هرچه مرتبط است با ‘چکارن’


چکارن با این …

ببنید این که قیمت سهم ۴ هزار تومان است...

در چکارن نیز با خبر …

چکارن خبر ریز و درشت زیاد دارد ولی...

چکارن در بین این …

سهم با فروش های غیرعملیاتی مورد توجه بازار است...

تحولات چکارن به این …

سهم با بحث فروش دارایی مواجه بوده...

چکارن با خبر …

ببنید در مورد این سهم خبرها سهم را...

حساسیت ها روی چکارن …

اتفاقات مختلف باعث شده تا سازمان...

در چکارن نیز شرایط …

این که این خبرها در مورد سهم منتشر می شود ...

چکارن در این شرایط …

بارها روی این سهم صحبت شده است...

در چکارن این بار …

ببنید بحث قیمت یک چیز است و بحث گزارش...

بازهم چکارن به این …

نمیدانیم در مورد این نماد چه بگوییم...

در نماد چکارن …

دیروز سهم شفاف سازی زده است که...

شرایط چکارن نیز …

این سهم فروش سهام حریر را در دستور کار داشته ...

تحلیل بنیادی کارتن ایران


چکارن در بین نماد ها …

سهم هنوز زیان ده است ولی رفته رفته...

در نماد چکارن بازهم …

چکارن در گزارش اصلاحی فروش را به سطح...

گزارش تلخ چکارن با …

امروز چکارن به نظر بعد از تقسیم سود ...

چکارن با این وضعیت …

در مورد چکارن به نظر فضای...

چکارن با این خبر …

چکارن با دو خبر شفاف سازی خوب و توضیحات ...

تحولات چکارن با …

چکارن شفاف سازی های پی در پی را ...

در نماد چکارن امروز …

در چکارن امروز سهم با موج عرضه و..

در نماد چکارن …

برخی معتقدند چکارن متحول شده است ...

و بازهم چکارن با …

این سهم حرف و حدیث زیاد دارد...

دو نکته چکارن در بازار …

گزارش چکارن رسید و سهم دو نکته خاص دارد...

در نماد چکارن به این …

در بازار از نظر نموداری شاید برخی روی چکارن...

در چکارن نیز …

به نظر این سهم کمی با مشکل ...

در نماد چکارن

بازگشایی سهم با این تحولات ...

در چکارن این شرایط …

در این سهم بالاخره بحث فروش زمین...

در چکارن این قیمت ها …

بالاخره بحث فروش زمین جدی و قطعی شد...

در چکارن به نظر این تعدیل …

این سهم واقعا پیچیدگی های خاص خود را دارد...

بازهم چکارن

این سهم واقعا پیچیدگی های خاص خود را دارد...

درنماد چکارن هم به

برخی از ما گلایه می کنند که چرا...

درنماد چکارن بازهم …

در چکارن کمی شیب خبرهای مثبت تند تر شده...

در نماد چکارن

در مورد این سهم بازی جالب شده است...

در نماد چکارن با این سهم

در این سهم دست به هر کاری می زنند که ...

در نماد چکارن

در زمانی که از این سهم می نوشتیم مورد انتقاد قرار گرفتیم...

چکارن در این شرایط

در مورد این سهم فعلا بازی بنیادی خیلی...

در نماد چکارن …

در مورد این سهم گفته می شود در روز چهارشنبه ...

در چکارن به این …

این سهم دیروز همه را به اوج رساند...

در چکارن به این …

در مورد این سهم برخلاف چکاپا تعدیل...

در نماد چکارن …

هنوز نمیدانیم چرا چکارن متوقف شد ولی...

در چکارن فضای قیمتی و سهم …

قرار براین بوده شفاف سازی زده شود و بعد ...

در چکارن با این وضعیت …

ببنید بارها در مورد این دست سهم ها صحبت کرده ایم...

در بازی چکارن …

در مورد این سهم دو بحث وجود دارد ...

چکارن و چکاپا

به نظر بیشتر بازی در جریان است تا شرایط بنیادی...

بازی چکارن با …

سهم بحث از افزایش سرمایه و خبرهای دیگر هم ...

در نماد چکارن

در چکارن دوباره اگهی دعوت به مجمع ...

در نماد چکارن …

بازی در چکارن فرق می کند...

در فضای تحولات چکارن …

دربازار یک سهم جالب وجود دارد که...

تحلیل تکنیکال چکارن


در نماد چکارن …

در این سهم برخی شنیده ها از احتمال...

در چکارن به این …

از نظر عملیاتی وضعیت منفی است...

در چکارن باید به …

ببنید سهم انقدر عجیب است که...

در نماد چکارن …

در بازار شاهد نوسان گیری روی..

در نماد چکارن …

این سهم نیز برای....