هرچه مرتبط است با ‘وامید’


تحلیل بنیادی سرمایه گذاری امید


قیمت وامید

تقریباً هر روز گفتیم و گفتیم و حالا به...

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری امید


در نماد وامید

در این گروه همه قبول دارند کگل بالای...

تحلیل بنیادی سرمایه گذای امید


تحلیل بنیادی وامید


در نماد وامید

در نماد وامید با کاهش اندک سود از ...

تحلیل بنیادی سرمایه گذای امید


در وامید نیز …

در وامید گفته می شود سهم در ...

وامید با این …

دیروز حدود ۸٫۵ درصد وسپه و ۸٫۷% ونیکی...

در وامید نیز …

در این سهم شاهد عدم ...

وامید به این …

در گزارش حسابرسی شده سود امید...

وامید در این…

امید در این قیمت ها نیز ...

وامید هم به …

قیمت هایی که در ...

وامید در این قیمت ها …

در مورد وامید به نظر در این قیمت ها...

در وامید هم …

طی روزهای گذشته رشد قیمت...

وامید به امید …

این سهم نیز امروز به مجمع می رود...

در نماد وامید …

در مورد وامید طبق اعلام خود...

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری امید


در وامید با …

این شرکت در حالی با رشد ...

در نماد وامید …

در مورد این سهم دیروز متوقف شد...

در نماد وامید …

گزارش ۹ ماهه منتشر شده است....

وامید با این…

گزارش ۹ ماهه منتشر شده است که....

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری امید


وامید با این سود …

یکی از سهم های خوب بازار بود!!!!!!

وامید در این قیمت ها …

به نظر باید در....

و حالا در وامید …

مجمع جالبی را داشت....

واميد در شرايطي كه …

بازدهي نرمال و منطقي را نصيب بازار ...

در نماد واميد …

بايد به دنبال سهم هايي رفت ...

این سه شرکت …


امید با وضعیت فعلی …

امید در شرایطی که خبر...

بازگشایی امید با …


شرایط امید با …


در نماد امید با …


در نماد امید با …


شرایط امید با …


در نماد امید …


2 خبر از امید …


بازگشایی امید با…


افزایش سرمایه امید …


در نماد امید با …


بازگشایی امید …


امید هم دست به کار شد …


حالا نوبت امید است …


سود امید با…