هرچه مرتبط است با ‘ولساپا’


ولساپا در این …

سهم یک اصلاح جدی را در پیش گرفته...

ولساپا امروز …

سهم امروز برای مجمع متوقف می شود و به مجمع می رود...

ولساپا در این که …

در مورد این که قیمت سهم کمی سریع رشد کرده...

ولساپا را به …

سهم جالبی است در بازار تازه در حال ...

ولساپا به این …

گزارش ولساپا منتشر شد که بد نبود ولی ...

ولساپا را به …

در مورد ولساپا گزارش بدی را نداشته است...

نگاهی به وضعیت فروش و سود آوری شرکت ها (بخش اول)


در ولساپا این گزارش …

وضعت بهمن ولساپا از دی کمی بهتر بود ...

ولساپا امروز با …

سهم با قدرت و با شتاب بالا مثبت شده و رشد میکند...

ولساپا دیروز به …

سهم گزارش خوبی نسبت به دوره های مشابه قبل....

ولساپا در این فضا …

در مورد این سهم حرف و حدیث و شایعه زیاد است...

زمزمه های ولساپا با …

در مورد ولساپا بحث قرارداد های جدید مطرح است...

ولساپا و گروه لیزینگ به …

در بین سهم هایی که رشد کرده و دوباره در مسیر اصلاح هستند...

ولساپا با این …

سهم اصلاح عجیبی کرده ولی برای مثبت شدن...

ولساپا با این که …

نمیدانیم چطور بگوییم ولی انتظار کمی از ولساپا...

امروز ولساپا را …

در مورد ولساپا بازی های نوسانی جالب شده است...

تحولات ولساپا بعد از …

این سهم باید کمی تن به اصلاح بدهد...

ولساپا بعد از …

سهم با خبرهای تجدید میخواست دوباره پرش کند که...

در بین گروه ولساپا و …

گروه خودرو مثبت باشد خود به خود...

ولساپا بعد ازاین که …

سهم شرایط خوبی را دارد و به نظر میتواند ...

ولساپا بازهم با …

در مورد ولساپا باید اذعان داشت که...

بازی ولساپا در این …

به نظرسهم شرایط خوبی را گرفته...

ولساپا در این فضا …

با توجه به تحولات رخ داده در گروه خودرو...

ولساپا در این که …

بارها روی این سهم صحبت کردیم به نظر ولساپا...

ولساپا در بین این…

در مورد ولساپا نیز فاز خرید در سهم بالاگرفته...

تحولات ولساپا به این …

روز چهارشنبه نیز عرض شد که ولساپا از نظر...

ولساپا در این شرایط …

ببنید ولساپا از نظر بنیادی شرایط معمولی را داشت ...

ولساپا در این که …

در مورد ولساپا نیز گزارش ماهانه بدی نداشته است...

در ولساپا در صورتی که …

گزارش سهم نیز رسید و تقریبا همان اعدادی بود که...

ولساپا به این …

به نظر سهم گزارش خاصی را هم نمیدهد ولی...

بازهم ولساپا به …

خبرهای افزایش سرمایه نیز در سهم ...

ولساپا با این که …

اخبار مهمی را سهم در مجمع داشته است...

در ولساپا بازهم به …

روز های قبل د رمورد این سهم صحبت شده...

ولساپا با این گزارش …

در بازار یکی از گزارش های بسیار خوب ولساپا بود...

تحلیل تکنیکال ولساپا


ولساپا با این …

در این چند روز منفی برخی سهم ها می تواند جالب باشد...

در ولساپا نیز …

در مورد این سهم دیروز هم صحبت شد...

در ولساپا با این که …

برخی عزیزان در مورد ولساپا سوال میکنند...

گزارش ولساپا هم …

نه گزارشش خوب بود و نه بد متعادل بود...

ولساپا در شرایط …

در مورد این سهم گفته می شود امروز ...

در ولساپا شرایط سهم …

از نظر بنیادی به نظر سال ۹۷ بسیار خوبی داشت...

ولساپا با این …

ولساپا با خودرویی ها حرکت میکند ولی...

ولساپا در صورتی که …

سهم دوباره در حال افت قیمت است...

ولساپا با این …

گزارش بسیار خوبی را در سهم شاهد بودیم ولی...

تحلیل تکنیکال ولساپا


ولساپا به این …

برخی بیمه ها که این سهم را گرفتند...

ولساپا در بین لیزینگی ها …

ببنید در مورد این سهم انتظار کمی بیشتر بود ولی...

تحلیل بنیادی لیزینگ رایان سایپا


در نماد ولساپا نیز …

بسیاری معتقدند که این سهم حرکت خوبی...

ولساپا در این شرایط …

نمیگوییم گزارش بدی را داده است ولی...

ولساپا با این …

به نظر ولساپا با این گزارش خیلی انتظارات را ...

در نماد ولساپا نیز …

بازی در نماد ولساپا شرایط خود را دارد...

ولساپا با این که …

این سهم به طور خودکار با گروه خودروحرکت میکند...

ولساپا به این …

سهم واقعا گزارش خوبی را داشته و به نظر...

ولساپا دراین شرایط …

به نظر این سهم را نیز زیر نظر داشته باشید ...

دو شرکتی که ولساپا …

این سهم با سایپا رشد میکند ولی...

ولساپا نیز با …

در مورد این سهم روند حرکتی...

ولساپا با این …

به نظر همزمان با تحولات خودرویی ها...

تحلیل تکنیکال ولساپا


گزارش ولساپا با این …

در مورد ولساپا واقعا باید گفت انصافا دو گزارش...

ولساپا را در این …

ببنید این سهم قربانی بازی خودرویی ها شده...

ولساپا در این شرایط …

در مورد این سهم گزارش متعادلی می دهد ولی ...

در نماد ولساپا با این خبر …

در مورد ولساپا خبرهای خوبی رسیده که...

ولساپا به این قیمت …

هم از نظر نموداری هم بنیادی قیمت های...

ولساپا در این که …

سهم کمی شوکه کننده باز شد و بازار خیلی...

در ولساپا همچنان …

شاید در ولساپا امار شهریور کمی نزولی باشد...

ولساپا در این شرایط …

سهم شاف سازی داده و عملکرد را باوجود کاهشی بودن...

ولساپا در این شرایط …

جالب است که گزارش ولساپا گزاش متوسطی بوده...

ولساپا نیز با این …

بارها روی این سهم ولبهمن ولغدر صحبت شد...

ولساپا با این که …

ولساپا هنوز مجمع نرفته است ولی...

ولساپا با این که …

سهم باید دراین نقاط دست به دست شود...

ولساپا در این نرخ …

این سهم واقعا گزارش های خوبی داشت...

در ولساپا با این که ….

گزارش ماهانه ولساپا نیز منتشر شد که...

در ولساپا با این که …

امروز حق تقدم ولساپا به پایان میرسد...

تحلیل تکنیکال ولساپا


در ولساپا امروز با …

حجم زیادی از حق تقدم ها باقی مانده...

ولساپا هم در صورتی که …

برخی روی ولساپا تاکید می کنند ...

در ولساپا این حجم …

در خبرها داشتیم برای تحقق...

در ولساپا با این…

در این سهم لیزینگی به نظر می توان...

و بازهم ولساپا با …

در این سهم به نظر با این گزارش...

دوباره ولساپا …

گویا با هماهنگی ها با حسابرس عدد سود ...

ولساپا با این فضا …

ببنید سهم با گزارش خوب عملکرد ...

ولساپا با این ….

در بازار این روزها حجم خیلی مهم است...

تحلیل تکنیکال ولساپا


در ولساپا و سایر شرکت های …

دیروز در مورد تعدیل ولغدر صحبت شد...

ولساپا بازهم در این قیمت ها …

بارها در مورد این سهم نوشتیم و حالا ...

اصلاح قیمتی در ولساپا …

در بازار به نظر سهم در قیمت های زیر...

در نماد ولساپا بازهم

در این نماد بازهم تکرار میکنیم وضعیت...

ولساپا در این …

در مورد این سهم به نظر یک تعدیل مثبت را دارد ...

ولساپا یکی از سهم هایی است که …

در بازار به نظر ولساپا را باید حسابی زیر نظر داشت...

در نماد ولساپا

در این گروه یعنی گروه لیزینگ با این گزارش...

درنماد ولساپا …

در مورد این سهم بازهم معتقدیم که ...

در ولساپا به این …

در این گروه ولغدر و ولصنم هم خوب هستند ولی...

در ولساپا به این …

بازی های قیمتی کیسون

تعدیل در ولساپا …

در این سهم حرکت او از همه مهم تر است ....

در ولساپا نیز …

در این گروه دو سهم ولساپا و ولصنم مهم هستند...

در ولساپا و …

در این گروه اگر ولساپا کمی اصلاح کرد...

درنماد ولساپا به این …

در این سهم زمزمه هایی از ...

تحلیل بنیادی لیزینگ رایان سایپا


تحلیل تکنیکال ولساپا


در نماد ولساپا امروز

در مورد این سهم ببنید حق تقدم نشان می دهد ...

در نماد ولساپا نیز …

در بازار این سهم پس از اصلاحات در قیمت های...

در نماد ولساپا نیز …

در بازار این سهم پس از اصلاحات در قیمت های...

در ولساپا نیز به این

این سهم به تازگی تعدیل اندکی را راهی بازار کرده ...

در ولساپا نیز به این

در مورد این سهم به تازگی تعدیل اندکی را ...

ولساپا نیز امروز

در مورد این سهم ولساپا در یک تعدیل...

ولساپا نیز امروز

در مورد این سهم ولساپا در یک تعدیل ریز...

در ولساپا امروز با …

این سهم امروز برای افزایش سرمایه...

در نماد ولساپا …

به نظر گزارش های خوب دارد میرسد...

در نماد ولساپا …

در مورد این سهم به نظر گزارش های خوب دارد میرسد ...

در نماد ولساپا نیز

در مورد این سهم مجوز افزایش سرمایه...

در نماد ولساپا نیز

در مورد این سهم مجوز افزایش سرمایه ...

در ولساپا به این …

در مورد این سهم صحبت شد دیروز کمی...

در ولساپا به این …

دیرو در مورد این سهم صحبت شد دیروز کمی...

در ولساپا به این …

در نماد ولساپا در گزارش خود با تاکید....

در ولساپا به این …

در این سهم به نظر شرایط بنیادی بد نیست ...

گزارش ولساپا با این که …

ولساپا گزارش ماه خوبی را نیز داشت...

ولساپا در این بازی …

ولساپا در حالی که امید به ...

در ولساپا نیز …

به نظر گزارش ماهانه شهریور و گزارش ۶ ماهه...

در نماد ولساپا

در این سهم بحث افزایش سرمایه و قیمت مناسب...

در نماد ولساپا …

در این سهم چند بار تکرار کردیم و بازهم می گوییم...

در نماد ولساپا …

چند بار تکرار کردیم و بازهم می گوییم...

در نماد ولساپا

منفی های پشت سر هم را می خورد ...

در نماد ولساپا

در این سهم منفی های پشت سر هم ...

در نماد ولساپا

در این سهم منفی های پشت سر هم...

در نماد ولساپا

سهم با خبر افزایش سرمایه قابل توجه ...

در نماد ولساپا هم …

در این گروه گزارش خاصی را نداریم...

در نماد ولساپا …

سهم در این فضا در حالی پر حجم است که ...

در ولساپا …

در بازار به نظر بهتر است روی ولساپا...

در ولساپا با این …

در ادامه روند قیمت سهم خیلی زود با...

در ولساپا نیز در این قیمت …

در این سهم به نظر ان را حسابی ...

در نماد ولساپا …

در این سهم با تقسیم سود ...

بازی در ولساپا

باید اذعان داشت گزارش های...

در ولساپا نیز …

در این سهم حجم زیاد است و خریداران...

شرایط ولساپا در این …

در ولساپا سهم شرایط جالبی را دارد...

در نماد ولساپا …

در این سهم گزارش فروردین در سطح...

در نماد ولساپا …

در این سهم طبیعی است که سایپا رشد کند...

ولساپا در شرایطی که …

ولساپا را تا چند وقت پیش کسی نگاه نمی کرد...

ولساپا در شرایطی که …

ولساپا را تا چند وقت پیش...

بررسی تکنیکی ولساپا


در ولساپا باز هم باید …

در این شرایط ولبهمن و ولساپا ولصنم گزینه های...

در نماد ولساپا به …

دیروز در این سهم در حوالی ۱۴۰۰ ریال سهم...

در نماد ولساپا …

بحث روی تحلیل بنیادی این سهم نیست...

ولساپا و وایران نیز …

در مورد این سهم دلیل صف ولساپا...

نگاهی به نمودار ولساپا


در نماد ولساپا …

حقیقت امر خودمان را اماده کرده بودیم با...

تحلیل تکنیکی وساپا


بازهم ولساپا و ولصنم …

در مورد این دو سهم نیز بارها صحبت...

بررسی تکنیکی ولساپا


شرایط ولصنم و ولساپا …

بارها صحبت شد بازهم می گوییم...

شرایط ولساپا با …

در این سهم جنجال دیروز در شناسایی...

در نماد ولساپا …

از دو دیدگاه ولساپا را باید بررسی کرد...

شرایط ولساپا با …

هر چقدر میچرخیم بازهم به ولساپا میرسیم...

ولساپا در این …

یکی از سهم هایی که در بازار خوب...

در ولساپا باید …

ولساپا در گروه لیزینگ مورد توجه بازار است...

در ولساپا باید …

در مورد این سهم دیروز مورد اقبال بازار بود...

در ولساپا نیز …

در این سهم قیمت های بسیار جالبی را داریم...

تحلیل بنیادی لیزینگ رایان سایپا (ولساپا)


در نماد ولساپا …

در مورد این سهم به نظر قیمت های...

در نماد ولساپا …

در بازار معمولاً به این شکل بوده که با...

در نماد ولساپا …

در بازار شاهد افت قیمت سهم هستیم ...

بازگشایی ولساپا به …

به نظر ولساپا امروز به بازار بیاید ولی...

بازگشایی ولساپا به …

سهم مورد علاقه بازار به جمع بازار باز میگردد ...

در ولساپا به …

این سهم امروز برای مجمع متوقف می شود...

در ولساپا به …

در مورد ولساپا در مجوز افزایش سرمایه...

فضای ولساپا به

خبر افزایش سرمایه در ولساپا به نظر...

و بازهم ولساپا …

در این گروه به نظر...

و بازهم ولساپا …

رفته رفته در حال نشان دادن خود است...

شرایط ولساپا …

در مجمع ولساپا خبرها خوب بود

در ولساپا و …

در این گروه ولصنم را همچنان...

ولساپا با این خبر …

سهم دو سه خبر مهم را دارد...

و بازهم ولساپا …

نرم نرم رشد می کند...

در ولساپا به …

در مورد این سهم گفته می شود...

در ولساپا به …

گفته می شود در اخر سال ۹۴٫٫٫

در نماد ولساپا نیز …

در مورد این سهم امروز اگر...

ولساپا پس از …

در این سهم گزارش ۱۲ ماهه ...

در نماد ولساپا …

چقدر دیگر روی یک سهم تاکید شود...

ولساپا نیز به …

سهم های گروه لیزینگ از نظر بنیادی...

در نماد ولساپا …

اگر به دنبال سهم بی دردسر...

ولساپا بازمی گردد

تعدیل مثبت ۱۶ و ۱۳ درصدی ولساپا...

در شرایطی که ولساپا …

در حالی خبرها ضد و نقیض است که...

ولساپا با این گزارش …

بسیار فراتر از انتظار بازار ...

در ولساپا نیز …

در مورد این سهم بارها صحبت شد ...

در ولساپا نیز …

در مورد این سهم بارها صحبت شد ...

ولساپا به این …

دیروز هم در مورد این سهم نوشتیم ...

ولساپا به این …

این سهم کمی با سایپا گره خورده...

در خبرهای ولساپا …

یکی از خاص ترین نماد های بازار,...

ولساپا با این گزارش …

انتظار از ولساپا بسیار زیاد بود ....

در ولساپا به …

به زودی ولساپا نیز از خبرهای...

در ولساپا به این …

در مجمع سایپا از قرارداد های جدید...

در ولساپا نیز …

در مورد سهم از نظر نموداری حوالی...

ولساپا دیروز را …

در مورد این سهم یکی از مهم ترین خبرها...

ولساپا را با این …

حجم ها در ولساپا افزایش پیدا کرده است...

ولساپا را با این …

یکی از بهترین گزارش های بازار را ...

ولساپا نیز در…

در این گروه گزارش ولبهمن بد نبود...

ولساپا هم به این …

خبرها و شایعاتی در بازار وجود دارد که...

ولساپا در این …

در مورد این سهم گفته می شود که ...

تحلیل تکنیکال رایان سایپا


در نماد ولساپا …

در مورد این سهم تا کجا ! !!!

در نماد ولساپا با …

در این نماد برخی از گشایش های مناسب...