هرچه مرتبط است با ‘پارسان و غدیر’


پارسان و غدیر به این …

این دو سهم با توجه به ۳ اتفاق مجامع...

در پارسان و غدیر …

امروز مجمع پارسان برگزار می شود و خبرهای آن...

در پارسان و غدیر …

هفته بعد اخر هفته موعد خبرهای این دو سهم است...

در پارسان و غدیر نیز …

هر دو سهم یعنی پارسان و غدیر تعدیلات خوبی...

در پارسان و غدیر …

در مورد این دو سهم ببنید زاگرس تعدیل زد ...

در نماد پارسان و غدیر

در مورد پارسان دقت کنید کلا از ...

در پارسان و غدیر …

شوک اخر هفته ...

در پارسان و غدیر نیز …

به هرحال پارسان یک تعدیل زد ...

پارسان و غدیر …

این دو سهم این روزها در گیر و دارد

معجزه فملی …

خبرهای دیگر که بازار را شوکه کرد...

در پارسان و غدیر …

در گروه پالایشی تغییرات و تحولات بنیادی...