هرچه مرتبط است با ‘پالایش’


توجه به بازی پالایش …

در حال حاضر رشد ۳۰% نرخ دلار نیما خبرخوبی...

در گروه پالایش …

در گروه پالایش یک خبر منتشر شد که برخی ان را...

در گروه پالایش هم …

دیروز در مورد این گروه مفصل صحبت شد...

زمزمه های گروه پالایش …

در برخی شایعات شنیده می شود گزارش ۹ ماهه ...

شرایط خاص گروه پالایش …

دیروز هم در مورد گروه پالایش صحبت شد ...

بازم گروه پالایش با …

گروه پالایش شرایط خاصی را دارد...

دو سهم خاص تر گروه پالایش …

در این گروه به نظر شاوان و شبندر...

در شسپا و گروه پالایش هم …

در مورد شسپا فروش سهم در ۶ ماهه...

رشد نفت ،خنده پالایش …

تا این لحظه که برای شما می نویسیم...

در گروه پالایش به این …

بارها در مورد گروه پالایش در بازار صحبت شده...

شپنا در بین پالایشی ها …

امروز این خبر افزایش قیمت شاید بتواند...

بازهم پالایش …

این گروه در رشد نفت و رشد سود و رشد بهبود صورت های مالی...

در گروه پالایش …

شتران در مجمع سود خوبی تقسیم نکرد ولی...

گروه پالایش از این …

در مورد پالایشی ها به نظر فضای این گروه...

در گروه پالایش به این …

در مورد گروه پالایش باید گفت که قیمت نفت ...

پالایشی ها و شسپا به خصوص …

جو گروه پالایش میتواند امروز بهتر شود...

پالایش اسکار بدشانس ترین گروه …

واقعا این گروه چقدر بدشانس هستند ...

وقت پالایش است ؟!

بهترین گزارش و گل سر سبد گزارش های این گروه...

در گروه پالایش به این …

درگروه پالایش ترس از عرضه سهامدار عمده ...

چشم ها به گروه پالایش …

در مورد این گروه روی مصداق سهم ها...

در گروه پالایش به این …

به نظر تحولات نفت خوب پیش رفته است...

در گروه پالایش …

بارها و بارها در مورد این گروه صحبت شد که...

در گروه پالایش به این …

خبر قیمت نفت خبرخوبی برای گروه است...

در پالایشی ها باید …

بازار روی این گروه عاشق اعلام سود ...

در گروه پالایش به این …

در روزهای قبل در این گروه روی شپنا و شبریز ...

در گروه پالایش با این …

به طور کلی گروه پالایش دنبال بهانه ای...

در گروه پالایش با این …

هر چه فکر کردیم چه بنوسیم در مورد این گروه...

در گروه پالایش به این …

در این گروه فعلا تا وقتی نفت نزولی نشود...

در گروه پالایش به این …

بحث ما این نیست که نفت چه شده و شرایط چه می شود...

در گروه پالایش …

در این گروه اصل بر این است که با این قیمت...

پالایشی ها امروز با این …

مشکلات این گروه کم بود !!!

در گروه پالایش این خبر …

کوتاه و مختصر عرض میکینم به نظر کمی...

در گروه پالایش به این …

در این گروه یک توصیه داریم بازار بالا امد پایین رفت ...

بازهم گروه پالایش …

بازار منتظر خبر تسعیر ارز این گروه است...

دو خبرمتفاوت در پالایشی ها …

خبر اول خبر بسیار خوب و مثبتی است که...

در گروه پالایش شاید …

این گروه رشد بالایی را داشته شاید کمی...

خبرهایی که پالایش بازهم …

خبرهای مهمی از این گروه در مورد نرخ ...

در گروه پالایش با این …

در گروه پالایش یک اتفاق مهم افتاده است...

در گروه پالایش …

دیروز این گروه در بورس کالا و بورس انرژی...

در گروه پالایش زمزمه های …

ازاد شدن صقف قیمت ها در بورس انرژی دیگر ...

در گروه پالایش امروز …

در حالی که زمزمه شفاف سازی های گروه ...

خبرهای پالایشی با …

خبر رشد قیمت ها در بازار بورس کالا خبر مهمی برای بازار است...

بازهم گروه پالایش …

شاهد افت های هیجانی در گروه هستیم...

و بازهم پالایش …

در مورد این گروه همه خبرها خوب است ولی...

پرش پالایش …

دیروز ناامید نشسته و بازار را می دیدیم که ناگهان...

در گروه پالایش نیز …

در این گروه با شرایط خاصی مواجه ایم ...

در گروه پالایش با این …

در این گروه حرف و حدیث زیاد است...

در گروه پالایش نیز …

در گروه پالایش زمزمه های تغییر سیاست های...

زمزمه های گروه پالایش …

امروز هم در خبرها داشتیم که زمزمه های تغییر نرخ با...

در گروه پالایش …

در مورد گروه پالایش خبر افت ارز...

در گروه پالایش امروز …

امروز در بازار شپنا شبندر شتران ...

گروه پالایش بازهم با …

این گروه در بازار با خبر تعویق مجمع شبندر مواجه شده...

در گروه پالایش با این خبرها …

مشکل اب گریبان شپنا را گرفت...

در گروه پالایش این رفتار …

در گروه پالایش یک رشد قیمت را داشتیم ولی...

در گروه پالایش برخی از …

در این گروه به این دلیل هفته قبل اوایل هفته ...

در گروه پالایش …

این گروه را با بقیه بازار جمع نبندید...

در پالایشی ها باید به این …

دیروز شپنا را بسیار خوب خریدند ببنید سهم ...

در گروه پالایش با این …

در نماد های پالایشی به نظر افت قیمت ...

در گروه پالایش باید …

سهم های این گروه کمی از گزارش های اخیر ...

در گروه پالایش با این ..

دیگر این گروه چه میخواهد...

در پالایشی ها این بار …

دراین گروه زمزمه هایی شنیده می شود که ...

در گروه پالایش نیز …

در مورد این گروه رشد قیمت نفت در بازار...

فضای گروه پالایش به این …

در بین گروه پالایش برخی عزیزان نظر...

گروه پالایش در صورتی که …

به نظر فضا گروه بد نیست یعنی از...

در گروه پالایش این موضوع به …

ببنید از نظر بنیادی بارها در مورد گروه پالایش...

در گروه پالایش به این که …

دربازارتنها گروهی که با رشد تحولات رشدی نکرده...

و بازهم پالایش …

گروه پالایش دیگر چه می خواهد که رشد کند...

هر آنچه می خواهد …

گروه پالایش دیگر از بازار چه می خواهد ...

عروسی در کوچه پالایش …

بیشترین سود را از این تصمیم گروه پالایش خواهد برد...

در گروه پالایش به این

واقعا نمی شود دلیل برای منفی شدن انها گفت...

در گروه پالایش

در مورد این گروه رشد قیمت نفت و رشد دلار ...

نوبت گروه پالایش

در مورد این گروه رشد قیمت نفت و رشد دلار ...

در گروه پالایش نیز فضای بازار

در نماد های گروه پالایش قیمت ها جذاب ...

در گروه پالایش با این

ببنید قیمت های نفت کمی کم شده ولی...

در گروه پالایش به این

در این گروه دیروز گزارش شرا هم رسید...

در گروه پالایش

در این گروه دوباره قیمت های دلار مبادله ای ...

در گروه پالایش

در این گروه دوباره قیمت های دلار مبادله ای رشد ...

در گروه پالایش

در این گروه دوباره قیمت های دلار مبادله ای...

در گروه پالایش

باید مولفه های بنیادی گروه را در نظر داشت ...

در گروه پالایش

در این گروه باید مولفه های بنیادی گروه را ...

در گروه پالایش …

رشد دلار کم کم اثرات خود را خواهد گذاشت ...

در گروه پالایش …

در این گروه رشد دلار کم کم اثرات خود را....

در گروه پالایش …

خبر نفت ۶۶ و دلار ۳۶۰۰ تومانی می تواند...

در گروه پالایش …

در این گروه قیمت ها منطقی در حال اصلاح هستند...

باز هم منتظر گزارش …

حالا همه سراغ گزارش های ۹ ماهه می روند ...

کمک هایی که به گروه پالایش …

در مورد گروه پالایش تقریباً همه باز شدند ...

پالس های مثبت و منفی !

حرف و حدیث ها در مورد گروه پالایش زیاد است ...

شوک نفت و رشد پالایش

رشد نفت دیگر حجت را تمام کرد...

در گروه پالایش با این که …

تقریباً هر روز داریم در مورد گروه پالایش ...

در گروه پالایش

در این گروه یک خبر شنیده می شود که...

در گروه پالایش

در این گروه زمزمه های تعدیل قوی تر شده...

در گروه پالایش

زمزمه های تعدیل قوی تر شده است...

در گروه پالایش

زمزمه های تعدیل قوی تر شده است ...

انتخاب در گروه پالایش

در این گروه زمزمه های تعدیل قوی تر شده است ...

خبرهای گروه پالایش

در این گروه زمزمه های تعدیل قوی تر شده...

شاه ماهی پالایش …

در این گروه ۲ عامل رشد...

در گروه پالایش …

زمزمه هایی در جریان است که...

در گروه پالایش …

زمزمه هایی در جریان است که...

در گروه پالایش …

در این گروه زمزمه هایی در جریان است که ...

زمزمه های گروه پالایش در …

در این گروه گزارش های ۳ ماهه رسیده ...

زمزمه های گروه پالایش در …

در این گروه گزارش های ۳ ماهه رسیده ...

زمزمه های گروه پالایش در …

بازار هنوز این گروه را باور ندارد ولی...

زمزمه های گروه پالایش در …

در این گروه بازار هنوز این گروه را باور ندارد ولی...

زمزمه های گروه پالایش در …

امروز با این قیمت نفت...

زمزمه های گروه پالایش در …

در این گروه دیروز دیدیم که رنج های مثبت ....

زمزمه های گروه پالایش در …

دیروز دیدیم که رنج های مثبت را شاهد بودیم...

نگاهی به شاخص صنعت پالایش


درگروه پالایش

در مورد این گروه دیروز اشاره کردیم که...

درگروه پالایش

در مورد این گروه جنب و جوش خبری و بلوک بازی...

درگروه پالایش

در مورد این گروه جنب و جوش خبری و بلوک بازی...

در گروه پالایش

در مورد این گروه بازهم دچار تناقص شده ایم...

در گروه پالایش با این

شتران ۳۰ تیر مجمع گذاشته است ...

در گروه پالایش با این

در این گروه گزارش خاصی هنوز نرسیده است ولی...

در گروه پالایش …

از اخر هفته گذشته زمزمه هایی شنیده می شود که ...

در گروه پالایش …

در ان گروه زمزمه هایی شنیده می شود که ...

در گروه پالایش …

در ان گروه زمزمه هایی شنیده می شود که ...

در گروه پالایش …

در ان گروه زمزمه هایی شنیده می شود که ...

در گروه پالایش …

در گروه پالایش به نظر رشد قیمت...

گروه پالایش هم

در گروه پالایش رشد قیمت نفت کمی...

در گروه پالایش …

بازار به این گروه اعتماد کرده بود ...

در گروه پالایش …

بر خلاف قیمت نفت این گروه حرکت خود را ...

در گروه پالایش …

در این گروه رشد نفت به ۵۶ دلار خبر...

در گروه پالایش …

در این گروه زمزمه هایی از تعدیل در ...

در گروه پالایش با …

در گروه پالایش شکل و شمایل قیمت نفت...

در گروه پالایش با …

همانطور که حدس میزدیم...

در گروه پالایش با این

در گروه پالایش گزارش شبریز و شراز همه را ...

در گروه پالایش …

در این گروه شپاس گزارش خوبی داد ولی...

نگاهی به نمودار گروه پالایش


در گروه پالایش نیز …

مهم ترین خبرها حول محور سود ...

در گروه پالایش بازهم …

در این گروه خبر اتش سوزی در ...

در گروه پالایش بازهم …

در این گروه خبر اتش سوزی در پالایش نفت تهران...

در گروه پالایش …

درمورد پالایشی ها نمیدانیم گزارش...

در گروه پالایش …

درمورد پالایشی ها شاید فقط در حال حاضر ...

در گروه پالایش …

درمورد پالایشی ها سهم از نظر تحولات ...

در گروه پالایش بازهم …

در مورد این گروه باید واقع بینانه صحبت کرد...

در گروه پالایش با این دو سهم

بی تعارف گزارش شبریز و شپنا افتضاح بوده...

در گروه پالایش …

دیروز یک اتفاق جالب در همه گروه رخ داد...

در گروه پالایش با خبر …

داشتیم دیشب خود را اماده می کردیم که...

در گروه پالایش با خبر …

حالا باید در این گروه منتظر بازگشای شبندر بود...

در گروه پالایش با خبر …

گزارش ها با تعدیل میرسد خبربدی نیست ولی...

در گروه پالایش شراز نیز …

شراز چون گزارش ۳ ماهه درست و حسابی ندارد ...

در گروه پالایش باید …

در این گروه خبرهای مثبت میرسد ولی...

بازهم در گروه پالایش…

در گروه پالایش دیروز هم عرض شد...

بازهم در گروه پالایش…

در گروه پالایش دیروز هم عرض شد خبرهای خوبی...

در گروه پالایش خبرهای …

در گروه پالایش خبرهای خوبی می رسد...

تعدیل های سرد …

در گروه پالایش دیروز ...

آتش بازی پالایش …

در گروه پالایش دیروز شتران را داشتیم که...

در گروه پالایش …

نفت رشد کرده است و همه چیز برای...

تحلیل تکنیکال شاخص گروه پالایش


پالایشی ها لیدر امروز بازار

چشم بازار به اجلاس اوپک...

تحولات جدید پالایش …

در این گروه عواملی که باعث حرکت می شود ...

فضای گروه پالایش …

در همین حال که برای شما ...

فضای گروه پالایش …

در بازار قیمت نفت به نظر در یک رالی...

در گروه پالایش …

در این گروه به نظر امروز کمی...

در گروه پالایش …

در این گروه به نظر امروز کمی جو ...

در گروه پالایش …

افت نفت امروز انها را فشار می دهد ولی...

با گروه پالایش …

در این گروه خبر مهمی را ...

در گروه پالایش …

در این گروه بازی کمی سخت شده است...

در گروه پالایش …

باز باید در مورد اثرات نفت صحبت کنیم...

بازهم پالایش با

در مورد گروه پالایش با رشد قیمت ...

باز پالایش …

در مورد این گروه قدرت پول...

بازی پالایشی ها …

در مورد این گروه از دیروز شایعه کردند...

در پالایش نفت بندرعباس …

در این گروه اولین گزارش رسید ,...

در پالایشی ها به …

در گروه چه بگوییم و نگفتن بهتر است...

در گروه پالایش تحولات جدید …

این گروه بازار و کار به جاهای باریکی کشیده...

وبازهم پالایش …

امروز از سهم خاصی صحبت نمی کنیم ولی...

در گروه پالایش …

در این گروه نفت افزایشی بود ...

در گروه پالایش …

در این گروه نفت کاهشی بود...

در گروه پالایش …

سهم هایی که در این فضا

گروه پالایش …

در این شرایط به نظر قیمت نفت تا...

در گروه پالایش …

نفت از ۴۱٫۵ دلار برگشت...

در گروه پالایش …

امروز به نظر وقت برگشت است...

در گروه پالایش …

امروز یک اصلاح عمیق داریم ...

در گروه پالایش …

در مورد این گروه بازهم امروز...

در گروه پالایش …

در مورد این گروه شرایط خاص است...

در گروه پالایش …

در مورد این گروه شرایط خاص است...

در گروه پالایش …

در مورد این گروه هر روز صحبت می کنیم...

بازی های پالایشی …

دیروز مفصل صحبت شد که ...

گروه پالایش را …

در مورد این گروه مهم ترین خبر...

گروه پالایش امروز را …

با این که نفت جهانی خیلی مثبت باز نشد...

در گروه پالایش …

امروز هم احتمالاً کمی گروه پالایش...

شرایط نفت و پالایشی ها …

از دیروز تا امروز دو خبر مهم رسیده ...

در گروه پالایش …

قیمت ها واقعاً به کف رسیده اند...

در گروه پالایش …

در این گروه چند خبر مهم رسیده است...

در گروه پالایش …

در این گروه شایعاتی شنیده می شود ...

در گروه پالایش بازهم …

در این گروه به نظر خریداران...

در گروه پالایش …

در مورد این گروه به نظر خبرهای...

در گروه پالایش …

در مورد گروه پالایشی به نظر...

در گروه پالایش …

در مورد گروه پالایشی به نظر این گروه...

در گروه پالایش باید …

گروه از نظر نموداری باید برگردد...

بازهم پالایش در …

در بازار شبندر و شبریز را خوب می خرند...

بازهم پالایش در …

در بازار شبندر و شبریز را خوب می خرند...

حالا گروه پالایش …

در بازارخبرهای خوبی از گروه پالایش...

در گروه پالایش …

شاوان امده است و...

بازی های گروه پالایش …

به نظردر این گروه تحولات مثبتی...

تحولات گروه پالایش …

یکی یکی جلو می رویم...

اقبال خوش پالایش …

در مورد گروه رشد قیمت نفت...

در گروه پالایش …

تجهیزات غیر استاندارد هندی کار دست شاوان داد ...

در گروه پالایش به این …

بااین کاری نداریم که خبرهای شاوان...

گروه پالایش هم به این …

خبرها و شایعاتی در بازار وجود دارد که...