هرچه مرتبط است با ‘ولملت’


تحلیل تکنیکال ولملت


ولملت امروز بعد از …

سهم با تقسیم سود ۱۸۰ ریالی امروز باز می شود ...

در ولملت با این …

سهم امروز متوقف می شود و به مجمع می رود ...

در نماد ولملت نیز …

یکی از لیزینگی های کمتر مورد توجه بازار است...

در ولملت و گروه …

در بازار در این سهم شفاف سازی زده است که...

در ولملت با این …

در سهم گزارش ۳ ماهه منتشر شده است...

عرضه ولملت …

طبق اخرین اعلام امروز ...

عرضه ولملت …

بالاخره قطعی شد و عرضه این سهم...

عرضه ولملت در …

در حالی معارفه این سهم برگزار...