هرچه مرتبط است با ‘لابسا’


لابسا از این که …

در بازار به نظر لابسا نیز نزدیک به...

در لابسا به این …

لابسا سهمی که با گزارش ۱۲ ماهه...

لابسا با این که …

جلوگیری از واردات کم کم به داد شرکت رسیده...

لابسا هم با این که …

بازار حالا با سهم هایی مواجه است که...

لابسا بعد ازاین که …

در مورد این سهم و لخزر واقعا شرایط فروش انها ...

در لابسا باید به …

هر چقدر هم باشد قیمت سهم رشد کرده ...

لابسا با این که …

دیروز در مورد لخزر صحبت کردیم امروز سراغ...

لابسا به این شرایط …

در بین سهم های خوب گروه لوازم خانگی یکی از ...

لابسا در این فاز …

در مورد این سهم گزارش ۹ ماهه خیلی...

تحلیل تکنیکال لابسا


در نماد لابسا و …

لابسا سهم خاصی است...

در نماد لابسا نیز …

در این سهم در مرداد ماه با فروش...

در نماد لابسا باید …

به نظر سهم شرایط و گزارش بدی را ...

در نماد لابسا

در مورد این سهم بیشتردید...

در لابسا امروز هم …

این سهم با بدترین شرایط سود خود را ...

لابسا را نیز به …

در مورد این سهم برای....

در نماد لابسا و وتوشه …

در هر دو سهم یک ...

امروز آبسال با …

و از نظر تكنيكالي