هرچه مرتبط است با ‘کخاک’


کخاک از این که …

سهم اصلاح قوی نداشته ولی باید دید چه میکند...

تحلیل بنیادی کخاک


در کخاک از این که …

یکی از ریسک های کخاک این بوده که ...

تحلیل بنیادی صنایع خاک چینی ایران


در کخاک از این …

یک تحلیل از سهم امروز خواهیم داشت ولی...

در کخاک هم از این …

در بازار شاهدیم که ...

تحلیل تکنیکال کخاک


کخاک از این که …

در گزارش ۳ ماهه سهم شرایط خوبی را دارد...

در کخاک با خبرهای …

کخاک زمزمه اخبار خاصی را دارد...

کخاک به این …

شاید از نظر سود سازی هم بخواهی حساب کنی...

کخاک در این …

روند فروشش نرم نرم در حال افزایش است ولی...

در کخاک بازگشایی با …

درمورد کخاک به نظر مجمع نسبتا خوبی را ...

کخاک در بازارامروز …

امروزکخاک برای مجمع متوقف می شود...

کخاک در این که …

در این گروه چند سهم از نظر بنیادی شرایط خوبی دارند...

در کخاک باید به این …

در مورد کخاک سهم در بازار مورد توجه است....

کخاک بعد از اصلاح …

حالا نوبت کخاک است که شرایط را تغییر دهد...

تحلیل بنیادی کخاک


شرایط خاص کخاک …

یکی از سهم هایی است که همیشه به...

در کخاک می توان به این …

کخاک در مجموع این مدت عملیات خوبی را داشته...

در کخاک از نظر …

چارتیست ها معتقدند سهم از نظر نموداری ...

بازگشایی کخاک نیز …

درمورد این سهم به مجمع رفته...

کخاک در این که …

این سهم هم از نظر نموداری هم کمی بنیادی...

در نماد کخاک با …

در این گروه ما روی کهمدا نیز مثبت هستیم ولی...

تحلیل بنیادی صنایع خاک چینی ایران(کخاک)


کخاک در این که …

کخاک را باید افرین گفت و کمی ...

کخاک در شرایط فعلی …

کخاک هم گزارش ۹ماهه خوبی داشت...

کخاک با این …

چند روزی است که در مورد سهم صحبت کردیم...

تحولات کخاک در این …

دیروز در این گروه از کهمدا گفتیم امروز ...

کخاک بازهم …

در طی این چند روز بارها این سهم را توصیه کردیم....

کخاک در این شرایط

این سهم یکی از خوب های گزارش ۶ ماهه داد ...

در کخاک از این که …

این سهم بازی های جالبی را دارد و به نظر...

کخاک با این که …

سهم گزارش بسیار خوبی را داشته ...

کخاک از این که …

در نماد کخاک در فروردین در مجموع ...

در نماد کخاک نیز …

واقعا هر جور می بینیم کخاک یکی از...

شرکت صنایع خاک چینی ایران


در نماد کخاک با این …

کخاک قابلیت های خوبی برای سود سازی دارد...

کخاک در قیمت های فعلی …

کخاک دیروز باز شده و صف است...

در نماد کخاک نیز …

کخاک از دی ما یکی از سهم های خوب بازار بوده ...

در نماد کخاک هم باید …

این سهم به نظر با این گزارش ها ...

درنماد کخاک …

اولین چراغ را روشن کرد و به نظر اولین ...

در کخاک به این

به نظر این سهم یعنی کخاک نیز ...

در نماد کخاک این سهم …

در مورد این سهم تعدیل زد و بعد از افزایش سرمایه...

در نماد کخاک به این …

کخاک سهمی بود که تعدیل خوبی زد ...

شرایط کخاک در این

در مورد این سهم باید بیشتر تحقیق کرد...

درنماد کخاک هم …

در بازار این سهم خیلی طرفدار نداشت و ندارد ولی...

در نماد کخاک

در مورد این سهم بارها تکرار کردیم بنیادی...

در نماد کخاک …

این سهم یکی از سهم هایی است که به شدت...

در نماد کخاک…

گزارش کخاک خوب بود ...

در ۳ سهم کخاک کدما کمنگنز …

در هر ۳ سهم از نظر گزارش دهی وضعیت...

در نماد کخاک …

به نظر در کنار برخی سهم های پر نوسان گروه...

در نماد کخاک نیز

در این سهم واقعا هم گزارش و هم خبر اخیر...

در نماد کخاک …

در این سهم به نظر باید ان را بیشتر ...

تحلیل تکنیکال کخاک


در نماد کخاک …

در این سهم به نظر باید ان را بیشتر...

در نماد کخاک …

به نظر باید ان را بیشتر زیر نظر داشت ...

در نماد کخاک و کفرا …

در بازار کفرا نیز کمی بیشتر مورد توجه است ولی...

در نماد کخاک …

در بازار زمزمه هایی از کخاک شنیده می شود ...

در نماد کرازی و کخاک

یکی از خاص ترین سهم های بازار ...

شرایط کخاک امروز هم …

امروز سهم متوقف شده و به مجمع می رود ...

در نماد کخاک …

در این سهم خبرهای به بهره برداری رسیدن...

در نماد کخاک نیز …

دیروز هم در مورد این سهم صحبت شد...

در نماد کخاک نیز …

امروز این سهم کمی پر حجم تر...

در نماد کخاک …

گزارش ۹ ماهه معمولی بود درست شبیه...

شرایط کرازی و کخاک …

ابتدا سراغ کرازی برویم...

در نماد کخاک …

در نماد کخاک بازی های سهم جالب است ...

در نماد کخاک …

در مورد این سهم باید گفت...

شرایط کخاک …

شرایط قیمتی با این ...

تحلیل بنیادی شرکت صنایع خاک چینی ایران :کخاک


بازهم این دو سهم …

در روزهای قبل به یاد دارید روی...

در این دو سهم …

در بازار همیشه شرکت های کانی غیر فلزی...

در کخاک هم به …

همسایه کسرا کخاک است...

در نماد کخاک …

در این سهم گزارش ۱۲ ماهه...

در کخاک خبرهای …

در مورد این سهم جز معدود شرکت های ...

کخاک با این …

مجمع بدی نبود....

در کخاک هم…

سود محقق کرده است....

در نماد کخاک …


شرایط کخاک در …


در نماد کخاک با …