هرچه مرتبط است با ‘کتوکا’


کتوکا خوب اما …

در مورد گزارش کتوکا به نظر گزارش خوبی داد...

تحلیل بنیادی توکا نسوز


کتوکا به این که …

در مورد این سهم گزارش ها خوب است ولی...

تحلیل بنیادی توکا نسوز


در کتوکا و این سهم های دیگر که …

کتوکا دیروز با خبرخوبی مواجه شد...

تحلیل بنیادی توکا نسوز


کتوکا بازهم باید …

سهم انصافا گزارش خوبی را زده است...

در کتوکا به این …

کتوکا رشد بالایی را در این مدت داشته...

در هر در نماد کتوکا و …

می توان در این گروه کتوکا و کاذر را نشانه گرفت که...

کتوکا با این که …

در بین سهم های زیر مجموعه توکا این سهم...

در بین شرکت ها کتوکا …

کتوکا گزارش بدی را نداشت برادرش...

در نماد کتوکا هم به این …

در کتوکا نیز شرایط بنیادی بد نیست...

در نماد کتوکا نیز …

گزارش سهم بد نبود ولی خیلی هم ...

تحلیل تکنیکال کتوکا


تعدیل در کتوکا به …

در نماد کتوکا وضعیت کمی بهتر شده است...

تحلیل بنیادی شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا


در نماد کتوکا …

در نماد کتوکا باز بازار دست به شایعت شده بود که...

درنماد کتوکا هم به این سهم …

در بازار این سهم ابتدا گزارش اذر خوبی داد و بعد ...

تحلیل بنیادی توکا نسوز


کاذر و کتوکا بازهم …

در مورد کاذز گویا تکادو قصد دارد ...

کتوکا نیزدر این …

در این سهم که بازار کمتر به ان توجه می کند...

کتوکا در این قیمت ها …

این سهم تازه عرضه شده است....

کتوکا امروز با …

گویا امروز دوشنبه...