هرچه مرتبط است با ‘ولصنم’


تحلیل تکنیکال ولصنم


ولصنم به این که …

هم نموداری هم بنیادی و هم غیرعملیاتی...

ولصنم در این که …

در مورد ولصنم گزارش شرکت رسید ...

ولصنم به این …

سهم از نظر سود اوری سهم شرایط خاص خود را دارد...

ولصنم در این …

در این گروه یعنی لیزینگ سهم به قیمت و منطقی و مناسب ...

در ولصنم بااین خبر …

در مورد این سهم سود غیرعملیاتی وجود دارد...

در ولصنم به این که …

به نظر سهم می تواند بعد از یک دوره رشد...

ولصنم در این …

ولصنم دو بخش می شود یک بخش عملیاتی...

در مورد ولصنم هم …

در مورد ولصنم سود اصلی شرکت یک طرف...

ولصنم بعد از …

ولصنم بعد از تقسیم سود ۲۵۰ ریالی راهی بازار می شود ...

ولصنم به این که …

در مورد این سهم روزهای قبل مفصل تر صحبت کردیم ...

ولصنم با این که …

در مورد ولصنم باید گفت این سهم امسال...

ولصنم در این که …

گویا بلوک وصنعت ولصنم مشتری دارد ...

ولصنم به این …

گزارش این سهم رسید و نشان میدهد...

در گزارش ولصنم …

خیلی اتفاق خاص و مشخصی نبوده ولی...

در ولصنم با این …

سهم بسیار ارام آهسته و خطی پیش می رود ...

ولصنم به این …

خبر بلوک برای ولصنم جالب است ...

تحلیل تکنیکال ولصنم


ولصنم در این گروه …

ولصنم در این گروه می تواند یکی از ...

در نماد ولصنم

در ولصنم گزارش خوبی را منتشر کرده که می تواند...

در ولصنم …

در مورد این سهم این حجم تعدیل منفی...

ولصنم و ولشرق …

در گروه لیزینگ ولغدر واقعا شراط خوبی را داشته ...

ولصنم وولشرق …

در مورد این دو لیزینگی به نظر ولصنم شرایط خاصی...

در نماد ولصنم با این …

در این گروه یعنی گروه لیزینگ باید نماد ها را ....

در ولصنم با این …

در این سهم در حالی که ولصنم در فروردین...

در نماد ولصنم …

ولصنم در فروردین ماه ۳۵ میلیارد ریال درامد داشته...

و بازهم ولصنم …

در مورد این سهم ولصنم سود هر سهم ...

بازهم ولساپا و ولصنم …

در مورد این دو سهم نیز بارها صحبت...

ولصنم به این

بعد از خبر افزایش سرمایه شرایط...

شرایط ولصنم و ولساپا …

بارها صحبت شد بازهم می گوییم...

در ولصنم و گروه …

به نظر ولصنم بد باز شد ...

در ولصنم و گروه …

به نظر ولصنم کم کم باید باز شود ...

در نماد ولصنم …

در مورد این سهم همه را با ...

ولصنم و ذخایر ازاد شده …

در تعدیل مثبت ولصنم که بالاخره اعلام شد...

وضعیت ولصنم …

اوضاع در ولصنم جالب است گفته می شود...

در نماد ولصنم …

دیروز این سهم با رشد قیمت...

تحلیل بنیادی شرکت لیزینگ صنعت و معدن


در ولصنم نیز …

در این سهم بازی خوبی را شاهد هستیم...

تحلیل بنیادی شرکت لیزینگ صنعت و معدن


تحلیل بنیادی شرکت لیزینگ صنعت و معدن :ولصنم


ولصنم به این …

در گروه لیزینگ به نظر...

مداران و ولصنم به این …

ابهام و بازیگران سهم حرف اول را می زنند...

در ولصنم به این …

در این گروه از نظر بنیادی ولساپا...

در وآتی و ولصنم …

در مورد این دو سهم واقعاً چه خبر است ...

در نماد ولصنم …

امروز بلوکی قرار است عرضه شود...

در ولصنم به این …

در مورد این گروه در...

در ولصنم هم …

در مورد این سهم باردیگر باید گفت که...

واتی و ولصنم در این…

شاهد رشد جالب توجه هستیم که...

در ولصنم به …

به نظر قیمت های فعلی سهم...

در ولصنم سود به …

در بازار سهم شرایط بدی ندارد ولی....

در ولصنم شرایط …

اندکی رشد سود دیده می شود....

بازگشایی ولصنم …

این سهم پس از....

شرايط ولصنم در …

به نظر اگر سهم در ...

ولصنم را در …

قيمت هايي كه ...

در نماد ولصنم با …

سهم در قيمت هاي ...

خبرخوب ولصنم براي …

در مورد بازگشايي با ...

در اين دو شركت …

در ولصنم و ولغدر با

ولصنم با تحولات …

به نظر ميرسد ولصنم

ولصنم با اين …

انتظار اين است تا

در نماد ولصنم …

با اين شرايط به نظرميرسد

در نماد ولصنم …

اما احتمال اين كه سهم

ولصنم با تعدیل …

بازگشایی امروز با قیمت ...

در نماد ولصنم با …

شرایط این گروه با ...

ولصنم در حالی …

سهم با خبر افزایش سرمایه کمی مثبت شده بود اما

گره ولصنم امروز …

سهم در شرایطی اگر امروز ...

در ولصنم با …

این شرکت در گزارش جدید با ...

در ولصنم با …


ولصنم در حالی با …


شرایط ولصنم در …


در صورتی که ولصنم …


شرایط ولصنم با …


تقسیم سود ولصنم …


در نماد ولصنم با …


در نماد ولصنم …


اعلام سود ولصنم …


خبرها از ولصنم و …