هرچه مرتبط است با ‘مرقام’


تحلیل تکنیکال مرقام


مرقام و برخی دیگر از …

مرقام در این گروه حسابی بورس باز شده و در روزهای...

مرقام با این که …

در گروه رایانه سهم خوب و بازی محور کم نیست..

مرقام و این فروش …

در بازار مرقام اعلام کرده است که...

مرقام امروز با …

در بازارامروز مرقام به مجمع می رود و سهم...

در نماد مرقام …

در نماد مرقام در این سهم بحث نموداری...

در مرقام این روزها با …

در این سهم خبرهای خوب یکی یکی میرسد...

در نماد مرقام نیز …

یکی از سهم های خوب و خاص که خبر اخیر...

در نماد مرقام نیز …

امروز با وجود خبرهای خاص به نظر سهم ...

مرقام در این فضا …

در این گروه مرقام فضا خوبی را دارد و از نظر...

مرقام با این خبرها …

مرقام چه از نظر نموداری و چه بنیادی...

و بازهم این مرقام است که …

مرقام متوقف شد و خبرهای خوب...

تحلیل تکنیکال مرقام


در نماد مرقام این …

خبرهای خوب برای مرقام کمی بیشتر شده...

تحلیل تکنیکال مرقام


درنماد مرقام به این سهم …

در مورد این سهم دو خبر نسبتا خوب رسید...

در مرقام به این

دربازاردر مورد این سهم هیچ خبر خاصی که...

در نماد مرقام …

از دست این مرقام چه بگوییم !

در نماد مرقام …

در این سهم بر کسی پشیده نیست که قیمت...

در نماد مرقام …

سهم در تعدیلات منفی بازار کمی جا خورد...

مرقام و مداران با هم …

اگر بخواهیم از نظر بازاری و بنیادی بررسی کنیم ...

در نماد مرقام …

در گروه رایانه رانفور شرایط جالبی را دارد ...

در نماد مرقام با …

سهم دیروز زیر فشار خبری رئیس...

شرایط مرقام و آپ …

سهم مرقام در ۳ ماهه و در ماه اخر در...

در نماد مرقام با …

امروز در خبرها داشتیم کمیسون اقتصاد...

در نماد مرقام نیز …

ببینید این سهم هنوز باز نشده ولی ...

مجمع پر چالش مرقام

یکی دیگر از سهم های پر چالش بازار مرقام بود که...

بالاخره مرقام هم آمد

در مورد این سهم تعدیل منفی زده است...

در مرقام با …

دقت کرده اید که بورس با توقف...

در نماد مرقام …

در مورد این سهم شایعاتی در بازار پیچیده...

مرقام در این…

هر روز تقریباً داریم از مرقام صحبت می کنیم...

مرقام در این…

هر روز تقریباً داریم از مرقام صحبت می کنیم..

در نماد مرقام …

در مورد این سهم دیروز هم صحبت شد...

مرقام با این …

در این سهم باید دید ..

و بازی های مرقام …

در این سهم واقعا نمی دانیم چه بگوییم...

و بازی های مرقام …

در این سهم برخی هنوز معتقدند...

در نماد مرقام …

در این سهم دفت کنید...

در مرقام خبرها …

این سهم عجب سهمی شده ...

در مرقام …

درحالی سهم را عجیب و غریب می خرند که...

در نماد مرقام و رکیش …

این سهم چون زیر مجموعه فرهنگیان است...

در مرقام به …

مدیرعامل گفته است قرار داد چی ؟؟! کی من ؟!

در نماد مرقام به …

مرقام یکی از سهم های خاص بازار...

خبرهای مرقام …

در مورد این سهم حرف و حدیث زیاد است...

تحلیل تکنیکال ایران ارقام


در نماد مرقام به …

در بازار این سهم ....

مرقام نیز با …

کاهش درامد دارد....

در مرقام با این …

باردیگر به بازار می اید....

مرقام در بين …

قرار داد شركت با

در نماد مرقام …

فشار فروش بالا و فروش براي

در نماد مرقام با …


مجمع مرقام با …


مرقام در حالی که…


مرقام در حالی با …


مرقام در حالی که …


در نماد مرقام با …


شرایط مرقام در …


در گروه بانک با …


شرایط مرقام در …


در نماد مرقام با …


شرایط حق مرقام در …


در نماد حق مرقام …


شرایط مرقام در …


در نماد مرقام با …


در نماد مرقام با …


در نماد مرقام با …


در نمادمرقام با …


در نماد مرقام …


در نماد مرقام …


خبرهایی از مرقام که …


مجمع مرقام و بازگشایی سهم …


مرقام می رود!


شرایط مرقام با …


شرایط ایران ارقام و …


شرایط مرقام که …