هرچه مرتبط است با ‘وامید’


وامید به این …

در مورد گروه سنگ آهن امروز اگر به هر دلیلی...

وامید در این شرایط …

وامید در این شرایط با فروش زمین شرایط خوبی را ...

تحلیل بنیادی سرمایه گذای امید


در نماد وامید …

گزارش های گروه سنگ آهن منتشر شود و ...

وامید در این شرایط …

امروز دیگر شرایط سهم جوری است که...

در نماد وامید نیز …

در گروه سنگ آهن کگل به سود ...

تحلیل تکنیکال وامید


وامید با این …

بازار در برخی سهم ها کمی کند عمل می کند...

در نماد وامید …

خبرهای خوب برای این سهم نیز از راه رسیده...

وامید با این سود …

وامید تعدیل ۲۲% خود را رو کرد و بحث کاهش سود...

وامید هم به هر حال …

در وامید تصویب این موضوع رویه می شود ...

در نماد وامید به این …

در بازار دیروز وامید صف بود ولی...

در نماد وامید به این …

سهم هنوز بازنشده است ولی...

تقسیم سود وامید …

در این سهم در مجمعی پر حاشیه...

در نماد وامید به این …

دراین سهم در اصلاح قیمتی خوبی قرار...

در نماد وامید با این …

نمیدانیم ولی اقدام وامید نیز کمی نمایشی...

وامید با این

در این سهم به نظر بازی های قیمتی و ...

در نماد وامید

در این گروه هم ومعادن خوب است و هم وامید...

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری امید


قیمت وامید

تقریباً هر روز گفتیم و گفتیم و حالا به...

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری امید


در نماد وامید

در این گروه همه قبول دارند کگل بالای...

تحلیل بنیادی سرمایه گذای امید


تحلیل بنیادی وامید


در نماد وامید

در نماد وامید با کاهش اندک سود از ...

تحلیل بنیادی سرمایه گذای امید


در وامید نیز …

در وامید گفته می شود سهم در ...

وامید با این …

دیروز حدود ۸٫۵ درصد وسپه و ۸٫۷% ونیکی...

در وامید نیز …

در این سهم شاهد عدم ...

وامید به این …

در گزارش حسابرسی شده سود امید...

وامید در این…

امید در این قیمت ها نیز ...

وامید هم به …

قیمت هایی که در ...

وامید در این قیمت ها …

در مورد وامید به نظر در این قیمت ها...

در وامید هم …

طی روزهای گذشته رشد قیمت...

وامید به امید …

این سهم نیز امروز به مجمع می رود...

در نماد وامید …

در مورد وامید طبق اعلام خود...

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری امید


در وامید با …

این شرکت در حالی با رشد ...

در نماد وامید …

در مورد این سهم دیروز متوقف شد...

در نماد وامید …

گزارش ۹ ماهه منتشر شده است....

وامید با این…

گزارش ۹ ماهه منتشر شده است که....

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری امید


وامید با این سود …

یکی از سهم های خوب بازار بود!!!!!!

وامید در این قیمت ها …

به نظر باید در....

و حالا در وامید …

مجمع جالبی را داشت....

واميد در شرايطي كه …

بازدهي نرمال و منطقي را نصيب بازار ...

در نماد واميد …

بايد به دنبال سهم هايي رفت ...

این سه شرکت …


امید با وضعیت فعلی …

امید در شرایطی که خبر...

بازگشایی امید با …


شرایط امید با …


در نماد امید با …


در نماد امید با …


شرایط امید با …


در نماد امید …


2 خبر از امید …


بازگشایی امید با…


افزایش سرمایه امید …


در نماد امید با …


بازگشایی امید …


امید هم دست به کار شد …


حالا نوبت امید است …


سود امید با…