هرچه مرتبط است با ‘مخابرات’


خبرهای مخابرات با …

مخابرات به ۵۰% رفت و کنفرانس داد...

مخابرات با این که …

زمزمه هایی وجود دارد که ۳ ماهه همراه اول و اخابر...

در مخابرات به این …

به نظر همراه اول و اخابر باید متوقف شوند...

مخابرات با این فضا …

در روزهای گذشته هم بارها در مورد مخابرات...

در مخابرات …

دیروز در مورد این سهم و همراه صحبت شد...

شرایط همراه اول و مخابرات …

سهم بسیار خطی سود خود را پیش می برد ...

در مخابرات خبرها از …

در مورد مخابرات گویا قضیه حل و فصل شد ...

تحلیل تکنیکال مخابرات


تحولات مخابرات …

گویا ماجرای مخابرات هنو ادامه دارد ...

تحولات مخابرات …

در پی حاشیه سازی برای مخابرات...

در مخابرات به …

در این سهم بارها گفتیم...

درمخابرات و همراه …

به نظر هر دو گزارش بدی ندادند...

در مخابرات …

در بازار در این سهم گویا قرار است خبرهای...

بازگشایی مخابرات …

در این سهم بارها صحبت شد...

در مخابرات …

سهم در بازار به زودی باز می شود...

در مخابرات هم …

در این سهم به زودی شاهد ...

خبرهای مخابرات …

در این سهم از دیروز شایعاتی مطرح شده که...

در مخابرات و …

مدت ها بود کسی سراغ مخابرات را ....

در مخابرات با …

دیروز در همایش ....

در مخابرات با …

دولت هر کاری می کند که....

بازی مخابرات هم …

امروز این سهم در ...