هرچه مرتبط است با ‘نفت’


کابوسی به نام نفت …

باور کردنش سخت بود ولی نفت با افتی ۲۱% ...

نگاهی به نمودار نفت


بازی گروه نفت با این …

بسیاری از عزیزان در مورد پالایشی ها می پرسند...

بازی های گروه نفت …

در بازار پالایشی ها که به کما رفتند و به نظر کم کم...

در گروه نفت با این …

در بین نفتی ها دو شرکت شرانل و شپاس...

شسپا و گروه نفت …

به نظر امروز پالایشی ها با عرضه های سنگین...

و حالا نوبت نفتی هاست !

قیمت نفت رشد کرد و اوپک هم...

در نفتی ها به این شرکت ها

به نظر در این گروه گزارش شنفت و شرایط این سهم...

شانس خوب نفتی

رشد نفت دیگر حجت را تمام کرد...

شوک نفت و رشد پالایش

رشد نفت دیگر حجت را تمام کرد...

در نفتی ها نیز فضای قیمتی …

فضای قیمتی نفتی ها نیز کمی خاص است...

در نفتی ها باید به …

به نظر گروه روغن موتوری یا نفتی ها گزارش های...

در گروه نفت …

در گروه نفت قبلا اشاره کرده بودیم که...

جنگ یک نفره نفت …

امروز بازار را در حالی اغاز می کنیم که...

بچه های پرشور نفتی

قیمت نفت رفت ۵۱ دلار را ببوسد ولی...

شرایط نفت و پالایشی ها …

از دیروز تا امروز دو خبر مهم رسیده ...

نگاهی به قیمت جهانی نفت


نفت بیدار شد !

یکی از بهترین خبرهای بازار...

سایه نفت …

در مورد یک اتفاق کلی در بازار باید گفت که...

نفت و دلار …

در مورد این دو موضوع می خواهیم صحبت....

کابوس نفت …

چه کابوس سنگینی....

در گروه نفت و پتروشیمی …

قیمت نفت....

نفت بهران با …

خريد و نگهداري ميان مدت...

در اين 3 شركت …

توصيه مي شود

تحلیل بازارهای جهانی


تحلیل هفتگی قیمت نفت برنت

نفت 90 دلاری ...

تحلیل هفتگی قیمت جهانی نفت