هرچه مرتبط است با ‘وتوشه’


در وتوشه این سهم …

باید به سراغ سهم هایی رفت که ...

در وتوشه به این …

در مورد وتوشه شرایط خاص دنبال می شود این سهم...

وتوشه در این فضا …

در این سهم به نظر کمی اصلاح کند می تواند ...

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری پارس توشه


وتوشه با این که …

در مورد وتوشه به این نکته باید دقت کرد که...

وتوشه بعد از …

این سهم هم از نظر نموداری و هم بنیادی...

وتوشه و گروه لوازم خانگی …

چشم بازار در این گروه به برخی سهم های خاص...

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پارس توشه


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پارس توشه


وتوشه دوباره باید …

از این سهم بارها صحبت شد این هفته...

تحلیل تکنیکال وتوشه


وتوشه با این که …

این سهم را نیز با دید بنیادی و نموداری...

تحلیل تکنیکال وتوشه


تحلیل تکنیکال وتوشه


تحلیل تکنیکال وتوشه


تحلیل بنیادی وتوشه


وتوشه در این که …

یکی از گزارش هایی که به چشم ما جالب آمد...

در نماد وتوشه نیز …

در بازار با ذره بین باید دنبال سهم هایی گشت که ...

حالا وتوشه نیز …

در بازار بعد از توجه بازار به بشهاب حالا...

وتوشه در این شرایط …

یکی از سهم های خوب بازار تا به امروز...

وتوشه در این شرایط …

در شرایطی که لخزر و برخی دیگر مورد توجه بازار هستند ...

وتوشه هم امروز دوباه …

امروزوتوشه دوباره به مجمع می رود ...

تحلیل تکنیکال وتوشه


در نماد وتوشه نیز …

در نماد وتوشه دیروز هم صحبت شد...

وتوشه هم با این …

وتوشه در گزارش ۱۲ ماهه با تعدیل سود...

در وتوشه اگر این…

سهم یک بلوک داشت ...

در نماد وتوشه …

در بازار این سهم کمی باید بیشتر دقت کرد ...

در نماد وتوشه …

در مورد این سهم به نظر فضای قیمتی...

گزارش وتوشه نیز از …

وتوشه به زودی به بازار می اید...

در نماد وتوشه …

امروز برای مجمع فوق العاده و افزایش سرمایه...

در وتوشه

وتوشه به سمت برگزاری مجمع با دستور کار...

در وخارزم و وتوشه

در مورد این دو هر دو در بازار مورد توجه هستند....

در وخارزم و وتوشه …

در مورد این دو ابتدا از وتوشه صحبت کنیم سهم هم...

در نماد وتوشه

در نماد وتوشه چه بحث ...

در نماد وتوشه …

هم از نظر پی به ای و هم از نظر گزارش...

در وتوشه نیز با

در این سهم یعنی وتوشه افزایش سرمایه ...

در وتوشه با این …

سهم در گروه هلدینگ لوازم خانگی ...

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری پارس توشه


در نماد وتوشه باید …

در این سهم یعنی وتوشه سود زیر مجموعه ها...

تحلیل تکنیکی وتوشه


تحلیل بنیادی وتوشه


در نماد وتوشه باید …

وتوشه را باید دقیق تر نگاه کرد...

در نماد وتوشه …

در مورد این سهم نیز امروز در صورتی که ...

نگاهی به نمودار وتوشه


در نماد وتوشه به …

در مورد این سهم وضعیت تعدیل منفی....

در وتوشه به این …

سهم گزارش ۹ ماهه داده...

وتوشه در این…

در بازار برخی روی دو سهم ...

در لخزر و وتوشه …

در این دو سهم چند روز پیش ...

روند سود وتوشه …

ماهیت حرکتی این سهم به ...

در وتوشه نیز به …

در مورد این سهم به نظر قیمت های...

شرایط وتوشه …

در مورد این سهم به نظر وتوشه در یک بازی

در نماد وتوشه …

دیروز در مورد این سهم صحبت کردیم...

در وتوشه با این …

در مورد این سهم یعنی سرمایه گذاری...

در نماد وتوشه به …

این سهم صف خرید بود ولی...

تحلیل تکنیکال پارس توشه


در وتوشه امروز …

در مورد این سهم در پرتفوی ...

وتوشه در این …

دراین سهم گزارش سود سال ۹۵٫٫٫

شرایط وتوشه …

در این سهم ناگهان گزارش...

لخزر و وتوشه به …

در گروه لوازم خانگی به نظر خبر...

در گروه وتوشه …

به نظر فضای هر دو سهم برای...

شرایط وتوشه …

در مورد وتوشه روزهای قبل...

در نماد وتوشه …

این روزها گروه لوازم خانگی....

وتوشه در گروهی که …

این سهم سهامدار گروهی است که....

دراین دو نماد …

چند نکته جالب از سهم این که....

در نماد وتوشه …

هوای این سهم نیز بیشتر....

وتوشه نیز با …

در گروه لوازم خانگی به نظر....

شرایط وتوشه با …

وقتی به بازار نگاه می کنیم....

وتوشه را با این …

بیشتر بحث های نوسانی است....

در نماد وتوشه …

این نماد نیز طی ۳ روز گذشته ....

وتوشه در این قیمت …

با توجه به این حجم گزارش....

وتوشه با این …

یکی از شرکت هایی....

وتوشه رابا…

اماده بازگشایی است ....

وتوشه و ابسال رابا…

سهم متوقف شد و....

وتوشه راباسود…

سهم دیروز متوقف شد ولی.....

وتوشه و ابسال …

برای مجمع متوقف....

وتوشه این روزها…

چند باری پیشنهاد شد....

در این ۳ نماد …

بحث ما در مورد....

شرایط وتوشه با …

به نظر برای نوسان....

در این دو شرکت با …

در مورد این دو شرکت....

در صورتی که وتوشه …

در این سهم بدون....

در نماد لابسا و وتوشه …

در هر دو سهم یک ...

وتوشه در این شرایط . …

جز سهم هایی است که...

وتوشه را بايد …

قيمتي كه براي نوسان ...

وتوشه در شرايطي …

رشد قيمت احتمالي