هرچه مرتبط است با ‘هلدینگ’


در بین شرکت ها اگر …

در بین شرکت های هلدینگ بارها و بارها...

هلدینگ هایی که بازار …

طبق انچه شنیده می شود گویا مجموعه تامین...

بین هلدینگ ها بازهم …

هنوز معتقدیم که در بین هلدینگ ها ...

هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری از …

دراین گروه باید دید چه گزینه هایی در دسترس است...

هلدینگ های بازار ازاین …

دراین گروه با توجه به خبرها و اتفاقات ...

در بین این هلدینگ ها

هلدینگ های بازار همچنان مورد توجه هستند...

هلدینگ ها بازهم …

گزینه های همیشگی را باید بررسی کرد...

مهم ترین هلدینگ های بازار …

هلدینگ هایی که افت قیمت خوبی داشته اند...

بازهم هلدینگ ها از …

این چند روز اسم این شرکت ها مدام تکرار شده ولی...

شرایط خاص هلدینگ ها نیز …

این شرکت ها نیز با افت بازار افت کردند...

هلدینگ ها آغاز میکنند ؟!

در این گروه بارها و بارها سهم های خوب...

چند هلدینگ بزرگ بازار از …

در مجمع شستا اخبار خوبی رسیدو به نظر شستا...

بازهم هلدینگ ها و شرکت های …

در مورد سهم های این گروه بعد از گزارش وصنعت...

هلدینگ های بازار …

گزینه های خاص این گروه منتظر گزارش ها هستند...

سرمایه گذاری ها و هلدینگ ها از …

به نظر در بازار تاپیکو و تاصیکو مورد توجه اند ولی...

هلدینگ های بازار از …

وغدیر یکی از این هلدینگ ها بوده که سود تلفیقی...

بین برخی هلدینگ ها نیز …

در هلدینگ ها انصافا وسپه شرایط خوبی را دارد...

برخی هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها …

در مورد این گروه سهم های خوب و به قمیت کم نیست...

شرایط هلدینگ های خاص …

روی ۵ الی ۶ شرکت صحبت میکنیم که گزارش های...

در نمای کلی هلدینگ ها …

ابتدا از وصنا اغاز کنیم که زمزمه فروش یک دارایی...

شکل هلدینگ ها از این …

تاپیکو شرکت خوب و جالبی است و گزارش های...

هلدینگ های خاص بازار …

در این گروه باید سراغ سرمایه گذاری ها و هلدینگ ها رفت...

هلدینگ های خاص بازار از …

در بازار وصندوق اصلاح عمیقی کرده است و با...

و بازهم هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها …

در این گروه گزینه های کم ریسک کم نیستند...

بازهم هلدینگ ها از این …

بازی هلدینگ ها میتواند شکل جالب تری به خود بگیرد...

در بین هلدینگ ها از این …

در این گروه به نظر هم وامید هم وصندوق شرایط...

بازهم هلدینگ ها از این افت …

امروز وصندوق در این قیمت ها می تواند ...

در هلدینگ های بازار از …

در بین هلدینگ ها خرید شستا در این قیمت ها...

در هلدینگ ها این گروه نیز …

امروز هلدینگ های چند رشته ای در...

نگاهی به هلدینگ ها بازهم …

هنوز معتقدیم سهم های خوب بازار اکثرا ...

هلدینگ های بازار از این …

باردیگر این گروه در کانون توجه می رود...

در بین هلدینگ ها میتوان به …

در بازار وصندوق و غدیر همچنان به پیش می روند ...

هلدینک های بازار بازهم …

همچنان معتقدیم این گروه یکی از ...

هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها به این …

در این گروه وغدیر و وصندوق در حال ...

در هلدینگ ها باز هم …

در این گروه وغدیر با شایعه متوقف شدن...

در هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها اگر …

گرایش به سمت نماد های بزرگ و چند رشته...

در هلدینگ ها با این …

در هلدینگ های پتروشیمی محور به نظر ...

بازهم شرایط هلدینگ ها …

امروز بازار نگاه ویژه ای به این گروه دارد...

و بازهم هلدینگ ها …

در این گروه شستا غروب باز می شود...

و بازهم این هلدینگ های خاص …

در بازار وغدیر را جالب میخرند به نظر کمی...

هلدینگ های بازار از این که …

دوباره رفتیم سراغ هلدینگ های بازار که...

بازهم بین هلدینگ ها این …

هر چه میچرخیم و میگردیم گزینه های هلدینگی...

هلدینگ های خاص بازار که از …

شاید به واسطه شرایط خوب بازار ...

در هلدینگ های بازار هم …

در این شرایط بازار به نظر هنوز هلدینگ ها خوب هستند...

هلدینگ های بازار در این …

کار بازارروی هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها خاص شده...

در بین هلدینگ ها باید …

شاید خاص ترین شرایط، بهترین گزارش ها ...

در بین هلدینگ ها …

امروز این گروه ها پیشرو هستند ولی...

در بین هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها …

در این گروه وخارزم دیروز باز شد و صف فروش بود...

در بین هلدینگ ها به این …

در بازار باید سراغ سهم هایی رفت که...

در هلدینگ های بازار …

در مورد هلدینگ های بازار از وبانک گرفته تا وتوسم...

هلدینگ هایی که باید …

عرضه ذغال سنگ طبس از زیر مجموعه های...

در هلدینگ های بازار باید …

در بازارسهم های خوب و خاص زیادی در این گروه وجود دارد...

هلدینگ ها دوباره به …

اخبار مروبط به تخفیف نرخ اتان میتواند درهلدینگ های...

در بین این شرکت ها …

به نظر در بین برخی هلدینگ ها باید برخی را مجزا کرد...

هلدینگ های بازار …

در بازار وخارزم و وبهمن را زیر نظر بگیرید هر دو...

خبرها و سهم های هلدینگی را …

در این گروه ابتدا سراغ برخی کوچکتر ها برویم...

در هلدینگ ها نیز …

بازی سهم های هلدینگی و سرمایه گذاری جالب است...

در این چند هلدینگ خاص …

بازار در این روزهای پیش رو گزارش سود سرمایه گذاری و...

هلدینگ های بازار به این …

این گروه هنوز یکی از بهترین های بازار است...

در هلدینگ ها نیز …

پارس اریان دوباره شفاف سازی زده است....

هلدینگ های عمدتا معدنی …

به نظر بازار هنوز روی این هلدینگ ها...

در هلدینگ ها بازهم …

در بازار وتوسم را زیر نظر داشته باشید...

در هلدینگ های بازار …

در بین سهم های امروز این گروه قطعا ...

هلدینگ های بازار به این …

در مورد این گروه وبانک با افزایش سرمایه...

در بین هلدینگ ها نیز …

به نظر سهم های خوب در بازار در هلدینگ ها جالب است...

و بازهم هلدینگ های بازار …

بازار تازه به ارزش برخی سهم ها پی برده ...

هلدینگ ها به این …

در این گروه گزینه های خاص و خوب کم است...

هلدینگ هایی که می توانند …

در این گروه وسکاب را بدون توجه به خبرها ...

شرایط هلدینگ ها به این …

و اما سراغ هلدینگ ها برویم و اول وصنعت و وسبحان...

هلدینگ ها دوباره …

شستا امروز دوباره در ۵% مثبت و محدود باز می شود...

هلدینگ ها به این …

در مورد هلدینگ ها معتقدیم ونیکی وتوسم...

در بین هلدینگ ها اگر …

برخی در مورد خرید در این گروه پرسیده بودند...

در بازار هلدینگ ها همچنان با …

کمی در مورد هلدینگ ها کار نسبت به بقیه بازار...

شرایط هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها …

در این گروه وبهمن همچنان سود شناسایی میکند...

و باز هلدینگ ها هم …

در مورد این گروه معتقدیم هنوز می شود روی...

هلدینگ های مهم بازار …

در بازار باید روی این گروه بیشتر زوم بود...

در بین هلدینگ ها هم …

سهم های این گروه شرایط خاصی را دارند...

بازهم هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها …

در این گروه شرکت ها یکی یکی اضافه میشوند...

نگاه به سرمایه گذاری ها و هلدینگ ها …

در این گروه روی های قبل از ونیکی صحبت میکردیم به نظر...

هلدینگ ها شاید در این قیمت ها …

با بررسی جدی شرکت های سرمایه گذاری گزینه های...

در گروه هلدینگ ها …

در بین شرکت های سرمایه گذاری ونیکی با خبر ...

در هلدینگ ها باید …

در بین سرمایه گذاری ها بارها و بارها بحث کردیم ...

در بین هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها …

در این گروه وسبحان و ونیکی هر دو از نظر ...

هلدینگ ها را باید …

تقریبا هر روز نوشتیم و از ان مقطعی که ناکید شد...

هلدینگ های خاص …

در بازاری با این شرایط باید با ذره بین دنبال گزینه هایی ...

در بین هلدینگ ها …

دوباره بحث هلدینگ ها داغ شده است...

در بازی هلدینگ ها نیز …

هلدینگ ها را باید زیر نظر بگیرید بازی جالبی را دارند...

این چند هلدینگ هم …

بارها روی این گروه تاکید کردیم و معتقدیم...

در گروه هلدینگ ها …

پارسان و غدیر که تقریبا تکلیف انها روشن است...

هلدینگ ها به این …

هم تاصیکو و هم تاپیکو هر دو در این فضا...

در هلدینگ ها و گروه پتروشیمی …

این روزها پارس بسیار جالب ظاهر می شود اول از همه...

این ۳ هلدینگ …

در این ۳ شرکت یعنی وصندوق تاپیکو و غدیر...

در بین هلدینگ ها بازهم …

انصافا دیروز برخی از این سهم ها ایستادگی خوبی داشتند...

هلدینگ ها و سرمایه گذاری ها باید …

در بازار بارها از تاپیکو و غدیر صحبت شده ...

مسیر گروه هلدینگ ها …

بارها ها در مورد. این. گروه. صحبت شده است...

و بازهم هلدینگ ها …

بازار به نظر تازه از دیروز سراغ این گروه امده است...

در بین هلدینگ ها …

بازی در این گروه جالب ست سهم های...

هلدینگ های خاص بازار …

در بین سهم ها باید دنبال گزینه به قیمت...

شرایط پتروشیمی ها و هلدینگ ها …

بارها در مورد هلدینگ ها صحبت کردیم ...

در بین هلدینگ ها باید …

روزهای قبل در مورد بسیاری ازاین شرکت ها ...

در بین این شرکت ها …

در بازار ودر بین هلدینگ ها امید را خوب میخریدند...

در هلدینگ ها بازهم …

بارها و بارها در مورد سهم های هلدینگی صحبت شده...

هلدینگ ها را باید …

در این گروه تاپیکو و فارس مظلوم واقع شدند...

هلدینگ هایی که باید به انها …

مجمع پارس اتفاق خوبی برای فارس و پارسان و غدیر است...

فضای هلدینگ ها را باید …

به سراغ ۴ هلدینگ میرویم که میتوانند...

در این هلدینگ ها …

وبانک را بارها بحث کردیم و حالا گویا ...

بازهم هلدینگ ها …

در امید به زودی با قیمت جدیدی...

در بین هلدینگ ها نیز باید …

در بازار در بین شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها...

در بین هلدینگ ها باید …

در بین سهم های هلدینگی تاصیکو را با این...

در این ۲ شرکت …

در مورد ۲ شرکت هلدینگ صحبت میکنیم که میتوانند...

در هلدینگ ها بازار بازهم …

هلدینگ ها در بازار عقب هستند و قیمت های...

هلدینگ های گروه و بازار …

در بین سهم های پتروشیمی بازار شنیده می شود...

در این چند هلدینگ مهم …

این روزها غدیر را در بازار خوب می خرند...

در هلدینگ ها باید به …

در بازار واقعا بارها نوشتیم بازهم مینویسیم که...

در بین هلدینگ ها نیز …

بازهم معتقدیم که در بین هلدینگ ها ...

بازهم این هلدینگ ها …

بازار تازه فهمیده این گروه چه گروه خوب و خاصی است...

در بین این ۵ شرکت هلدینگی …

بارها و بارها در مورد این شرکت ها مطلب زدیم...

در بین هلدینگ ها بازهم …

این را تحلیلی میگوییم و نموداری بحث ما نیست ولی...

در این ۴ هلدینگ …

در بازار ۴ هلدینک به قمیت هستند...

در سرمایه گذاری ها و هلدینگ ها …

بازار این روزها توجه بیشتری به این گروه ها میکند...

در این هلدینگ ها به …

باردیگر باید در مورد برخی سهم های بزرگ ...

در هلدینگ ها به این …

باردیگر سراغ هلدینگ ها میرویم به نظر بازی...

نیم نگاهی به هلدینگ ها که …

این روزها باردیگر هلدینگ ها در بازار ...

در این هلدینگ ها همه …

بحث در مورد هلدینگ ها به نظر بازار یک...

در هلدینگ ها نیز …

امروز غدیر متوقف می شود به نظر سهم...

در این هلدینگ ها از نظر …

به نظر ۳ شرکت در بازار فعلی هم از نظر...

در هلدینگ ها به این …

انصافا میگوییم در بازار قیمت سهم های هلدینگی...

بازهم در هلدینگ ها …

به نظر بازی فارس غدیر طوری پیش می رود که ...

در این ۳ هلدینگ …

قبل از هر چیز باید سراغ فارس رفت که...

در این ۴ شرکت هلدینگی …

در بین هلدینگ ها واقعا به نظر قیمت برخی از انها...

هلدینگ های بازار نیز …

در بازار هلدینگ ها اصلاح خوبی را کردند...

در بین هلدینگ ها بازهم …

ببنید در بین شرکت های هلدینگی تاپیکو را به واسطه...

در هلدینگ ها به این …

امروز بازارهلدینگ های گروه پتروشیمی ...

در هلدینگ ها بازهم …

به نظر امروز هلدینگ ها امروز یک عقب نشینی...

در این ۵ سهم هلدینگی …

شاید دیروز جو در مورد این ۵ سهم خوب بود ...

در پتروشیمی ها و هلدینگ ها نیز …

خبر ۳۸۰۰ و محاسبه نرخ خوراک با این نرخ ...

هلدینگ ها در بازار …

این سهم ها یکی از مهم ترین شرکت های بازار...

در هلدینگ ها با این …

خب قوتی بازار این چنین باشد حرکت هلدینگ ها...

در هلدینگ ها باید …

جز معدود سهم هایی هستند که از بازدهی بازار....

در این هلدینگ ها …

بازار واقعا شرایطی را دارد که هلدینگ ها...

و بازهم هلدینگ ها با این که …

با این ارزش بازار پارس و اگر احتمالاً به...

هلدینگ هایی که امروز …

خیلی توضیح عجیبی نمیخواهد به نظر ...

در این هلدینگ ها به …

در مورد این سهم ها پارسان و فارس و غدیر...

در هلدینگ ها باید …

ببنید ۴ هلدینگ مثل همیشه در بازار ...

در نماد این ۶ هلدینگ …

در بخش هلدینگ ها معتقدیم که این...

وغدیر و سایر هلدینگ ها با …

در بازار امروزبه نظر منفی های غدیر را اگر بدهند ...

در هلدینگ ها با این …

طبق برخی شنیده ها اوایل هفته بعد...

بازهم هلدینگ ها به این …

تحولات دلاری روی هلدینگ ها موثر بوده ...

هلدینگ ها بازهم در این

در این گروه به طور کلی هلدینگ ها واقعا ...

درنماد های هلدینگ امروز

به نظر غدیر بسیار خوب باز شد غدیر در بین ...

در هلدینگ ها

در گروه هلدینگ ها قیمت ها روز به روز جذاب تر ...

در این ۳ هلدینگ باید

در مورد این گروه یعنی هلدینگ ها کار کمی سخت...

بازهم هلدینگ ها به …

در بین سهم های هلدینگی به نظر ...

و بازهم در هلدینگ ها

در بازار هلدینگ ها زیاد هستند ولی...

و بازهم در هلدینگ ها

در بازار هلدینگ ها زیاد هستند ولی ...

و بازهم تیم هلدینگ ها …

روی این گروه بسیار تاکید داریم چرا که معتقدیم...

و بازهم تیم هلدینگ ها …

روی این گروه بسیار تاکید داریم چرا که...

در این ۳ هلدینگ

روی این سه نماد بسیار تاکید داریم...

درنماد هلدینگ ها …

در بازار این سهم ها را بارها توصیه کردیم ...

درنماد هلدینگ ها …

در بازار این سهم ها را بارها توصیه کردیم...

در این هلدینگ ها نیز

در بازار روی ۵ هلدینگ مانور می شود...

در این هلدینگ ها نیز

هفته های قبل هم در مورد هلدینگ ها صحبت شد...

در این هلدینگ ها نیز

دیروز هم در مورد هلدینگ ها صحبت شد و مثالی زدیم...

در این هلدینگ ها نیز

در این گروه همه قبول دارند اکثر اعضای این گروه...

در این هلدینگ ها نیز

در این گروه همه قبول دارند اکثر اعضای این گروه باید...

در این هلدینگ ها نیز

در این گروه همه قبول دارند اکثر اعضای این گروه ...

و بازهم هلدینگ ها

۴ هلدینگ وصندوق غدیر پارسان و فارس...

در این ۴ هلدینگ …

۴ هلدینگ وصندوق غدیر پارسان و فارس...

در این ۳ هلدینگ نیز باید

در بازار باید گشت دنبال سهم هایی که رشدی نکردند...

در هلدینگ ها با این

در مورد گروه یعنی هلدینگ ها به نظر ۴ سهم...

در هلدینگ ها

در این گروه پارسان باز شد به نظر نرسیده...

در هلدینگ ها

در این گروه پارسان دیروز باز شد به نظر...

در نمادهلدینگ های بزرگ …

سهم هایی مانند فارس غدیر پارسان...

در هلدینگ ها باید …

وصندوق و وبانک پیش بینی درامد داده اند...

در این هلدینگ ها …

در این گروه روزهای قبل گفتیم بازهم می گوییم واقعاً ...

در این دو هلدینگ …

در این دو سهم یعنی وصندوق و امید...

سبدی از هلدینگ ها …

در مورد این گروه دیروز در مورد...

در این دو هلدینگ …

در مورد این دو هلدینگ یعنی...

در بین هلدینگ ها …

در بازار وصندوق واقعاً افت بدی را کرده است ولی...

هلدینگ ها در این …

در گروه هلدینگ ها تاپیکو با اعلام سود...