هرچه مرتبط است با ‘پکویر’


تحلیل تکنیکال پکویر


پکویر با این گروه …

در این گروه گزارش ها بد نیست ...

پکویر به این …

در مورد پکویر فرض کنیم قرار است به مفروضات خود...

پکویر با این که …

ببینید در مورد پکویر بحث بر سر گزارش نیست...

اتفاقی که در پکویر با …

تحولات این سهم بسیار خوب بوده و خود را در ...

پکویر به این …

در این گروه تاکید ما روی بارز بوده و هست ولی...

در نماد پکویر …

شایعه در مورد پکویر زیاد است و صحبت های...

بعد از پتایر حالا پکویر …

چند روز قبل نوشتیم پتایر شرایط بدی ندارد...

پکویر را باید به این …

کمی قیمت در پکویر در این چند روز رشد کرده است...

یک اتفاق خاص در پکویر …

قبل از هر چیز این را بگوییم که پکویر این اتفاقات و رویداد های...

تحلیل بنیادی پکویر


تحلیل بنیادی کویر تایر


در گروه لاستیک پکویر …

یک نکته پکویر بسیار خوب بود و این که...

زنگ خطر پکویر کمی …

تعدیل منفی پکویر کمی جو گروه را...

در گروه لاستیک پکویر به …

در این سهم و به طور کلی در این گروه باید...

در گروه لاستیک پکویر …

در این روزها پکویر با شرایط بدی مواجه...

پکویر با این

تعدیل منفی این سهم

در پکویر هم به این …

در پکویر شرایط جالبی را داریم ولی...

تحلیل تکنیکال پکویر


در نماد پکرمان و پکویر …

در این گروه روزهای قبل در مورد پکویر صحبت کردیم...

در نماد پکویر …

در این سهم حجم زیاد است و شرایط...

در نماد پکویر …

در این سهم حجم زیاد است و شرایط خاصی...

در نماد پکویر …

درست است که سهم ارزش بازار کمی...

در نماد پکویر …

در این سهم بازار با توجه به پی به ای ...

در نماد پکویر

سهم در قیمت های...

در نماد پکویر …

پکویر ۵۵۰ ریال در مجمع تقسیم کرد ولی...

شرایط در پکویر …

در این سهم در مجمع ۵۵۰ ریال تقسیم شد ...

شرایط بازگشایی پکویر …

در بین نماد های خاص لاستیکی....

امروز پکویر با …

پکویر واقعاً قیمت عجیبی دارد ...

پکویر با این شرایط

در مورد پکویر نوشته بودیم که باید...

تحلیل بنیادی کویرتایر (پکویر)


در بارز و پکویر …

در مورد بارز اگر بحث هزینه های...

در نماد پکرمان و پکویر می توان به …

هم گزارش پکویر خوب بود و هم بارز ...

تحلیل بنیادی کویر تایر


در نماد پکویر …

سهم گزارش سال بعد را خوب اعلام کرده...

تحلیل بنیادی کویر تایر


در نماد پکویر به …

در مورد این سهم و گزارش ان...

در نماد پکویر …

یکی از خاص ترین نماد های گروه...

تحولات پکویر…

در مورد این سهم در روزهای قبل....

پکویر با این …

۸ مهر جلسه دعوت به مجمع....

پکویر در این فضا …

در نماد پکویر خبر افزایش سرمایه....

خبرهای پکویر به …

در مورد این سهم شایعه شده....

در نماد پکویر …

قیمت ها در نقاط بدی نیست ولی....

پکویر با این که …

واقعاً شرایط خاص است....

در نماد پكوير…

سود تقسيم كرد ...

در نماد پکویر …

در صورتی که سهم تا

پکویر سهمی که با …


پکویر در حالی …

گفته می شود دراین شرکت ...

پکویر در حالی با …

این بار پکویر ...

پکویر در شرایطی که …

به کسانی که با سهم همراه شده اند توصیه می شود...

بازگشایی پکویر در …

قیمتی که دیروز با ...

پکویر در شرایط …

این گزارش کمی از...

در نماد پکویر از …

در بازار شایعه شده پکویر از ...

کویر تایر با …

سهم در دو بازه قیمتی

بازگشایی پکویر در …


در نماد پکویر با …


پکویر در حالی که …


در نماد پکویر با …


پکویر با …


خبرها از پکویر …


پکویر در حالی …


در نماد پکویر …


در نماد پکویر با …