هرچه مرتبط است با ‘ولملت’


در ولملت و سایر …

در مورد گروه لیزینگ نیز به نظر خیلی قیمت ها...

ولملت در لیزینگی ها …

بازار روی وایران زوم است و شرایط خوبی گرفته است ولی...

ولملت در این گروه …

سهم در گروه لیزینگ کمتر رشد کرده ...

ولملت هم به …

گروه لیزینگ را باید دقیق تر بررسی کرد ...

در لیزینگی ها ولملت نیز …

ولملت صف خرید بدون عرضه ای را داشت...

تحلیل تکنیکال ولملت


ولملت امروز بعد از …

سهم با تقسیم سود ۱۸۰ ریالی امروز باز می شود ...

در ولملت با این …

سهم امروز متوقف می شود و به مجمع می رود ...

در نماد ولملت نیز …

یکی از لیزینگی های کمتر مورد توجه بازار است...

در ولملت و گروه …

در بازار در این سهم شفاف سازی زده است که...

در ولملت با این …

در سهم گزارش ۳ ماهه منتشر شده است...

عرضه ولملت …

طبق اخرین اعلام امروز ...

عرضه ولملت …

بالاخره قطعی شد و عرضه این سهم...

عرضه ولملت در …

در حالی معارفه این سهم برگزار...