هرچه مرتبط است با ‘پالایشی’


در پالایشی ها با این …

تازه قیمت ها کمی بهتر شده بود که...

در پالایشی ها به این …

نفت هنوز هم مشکل دارد و به نظر با این خبرها...

اولین چراغ پالایشی ها …

پالایشی ها تا رسیدن گزارش های ۹ ماهه...

پالایشی ها بازهم …

بازار نفت هم کاهشی شده تا امروز این گروه...

در نماد پالایشی ها …

دیروز هم عرض شد که در این گروه فضای اطلاعاتی ...

در گروه پالایشی ها …

گزارش های گروه را دیگر همه دیدند...

شرایط پالایشی ها بعد از یک نکته …

مشکل این است که تا ۳ ماه خبری از سهم ها نیست...

پالایشی ها دردسرهای جدید بازار …

یکی از ضربه های بزرگ بازار گزارش پالایشی هاست...

در پالایشی ها با خبر …

در پالایشی ها دو خبر متفاوت شنیده می شود...

در پالایشی ها امروز هم …

در این گروه معتقدیم سرعت رشد کمی ...

پالایشی ها امروز با این …

افت قیمت نفت کابوس این گروه است...

در نماد های پالایشی …

گروه پالایش به یک استراحت نیاز دارد ولی...

فضای پالایشی ها به …

در مورد این گروه دیروز صحبت کردیم که...

در پالایشی ها با خبرهای …

اتفاقا خبر نرخ خوراک برای ۲ گروه خوب می شود ...

پالایشی ها امروز نیز …

روند نفت پالایشی ها را امیدوار کرده است ولی...

با این تحولات پالایشی ها …

رشد قیمت نفت در بازار باعث شده توجه به گروه...

پالایشی ها در این …

رشد نفت در این گروه تاثیرات بسزایی را دارد ...

در پالایشی ها با این …

این گروه از نظر بنیادی تغییرات جدی را داشته است...

در پالایشی ها امروز با …

دیروز شفاف سازی شبریز کمی کار را خاص تر کرد...

پالایشی ها با زمزمه خبرهایی که …

بورس کالا و تحولات ان باعث شده امید به...

و باز پالایشی ها …

دیروز دوباره فاز خبر ها روی پالایش تغییر کرد و...

در پالایشی ها …

یکی از اتفاقات مهم این بود که در شپنا ...

بازی امروز پالایشی ها …

امروز باید یک اتفاق مهم رخ دهد و صفوف فروش...

و باز داستان غم انگیز پالایشی ها !

این گروه روی خوش نمی تواند ببیند ....

در پالایشی ها با این …

امروزشایعه رشد نرخ دلار پالایشی ها بازهم ...

در پالایشی ها خبرهایی که …

شایعات مختلفی از این گروه به گوش میرسد ...

بازی پالایشی ها با این …

دیشب هم رئیس جمهور خیلی واضح و صریح گفت...

پالایشی ها با این خبر …

گروه پالایش یک خبر خوب از بحث مالیات دارد و چند ابهام ...

در گروه پالایشی …

در این گروه شبریز را به واسطه برخی خبرها...

پالایشی ها از این دو بحث …

این گروه از رشد دلار سود می برد از تحریم...

در پالایشی ها با این که …

جو روی این گروه جالب شده است امروز ...

در نماد های پالایشی …

در این که این شرکت ها ارزنده هستند و بازهم ...

غوغای پالایشی ها …

در این تعطیلات چند روزه چند پالایشی دیگر هم....

گزارش های پالایشی بازهم …

واقعا پالایشی ها گزارش های بسیار خوبی را دارند...

پالایشی ها با این گزارش …

درست است که پالایشی ها مجمع خوبی نداشتند ولی...

گزارش عجیب پالایشی ها …

انگار دست هایی در کار است که...

در پالایشی ها شبریز این بار …

همچنان از دید ما گزینه هایی نظیر شتران و شپنا...

بازهم پالایشی ها با …

در نماد های پالایشی کسی رشد ریز و درشت...

در پالایشی ها این …

بازار کم کم سراغ این گروه می رود ...

در گروه پالایشی با این که …

دیروز رنج های بدی را در این گروه شاهد بودیم ...

در نماد های پالایشی …

در این گروه فاز بازار روی این گروه...

در پالایشی ها باید …

در روال گذشته این طور بود هر وقت قیمت نفت...

در پالایشی ها …

حکایت این گروه نیز شبیه خودرویی هاست...

در پالایشی ها به این …

بازارروی پالایشی ها با دید منفی نگاه ...

تحولات پالایشی ها با …

در این گروه باید منتظر گام بعدی یعنی...

بازهم پالایشی ها …

در گروه پالایش از رشد قیمت نفت که سودی...

و بازهم پالایشی ها با …

دیروز گزارش شبریز و شراز هم رسیدو خبری از...

مثبت و غیر منتظره در پالایشی ها …

دو گزارش عجیب از این دو سهم خاص گروه رسید که...

تحولات پالایشی به …

در بازاردو دلیل برای رشد پالایشی ها می توان ...

در گروه پالایشی …

نفت به ۷۹ دلار رسید ولی...

فضای پالایشی ها باردیگر …

سهم های این گروه کمی بیش از بقیه ...

و بازهم پالایشی ها …

در این گروه چقدر حرف بزنیم گروه خوب ست...

بازی پالایشی ها حالا با …

در مورد این شرایط دو دلیل وجود دارد که معتقدیم باید...

در نماد های پالایشی

در این گروه با این اختلاف بین دلار ازا د و مبادله ای ...

و اما پالایشی ها …

در این هفته به نظر پالایشی ها یکی از...

و اما پالایشی ها …

در این هفته به نظر پالایشی ها یکی از...

تحولات مثبت پالایشی …

در این گروه قیمت نفت به ۶۵ دلار نزدیک می شود...

تحولات پالایشی …

در این گروه زمزمه هایی در بازار شنیده می شود که...

تحولات پالایشی …

در این گروه زمزمه هایی در بازار شنیده می شود که...

در پالایشی ها بازهم

در این گروه قیمت ها واقعا جذاب شده اند...

فضای پالایشی ها

از دیروز دوباره زمزمه هایی از تعدیل مجدد در...

شرکت های پالایشی نیز …

در این گروه یعنی پالایش دیروز بلوک...

در پالایشی ها با این نفت …

در بازار واقعا گروه پالایش از نظر بنیادی خوب است...

در پالایشی ها با این نفت …

در بازار واقعا گروه پالایش از نظر بنیادی خوب است...

در پالایشی ها با این نفت …

در بازار واقعا گروه پالایش از نظر بنیادی خوب است...

در پالایشی ها با این …

در بازار اقعا گروه پالایش از نظر بنیادی خوب است...

در پالایشی ها با این …

در بازار واقعا گروه پالایش از نظر بنیادی...

در پالایشی ها نیز …

به نظر میرسد گروه پالایش از نظر زمانی کم کم...

در پالایشی ها نیز …

به نظر میرسد گروه پالایش از نظر زمانی...

تحولات پالایشی ها

در مورد گروه پالایش موج گزارش های ۶ ماهه تمام شد...

فاز پالایشی ها در این …

در مورد گروه پالایش تقرباً همه باز شدند...

رفت و امد پالایشی ها …

نمی دانیم چرا سهم ها باز نمی شود!!!

رفت و امد پالایشی ها …

در مورد این گروه بازگشایی شپنا را داریم ....

رفت و امد پالایشی ها …

شراز و شاوان و شبریز هم اطلاعیه دادند...

تب داغ پالایشی ها

در مورد این گروه شراز و شاوان متوقف شدند...

در گروه پالایشی

زمزمه تعدیل در شپنا و توقف نماد جدی شده است...

در گروه پالایشی

زمزمه تعدیل در شپنا و توقف نماد جدی شده...

در نماد های پالایشی

گزارش های این گروه به نظر این هفته باید برسد...

در پالایشی ها به این

در مورد این گروه شپنا قول داده طی همین روزها ...

در نماد پالایشی ها هم

در مورد این گروه شبندر گزارش داد...

در نماد پالایشی ها هم

در مورد این گروه شبندر گزارش داد...

در نماد پالایشی ها هم

در مورد این گروه دیروز شبندر گزارش داد...

رد پای شایعات در پالایشی ها

حرف و حدیث ها در مورد گروه پالایش زیاد است ...

تعیین تکلیف پالایشی ها !

حرف و حدیث ها در مورد گروه پالایش زیاد است ...

شوک به پالایشی ها …

طبق اخرین خبرهایی که رسیده دیروز طی گزارشی....

شرایط پالایشی ها در این

روز شنبه نیز در این گروه خبرهایی را گفتیم که...

شرایط پالایشی ها در این

به نظر نفت در شرایط مناسبی قرار گرفت ...

شرایط پالایشی ها در این

افت نفت امروز یک شوک منفی به گروه وارد می شود...

شرایط پالایشی ها در این

بازار در حال خسته شدن و بی صبری است ولی...

شرایط پالایشی ها در این

در مورد این گروه شایعه زیاد است...

شرایط پالایشی ها در این

در مورد این گروه شایعه زیاد است ولی ...

شرایط پالایشی ها در این

در مورد این گروه شایعه زیاد است ولی...

شرایط پالایشی ها در این

در مورد این گروه برخی شایعه کردند ...

حرکت پالایشی ها با این

در این گروه شرایط عجیبی است ...

حرکت پالایشی ها با این

در این گروه شرایط عجیبی است...

حرکت پالایشی ها با این

در این گروه شرایط عجیبی است ...

شرایط پالایشی ها نیز …

خلاصه می نویسیم پولی که وارد این گروه شده ...

شرایط پالایشی ها نیز …

در این گروه شک نکنید و میتوانید ...

در نماد های پالایشی

در این گروه با این قیمت نفت و این شایعات ...

درگروه پالایشی ها نیز …

در مورد این گروه به نظر احتمال تعدیل برخی سهم ها ...

درگروه پالایشی ها نیز …

شرایط برای تعدیلات جدی تر و جالب تر شده است...

درگروه پالایشی ها نیز …

شرایط برای تعدیلات جدی تر و جالب تر شده است...

درگروه پالایشی ها نیز …

در مورد این گروه شرایط برای تعدیلات جدی تر و ...

درگروه پالایشی ها نیز …

در مورد این گروه شرایط برای تعدیلات جدی تر...

درگروه پالایشی ها نیز …

در مورد این گروه شرایط برای تعدیلات ...

درگروه پالایشی ها نیز …

شرایط برای تعدیلات جدی تر و جالب تر شده ...

درگروه پالایشی ها نیز …

در مورد این گروه شرایط برای تعدیلات جدی تر...

درگروه پالایشی ها نیز …

شرایط برای تعدیلات جدی تر و جالب تر شده...

درگروه پالایشی ها نیز …

شرایط برای تعدیلات جدی تر و جالب تر...

در پالایشی ها نیز …

این گروه در ۶ ماهه ها اکثرا با تعدیل...

در پالایشی ها نیز …

در مورد این گروه در ۶ ماهه ها اکثرا با ....

در نماد پالایشی ها …

در این گروه دوباره زمزمه هایی مطرح شده که...

وزن کشی پالایشی ها …

به ۴ دلیل مثبت و به یک دلیل منفی...

در پالایشی ها …

در این گروه ۲ عامل رشد نرخ دلار و برگشت برخی ذخایر...

در پالایشی ها …

برخی ذخایر در نظر گرفته شده در سال ...

در پالایشی ها …

در این گروه ریزش نفت و رشد قیمت بنزین ...

در پالایشی ها …

در این گروه حجم ها چند روزی است که خوب است...

در پالایشی ها …

زمزمه هایی از تک نرخی شدن ارز در اذر و دی ...

در پالایشی ها …

ببنید رشد قیمت دلار بالاخره جایی خود را...

و حالا پالایشی ها …

برگشت شراز و شبریز تیم را تکمیل کرد...

در پالایشی ها باید به …

در بازار از تعدیلات پالایشی ها خبرهای خوبی میرسد ...

در پالایشی ها باید به …

در بازار از تعدیلات پالایشی ها خبرهای خوبی...

در پالایشی ها زمزمه بازگشایی …

در بازار از تعدیلات پالایشی ها خبرهای خوبی میرسد...

تحولات پالایشی ها

هنوز اطلاعات به طور کامل نیامده ولی...

در گروه پالایشی …

دربازار برخی از احتمال یک تعدیل قوی در ...

در گروه پالایشی …

دربازار برخی از احتمال یک تعدیل قوی در...

در فضای پالایشی ها …

در گروه پالایش دیروز خریداران خوب ظاهر شدند...

شرایط پالایشی ها …

در گروه پالایش به نظر وضعیت با این قیمت...

شرایط پالایشی ها …

در این گروه افت قیمت نفت کمی فشار...

شرایط پالایشی ها …

شاوان هنوز به طور دقیق شفاف اعلام نکرده...

شرایط پالایشی ها …

این روزها خبرهای خوب کم نیست...

شرایط پالایشی ها …

این روزها خبرهای خوب کم نیست...

در نماد پالایشی ها …

در مورد این گروه یعنی پلایشی ها فضا...

در تحولات پالایشی ها …

در این گروه مثبت ها خیلی دوام نداشت ولی....

و بازهم پالایشی ها …

یکی از سهم های جالب بازار...

در تحولات پالایشی …

این گروه را خوب خریدند...

در تحولات پالایشی …

در بازار دیروز این گروه را خوب خریدند ...

در تحولات پالایشی …

روند قیمت نفت کمی نگرانی از این گروه ...

در پالایشی ها بازهم …

در مورد این گروه یعنی گروه پالایش...

در گروه پالایشی …

به نظر امروز گروه پالایش دچار بدشانسی...

بازگشایی پالایشی ها …

به نظر امروز شبریز و شبندرو شراز به بازار باز می گردند...

در پالایشی ها با …

در گروه پالایش دیروز شاهد بازگشایی بسیار بد...

تغییرات سود پالایشی ها …

در این گروه نماد ها یک به یک تعدیل می دهند...

بازی پالایشی ها …

پالایشی ها بازی جالبی البته اگر بخواهیم....

بازی پالایشی ها …

پالایشی ها بازی جالبی داشتند...

بازی پالایشی ها …

پالایشی ها بازی جالبی داشتند...

پالایشی ها با این شرایط …

این سومین گزارش خوب از سلسله گزارش های...

در پالایشی ها این گزارش …

هر طوری میخواهیم به گزارش شبریز نگاه کنیم...

در پالایشی ها امروز …

در بین سهم هایی این گروه ...

تکلیف پالایشی ها با …

رشد مجدد نرخ نفت کمی نگرانی را...

شرایط پالایشی ها با …

در گروه پالایش چند اتفاق مهم رخ داد...

شرایط پالایشی ها با …

شتران گزارش ۶ ماهه داده است ...

خبرهای پالایشی …

قیمت نفت اثر یک روزه در این سهم ها داشت ...

پالایشی ها در این …

در مورد این گروهها بحث شده است...

در نماد های پالایشی …

در این گروه خبرها متفاوت است ...

وضعیت پالایشی ها …

اوضاع در پالایشی ها جالب نیست...

پالایشی ها با …

رنج قیمت نفت خیلی جالب نبود ولی...

شوک خبری در پالایشی ها

هنوز بازاردر شوک خبری پالایشی ها به سر می برد...

شوک خبری در پالایشی ها

خبرها و شنیده ها در این گروه...

امروز پالایشی ها را …

در این گروه نفت منفی اغاز کرد و...

دو خبر پالایشی

خبر اول بحث توفان است و رشد قیمت نفت...

باز هم پالایشی ها …

در این گروه قیمت نفت در آغاز بازار...

در پالایشی ها فقط …

در مورد این گروه بارها بحث شده است...

بازهم پالایشی ها در…

بگذارید کمی شفاف تر صحبت کنیم...

بازی پالایشی ها …

در مورد این گروه دیروز هم صحبت شد...

در گروه پالایش …

قیمت هایی که امروز در

بازی پالایشی ها …

قیمت نفت و افت ان کمی گروه پالایش را ...

بازگشایی پالایشی ها …

زمزمه های گزارش های خوب ...

بازی های پالایشی …

تقریباً همه گزارش دادند ...

بازی های پالایشی …

در مورد سهم های این گروه باید...

بازی پالایشی ها با …

برای رشد قیمت یک بهانه می خواهد...

حرکت پالایشی ها …

در این گروه هیچ چیز بهتر از...

در پالایشی ها با خبر …

در این گروه افزایش سرمایه ۵۰% ...

خبرهای پالایشی …

در مورد این گروه رشد ۲۱% قیمت نفت...

گروه پالایشی با این که …

امروز قیمت نفت هم کمی ...

در پالایشی بازهم …

در این گروه واقعاً فضا خاص شده ...

پالایشی ها با این …

رشد قیمت بنزین جالب توجه است...

پالایشی ها امروز را …

بازی خیلی تغییر نکرده است ولی...

خبرهای پالایشی …

دو خبری که شاید اثرات ...

در پالایشی ها امروز …

یک خبر منفی و یک خبر مثبت...

در پالایشی ها بازهم …

زمزمه هایی در بازار مطرح شده است که...

در گروه پالایشی …

در مورد این گروه تعدیل منفی...

در گروه پالایشی …

در مورد این گروه امروز متعادل هستند...

بازهم پالایشی ها …

در مورد این گروه تا دیروز نوشتیم کاهش...

تحولات پالایشی به …

در مورد این گروه طبق برخی اخبار...

در نماد پالایشی ها …

کار سختی را خواهند داشت....

پالایشی ها با این …

بازهم حرارت پالایشی ها بالا رفته ....

در نمادهای پالایشی …

برخی معتقدند دوباره....

در حوزه پالایشی …

فضای خوبی حاکم نیست....

با تحولات پالایشی …

خیلی ها معتقدند دوباره....

در گروه پالایشی …

ناگهان در دقایق پایانی....

در این دو نماد پالایشی …

شرایط خوبی در سود....

در گروه پالایشی ها …

فضایی که دیروز با ...

در نمادهای پالایشی …

خبر افزایش نرخ های بنزین و گازوئیل....