهمدا به …

سهم از نظر قیمتی افت خوبی را داشته است...

تحلیل تکنیکال کهمدا


کهمدا نیز در شرایط …

در مورد این سهم به نظر حجم معاملات در...

کهمدا در یکی از …

یکی از سهم های خوب بازار بوده است...

کهمدا را می توان …

در مورد این سهم عملکرد خوبی را ...

کهمدا با شرایط …

کهمدا به همراه کرازی و کخاک میتوانند جالب باشند...

تحلیل بنیادی شیشه همدان


کهمدا بازهم با …

سهم دچار بازی های نوسانی شده و حالا...

کهمدا با این که …

این سهم یعنی کهمدا نیز شرایط خوبی را دارد...

کهمدا در کنار …

کهمدا در کنار برخی نمادها گزارش ماهانه...

کهمدا در این …

کهمدا افت خوبی کرده و بازار منتظر...

تحلیل بنیادی شیشه همدان


امروز توقف کهمدا …

سهم امروز متوقف شده و به مجمع می رود ...

کهمدا در شرایط …

یکی از سهم های خاص و خوب بازار کهمدا بود که...

کهمدا به این که …

صف فروش دیروز سهم را حقوقی خوب میخرید...

کهمدا امروز با …

سهم شرایط خوبی را دارد به نظر کهمدا امروز...

کهمدا در شرایط …

سهم شفاف سازی نسبتا خوب خود را زد که...

تحلیل تکنیکال کهمدا


کهمدا در شرایط …

بازی سهم کمی خاص است ولی قبل از ان ...

در نماد کهمدا با این …

سهم واقعا گزارش های خوبی را ارئه کرده ...

کهمدا با این شرایط …

به نظراین سهم با این شرایط گزینه جالبی...

تحلیل بنیادی شیشه همدان


در نماد کهمدا باید این سهم را …

سهم کم کم به ارائه گزارش پایانی سال خود ...

در نماد کهمدا به این …

در این گروه کپشیر گویا به زودی...

در نماد کهمدا …

در این سهم یعنی کهمدا نماد امروز متوقف شده ...

در نماد کهمدا با …

خبر افزایش سرمایه خبر بسیار خاصی برای سهم بود ...

در کرازی و کهمدا نیز …

در مورد این دو سهم کهمدا تازه شفاف سازی زده...

در کهمدا هنوز هم …

سهم خیلی گزارش مثبتی نداد ولی ...

در کهمدا هنوز هم …

سهم خیلی گزارش مثبتی نداد ولی...

در نماد کهمدا …

توصیه روی سهم داشتیم و در حال حاضر....

تحلیل بنیادی شیشه همدان


در کهمدا و کسرا …

در گروه کانی کهمدا را بسیار خوب خریدند ...

در کهمدا و کرازی به این …

بارها در بازار در مورد کرازی صحبت کرده ایم...

در نماد کهمدا …

در روزهای گذشته در مورد سهم صحبت...

در کهمدا هم با …

در مورد این سهم بارها گفتیم که....

در کهمدا باید به

ببنید جز سهم هایی است که هنوز در بازار ...

بازهم کهمدا …

دیروز این سهم بلوک خوبی را جابجا کرد ...

در نماد کهمدا باید

در این سهم یکی از سهم های خوب با ...

در نماد کهمدا …

یکی از سهم های خوب با فروش خوب...

در کهمدا نیز به …

بارها در سایت از قیمت خوب ۳ سهم ...

کهمدا در این شرایط

در این گروه روی کپشیر کرازی کهمدا بارها ...

تحلیل تکنیکال کهمدا


در کساوه و کهمدا …

در مورد کساوه دیروز حق تقدمش ...

تحلیل بنیادی کهمدا


کهمدا نیز با این …

در این سهم واقعاً شرایط خوب پیش می رود ...

در نماد کهمدا …

انتظار از سهم بیشتر بود ولی..

توقف امروز کهمدا

در بازار باید از معدود سهم هایی که به...

در نماد کهمدا …

در این سهم کم کم به زمان برگزاری مجمع...

کهمدا در این …

چند باری در مورد کهمدا ...

کهمدا در این …

می توان گفت تا حدودی این سهم در این...

کهمدا در این…

برخی سهم ها چراغ خاموش ...

کهمدا با هدف …

این سهم با هدف قیمتی

کهمدا یکی از…

قیمت این سهم ...

تحلیل بنیادی شرکت شیشه همدان( کهمدا)


در کهمدا به این …

در گروه کانی کاذر همچنان می تازد ..

بازهم این دو سهم …

در روزهای قبل به یاد دارید روی...

در کهمدا با این …

دیروز در مورد دو شرکت...

کرازی و کهمدا …

در این گروه بیشتر سهم ها ...

در نماد کهمدا …

در مورد این گروه به طور کلی بازار...

در این دو سهم …

در بازار همیشه شرکت های کانی غیر فلزی...

در هر دو سهم …

در بازار روی کپشیر و کهمدا

کهمدا و کپشیر برای …

به نظر بازی های نوسانی در جریان است...

در نماد کهمدا به …

در مورد این سهم باید گفت...

کهمدا با این شرایط …

در مورد این سهم و کپشیر بارها...

در کپشیر و کهمدا …

در مورد این دو سهم باید گفت...

در نماد کهمدا …

در مورد این سهم بازهم بازی با...

در کپشیر و کهمدا …

در این دو سهم خبرهای جالبی از ...

در این دو سهم …

باردیگر سهم های کوچک...

در کهمدا نیز به…

در مورد این سهم به نظر فضای جالبی...

فضای هر دو سهم …

از نظر قیمتی و گزارشی شرایط ...

کهمدا به این …

در کهمدا با این که سهم از نظر بنیادی...

شرایط کهمدا نیز …

دیروز سهم در مثبت های کامل بود ...

در این دو سهم …

در بین شرکت های گروه کانی های غیر فلزی...

بازی کهمدا و کپشیر در …

در مورد این دو سهم به نظر...

وضعیت این دو سهم …

قرار است بحث شود....

کهمدا در این …

در مورد این سهم سال مالی....

مجمع کهمدا در …

در مورد این سهم مجمع ....

در کهمدا به …

در مورد سهم باید اذعان داشت....

در نماد کهمدا به …

خبرهای مهم این سهم این بود...

خبرهایی که کهمدا را …

این سهم به زودی به مجمع می رود ....

کهمدا و کپشیر با …

سهم های جالبی است ....

کهمدا در این شرایط

به نظر باید این سهم را....

کهمدا و کپشیر به …

این سهم ها این مزیت را دارند که....

کهمدا در این…

در این سهم همیشه.....

در نماد های کهمدا و کپشیر …

دیروز کهمدا باز شد....

کهمدا با سود جدید…

نسبتاً مثبت هستیم ولی....

در این دو نماد …

در منفی این روزها....