هرچه مرتبط است با ‘کروی’


در مورد کروی بازهم …

در این سهم تازه بازار به ابعاد خاص سود اوری...

تحلیل تکنیکال کروی


تحلیل بنیادی کروی


کروی در بین …

در صورتی که در بازار اصلاحات صورت گرفت ...

در کروی به این …

به نظر کروی در بازار به اندازه فاسمین و فراور...

تحلیل تکنیکال کروی


در نماد کروی به این …

کروی هم امروز باز می شود و در منفی...

کروی در این گروه …

بازار کروی را سخت می خرد سهمی است که....

تحلیل تکنیکال کروی


کروی با این …

روزهای قبل در مورد بورس کالا نوشتیم به نظر امروز....

تحلیل تکنیکال کروی


تحلیل بنیادی توسعه معادن روی


در نماد کروی …

کروی هم صورت های مالی ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد...

کروی و گروه روی !

جزئیات پیش بینی سود را منتشر کرده است...

تحلیل بنیادی توسعه معدن روی ایران


و حالا نوبت کروی است

در این گروه تعدیل ها یکی یکی رو می شود...

تحلیل بنیادی توسعه معادن روی


تحلیل بنیادی کروی


کروی با خبرهای …

دیروز در مورد بافق و فراور مفصل صحبت شد و حالا...

تحلیل بنیادی کروی


در نماد کروی …

در بازار دیروز در همه خبرگزاری ها پخش شد که...

در کروی با خبر …

در مورد این سهم امروز به مجمع می رود...

تحلیل بنیادی معادن روی


تحلیل بنیادی معادن روی ایران


کروی و فاسمین …

دیروز هم از این دو سهم صحبت شد که...

کروی و فاسمین …

در بازار به نظر برای نوسان باید ...

در مورد کروی …

این سهم ممکن است...

تحلیل بنیادی توسعه معادن روی


کروی را در …

در مورد این سهم به نظر....

در نماد کروی …

در مورد گروه روی از نظر بنیادی....

در کروی به …

با ریزش قیمت های اخیر....

تحلیل بنیادی معادن روی


کروی و کچاد با …

واقعاً سهم به کجا می رود ؟!ا....

کروی امروز را …

امروز متوقف می شود....

در شرایطی که کروی …

در این شرایط....

فاسمين و كروي …

خبرهاي خوب ...

در گروه روی کروی با …

در قیمت هایی که بتوان ...

کروی در حالی در مجمع …

در مجمع شنیده شد

کروی امروز برای …

البته حضور در مجامع شرکت های ...

کروی و شرایط سود …

در این نمادنیز به مانند ...

کروی و حق تقدمش …

شرایط در حالی که حق تقدم و خود سهم

شرایط کروی با …

حق تقدم سهم نیز در قیمت های ...

در نماد کروی با …

نکته جالب در این سهم ...

در نماد کروی …

اما خبر مهم تر برای کروی

خبرهای گروه روی …


خبر گروه روی که …


شرایط گروه روی …


شرایط کروی با توجه به …


در نماد کروی …


کروی در حالی به …


نماد کروی در حالی …


در نماد کروی با …


در گروه روی با …


در نماد کروی با …


در نماد کروی با …


در نماد کروی شاهد …


شرایط کروی با


بازگشایی کروی در …


خبرها در گروه روی …


کروی در شرایط فعلی با …


در سه شرکت گروه روی …


تعدیل کروی …


معادن روی و …


خبرها از کروی …