هرچه مرتبط است با ‘کرازی’


در کرازی ازاین …

در مورد این شرکت نیز بحث سهام خزانه جدی شده....

کرازی به این …

در مورد این سهم باید اذعان داشت سهم جالبی است...

کرازی به این …

کرازی سهم جالبی است و گویا جز معدود شرکت هایی است که...

در کرازی به این …

اگر بخواهیم از نظر بنیادی سهم را بررسی کنیم...

در کرازی به این …

در مورد این سهم باید اذعان داشت از نظر بنیادی...

در کرازی و سایر هم گروهی ها …

در این مطلب علاوه بر کرازی سراغ کهمدا کخاک کگاز هم میرویم...

در کرازی با این …

سهم گزارش های بدی نداشته و سود تلفیقی ...

تحلیل تکنیکال کرازی


در نماد کرازی …

سهم به افزایش سرمایه می رود و خبر خوبی است...

در کرازی با این …

به نظر گزارش های پیش رو یک تحول بزرگ را در...

تحلیل بنیادی کارخانجات ‌تولیدی ‌شیشه‌ رازی‌


کرازی این بار …

در مورد این سهم توصیه ما این است که...

کرازی امروز را …

سهم امروز در نقاط حساسی است و به نظر ...

تحلیل تکنیکال کرازی


در کرازی از این ماه …

گزارش کرازی رسید و یک تحول بزرگ در...

کرازی یکی از سهم هایی است که …

خبرهای متفاوتی از سهم به گوش میرسد که...

کرازی در شرایط …

در نماد کرازی خبر طی شدن فرایند ادغام ...

در کرازی نیزبه این …

در مورد کرازی بازار شاهد است که...

تحلیل بنیادی شرکت شیشه دارویی رازی


پیشرفت های کرازی هم …

شرایط کرازی هم بد نیست در مورد این سهم...

کرازی با این …

سهم بعد از کنفرانس باز می شود و خبرهای...

در کرازی با این …

در این سهم واقعا شاهد گزارش خوبی هستیم ...

تحلیل تکنیکال کرازی


در کرازی باید به …

در کهمدا و کگاز رشد فروش مشهود بود که به روند...

در کرازی هم با این که …

وضعیت بنیادی این سهم کمی پنهان است ...

در نماد کرازی ..

گفته می شود کرازی یکی از صادر کننده گان...

در کرازی هم با این که …

پیشرفت ها در گزارش کرازی خوب بوده است...

کرازی با این حجم …

در این سهم حجم خوبی را معامله کرده است ...

کرازی نیز با این …

در مورد این سهم نیز گزارش خوبی را ...

در نماد کرازی با این خبرها

در این سهم حق تقدم ها کامل فروخته شده...

در کرازی نیز …

در این سهم حجم های خوبی داد و ستد می شود ....

در نماد کرازی …

در این سهم نیز به نظر فضا برای...

کرازی هم با این …

در مورد این سهم یعنی کرازی به نظر...

در کرازی با این

در مورد این سهم گزارش اخیر کمی...

در نماد کرازی

در مورد این سهم یعنی کرازی سهم با صف مواجه...

در نماد کرازی

در نماد کرازی بازی نموداری بنیادی باعث...

در نماد کرازی…

کرازی این روزها پر حجم است...

در نماد کرازی می توان …

در مورد این سهم باید گفت کرازی این روزها...

تحلیل تکنیکال کرازی


درنماد کرازی …

در این سهم پس از یک فاز اصلاح ...

درنماد کرازی …

این سهم پس از یک فاز اصلاح باردیگر ...

تحلیل تکنیکال کرازی


در نماد کرازی …

دیروز این سهم مطلب اول ما در بررسی شرکت ها بود ...

در نماد کرازی …

این سهم به قیمت خوبی رسیده است...

در نماد کرازی …

در مورد این گروه کرازی واقعا از نظر پی به ای...

در نماد کرازی …

در مورد این سهم افزایش سرمایه مورد تایید...

در نماد کرازی …

در مورد این سهم افزایش سرمایه مورد تایید قرار...

در نماد کرازی …

در مورد این سهم قبلا صحبت کرده بودیم که...

در نماد کرازی …

دیروز این سهم نیز باز شده است به نظر ...

در نماد کرازی و کخاک

یکی از خاص ترین سهم های بازار ...

بازی کرازی و کگاز …

در مورد این دو سهم ابتدا ...

در نماد کرازی …

در این سهم به نظر بازی خوبی...

در نماد کرازی …

در این سهم چند خبر خوب پشت سر هم ...

در نماد کرازی …

چند خبر خوب پشت سر هم ...

شرایط کرازی امروز هم …

در این سهم به نظر خرید کارخانجات ...

تحلیل تکنیکال کرازی


شرایط کرازی …

در این سهم با توجه به تغییر و تحولات...

در کرازی و کهمدا نیز …

در مورد این دو سهم کهمدا تازه شفاف سازی زده...

تحلیل بنیادی کرازی


در نماد کرازی بازهم …

کرازی تصمیم هیأت مدیره شرکت...

در نماد کرازی بازهم …

بارز با خبرهای خوبی در این سهم مواجه...

در کهمدا و کرازی به این …

بارها در بازار در مورد کرازی صحبت کرده ایم...

در نماد کرازی …

به نظر امروز باز هم کرازی جز ...

در نماد کرازی …

به سراغ این سهم میرویم که...

کرازی با این که …

یکی از سهم هایی که در این ستون ...

در نماد کرازی …

در مورد این سهم صحبت شد که در سود ...

در نماد کرازی با این …

در این سهم چند وقتی است که بازار...

کرازی با این قیمت …

در مورد این سهم بارها ...

در نماد کرازی …

در این سهم یک بخش از سود عملیاتی...

شرایط کرازی و کخاک …

ابتدا سراغ کرازی برویم...

در نماد کرازی و …

بارها در مورد این سهم صحبت شده...

در کرازی با …

کرازی در گزارش های قبلی در مقایسه با ...

در نماد کرازی نیز …

در مورد این سهم یعنی کرازی بارها...

در نماد کرازی نیز …

حجم بسیار زیاد شده است...

در کرازی نیز …

در کرازی از نظر بنیادی وضعیت...

بازهم کرازی …

یکی از سهم هایی که این مدت ...

در کرازی به این …

در نماد کرازی زیر مجموعه ها نیز سود ...

در کرازی به این …

گویا افزایش سرمایه ثبت شده است...

بازی کرازی …

این سهم که تازه باز شده باید...

در نماد کرازی …

دیروز بعد از افزایش سرمایه...

در کگاز و کرازی …

در گروه ک حرف و حدیث زیاد است...

در کسرا و کرازی …

در مورد این دو نماد حرف زیاد است...

در کرازی قیمت …

انگار همه می خواهند فرار کنند ولی...

تحلیل تکنیکال کرازی


در کرازی با این …

عرضه ها زیاد است ولی خبری که امده...

تحلیل بنیادی کرازی


کرازی با این …

به نظر این خبر کافی است تا سهم...

در کرازی بازهم …

بارها در مورد سهم صحبت شده است ولی,...

در نماد کرازی…

به نظر خبر افزایش سرمایه...

کرازی با این …

در گروه ک معمولاً کاذر و و کهمدا ...

کرازی و کهمدا …

در این گروه بیشتر سهم ها ...

شرایط کرازی در …

در مورد کرازی این سهم را معمولاً...

کرازی در این …

این شرکت به نظر برای بازی های نوسانی...

کرازی را به …

فشار فروش روی سهم کمی....

کرازی با گزارش …


توجه به کرازی در …


کرازی می تازد!!