هرچه مرتبط است با ‘کنور’


تحلیل تکنیکال توسعه معدنی و صنعتی صبانور- کنور


تحلیل بنیادی کنور


در مورد کنور ومعادن …


تحلیل تکنیکال کنور


کنور این ماه را به …

با این گزارش شاید کمی از کانون توجه ها کنار برود ...

تحلیل تکنیکال کنور


تحلیل تکنیکال کنور


کنور هم کمی به این …

از گروه سنگ آهن انتظارات زیادی داریم ...

در کنور با خبرهای …

از مدت ها قبل درمورد کنور گفتیم ...

کنور در سنگ اهنی ها …

گزارش کچاد بد نبود ولی خاص هم نبود ...

تحلیل تکنیکال کنور


تحلیل بنیادی کنور


تحولات کنور با این …

سهم کمی خرید های قوی تر و بهتری را طی...

تحلیل تکنیکال کنور


تحلیل بنیادی کنور


تحلیل تکنیکال کنور


تحلیل تکنیکال کنور


کنور هم با این تعدیل …

سهم تعدیل نزدیک به ۱۲۰ ریالی را از این محل...

خبرهای خوب کنور …

به نظر کنور برای تعدیل سود متوقف شود...

تحلیل تکنیکال کنور


گزارش کنور نیز به …

گزارش خوب داشته باشد کنور یکی از انهاست که ...

تحلیل تکنیکال کنور


تحلیل تکنیکال کنور


و حالا در کنور …

درگروه سنگ اهن به نظر کگل و کچاد بنیادی...

تحلیل بنیادی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور


گزارش کنور نیز به

این سهم به نظر با انتشار صورت های مالی...

در نماد ومعادن و کنور …

در این سهم از تعدیل باقی شرکت ها ...

شرایط کنور با این …

بررسی کنور دو بعد دارد ...

تحلیل بنیادی فولاد صبانور


در کنور …

سهم امروز متوقف شده و به مجمع می رود...

کنور با این …

در مورد این گروه روی...

در توقف این دو سهم …

امروز برای افزایش سرمایه متوقف می شود...

شانس خوب کنور …

این شرکت خوش شانس است ولی...

کنور با این گزارش …

در حالی که برخی خبرها حاکی از ان است که...

گزارش کچاد و کنور …

یکی از بدترین گزارش هایی بود که....

در کنور به …

سهم حقوقی فروشنده ندارد ....

در این دو سهم …

شاید هیچ ربطی به هم نداشته باشند...

کنور در این …

وضعیت سنگ آهن بسیار....

در کنور با …

افت پشت افت ، کاهش پشت کاهش....

گزارش كنور …

بسيار محافظه كارانه ...

گزارش صبانور بر …

شرایط کنور در ...

در کنور شنیده می شود …

اما تاکید می شود این موضوع...

در نماد کنور با …

در صورتی که در روز بازگشایی در

صبانور در شرایط …

حضور با مجمع سهم تا حدودی با ...

کنور در حالی که …

واکنش سهم به این ...

سود کنور اعلام شد


در نماد کنور با …

بررسی شرایط کنور در ...

در نماد کنور با …

همچنین شنیده می شود شرکت در

کنور هم می تواند امروز …

در شرایطی اگر این سهم ...

تلاش مجدد کنور…

و حالا خبری که می تواند ...

بازهم از کنور …

در این سهم خریدار جدید ...

تنها امید های کنور …

شرایط این سهم تنها در دو صورت ...

خریدار صبانور؟!

با این شرایط سهم ...

شرایط امروز کنور با …

دو توصیه مهم به سهامداران این سهم...

امروزصبا نور با …

توصیه ما به افراد ...

خبری از صبانور با …

در صبانور خبر ...

از کنور باید گفت که …

هدف سهم می تواند قیمت ...

عرضه امروز صبا نور …

توصیه به خرید در...

فرداعرضه کنور با …

با توجه به شرایط بنیادی و ...