هرچه مرتبط است با ‘کسرا’


در کسرا با این …

در این گروه خبرهای کسرا خیلی زود منتشر می شود...

کسرا از این که …

خبرهای کسرا خوب بود مجوز افزایش سرمایه...

کسرا هم ازاین …

به نظر این سهم نیز در مسیر اصلاح خوبی بوده...

کسرا از این که …

در مورد این سهم زیاد صحبت شده است...

در بین این نماد ها از …

به نظر میرسد برخی سهم ها...

کسرا از این …

در مورد کسرا سهم اصلاح سختی داشت...

در کسرا از این …

در ۳ ماهه دوم تیر با با ۱۸۲ میلیارد ریال اغاز کرده...

در کسرا با این که …

این سهم نیز یکی از سهم هایی است که...

در کسرا ازاین که …

در مورد این سهم در قیمت های فعلی...

کسرا از این که …

به نظر سهم اصلاح خوبی کرده است ...

کسرا به این …

در مورد برخی سهم ها باید دقت کرد جو نسبی ...

تحلیل بنیادی کاشی سرامیک اردکان


کسرا در این بین …

بازار اگر قرار باشد به رشد سود شرکت ها...

کسرا بعد از …

کسرا مجوز افزایش سرمایه را گرفت...

در کسرا این فضا …

هر چه هست در یکی از شرکت های ...

تحلیل تکنیکال کسرا


کسرا به این …

سهم را از بعد نوسان گیری ها...

در نماد کسرا و برخی از …

گزارش ماهانه کسرا و شناسایی سود غیرعملیاتی...

در کسرا بازار به این که …

در مورد کسرا به نظر بازار به تحولات بنیادی ...

تحلیل تکنیکال کسرا


شرایط خاص کسرا با …

در کسرا می توان اتفاقات جالبی را با توجه به...

در نماد کسرا امروز …

سهم امروز متوقف شده و به مجمع می رود ...

در نماد کسرا …

بارها در این چند روز در مورد این سهم ...

کسرا را باید …

روزهای قبل بدون انتظار گزارش می گفتیم...

کسرا در این شرایط …

بازی سهم به نظر آغاز شده و زمزمه از...

در نماد کسرا با …

سهم مورد توجه بازار قرار گرفته از این نظر که...

در نماد کسرا به این …

سهم خبرهای مختلفی را در مورد طرح توسعه و اتفاقات...

تحلیل تکنیکال کسرا


در نماد کسرا با این …

سهم واقعا طوری شفاف سازی زده است که...

تحلیل بنیادی کاشی سرامیک اردکان با نماد کسرا


در حالی کسرا با …

ببنید این سهم از نظر بنیادی شرایط خوبی را ...

در نماد کسرا نیز …

کسرا گزارش های بدی را نداشت...

بازهم در نماد کسرا …

درمورد این سهم باید گفت کسرا با کمی...

کسرا به این خبر …

کسرا فروش کاتالیست های واحد بازیافت...

کسرا در این شرایط …


درنماد کسرا …

یکی از سهم های پر هیجان بازار است ...

در نماد کسرا …

در بازار به نظر کسرا متوقف می شود وبه نظر با...

در نماد کسرا به این که …

در مورد این سهم زیاد حرف می زنند این که...

در نماد کسرا و …

ازدید ما بنیادی کخاک خیلی خوب است و ...

در نماد کسرا …

قبلا صحبت کرده بودیم که...

در نماد کسرا …

بارهادر مورد این سهم توضیح دادیم ...

در نماد کسرا …

در مورد این سهم قبل تر هم هشدار داده ...

در کهمدا و کسرا …

در گروه کانی کهمدا را بسیار خوب خریدند ...

در نماد کسرا …

این سهم هنوز در حال و هوای گزارش های ...

کسرا در این زمینه با …

در این سهم یک اتفاق جالب رخ داده...

بررسی تکنیکی کسرا


در گزارش کسرا …

سهم انقدر که حاشیه قیمتی و نوسانی...

در کسرا با این …

شرکت دیروز حجم بالایی را معامله داشت ...

بازی کسرا با …

در این سهم شفاف سازی با ...

در نماد کسرا …

در مورد سهم دیروز هم بحث شد...

وضعیت کسرا …

اوضاع در کسرا جالب است...

بازی کسرا …

ماهیت حرکتی این سهم بعد از افزایش سرمایه...

در کسرا و کرازی …

در مورد این دو نماد حرف زیاد است...

در بازگشایی کسرا …

در این سهم پس از افزایش سرمایه...

تحلیل تکنیکال کسرا


در نماد کسرا…

کدال مغلوب خبرهای غیر رسمی شد...

در نماد کسرا …

سهم این روزها شرایط بسیار خاصی را دارد

در نماد کسرا …

در این سهم دو بحث وجود دارد...

کسرا نیز به …

دیروز در همین ستون از فروش...

کسرا نیز به …

سهم موتور جت روی خود گذاشته ...

کسرا با این که …

در نماد کسرا سهم از ۸ هزار تومن به...

در نماد کسرا …

در این شرایط است که شاید سهمی ...

گزارش کسرا…


سرامیک اردکان …