هرچه مرتبط است با ‘مپنا’


مپنا در این که …

زمزمه هایی در جریان است که تغییر...

مپنا برای این که …

مپنا وضعیت عملیاتی خوبی داشت و اخر این ماه...

مپنا در بازگشایی به …

مپنا امروز به نظر با ۱۰% باز می شود...

در نماد مپنا با خبرهایی که …

فاز امروز این سهم امروز پر عرضه است...

مپنا با این که …

سهم در حال اصلاح است ...

مپنا پس از …

مپنا جالب است بعد از زیان بعد از ان ....

مپنا به هر حال …

بالاخره مپنا قرار شد بخشی از صورت های...

مپنا با هزار توی اطلاع رسانی …

سهم به زودی به مجمع می رود...

مپنا با این شوک …

مپنا که قرار بود سود ۵۰۰ تومانی ارزی را رو کند...

در مپنا خبرهای …

در مپنا شنیده می شود امروز با...

در نماد مپنا با این …

در مورد این سهم شایعاتی مطرح می شود که ...

مپنا امروز با این …

به نظر امروز ۵% مثبت مپنا با فشار فروش جدی ...

و بازهم مپنا …

ماهیت خریدار دیروز است که این سهم را...

در نماد مپنا به …

بازار در نماد مپنا در منفی ها خریدار است...

در نماد مپنا …

بازار خیلی زود رفتار خود را فراموش میکند...

مپنا امروز را با …

مپنا دوباره با حجمی سنگین صف خرید شد ...

در نماد مپنا به این …

مپنا هر طور شده به راحتی زیر بار این...

مپنا با این …

در مورد مپنا همه جور خبر رسیده از گزارش شرکت تا ...

مپنا در این که …

به نظر سهم گزارش عجیبی را دارد...

خبرهایی که مپنا را …

انچه در مپنا رخ داد دو نوع بازی بود اول ...

مپنا در این شرایط …

در بازار حتی مپنا هم صف خرید بود ...

مپنا و این بازار!

حرف ما در مورد مپنا این است که واقعا...

در نماد های مپنایی که بازار …

ببینید در بازار بحث خوب یا بد مطرح نیست ...

در این که مپنا …

مپنا قیمت های عجیبی را دیده است...

مپنا هم با این که …

بالاخره بازار در حال توجه به سهم است...

شرایط خاص مپنا با این …

سهم باز شد صف فروش بود و...

در مپنا مبنای بازگشت …

سهم بعد از تعدیلات فراوان با شفاف سازی...

مپنا نیامده می رود !

حق بدهید بازار به این رویه ها مشکوک باشد ...

در نماد مپنا این فضا …

واقعا مانده ایم مپنا چرا این رفتار را دارد...

در نماد مپنا خبرهای

خبر افزایش سرمایه و مجمع بالاخره قطعی شد...

در نماد مپنا می توان به …

در این سهم در مپنا چند روز گذشته سهم را ....

در مپنا با این

در مپنا دیروز سهم را خوب خریدند و خوب...

در مپنا با این

مپنا سهم می خواهد سال مالی خود را تغییر دهد...

در مپنا با این

در مپنا سهم می خواهد سال مالی خود را ...

در مپنا با این

در مپنا سهم می خواهد سال مالی خود را ...

در نماد مپنا و …

در بازار باید ان سهم را زیر نظر داشته باشید ....

در نماد مپنا به این …

در این سهم نیز به نظر فضا برای رشد قیمت...

در نماد مپنا

در این سهم بارها صحبت شد به نظر گزارش...

در نماد مپنا

در این سهم بارها صحبت شد به نظر...

در مپنا شرایط …

این سهم از خبرر افزایش سرمایه گرفته تا...

مپنا با این …

در این سهم کم کم باید گزارش سود ...

در نماد مپنا

در مورد مپنا گزارش غیر تلفیقی سهم خیلی...

شرایط مپنا با این خبر

در مورد این سهم یک خبرخوب دیگر منتشر شده که ...

شرایط مپنا نیز به این

در مورد این سهم دیروز یک بلوک در...

وضعیت مپنا با این …

در مورد این سهم دیروز در خبرها داشتیم...

در مپنا باید …

در مورد این سهم نیز به نظر با ...

در مپنا باید …

در مورد این سهم نیز به نظر با رسیدن...

در نماد مپنا نیز به این

در مورد مپنا از چند نظر معتقدیم...

در نماد مپنا نیز به این

در مورد مپنا از چند نظر معتقدیم رشد ....

در مپنا با این

در مورد این سهم بارها نوشتیم و بالاخره مپنا...

در نماد مپنا …

در این سهم شنیده می شود خبرهایی از ...

در نماد مپنا …

مپنادر قیمت های جالبی قرار گرفته است ...

در نماد مپنا …

زمزمه هایی در بازار شکل گرفته است...

در نماد مپنا

در این سهم به نظر با این روند فعلا ...

در بازگشایی احتمالی مپنا

بعد از یک ماه توقف باز می شود...

در گروه مپنا …

در این گروه گزارش مپنا هم بد نبود ...

در گروه مپنا …

در این گروه بحث روی خود مپنا نیست ...

در مپنا با این …

باید گفت جز سهم های سنگین بازار است که...

در گروه مپنا …

در این گروه گزارش زیر مجموعه ها خوب ...

در نماد مپنا

در مورد این سهم هر شرکت زیر مجموعه ....

در نماد مپنا …

در این سهم قبول داریم سهم سنگین است...

بازهم مپنا

در بازارشاهد این هستیم که سهم حجم های...

در نماد مپنا …

از وقتی گزارش سهم منتظر شده است بازار کمی ...

در نماد مپنا به این …

در این سهم واقعا نمی دانیم چرا...

در نماد مپنا …

توصیه روی سهم بزرگ ها کار بسیار ...

در مپنا با خبرهای …

خبرهای خوبی از تسویه ...

امروز مپنا را با …

در این سهم یعنی مپنا چند شرکت...

در نماد مپنا

واقعا شفاف سازی دیروز و این که...

در نماد مپنا

وقتی از گروه برق صحبت می کنیم ...

بمپنا و مپنا با …

در این دو سهم ابتدا از بمپنا باید گفت ...

در مپنا و بمپنا

گزارش ۹ ماهه بمپنا جالب بود ...

در نماد مپنا نیز …

در مورد این سهم یعنی مپنا ...

در نماد مپنا نیز …

در مورد این سهم یعنی مپنا ...

در نماد مپنا …

گویا تقریباً همه چیز ختم به خیر شد...

وضعیت مپنا …

مپنا هر گونه اطلاعاتی که بورس می خواست...

بازگشایی مپنا با …

قطع به یقین این سه با بازگشایی...

در نماد مپنا …

گزارش ۶ ماهه به تنهایی کافی نیست...

در مپنا خبرها به …

در این نماد گفته می شود به زودی...

در گزارش مپنا …

در مورد این سهم دعوای مدیریتی در مپنا...

مپنا این روزها …

سهم این روزها پر حرف و حدیث است...

در مپنا خبر …

زمزمه هایی در بازار شنیده می شود که...

شرایط مپنا …

در مورد این سهم به نظر خریداران...

در نماد مپنا …

اوضاع از نظر معاملاتی دیروز ...

مپنا در گزارش خود …

به نظر خیلی شاید مهم نباشد ولی...

مپنا و بترانس به این …

واقعاً سهم ارزنده است...

مپنا نیز به این …

چقدر در مورد ارزندگی سهم صحبت کنیم...

تحلیل تکنیکال مپنا


در این دو سهم …

منظور از دو سهم ...

در نماد مپنا به …

در مورد گروه مپنا انتشار ...

بی توجهی به مپنا …

در این سهم یعنی مپنا...

در نماد مپنا …

در این سهم به نظر کم کم اطلاعات ...

در نماد مپنا …

در این سهم به نظر قیمت کمی نرمال شده ...

در مپنا هم امروز با …

در مورد مپنا امروز رئیس جمهور...

در نماد مپنا …

در مپنا به نظر اگر بحث رشد...

در مپنا امروز به …

در مورد مپنا برخی از مدت ها قبل...

در نماد مپنا …

کم کم مثل تایرا خبرهای خوبی از ...

در نماد مپنا …

در مورد مپنا بازهم می نویسیم...

در نماد مپنا …

این سهم انقدر سنگین شده است که ...

در نماد مپنا …

در مورد این سهم به نظر برخی شرایط...

مپنا در این شرایط …

در مورد مپنا دیروز سهم را...

معجزات مپنا در …

در مورد این سهم روزهای قبل...

مپنا با خبرهای …

در این سهم خبر قرار داد ۳ میلیارد دلاری...

مپنا با این …

در مپنا دیگر باید چه خبری برسد که...

تحلیل تکنیکال مپنا


و بازهم مپنا …

یعنی واقعاً کسی نیست بگوید...

مپنا در این …

دراین سهم خبر دادن...

در مپنا نیز به …

شاهد گزارش هستیم ولی...

در فاذر و مپنا به …

یک استراحت موقت...

نگاهی به نمودار مپنا


تحولات مپنا …

خبرهای مهمی را نیز در دل خود دارد...

تحولات مپنا …

واقعاً سهم جالبی است...

شرایط مپنا …

اگر بحث مقایسه بین ۳ شرکت ...

شرایط مپنا …

در روزهای قبل هم در مورد مپنا ...

شرایط مپنا …

در شرایط بنیادی سهم واقعاً در این...

در مپنا به این …

سهم این روزها با گروه برق همراه نیست...

در نماد مپنا …

در مورد این سهم به نظر امروز...

نگاهی به نمودار مپنا


مپنا در شرایط …

سهم در شرایط عجیبی است ...

مپنا هم در این …

با وجود خبرهای بنیادی مناسب ولی....

شرایط مپنا با …

گفته می شود شرکت زیمنس...

خبری برای مپنا که …

در مورد این سهم بارها گفته ایم ....

در نماد مپنا …

این سهم روی سود قبلی تاکید کرد ...

تحولات مپنا به …

در مورد این سهم ها به خصوص....

تحولات مپنا به …

در مورد این سهم با دید....

مپنا هم با…

یک خبر خاص از سهم....

مپنا با وجود …

خبرهای خوب پرداخت مطالبات.....

مپنا در این …

در مورد مپنا باید گفت که...

در نمادهای بمپنا و مپنا …

بمپنا را در این ...

در نماد مپنا با …

شاید خبر رشد سود زیر مجموعه ها .....

گزارشی که مپنا …

در مورد مپنا بحث زیاد است....

خبرهایی که مپنا نیز …

در مورد سهم گفته می شود....

مپنا با این…

فضا فعلی مپنا ...

مپنا با این خبر …

نمی دانیم چه بگوییم ....

مپنا در این شرایط …

یک بازی قیمتی و نوسانی....

مپنا با این شرایط …

در مجمع مپنا اختلافات بروز کرد....

مپنا با این …

چالش گزارش های شرکت....

مپنا امروز را با این …

امروز باز می شود ....

مپنا با این …

دیروز متوقف شد....

مپنا با این …

خبرخوبی برای سهامدارانش....

مپنا با شرایطی که …

خود را شفاف تر دید....

در مپنا با این …

خبرهای جالبی می رسد....

در نماد مپنا با …

یک قرار داد مجدد....

در نماد مپنا به …

شاهدیم که .....

تحلیل تکنیکال مپنا


در صورتی که این رویداد …

حرف های جالبی زده....

بازگشایی دیروز مپنا …

شرایط جالبی را دارد....

بازگشایی مپنا به …

اطلاعات شفاف و دقیق...

بازگشایی مپنا به …

سهم رفتار جالبی را ....

مپنا با این …

شایعه شده که....

در مپنا و بمپنا …

به مجمع فوق العاده می رود....

تحلیل تکنیکال مپنا


تحولات مپنا…

ديروز از قول ما ...

تحولات مپنا را با …

سهم صف فروش عجيبي دارد ...

مپنا امروز با …

براي بودن در بازار ...

مپنا مي آيد ؟؟!

مدت ها منتظر بازگشايي ...

بچه مپنا در بازار !

عرضه اين سهم بر مپنا ...

در نماد مپنا…

زمزمه هايي در بازار

خبرهاي مپنا …

احتمال بازگشايي مپنا پس از

وضعيت مپنا …

مپنا را به قيمت ...

مپنا در شرايطي كه …

اما زمزمه كه در بازار ...

در نماد مپنا …

مپنا امروز با اين ...

در نماد مپنا …

در اين شرايطي كه توجه ...

مپنا و خبر …

در اين شرايط كه با ...

در نماد مپنا با …

تحولات اين سهم با خبر ...

در نماد مپنا…

تحولات اين سهم امروز نيز

تحولات مپنا …

مپنا در كنار اين سهم و ...

در نماد مپنا…

خبري كه در اين سهم ...

تحلیل تکنیکال مپنا


تحلیل تکنیکال مپنا


تحلیل تکنیکال مپنا


تحولات مپنا …

اما نوسان گيران ريسك گريز

در مپنا تحولات …

شرايط سهم كمي

تحلیل تکنیکال مپنا


تحلیل تکنیکال مپنا


تحلیل تکنیکال مپنا


تحلیل تکنیکال مپنا


تحلیل تکنیکال مپنا


تحلیل تکنیکال مپنا


در مپنا با …

ريسك كمتر به واسطه

تحلیل تکنیکال مپنا


امروز مپنا پس از …

براي خريد با

تحلیل تکنیکال مپنا


تحلیل تکنیکال مپنا


خبری که برای مپنا …

البته ممکن است در صورت ...

مپنا درحالی که با …


در نماد رمپنا …


شرایط خاص مپنا …


تحلیل تکنیکال مپنا


امروز مپنا با …


خبرها در مپنا …


بررسی آخرین شرایط مپنا…


بررسی اهداف میان مدت مپنا


شرایط فعلی مپنا …


خبرهای مپنا با …


شرایط مپنا در …


شرایط مپنا در حال حاضر…


بررسی اهداف قیمتی مپنا


خبرها از مپنا …


شرایط مپنا برای …


مپنا در حالی که …