هرچه مرتبط است با ‘مبین’


مبین از این که …

در مورد مبین به نظر یکی از گزارش های ...

در مبین به این …

یکی از شرکت های خوب بازار پتروشیمی مبین است...

در مبین به این …

در مورد این شرکت یک باردیگر نیز عرض کردیم که...

مبین به این …

سهم باز شد و به نظر در قیمت خوبی باز شد...

تحلیل تکنیکال مبین


بازگشایی مبین به …

مبین باز شده و یک شرایط نسبتا خاص و خوب را...

مبین به این …

مجمع مبین برگزار شد ...

مبین هم این بین …

هنوز هم معتقدیم مبین یکی از سهم های ...

بازهم مبین به …

در مورد این شرکت در گزارش بازار هم عنوان شد...

مبین به این که …

در بین پتروشیمی ها و به خصوص تجهیزات...

مبین به این …

با این نرخ ها و این شرایط مبین احتمالا ...

مبین در این …

در بین شرکت های پتروشیمی و حوزه برق...

مبین به این …

گزارش مبین منتشر شده است که مبین درفروردین...

مبین در این شرایط …

سهم کم ریسک در بازار کم است...

بازهم مبین با …

گروه نیروگاه با نوسان روی بجهرم و برخی سهم های دیگر...

در مبین با این که …

نیروگاه ها یک به یک در حال مثبت شدن...

تحلیل تکنیکال مبین


مبین با این که …

در گروه دعوا برسر دماوند و صف خرید این سهم...

در مبین به این …

این سهم یکی از کم دردسر ترین سهم های بازار است...

در نماد مبین هم …

در بازاری که پیدا کردن سهم به قیمت کم شده...

در مبین با این که …

در مبین سهم با این که شرایط خوبی را داشت ولی...

همچنان روی مبین و …

اگر در بازار دنبال سهم کم ریسک و کم خطر و بدون دردسر...

در نماد مبین به این …

سهمی است که اگر اصلاح شود ...

در مورد مبین به این …

همه در بازار دنبال سهم خوب می گردند...

خبرخوب مبین که شاید …

البته بسیاری معتقدند که این خبر برای مبین از قبل بوده ولی...

مبین با این که …

در بازار فجر و مبین مهم شدند به نظر هر دو....

مبین به این که …

یکی از شرکت های خوب و عقب افتاده از بازدهی...

در مورد مبین هم با …

مبین داشت خوب پیش میرفت که ...

تحلیل تکنیکال مبین


تحلیل تکنیکال مبین


مبین با این که …

مبین به نظر بعد از گزارش ۹ماهه توجه بازار را جلب میکند

فضای مبین بازهم …

این سهم در ۶ ماهه اصلاحیه زد و حالا در ابان ...

در مبین با این …

دیروز در مورد احتمال افت سود مبین گفتیم ...

شوک مبینی !

به نظر مبین باید اول وقت متوقف شده و چند اصلاحیه بزند که...

در مبین این شرایط …

یکی از سهم های خاص و روی روال است که...

مبین هم در بین …

این سهم نیز در بازی منفی بازار ...

هم فارس و هم مبین …

به نظر معامله خوبی صورت گرفته است ولی...

روزهای خاص مبین …

در مورد این سهم دیروز هم عرض شد که ...

مبین با این خبرها …

سهم علاوه برخبرهای خوب گزارش ماهانه...

بازهم مبین …

دوباره در مورد این سهم صحبت میکنیم سهمی که ...

در مبین به این که …

در مبین بازی سهم جالب شده است...

در بین سهم ها مبین …

این سهم در گزارش ۳ ماهه خوب عمل کرد....

مبین با این که …

شنیده می شود مبین در ۶ ماهه قصد...

مبین با این که …

در بین این شرکت های خاص بازار ...

مبین اگر به این …

مبین این روزها خاص معامله می شود ...

بازگشایی مبین میتواند …

ببنید مبین با تقسیم سود ۱۵۰۰ ریالی ...

مبین در بین این …

مبین و فجر انگار رفتند و با روش قدیمی...

گزارش خاص مبین با …

به نظر با این قیمت و این سود مبین هم ...

مبین در این شرایط …

درمورد این سهم نیز زیاد صحبت شد به نظر...

تحلیل تکنیکال مبین


در نماد مبین باید این را …

ببنید اگر حاشیه سود مبین حفظ شود شاید...

در مبین با این …

اختلاف نظر بین مبین و زاگرس و در واقع ...

مبین با این که …

به نظر کم کم نوبت به این سهم خواهد رسید...

مبین را باید به این …

در مورد مبین حرف و حدیث زیاد است ...

مبین با این که …

یکی از سهم هایی که باز توصیه به...

پتروشیمی مبین با …

این همه بازار روی فجر حرکت زد و بالا و پایین...

مبین در این قیمت ها …

یکی از سهم های خوب و به قیمت بازار...

تحلیل تکنیکال مبین


در مبین و …

در بازار یک باردر مورد مبین صحبت شد...

مبین در این بازار باید …

مبین جز سهم های خوب گروه است...

در نماد مبین به این …

در بین پتروشیمی ها مبین شرایط جالبی را دارد...

در نماد مبین …

در بین شرکت های تجهیزات و فروش یوتیلیتی ...

مبین در بین این …

مبین در بین شرکت های پتروشیمی...

در مبین با این …

بازار مبین را نمی بیند ولی قابلیت رشد سود....

در مبین با این …

در مورد این سهم به نظر با این شرایط...

مبین با این شرایط …

انگار مبین یک جزیره جداگانه است حتی...

تحلیل تکنیکال پتروشیمی مبین


تحلیل تکنیکال مبین


تحلیل تکنیکال مبین


در نماد مبین با این …

در بازارواقعا مبین خوب باز شد ...

بازگشایی مبین با این …

مبین دیروز در یک سوپر مجمع ...

و بازهم مبین …

در این سهم به نظر باید کم کم ...

در نماد مبین هم با این …

در نماد مبین و فجر هم با این رشد نرخ ارز...

در مبین هم به نظر

در بازار باید کم کم روی سهم های بی سر و صدا ...

در مبین با این که

در بازار خیلی از سهم ها رشد کردند سهم هایی که....

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مبین


در مبین قیمت ها …

در بازار باید اذعان کرد مبین هم ...

در مبین و وهور …

در این گروه یعنی ...

در بازگشایی مبین و فجر …

بازار روی این سهم ها خیلی کار نمی کند ...

در نماد مبین

مشخص نیست چرا مبین را باز نمی کنند ولی گویا ...

در نماد مبین …

در این سهم در مجمع ۸۵۰ ریال تقسیم کرد که ...

در نماد مبین …

در این سهم در مجمع ۸۵۰ ریال تقسیم کرد که...

شرایط مبین هم که …

در مورد این سهم یعنی مبین یک نکته جالب است که ...

در نماد مبین نیز…

در این سهم حجم معاملات رشد خوبی...

بررسی تکنیکی مبین


در مبین و شپترو …

در این دو سهم هر دو پتروشیمی هستند ...

در بفجرو مبین

در مورد بفجر و مبین هم بازار دارد کمی...

بازهم مبین نیز …

مبین بسیار خطی پیش می رود...

مبین با این روند …

در مبین سهم در گزارش ماهانه....

در نماد مبین …

در این سهم نیز به عنوان یک سهم...

در فجرو مبین …

در مورد این دو سهم ببنید اگر ...

تحلیل بنیادی پتروشیمی مبین


در نماد مبین به …

این اتش سوزی ها بسیار مشکوک است...

در مبین به این …

در مورد مبین هم به نظر سهم باید ...

مبین هم به …

قیمت های که در ...

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی مبین


در نماد مبین …

سهم نرمال عمل می کند...

در نماد مبین …

این سهم شرکتی است که...

در مبین و فجر شرایط…

در مبین کار کمی شسته رفته تر است...

در مبین این قیمت …

در این سهم پس از تقسیم سود...

بازگشایی مبین امروز …

حالا پس از تقسیم سود همه...

در نماد مبین …

در این سهم امروز متوقف شده و ...

در نماد مبین …

در فجر و مبین به نظر قبل از مجمع ...

تحلیل بنیادی پتروشیمی مبین


در نماد مبین نیز …

در مورد این سهم و...

در فجر و مبین …

در این دو سهم به نظر بهتر است...

در نماد مبین به …

سهم سهم جالبی است و می تواند...

در نماد مبین …

در بازار در حالی روی سهم...

در نماد مبین و فجر …

هر چند بازار خیلی روی سهم امیدوار نبود ولی...

در نماد مبین …

هر چند بازار خیلی روی سهم امیدوار نبود ولی...

بازهم مبین با …

در مورد این سهم زمزمه هایی است که ...

بازهم فجر و مبین …

در مورد این دو سهم ابتدا از...

فجر و مبین در …

در مورد این دو سهم به نظر هر دو...

در مبین و فجر …

قبل از هر چیزی باید در مورد...

در فجر و مبین…

در مورد این سهم ها شایعات ...

در مبین و فجر …

عرضه اولیه فجر صورت میگیرد...

در این دو سهم …

به نظر نوع معاملات و شکل شمایل....

در نماد مبین …

در مورد این سهم زیادگفتیم...

در نماد مبین …

دیرو در مورد این سهم گفتیم...

در نماد مبین …

ما ۲ روز است که در مورد مبین...

در نماد مبین …

بازارهای جهانی این طور افت کرده است...

در نماد مبین …

ببنید باید گشت به دنبال سهم هایی که,...

در این دو شرکت …

برخی در مورد معرفی دو سهم....

مبین نیزبا …

مبین سهمی است که تنها....

در مبین نیز با …

در مورد این سهم چند روزی است که ...

در مبین با …

قیمت هایی که در ...

مبین امروز را …

در مورد مبین هم بارها بحث شد...

در نماد مبین …

این سهم دیروز شفاف سازی زده ....

مبین در این شرایط …

بازهم نگاه ها به سمت مبین رفته....

مبین و بمپنا …

در این دو سهم بارها صحبت شد ....

در نماد مبین با …

از روزهای گذشته بلوک بازی....

بازهم این دو سهم …

می توانند جز سهم های ....

بازهم مبین …

کاهش نرخ یورو کمی....

در این دو شرکت …

هر دو سهم برای رشد....

مبین با این که …

در بین پتروشیمی ها....

مبین در این فضا …

فضای جالبی در سهم حکم فرماست...

مبین در این فضا …

فضای جالبی در سهم....

در نماد مبین …

گزارش شرکت بد نیست ....

در گزارش مبین …

مراجعه می شود به....

مبین را بازهم …

مبین را در دفعات قبل....

در این دو نماد …

شرایط خوبی دارند....

در نماد مبین …

خوب خریدند و صف کردند....

مبین با این …

سهم کم ریسکی است....

مبین با این …

این سهم وقتی....

در نماد مبین …

زمزمه هایی از خرید.....

در نماد مبین …

وقتی به چیزی بدبین است....

در مورد مبین با …

در مورد این سهم دیروز....

بازگشایی مبین با …

این سهم قبل از توقف....

مبین امروز را به …

امروز به مجمع می رود....

پتروشیمی مبین را که …

شاهد این بودیم ....

پتروشیمی مبین را که …

قیمت هایی که ...

در نماد مبین به …

کاهش اندک سود....

در نماد مبین با …

در این سهم شاهدیم ....

مبین با این …

یک بلوک۱۸ میلیونی....

در نماد مبین …

باید صورت های مالی بدهد....

در نماد مبین …

بازهم خلیج فارس....

در مبین امروز با …

عاملی برای توجه مجدد به مبین...

بازهم مبین …

زمزمه ها روی معامله ...

در مبین به …

دیروز شاهد بودیم که....

و حالا مبین …

خیلی جالب است ....

در مبین …

بخریم بفروشیم چه کنیم?

بازهم مبین …

شایعه کردند که....

شرایط فارس و مبین با …

عرضه ها و قیمت های فعلی....

جنجال برانگیز!! مبین …

واقعاً دیروز سهم ....

و بازهم مبین …

بهتر است امروز هم....

درنماد مبین و فارس …

یکی از پر قدرت ترین صفوف....

درنماد مبین و فارس …

دیروز هم عرض شد که....

عمو مبین می آید …

کسی با مبین مخالف نیست....

شوک مبین !

امروز بازار را در حالی....