هرچه مرتبط است با ‘لیزینگی’


لیزینگی های خاص بازار …

ولپارس در بازار خوب معامله می شود سهمی که...

در بین شرکت های لیزینگی …

در بین شرکت ها ولغدر و ولساپا...

در لیزینگی ها این دو سهم …

ولصنم و ولساپا را زیر نظر داشته باشید...

در لیزینگی ها به این …

حتی اگر قرار بر این اشد که آینده خرید و فروش شود ...

شرایط لیزینگی ها نیز …

در بین این گروه به نظر وایران و ولساپا...

لیزینگی ها به این …

امروز در گروه لیزینگ بی شک...

بازی لیزینگی ها نیز …

دیروز در این گروه وایران را از ۵% مثبت دادند...

۳ تفنگدار لیزینگی …

در این گروه اتفاقات جالبی در حال رخ دادن است ...

در بین لیزینگی ها …

وایران در این روزها بسیار جالب معامله می شود...

ولملت در لیزینگی ها …

این سهم با توجه به قرارداد های جدید...

در لیزینگی ها با این …

از ولساپا زیاد تعریف میکردند ولی...

در لیزینگی ها هم …

روی ولساپا به اندازه کافی بازار مانور می دهد...

در بین لیزینگی ها …

دو سهم خاص ولملت و وایران از نظر بنیادی...

در بین لیزینگی ها نیز …

در این گروه ۳ سهم همیشه مد نظر ما بوده ...

شرایط لیزینگی ها نیز …

از نظر بنیادی هنوز گزارش خاصی نرسیده ولی...

در لیزینگی ها باید …

در این گروه در ولساپا شنیده می شود...

بازهم لیزینگی ها …

در گروه لیزینگ به نظر اوضاع خاص دنبال می شود...

در این دو لیزینگی به …

هر دو سهم وایران و ولساپا را مد نظر داریم...

در بین لیزینگی ها …

در مورد گروه لیزینگ ولساپا امروز اگر منفی باشد...

در بین لیزینگی ها وایران …

وایران دیروز با این شایعه مورد توجه بازار بود ...

در بین لیزینگی ها ولساپا …

ولساپا کمی اصلاح کند به نظر جز خوب ها...

در نماد های لیزینگی …

در این گروه چه از نظر بنیادی و چه نموداری ۳ سهم...

این لیزینگی ها نیز …

بازار در ولساپا به نظر حوالی...

در این ۳ لیزینگی هم …

گزارش های ۳ شرکت ولصنم ولغدر و ولساپا...

در لیزینگی ها هنوز …

در بخش لیزینگ از ابتدا روی دو شرکت ...

در لیزینگی ها نیز …

در این گروه ولغدر تازه راه را شروع کرده...

در لیزینگی ها با این دو …

بارها در بازار در مورد ولساپا صحبت شد ...

در بین لیزینگی ها …

در مورد این گروه و این سهم ها بارها در مورد...

ولساپا و باقی لیزینگی ها به …

بارها در مورد ولساپا نوشتیم و حالا بازار تازه ...

در لیزینگی ها نیز

در این گروه کم کم تعدیلات جدی تر می شود ...

در لیزینگی ها نیز به …

در بازار و در این گروه به نظر قیمت های...

در لیزینگی ها نیز به …

در بازار و در این گروه به نظر قیمت های...

شرایط لیزینگی ها نیز …

در این گروه اخیرا بازار خوب سراغ سهم های...

در نمادهای لیزینگی نیز …

در این گروه ولیز با یک گزارش ضعیف مواجه شده...

در این دو سهم لیزینگی …

در مورد سهم لیزینگی صحبت می کنیم....

دربین لیزینگی ها ولبهمن …

ولبهمن سود سال ۹۶ خوبی را داشت...

این دو لیزینگی …

در گروه لیزینگ ولغدر را دیروز رنج کشیدند...

در نماد های لیزینگی

در این گروه وایران گزارشش خبرخاصی ندارد ولی...

در نماد های لیزینگی

دیروز بازار وایران را خوب خرید زمزمه شده...

در لیزینگی ها به …

در مورد این گروه بارها روی...

در لیزینگی ها ولصنم …

در این گروه به نظر گزارش های ولساپا نیز...

این دو لیزینگی …

به نظر در گروه لیزینگ امروز منفی های ...

و بازهم لیزینگی ها …

به نظر تحولات کمی مثبت تر شده است

خبرهای لیزینگی

در بازار از لیزینگی ها باید گفت ...

در گروه لیزینگی ها …

پر حجم و خوش بازی....

این دو لیزینگی …

برای نوسان گزینه ها .....