هرچه مرتبط است با ‘پارسان’


تحلیل بنیادی نفت و گاز پارسیان


امروز مجمع پارسان …

مجمع پارسان امروز نکات خاصی دارد...

در نماد پارسان با …

طی روزهای اتی یک گزارش ۱۲ماهه از...

تحلیل تکنیکال پارسان


تحلیل تکنیکال پارسان


تحلیل بنیادی پارسان


تحلیل تکنیکال پارسان


پارسان با این شرایط …

این سهم در قیمت های ۳۷۵۰ ریال در بازار...

هم غدیر و هم پارسان …

مجمع پارسان با تقسیم سود ۴۰۰ ریالی تمام شد و...

تحلیل بنیادی نفت و گاز پارسیان


نگاهی به ارزش ذاتی پارسان


تحلیل تکنیکال پارسان


تحلیل تکنیکال پارسان


در نماد پارسان …

در این گونه سهم ها نظیر پارسان وصندوق فارس امید...

در نماد پارسان …

در مورد این سهم یعنی پارسان به نظر...

در نماد پارسان …

در مورد این سهم یعنی پارسان به نظر کمی...

تحولات غدیر و پارسان

شرایط مجمع و تغییر اساس نامه و احتمال رشد و تعدیل سود...

در نماد پارسان

در این گروه پارسان متوقف می شود...

در نماد پارسان

در این سهم بالاخره بست و تعدیل را که از ...

در نماد پارسان نیز …

همه از زیر مجموعه های پارسان هستند که ...

در نماد پارسان …

در مورد این سهم دیده می شود تعدیل برخی...

درنماد پارسان وبانک …

در بین دو شرکت سرمایه گذاری...

در نماد پارسان باید …

در این سهم به واسطه تعدیلات ...

اثرات پارسان با …

نوبتی هم باشد نوبت پارسان است !

در نماد پارسان …

در این سهم به همراه تاپیکو دیروز...

در پارسان با این …

در این سهم خریدار برق دماوند بوده است ولی ...

پارسان با این شرایط …

سهم پنج شنبه مجمع داشت که...

تحلیل تکنیکال پارسان


در پارسان امروز را …

در مورد این سهم امروز متوقف می شود...

تحلیل بنیادی گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (پارسان)


در نماد پارسان …

در مورد این سهم بحث افزایش سرمایه...

در نماد پارسان …

در مورد این سهم بحث افزایش سرمایه گویا...

تحلیل بنیادی پارسان


تاپیکو و پارسان

در بین هلدینگ ها قیمت ها به نقط جذابی...

شرایط پارسان به …

وقتی برخی می گفتند پارسان نمی خریم...

پارسان و اوره ای ها …

نرخ اوره به قیمت خوبی رسیده....

شرایط پارسان …

با انتخابات کاری نداریم ولی...

تحلیل تکنیکال پارسان


و حالا پارسان …

در مورد این سهم رشد قیمت...

پارسان در این

در مورد پارسان بارها صحبت کرده ایم...

پارسان با این …

در مورد این سهم ببنید از نظر...

در پارسان به …

در مورد پارسان باید گفت که ...

در نماد پارسان …

در مورد این جابجایی...

پارسان در این فضا …

وضع پتروشیمی ها خوب نیست

در پارسان هم به …

در این سهم خبر های خوب این چند وقت...

پارسان با خبر …

در مورد این سهم ازنظر شرایط قمیتی..

پارسان و غدیر …

خبرهای خوب صورتهای مالی...

شرایط پارسان و غدیر از …

در این دو سهم روز شنبه نیز تاکید شد که...

در پارسان نیز …

در نماد پارسان قیمت جایی است...

تحلیل تکنیکال پارسان


در پارسان به این …

در این سهم گزارش ۶ ماهه منتشر شده...

در نماد پارسان …

نمی شود قیمت یک سهم با...

در توقف حق پارسان …

در مورد حق پارسان امروز متوقف می شود ...

در وصندوق و پارسان به …

این بار از وصندوق می گوییم سهمی که...

تحلیل بنیادی نفت و گاز پارسیان


دراین دو سهم …

امروز درمورد پارسان و تاپیکو صحبت می کنیم ...

بازگشایی دیروز پارسان …

ببنید با این فضای رشد...

پارسان و غدیر …

مجمع پارسان با تقسیم ۶۸۰ ریال همراه بود...

پارسان امروز با توقف …

سهم امروز برای مجمع متوقف می شود...

شرایط پارسان در …

درمورد این دو سهم یعنی پارسان و صندوق...

در این دو سهم باید …

در روزهای قبل نیز روی وصندوق و پارسان...

بازهم پارسان …

در این سهم و صندوق گفته بودیم که...

در شبندر و پارسان …

بر طبق برخی خبرها معامله...

پارسان هم در این …

در مورد این سهم گویا ۲۳ یا ۲۴ دی ماه...

گزارش پارسان …

در مورد پارسان گزارش منتشر شده است که...

در نماد پارسان …

به پارسان خیلی ها امید بستند...

در نماد پارسان …

اثرات این خرید ...

در نماد پارسان …

در نماد پارسان واقعاً طی این مدت....

در غدیر و پارسان …

در مورد این گروه دیروز هم اشاره شد که....

بازهم پارسان …

برخی معتقدند خبرهایی....

نگاهی به نمودار پارسان


غدیر و پارسان نیز به این …

شایعاتی شنیده می شود ...

بازهم پارسان با …

بازهم در مورد پارسان حرف میزنیم ...

در نماد پارسان به …

در مورد این شرکت بحث زیاد است....

پارسان هم با …

در این سهم به این که ...

بازهم پارسان …

دیروز هم در کنار غدیر بحث شد....

غدیر و پارسان به …

در مورد این دو سهم باید گفت که....

پارسان و فارس با این …

بالاخره فروشنده به ستوه امد....

پارسان و غدیر به …

این دو سهم به کجا رسیدند .؟!

بازگشایی پارسان …

بازار صبر می کند شرایط خوب شود....

پارسان با این تعدیل …

سهم تا اینجا امد اما ۲ تعدیل منفی....

بازهم پارسان با …

بحث ها در مورد پارسان بالا گرفته...

شرایط این دو سهم …

می توانند شرایط جالبی را داشته باشند....

شرایط پارسان …

در فضایی قرار گرفته است....

پارسان امروز با …

تائید و تکمیل سود فعلی ....

پارسان و غدیر با این شرایط …

سهم زیاد است ولی ....

غدیر و پارسان در …

باردیگر گوشه رینگ ....

در این دو نماد …

پر حجم و جابجایی داشت....

پارسان این روزها…

امروز افزایش سرمایه....

در این ۳ شرکت …

فضای بازار در غدیر و پارسان ....

در پارسان و غدیر …

در این دو خبر های خوب....

و حالا در پارسان و غدیر …

اول از غدیر ....

در غدیر و پارسان …

امروز مجمع....

در غدیر و پارسان …

به نظر کم کم باید ....

در مجموعه پارسان …

بار دیگر حمایت از ....

غدير و پارسان …

غديرچهارشنبه متوقف شد و...

در نماد پارسان…

بازگشايي پارسان ...

در غدير و پارسان…

به مجمع مي رود ...

خبرهاي پارسان…

شرايط به نظر خاص ...

در غدير و پارسان …

چند اتفاق مهم ديگر ...

تحولات پارسان …

خبر مجمع پارسيان ...

تحولات پارسان با …

كرمانشاه و پارسان را با ...

تحولات پارسان…

بهترين استراتژي ممكن در اين سهم ...

تحولات غديروپارسان…

در روز هاي قبل ...

پارسيان و غدير …

به نظر هر دو سهم

بازهم غدير و پارسان …

اگر اين بلوك ...

شرايط پارسان و غدير …

اتفاقاتي كه براي هر دو سهم ...

حق تقدم هاي پارسان …

اگر خبرهاي خاص ...

خبر پارسان با …

بازگشايي حق پارسان امروز با ...

تحولات پارسان …

در اين سهم مي توان به قيمت ...

پارسان مي آيد …

با پارسان چه كنيم ...

در غدير و پارسان …

اتفاق مهمي كه ...

خبرهاي جديد پارسان و غدير

در مجمع خبر نهايي ...

سهامداران پارسان بخوانند

اين سهم امروز ...

خبرمهم پارسان …

پارسان با اين خبردر ...

غدير و پارسان …

بهترين توصيه براي اين 3 شركت ...

تحولات پارسان …

مهم ترين اخباردر اين سهم ...

امروز در پارسان …

با پارسان چه كنيم ...

در نماد پارسان با …

فروش سرمايه گذاري ها طي

سود پارسان امد …

در اين كه سود شركت ...

در نماد پارسان …

شرايط خاص پارسان امروز با ...

در نماد پارسان …

حتيدر قيمت هاي ...

در نماد پارسان با …

پيش بيني سود شركت براي 93

شرايط پارسان در …

بهنظر بازار منتظر

تحولات پارسان …

طي 3 ماه آتي اين سهم ...

تحولات پارسان…

اخباري كه امروز با ...

بازهم غدير و پارسان …

جابجايي ديروز كه ...

تعديل پارسان و غدير …

خبري كه هر دو سهم ...

پارسان و غدير با …

در پارسان و غدير خبر ...

درمجموعه غدير و پارسان…

تعديل سود غدير و پارسان ...

معامله بلوكي امروز …

در صورتي كه اين جابجايي...

گزارش پارسان با …

موجب تقويت اين سهم

در پارسان و تاپيكو …

در اين دو سهم قيمت هاي

پارسان و غدير با …

پيش بيني از وضعيت بازدهي...

در نماد پارسان …

دو خبري كه باعث ...

بازگشت بد پارسان …

از پارسان انتظار

پارسان مي آيد ؟!

چه قيمتي براي پارسان؟!

پارسان مي ايد ؟!

خبرهاي احتمالي از بازگشايي به ...

بازهم پارسان …

در صورتي كه امروز

بازگشايي پارسان …

نوسان گيران قيمت هاي

آخرين تحولات پارسان…

اخرين خبرها از سهم ...

زمزمه هاي زاگرس وپارسان…

به نظر ميرسد در بين اين شركت ها

در نماد پارسان و غدير …

به نظر هر دو شركت براي

پارسان و غدير …

برخي زيرمجموعه ها موجب

در پارسان با خبر …

به نظر قيمت سهم

خبرهاي پارسان با…

قيمت هاي

پارسان در كنار …

احتمالاً پس از اين معامله

در غدير و پارسان بايد …

در مورد نفت و گاز شنيده مي شود تا

نقش پارسان در …

خبري رسيده كه هنوز

پارسان با خبر …

البته امروز بازگشايي

پارسان در كنار …

خبر مهم ديگر اين است كه

پارسان در كنار …

اما باردوم زماني است

پارسان بازهم با …

سهم اگر در خليج فارس

پارسان با اين تحولات …

بايد منتظر تحولات

غدير و پارسان …

اما در پارسان تحولات زاگرس

پارسان با 4 خبر …

در صورتي كه تقسيم سود

تحولات ديروز مجمع …

نكته مهم ديگر اين است كه

پارسان بازهم …

پرتفوي شركت با اين

تحولات پارسان …

اما حركت بعدي

در نماد پارسان و غدير…

در نفت و گاز نيز سود

بازهم پارسان با …

كه برخي منتظر اعلام

امروز پارسان …

اما هر لحظه ممكن است

پارسان امروز …

البته زمزمه هايي در

پارسان امروز …

چه براي نوسان گيري و

در نماد پارسان …

تقسيم سود

خراسان و پارسان…

در اين سهم پارسان

پارسان با شرايط …

به نظر ميرسدامروز پارسان

در نماد پارسان …

هدف سهم مي تواند قيمت

پارسان و غدير با …

در نماد غدير هم فروش

در نماد پارسان با …

فعلاً در اين قيمت ها

معجزه هاي پارسان…

ارزش ذاتي پارسان امروز

پارسان اين روزها …

از سوي ديگر در

پارسان و زير مجموعه ها…

خبر خوبي براي نفت و گاز پارسيان

پارسان و غدير امروز را…

اما در ميان مدت

در نماد پارسان با …

سهم به زودي با ...

شرايط پارسان در كنار …

غدير در قيمت هاي

در نماد پارسان با …

از محل سود زاگرس

شرايط پارسان با …

از همين رو ريسك قيمت هاي

خبر ديگر براي پارسان …


بازهم پارسان با …

درمورد غدير به نظر ميرسد

شرايط پارسان با …

فروش بخشي از

زمزمه هاي سود پارسان …

در حال حاضر پارسان توانايي اعلام سود

پارسان هم با …

براي ميان مدت و اعلام سود

شرايط پارسان با …

اما اگر سهم در

شنيده ها از پارسان…

بازهم تاكيد مي شود

پارسان در اين …

سهم چه از نظر قيمتي و چه

در پارسان و حق تقدمش …

اين يعني خريد در قيمت هاي

پارسان در بين …

طبق اخرين محاسبات ارزش

غدير و پارسان امروز …

بازهم تاكيد مي شود عرضه

پارسان و غدير …

امروز پارسان و غدير هر دو

و بازهم پارسان …

حق تقدم براي تبديل كردن به

در نماد پارسان …

و از سوي ديگر

پارسان و غدير در …

به سهامداران هر دو سهم

در نماد پارسان …

براي خريد ميان مدت ها

خبرهايي كه در پارسان …

گفته مي شود پارسان و

پارسان و غدير …

در مورد غدير هم به نظر ميرسد

پارسان با خبر…

دراين سهم با چند خبر مهم...

زمزمه هايي از پارسان كه …

سهامداران پارسان دقت كنند

پارسان با خبر …

به نظر ميرسد مجمع

اين روز ها پارسان…

توصيه اكيد ما اين است كه پارسان