هرچه مرتبط است با ‘های وب’


در نماد های وب به …

بازی بازار در های وب جالب است ...

در مورد های وب …

آخرین خبرها از سهم حکایت دارد که حسابرس...

شرایط های وب با …

باید در این نماد منفی ها را زیر نظر گرفت...

در های وب باید به …

گفته می شود به زودی خبرهای خوبی از سهم ...

در های وب نمادی که …

امروز شاید سهم باردیگر به قیمت های...

های وب با این که …

در مورد این سهم به نظر هنوز می شود ...

تحلیل تکنیکال های وب


باردیگر های وب …

به نظر این سهم کمی اصلاح کند و افت داشته باشد ولی....

در های وب با این که …

سهم دیروز باز شد و خوب معامله شد خبرهای...

های وب می آید؟

در بازار زمزمه بازگشایی های وب جدی شده است...

خبرهای خوب های وب …

بالاخره به نظر ماجرای های وب ختم به خیر شده...

های وب بیچاره بازهم …

این سهم دوباره در حالت توقف قرار گرفت...

در های وب خبرها از …

شایعات به حقیقت پیبوست و ...

تحلیل تکنیکال های وب


در نماد های وب هم با …

بالاخره خبر تایید شد ...

های وب هم با این که …

در مورد این سهم قبل از صف شدن...

تحلیل تکنیکال های وب


در های وب به این …

روزهای قبل نیز در مورد این سهم صحبت کردیم...

در نماد های وب به این …

در نماد های وب شرایط کمی خاص است...

های وب در این …

کد های بسیاری در سهم حضور پیدا کردند که...

های وب با این خبرها …


نوسان های وب با این …

روز های قبل در مورد این سهم صحبت شده بود...

در نماد های وب به …

در های وب شرایط کمی خاص شده است...

در های وب به این …

بلوک بازی ها در های وب بالا گرفته...

های وب در خبرها …

طبق برخی شنیده ها گفته می شود از دل یک...

بازی های های وب …

واقعا به این نماد چه باید گفت ...

در نماد های وب …

های وب صف فروش شد و دامنه محدود...

در نماد های وب و …

در این گروه واقعا به پرداخت را زیر نظر بگیرید...

در نماد های وب نیز …

ببنید نمی گوییم وضعیت شرکت بد و شرایط...

های وب با این فضا …

در مورد های وب زمزمه های یک بلوک و خبرهای خوب...

تحلیل تکنیکال های وب


در نماد های وب …

در مورد این سهم دقت کنید هر خبر یا شایعه ای...

های وب با این که …

وضعیت های وب با این خبر نمیدانیم چه می شود ولی...

شفاف سازی های وب به …

های وب شفاف سازی زده است که بیشتر...

خبرهایی که های وب …

گفته می شود امروز های وب خبرهای خوبی از...

های وب با این که …

سهم گزارش بدی را برای ۳ ماهه دوم سال نداشت ولی...

های وب شاید وقتی دیگر

در مورد این سهم تنها نکته مثبت این است...

خبری که های وب را …

از های وب چند خبر مختلف میرسد خبر خوب...

بازهم های وب با این …

در مورد های وب دوستان سوالان زیادی از سهم ...

های وب به این …

در بازار شایعاتی را ایجاد کردند که بحث بلوک بازی...

در نماد های وب …

به نظر سهم بازی جالبی را دارد و ...

در نماد های وب با …

برخی بازی های نوسانی در این سهم در جریان است...

توجه بازار به های وب …

دیروز هم عرض شد سهام شناور این سهم به شدت ...

در صورتی که های وب …

ببنید یک اتفاق در های وب در حال وقوع است...

در نماد های وب هم …

تغییر دامنه نوسان و افزایش حجم خرید و اصلاح قیمتی...

در نماد های وب …

دیروز سهم حسابی زمین خورد ...

بازگشایی های وب با …

گفته می شود های وب لنگ قراردادبازارگردانی بود که...

بازهم های وب …

دیروز در مورد این سهم صحبت شد...

های وب آزاد می شود …

دیشب شفاف سازی های وب رسیدتا ...

در نماد های وب …

هر طور شده های وب این هفته به بازار می آید...

بدشانسی های های وب …

سازمان بورس پا در یک کفش کرده و فضا را ...

های وب در مسیر بازگشایی ؟!

در مورد های وب گزارش ۱۲ ماهه حسابرسی شده...

های وب با این شرایط …

طبق برخی شنیده ها فشار بر روی ...

بازگشایی احتمالی های وب …

حالا توپ در زمین سازمان است...

بازگشایی های وب در راه است ؟!

دیروز روز بزرگی برای های وب بود ...

در نماد های وب با این خبرها

در نماد های وب تحولات کم کم دارد جدی تر می شود ...

در نماد های وب …

این سهم اگر امروز باز بود بحث بلوک را داشت...

حاشیه های های وب !

در مورد این سهم نماد متوقف و معاملات ابطال شد...

حاشیه های های وب !

در مورد این سهم دیروز سهم با خبر عرضه بلوک....

روند های وب با این

دیروز سهم خوب متعادل و دست به دست شد...

روند های وب با این

در مورد این سهم عدم عرضه باعث شد تا ...

روند های وب با این

عدم عرضه دیروز اتفاق بسیار خاصی بود ...

روند های وب با این

عرضه روز سه شنبه کمی کار را خراب کرد ...

های وب امروز می آید ؟!

دیروز هم در مورد سهم توضیح دادیم ولی گویا...

در نماد های وب امروز

با اطلاعات و شفاف سازی های زیادی راهی بازار شده...

در های وب نیز شنیده می شود …

در این سهم شنیده می شود ...

در نماد های وب

باردیگر فیتیله شایعات و خبرها بالا گرفته است...

در نماد های وب و …

همه نگاه ها به های وب است...

توقف های وب با این

در مورد های وب از یک نظر باید از انها ممنون بود ...

سورپرایز های وبی

در مورد اعضای این گروه ابتدا سراغ ...

در های وب و رکیش به این …

در گروه رایانه به نظر غول های گروه ...

در های وب به این …

در گروه رایانه به نظر غول های گروه...

های وب امروز با

در مورد این سهم در راستای حمایت از سهم...

های وب سرنوشت ساز

به نظر خیلی از نظر بنیادی گزینه...

جنگ های وب!

در مورد این گروه حرف بسیار است امروز به نظر...

در نماد های وب …

در بازار بازهم پیرامون این سهم حاشیه رقم خورده....

در نماد های وب …

در بازار بازهم پیرامون این سهم حاشیه ...

تحلیل بنیادی شرکت داده گسترعصرنوین


در نماد های وب

در نماد های وب به نظر سهم به اندازه ...

عرضه های وب

عرضه پرسرو صدای وب به اتمام رسید ...

عرضه های وب

عرضه پرسرو صدایی تا به حال بوده...

عرضه های وب

عرضه پرسرو صدایی خواهد بود...

ماجرای های وب با این ….

های وب هم خیلی زود عرضه می شود ...

عرضه جدید …

همان که در مسیر اینترنت حرکت می کند...