هرچه مرتبط است با ‘مادیرا’


مادیرا جز ان دسته سهم هایی …

در مورد مادیرا شرایط خوبی را داریم ...

مادیرا بعد ازاین …

به نظر مادیرا قابلیت های خوبی را با دید...

مادیرا با این که …

این سهم نیز اصلاح بدی را کرده است...

در مادیرا این سهم …

مادیرا شرایط بسیار خاصی را دارد...

در مادیرا از این …

در مورد این سهم شرایط جالبی را دارد...

مادیرا از این که …

به نظر شرایط خوبی را داریم و این سهم ...

در مادیرا از …

این سهم نیز اصلاح جانانه ای کرده و اخبار...

در مادیرا از این …

در مورد این سهم بحث افزایش سرمایه را داریم...

در مادیرا ازاین …

خبر افزایش سرمایه سهم هم رسید ولی...

مادیرا در این …

در مورد مادیرا خبرها خوب بود و البته....

مادیرا در این که …

سهم رفته رفته در گزارش ها بهبود را حس میکند...

مادیرا از این …

این سهم نیز اصلاح جدی را داشته...

در مادیرا با این …

امروز این سهم نیز خبرهای خوبی داشته...

مادیرا بازهم در این …

سهم در یک کانال خاص حرکت میکند...

مادیرا در این …

سهم نموداری بسیار جالب است سهمی که در شفاف سازی...

گزارش مادیرا در این …

در مورد برخی سهم ها بازار بی رحمانه اصلاح کرده است...

در مادیرا به این …

سهم برای ۹ ماهه باقی مانده در گزارش...

تحلیل تکنیکال مادیرا


در مادیرا به این …

سهم مدت ها قبل یک شفاف سازی زده بود که...

تحولات مادیرا با …

سهم افزایش نرخ را تا حدودی قطعی کرده ...

مادیرا در این که …

در بازار مادیرا گزارش ۱۲ماهه منتشر کرد ...

مادیرا در این …

سهم از نظر بنیادی با افت درامد ها مواجه بود...

تحلیل تکنیکال صنایع ماشین های اداری ایران – مادیرا


مادیرا در این …

با بخش نامه هایی که می شود و حرکت به سمت خرید...

مادیرا در این …

به نظر مادیرا روند نزولی خود در فروش را ...

تحلیل تکنیکال مادیرا


مادیرا در این …

قبل از بررسی این شرکت این نکته را بگوییم که...

مادیرا در این که …

وقتی خبر رسید که ال جی و سامسونگ هم باید بروند...

مادیرا در بین این …

سهم به واسطه بازی های خاصی صف شده است ولی...

مادیرا بعد از تحولات …

مادیرا یک رشد شارپ را داشت فروش های خوبی زده...

در نماد مادیرا با …

این سهم در این روزها بازی نوسانی جالبی,...

در مادیرا با وجود …

کمی در مادیرا روند فروش متناسب تر و متعادل تر شده...

مادیرا در این که …

گزارش مادیرا منتشر شده و فضای خوبی در گزارش...

مادیرا سهمی که …

سهمی است که باید مراقب قیمت بالای او بود ...

در مادیرا با این تحولات …

این سهم نیز درست در این لحظات ...

در مادیرا به زمزمه های …

از این سهم شنیده می شوددوباره میخواهند این سهم را...

در نماد مادیرا نیز …

سهم در مجمع ۳۵۰ ریال را تقسیم کرد و دنبال...

مادیرا در این شرایط …

سرعت رشد سهم کمی بالا بود و حالا...

مادیرا با این خبرها …

سهم خبرهای ویژه ای را داشت راه اندازی خط...

مادیرا یکی از خاص ترین …

یکی از خاص ترین و بهترین گزارش های ماهانه...

در نماد مادیرا بازهم …

تحولات در این سهم کمی عجیب است...

مادیرا به این شرایط …

سهم تا ۱۲۰۰۰ ریال همان هدفی که ترسیم شده بود...

در مادیرا شاید امروز …

مادیرا از نظر بنیادی و معاملاتی واقعا...

مادیرا یکی از این ..

یکی از سهم های خاص بازار مادیراست که...

مادیرا با این که …

سهم با این شرایط خوب فروش بیشتر ...

در مادیرا با این …

در مورد مادیرا سهم به نظر...

مادیرا با این که …

در مادیرا شرایط کمی سخت است ولی...

اقدامات مادیرا در …

مادیرا دو نکته مثبت دارد نکته اول...

مادیرا بعد ازاین …

این سهم استراحت خوبی کرده بود...

خبرهای مادیرا با …

به خوبی مشخص است که سهم بازی های...

مادیرا با این گزارش …

بازی خاصی را روی گزارش سهم داریم...

مادیرا با این …

در بازار مادیرا را خوب میخرند و به واسطه...